Invasion fra nord

DK har i efteråret 2016 været været vært for den største invasion af høgeugle siden vinteren 1989/1990.

Ifølge DOFbasen er der i dette efterår registreret ca. 8 høgeugler. Det skal sammenlignes med følgende totaler fra de seneste vintre:

2015/2016: 1

2014/2015: 0

2013/1014: 6

2012/2013: 4

2011/2012: 0

2010/2011: 0

2009/2010: 0

2008/2009: 0

2007/2008: 0

2006/2007: 0

2005/2006: 3

2004/2005: 0

2003/2004: 0

2002/2003: 2

2001/2002: 1

2000/2001: 0

1999/2000: 2

1998/1999: 0

1997/1998: 0

1996/1997: 1

1995/1996: 1

1994/1995: 0

1993/1994: 0

1992/1993: 1

1991/1992: 0

1990/1991: 1

1989/1990: 14

1988/1989: 1

1987/1988: 2

1986/1987: 2

1985/1986: 0

1984/1985: 0

1983/1984: stor invasion; 100-400 individer. Fundene fra denne invasion er ikke forelagt SU.

Som det ses, skal vi tilbage til vinteren 1989/1990 for at finde et større antal høgeugler. Og da vi kun er nået til november, skulle der være gode chancer for, at vinterens total bliver ny rekord siden den historiske invasion i vinteren 1983/1984.

hogeugle1

Høgeugle, Kongelunden, 18/11 2016

ØJ rocks

Det hører til sjældenhederne, at jeg må til østsiden af Jylland for at se en sjælden fugl. Men lørdag d. 5. november skete det. Og så endda to fugle. Fredag 4. november 2016 blev foto af en husrødstjert med rød underside lagt på facebooksiden “feltornitologen” af John Mortensen, som samme dag havde fotograferet fuglen på Bønnerup Havn, Djursland. Det lugtede af østlig husrødstjert (ssp. phoenicuroides), så IBJ, HBJ og undertegnede rykkede om natten på denne potentielle nye race for landet for at være klar ved solopgang.

Det lykkedes relativt hurtigt at lokalisere fuglen på østmolen, hvor den også sås om fredagen. Her sås den i ca. fem minutter, før den forsvandt i en time. Herefter blev den genopdaget på vestmolen, og resten af dagen var der styr på fuglen.

husrod1

Husrødstjert 1K han med karakterer svarende til ssp. phoenicuroides, Bønnerup Havn, 5/11 2016

Der har været tre tidligere fund af mulige/sandsynlige østlige husrødstjerter i DK, men ingen af dem er – indtil videre – godkendt af SU:

Hirtshals Havn, 25/11-1/12 2000. Denne fugl blev dokumenteret med dårlige fotos, men disse findes vist ikke længere på internettet.

Ertholmene, 15/10 2005, set og fotograferet af Jan Speiermann. Klik her for foto.

Anholt, 20/12 2005, set og fotograferet af Frank Svensson. Klik her for foto.

Fra Sverige foreligger der hele 13 godkendte fund til og med 2014 af østlig husrødstjert. På nær en overvintrende fugl fundet i januar er alle fundene gjort i oktober og november. 11 af fuglene er godkendt som hanner, en som hun og en er godkendt uden køn.

Det er slående, at de tre tidligere rapporterede østlige husrødstjerter i DK har været fra det sene efterår og vinter; fænologien passer fint med de svenske fund. Så de tre fugle har formentlig været “the real deal”.

En fin gennemgang af bestemmelsen af Bønnerup Havn-fuglen samt foto, der viser de indbyrdes afstande mellem håndsvingfjerene samt indskæring på p6, kan du se på KO’s blog.

Efter at have nydt stjerten på Bønnerup Havn fortsatte turen sydpå, da HBJ manglede tophejre på listen! I silende regn nåede vi Slivsø, hvor der til at starte med var dårlig stemning. Ingen vidste, hvor hejren var. Men efter ca. et kvarter kunne den genfindes i åen ved parkeringspladsen, hvor den sås fint. Den sås endda fange en fisk.

top1

Tophejre 1K, Slivsø, 5/11 2016

Mange fugle – ingen hits

Der var både fuglekongs og hvidbrynet i garnene på Gedser Fuglestation fredag d. 21. oktober, så det lovede godt for TLP og mig, som satsede på Gedser i weekenden 22.-23. oktober. Vi trillede af sted mod Gedser fredag sent om eftermiddagen og overnattede på stationen. Lørdag morgen stod vi op til regn. Nok til, at nettene ikke kunne åbnes, men ikke nok til, at obsen blev indstillet. Jeg har sjældent – hvis nogensinde – oplevet så mange fugle som denne morgen. Tusindvis af misteldrosler var i luften over odden, og tusindvis af fuglekonger trak gennem krattene. Jeg stillede mig i læ for regnen ved sydstenen; herfra kunne fuglekongerne tjekkes, når de fra de sydligste buske dryssede mod nord igen langs østsiden af odden. Blandt dem en del gransangere og jernspurve. Desuden vandrefalk 1K, fjeldvåge, rød glente 2 og landsvale 8. TLP luskede i området, hvor bedste obs blev en rødtoppet fuglekonge fouragerende på stranden(!) på vestsiden af odden. Vi tjekkede derefter Kroghage og Vesterhave, hvor husrødstjert 5 og bjergirisk 4 var bedste obs. Derefter besøgte vi Birkemose, hvor højdepunkterne var en mosehornugle, sortbynk (nok lokal) og dværgmåge 1K.

Om eftermiddagen, da vi kom tilbage til stationen, var nettene hejst, og en del rødhalse blev mærket. Så efter en øl var det ud igen. En rødtoppet fuglekonge rastede langs sydsiden af stationshaven, og tre mosehornugler fløj op 100 m NØ for sydspidsen. Om aften blev verdenssituationen vendt over lidt vin og øl.

fuglekonge1

Fuglekonge, Gedser Odde, 22/10 2016

mosehorn_gedser

Mosehornugle, Gedser Odde, 22/10 2016

Søndag d. 23. oktober startede jeg på odden, hvor der kom pænt med træk, men væsentlig færre fuglekonger og misteldrosler i forhold til om lørdagen. Højdepunkterne var vandrefalk 2, rødtoppet fuglekonge, trane 85, stor tornskade 2, landsvale 4, hedelærke, husrød 1, halemejse 7 og fjeldvåge 13. En stenpikker sp. trak mod syd kl. 9.45. Det var nok en almindelig, men ærgerligt, at den ikke lige satte sig, så den kunne tjekkes…

Vi tjekkede derefter renseanlægget, hvor en stor tornskade fløj forbi og en grålig grans vimsede rundt. Ved 14.30-tiden kom der melding om en mulig nonnestenpikker ved Bøtø Nor, så vi trillede straks derop. Desværre var stenpikkeren væk, men der var dog kompensation i form af en steppehøg 1K, som rastede sammen med en blå kærhøg. Formentlig samme fugl, som sås ved Gedser Odde 22/10 og ved Birkemose 23/10 om morgenen. Et sent fund.

grans

Gransanger, Gedser Renseanlæg, 23/10 2016. Ret grå i dragten, men lidt grønt ved vingeknoen. Den hørtes desværre ikke…

steppehog_boto1

Steppehøg 1K, Bøtø Nor, 23/10 2016

Ipik i Gilleleje

Om eftermiddagen mandag d. 18. oktober 2016 blev en isabellastenpikker fundet af lokale Tommy Jensen på stranden ca. 100 m vest for Gilleleje Havn. Hermed første fund af arten på Sjælland. Tidligere er der godkendt to fund i DK; Endelave 21/9 1989 og Nyeng ved Ho 13/10 2005. Foto af sidstnævnte ses her.

Til glæde for mange var pikken fortsat på plads tirsdag d. 19. oktober, hvor arten blev unblocket af en ny generation twitchere. Gilleleje og Nakkehoved har gennem årene haft besøg af flere sibes om efteråret/tidlig vinter inkl. ørkenstenpikker 2-3/12 2000 (Gilleleje Havn), sibirisk bynkefugl 15/10 1988 (Gilbjerghoved), brun løvsanger 11-12/10 1991 (Gilbjerghoved) og pileværling 24/9 1996 (Nakkehoved Fyr). Så foruden sejlere om efteråret; Gilleleje har haft alpesejler 26-9-1/10 1999 og gråsejler  23-24/11 2012 og 31/10-4/11 2013 samt en sandsynlig 27/10 2001, kan det klart anbefales at tjekke buske og strand på Sjællands nordkyst. I går, 19/10, blev en isabellatornskade fundet ved Torekov i Skåne ca. 50 km NØ for Gilleleje; fuglen er på plads i dag.

ipik1

ipik2

Isabellastenpikker, Gilleleje, 19/10 2016. Bemærk, at hovedtegningerne er mest markant foran øjet samt lys vinge med afstikkende mørk alula

Sib, sib, sib!

Torsdag d. 13. oktober 2016 om formiddagen ser jeg, at der er et ubesvaret opkald fra SJ på mobilen. SJ er på Christiansø, og i kombination med østenvind denne lune formiddag er det med bange anelser, jeg ringer til SJ. “Sib, sib, sib!” lyder det i telefonen. SIBIRISK JERNSPURV RINGMÆRKET PÅ CHRISTIANSØ!!! SJ kan tage den med ro; han så DK’s første sib jern, der ligeledes blev ringmærket på Christiansø (5/10 1992). 1992-fuglen blev ringmærket af JML; derved kan SJ og JML, som ringmærker på øen, bogføre et meget eksklusivt dobbeltkryds.

Resten af torsdagen og fredag tikker flere meldinger ind om sibirisk jern i Finland, Sverige, Tyskland, Polen, Estland og Litauen. Der er invasion af sibirisk jern. Men kommer der flere danske fund?

Jeg er fredag eftermiddag (14. oktober) kørt mod Blåvand med RS og HKR, men på vejen slår vi et smut forbi Fanø for at lede efter den hvidkindede værling. Efter at have været væk siden morgenen, hvor KIF har set fuglen kortvarigt, møder vi mange slukørede birdere, da vi ankommer ca. 15.45. Efter ca. to timer genfinder HKR fuglen til stor glæde for de mange tilrejsende. Fuglen flushes øst for tidevandsrenden, der adskiller Hønen fra Keldsand, hvorefter den flyver til Hønen og senere igen til Keldsand. Her er der styr på fuglen, og jeg ser fuglen meget fint, da den sidder frit eksponeret på en sandflade. En flot fugl! Fuglen er formentlig en 2K+ han, da en 1K han næppe vil være så flot i oktober?

hvidk_vaerling_tbr

Hvidkindet værling han, Keldsand, Sønderho, 14/10 2016. Foto: TBR

Nå, men snakken går om sibirisk jern, og det vælter ind med meldinger fra nabolandene. Lørdag d. 15. oktober kører SKAT, HLÆ og jeg fra Blåvand mod Fanø for at eftersøge en værling-agtig ting, som HLÆ og jeg så (og hørte kalde “tjep, tjep”) om fredagen. Vi er dog ikke nået ud af Blåvand, før RS ringer om en Locustella, som HBÖ har flushet fra yderste klitrække ud for obsposten på Hukket. Vi returnerer derfor; en stribet græshoppesanger/gærdesmutte jages op, men kan ikke genfindes. Det kan derimod en rødstrubet piber, som raster samme sted. Et sent fund.

rodpiber1

Rødstrubet piber, Hukket, Blåvand, 15/10 2016.

landsvaler1

Landsvaler, Hukket, Blåvand, 15/10 2016. 510 landsvaler blev bogført i Blåvand denne dag; mange så sent!

Vi kører derefter igen mod Esbjerg. Der er kø ved færgen til Fanø, og vi får besked af billetsælgeren, at der er ca. 40 minutters ventetid. Vi køber billet og triller frem til opmarchbåsen, hvor vi holder lige bag BJA og Ole Goldschmidt, som også skal til Fanø for at lede efter værlinger. Ca. kl. 13.50 ringer telefonen. Jeg ser på skærmen, at det er MWK. “Der er sibirisk jernspurv på Stubben” eller noget i den retning, siger MWK i et ganske roligt stemmeleje! Shit. Vi skal tage en hurtig beslutning, og den er let! Vi rykker. Jeg løber ud af bilen og får af en af Fanø-færgens ansatte lov til, at vi kan trille ud fra båsen, over et fortov og videre ud på en vej, så vi kan komme til Stubben. Lavt flyvende over Jylland (vi når dog lige at samle GRØN op på Bjøvlund rasteplads øst for Esbjerg), Fyn og Sjælland når vi Stubben sidst på eftermiddagen, hvor jernet kan nydes på ned til 10 m’s afstand, mens den fouragerer frit fremme. Den hopper rundt på sydsiden af den østligste sø ved den lille lund; af og til på selve søbredden, andre gange på kort græs 10-20 m fra søen. Den er tillidsfuld, og det overrasker mig, at den fouragerer så åbent; mere som en alpejern end en almindelig jernspurv. Hermed absolut hårdeste fund på Stubben og et megasejt fund af MWK!

sibjern3

sibjern4

sibjern5

Sibirisk jern, Stubben, 15/10 2016

mwk1

Den stolte finder, MWK, får sig en velfortjent vase

I omegnen af 60 sibiriske jernspurve er set i Europa dette efterår, hvilket skal sammenlignes med, at der indtil dette efterår havde været ca. 30 fund af arten i Europa. Efteråret 2016 er formentlig det bedste efterår i Nord- og Vesteuropa for sibes nogensinde. Årsagen er sandsynligvis et stabilt højtryk over Rusland og en langvarig østenvindsperiode.

Lusk og måger

NØ-vind og oktober lugter af Stevns (og Chrø), så lørdag 8/10 ved 8-tiden trillede AEC og jeg sydpå. Vinden var temmelig kraftig (ca. 8 m/sek), men der skulle luskes – den sibiriske jernspurv finder ikke sig selv. Vi startede ved Stevns Fyr. I lækrogene rastede lidt småfugle; højdepunkterne var en rødtoppet fuglekonge langs et af de sydlige læhegn, en halvsen gærdesanger ved fyret samt en stor tornskade. Desuden sås to træløbere og ca. 10 gransangere. Efter tre timers lusk ved fyret fortsatte vi til Højerup, men lokaliteten gav kun et par granser. Ca. 400 intrækkende musvåger taltes af Connie m.fl., men den store skrigeørn, der var set ved Trelleborg tidligere på dagen, sås der ikke noget til… Mon den stadig er i Skåne?

En runde ved Stevnsfortet gav intet, så vi fortsatte til Rødvig Havn, hvor den lokale middelhavssølvmåge 1K sås meget fint – både stående og flyvende. Desuden rastede tre kaspiske måger (2 1K og 1 3K). Middelhavsmågen sås første gang på havnen 31/8. Arten fejlobses ofte i DK – så se at komme af sted for at få erfaring med denne svært bestemmelige art.

vf1

Vandrefalk ad., Stevns Fyr, 8/10 2016

tralober1

Træløber, Stevns Fyr, 8/10 2016

rodtop1

Rødtoppet fuglekonge, Stevns Fyr, 8/10 2016

stor_torn

Stor torn, Stevns Fyr, 8/10 2016

micha1

micha2

micha3

Middelhavssølvmåge 1K med sølvmåger og svartbag, Rødvig Havn, 8/10 2016. Bemærk mørke tertialer og store dækfjer med kun en smule hvidt på spidserne, “sæbeøje”, velafsat sort halebånd og kun få sort nistre på resten af halen. I flugten ses, at de inderste håndsvingfjer kun er en smule lysere end de yderste; hos sølvmåge er de inderste håndsvingfjer lysere.

kasp2stk

Kaspisk måge 2 1K med to sølvmåger (de to stående måger til venstre), Rødvig Havn, 8/10 2016

Havørn på vaden?

Efter at have skulket fra c300’s PGW på Mandø i 2014 og 15 var det igen tid til at prøve lykken på en af DK’s bedste hitøer. Så fredag d. 23. september 2016 kl. 14 trillede AEC og jeg vestpå fra København. Turen gik fint indtil ca. Fredericia, da vi havnede i en længere kø på motorvejen, men heldigvis kunne vi køre over Låningsvejen ca. 17.45, så vi kunne nå gullaschgryden på Mandø-centret sammen med de andre håbefulde PGW deltagere kl. 19. To andre bilfulde birdere fra Sjælland var knap så heldige, da de først kunne køre til øen, da vandet faldt ved 22.30-tiden. Vi boede hos den nordjyske mafia bestående af ANB, GRØN, MCH, LYT (fra Sjælland), HHB, MON og ROC på Æ Towt.

Om lørdagen luskede vi fra solopgang til ved 18-tiden – kun afbrudt af morgenbuffet sponseret af club300 ved Mandø-centret. Bedste fugle blev to hvidbrynede (en ved syddiget og en i krydset Annelbankevej x Klitvej – måske bedre kendt som trekanten). Begge fugle var fundet i forvejen. Desuden så vi en isfugl ved syddiget samt en almindelig kjove, som trak over vireo-krattet. Vi kunne heller ikke undgå hvide dimser; både en skestork og to sølvhejrer havnede i kikkertfeltet. I alt blev der bogført fem hvidbrynede på øen denne dag samt en storpiber på nordøen og en nattergal syd for byen. Der var temmelig få småfugle i krattene. Vejret var nok for godt – varmt og næsten ingen vind.

bryn1

Bryn, syddiget, Mandø, 24/9 2016

gulvip1

Gul vipstjert 1K, Mandø By, 24/9 2016. Et koldt farvet individ; den kaldte som en almindelig gul vip

skal_man1

Er det en havørn? Vaden ud for Mandø By

munken1

God stemning lørdag aften i byen

Om aftenen var der middag på Mandø-centret og derefter fuglequiz ved RS, som HHN vandt. Jeg kom ind på andenpladsen. Der skal strammes op.

Søndag morgen var vinden frisket op fra SØ, så AEC og jeg startede dagen med at luske forlandet vest for byen. Der trak mange engpibere, og der var flere fugle i krattene end om lørdagen. Måske fordi de kunne sidde i læ her? Bedste på forlandet blev en rødstjert og to stenpikkere samt lidt munke. En tornsanger sås af RS og HKR. Vi krydsede op over diget nord for stribet sanger-krattet og fik en sludder med JAHC, JKI og SNG, som for anden morgen i træk overvågede NV-hjørnet af øen. AEC og jeg fortsatte ad Klitvej ind mod byen, da jeg bemærkede, at folkene på diget stirrede intenst i samme retning! Snart efter lød et velkendt “shrreep!” En storpiber kom trækkende fra NV og forsvandt ind over øen. Vi luskede byen uden at bogføre noget særligt. På walkien kom der en melding om en afvigende stenpikker ved Midtvej; vi tjekkede op på den og så fuglen sammen med to almindelige stenpikkere gående og flyvende. Den var lille i forhold til de andre stenpikkere. Men jeg tror, det var en almindelig stenpikker, da fuglens faver og ensartede lyse undervinge passer med almindelig.

stenpik3

stenpik1

stenpik2

Stenpikker, Midtvej, Mandø, 25/9 2016. Bemærk grålig nakke, tegning på oversiden af halen (uden sort op langs siderne) og ensfarvede lyse undervinger, hvilket passer med almindelig pik

Efter at have tanket op ved det fine morgenbord ved Mandø-centret fortsatte vi til Bydiget, hvor bedste fugle blev en hvidbrynet løvs og en havesanger. Ved 15-tiden trillede vi østpå.

Der var god stemning på træffet, men med så mange birdere (ca. 50) burde der være fundet en SU-fugl. Sidste år producerede Mandø dværgværling og jagtfalk i de dage, PGW afholdtes på øen. Vi må op på hesten igen i 2017.

haves1

Havesanger, Bydiget, Mandø, 25/9 2016


*

*