Troffeland i Farum Sø

Et besøg ved Farum Sø mandag 28/12 om formiddagen resulterede i hele to overraskelser. For det første kunne halsbåndstroldanden, som CCT fandt 25. december, ikke genfindes. Men højdepunktet var dog en troffeland han, som rastede i en troldandeflok med enkelte taffel ud for Farumgård.

Fuglen sov under hele obsperioden med næbbet under vingen. Så hverken næb eller øje sås. Men størrelsen (en smule større end trold), lysgrå flanker, ensartet ryg (lysere end trold, mørkere end taffel), rødtonet hoved og knold i nakken passer med denne hybrid.

En søgning på DOFbasen viser, at der i år er rapporteret ca. 10 troffelænder. Hvilket vel er relativt få? Der er blot 1(!) observation i løbet af året fra Maribosøerne (Hejrede Sø, 16/8).

troffel1

troffel2

Troffeland med troldænder, Farum Sø, 28. december 2015

De stooore lokaliteter

2015. Hvordan var det så? Følg med rundt i Danmark og læs om vinder- og taberlokaliteterne i løbet af året.

Foråret 2015 var præget af lave temperaturer og vestenvind. Vi starter i Skagen, hvor sæsonen for SU-arternes vedkommende startede i april med tre trækkende topskarver. Maj var typisk hektisk med tre citronvipstjerter samt endnu en topskarv, 18-19/5. På trods af de lave temperaturer nåede både en nathejre (21/5) og en hvidskægget sanger han (26/5) frem til Danmarks nordligste punkt. Forårets ubestridte højdepunkt var en syngende sardinsk sanger på Grenen, 4/6. Blot Skandinaviens andet fund; første fund er ligeledes fra Skagen – 12/6 2005. Så alt i alt et godkendt forår i Skagen, men uden nye arter for lokaliteten.

albistriata_skagen_ultmaj

Hvidskægget sanger han, Grenen, Skagen, 26. maj 2015

Sommeren forløb uden SU-arter, og vi skulle helt frem til 29/8, før efterårets første SU’er kom i bogen; en ventet balearskråpe, der trak NV. Efterårets højdepunkt var en eleonorafalk, der fotograferedes i Nedermose, 15/9. Samme fugl blev tilsyneladende ligeledes fotograferet tidligere på dagen, da den sad på stranden ved Nordstrand. En længe ventet ny art for Skagen, og i tråd med tidligere iagttagelser af arten i DK fra efteråret. 21/9 trækker endnu en balearskråpe forbi Skagen, og 27/9 ses og fotograferes en 1K hætteværling (eller brunhovedet?) på Grenen. Hvilket er et sjældent efterårsfund i DK. 5/10 er der igen balearskråpe på Grenen, og mange observationer af dværgværling på Grenen, 18/10, 19/10, 21/10, 22/10, 27/10, 11/11, 26/11, 27/11 og 30/11, vurderes til at dreje sig om fire forskellige individer. En 1K topskarv ses i havnen 9-15/12 (og er der måske stadigvæk?). Alt i alt et klart godkendt efterår for SU-arter i Skagen.

Vi fortsætter sydvest til Vejlerne, hvor årets første SU-art blev en amerikansk pibeand (han), som rastede på Byghomengen i perioden 24-25/4. Et par hvidøjede ænder ses i Kogleaks 5-6/5. En tidlig 1K jagtfalk opdages på Bygholmengen 9/9 og formentlig samme individ ses flere gange frem til 4/11. I Lønnerup Fjord raster en sort ibis 19-29/9. Alt i alt et ok år for Vejlerne med fire SU-arter, men det må snart (igen) være på tide med en mega i området.

Fra det øvrige Thy var årets højdepunkt den tilbagevendende sortbrynede albatros, som i 2015 endelig blev twitchable, da den overnattede flere gange i lagunen på Agger Tange i perioden 31/7 til 18/8. Derudover er en rødhovedet tornskade fra Febbersted ca. 4 km øst for Hanstholm, 5/6, også værd at nævne. Hanstholm-knuden har potentiale til noget stort, hvilket den høje hitprocent i nettene gennem årene ved Hanstholm Fyr vidner om. Men området er underbirdet.

Vi rykker videre til det vestjyske, hvor Vest Stadil Fjord husede en hvidskægget terne 6/6. Formentlig samme fugl, der sås på Skjern Enge 8-9/6. En sort ibis rastede også ved Vest Stadil 13-18/9, og ved Tim Enge, øst for Vest Stadil, rastede en kohejre 16-21/10. På Tipperne/Værnengene sås nul SU-arter i foråret. Efteråret var også fattigt mht. kvantitet, men kvaliteten blev sikret, da en bartramsklire rastede på Værnengene 8-9/11. Blot DK’s andet fund efter det første i 1920. En 1K jagtfalk huserede desuden i området 19/10-7/12. Måske samme fugl, der sås igennem efteråret på Skjern Enge.

bramg_bartram1

Bramgæs og bartramsklire, Værnengene, 9. november 2015

Blåvand lagde i årets første måneder ud med et par gengangere i form af en amerikansk sortand og brilleand han og hun. 24/4 sås årets første nye SU-fugl, da en triel trak forbi lokaliteten. Hvilket var ny art for hukket. På trods af vestenvindshelvedet var nettene oppe 27/5, hvor en grønlig lunds-type blev ringmærket. Drejer det sig om en nitidus (green warbler), vil det være ny art for landet. Der er – så vidt vides – endnu ikke foretaget DNA analyse af fjer fra fuglen. 28/5 lagde den sortbrynede albatros vejen forbi hukket. En længe ventet ny art for lokaliteten. Fuglen sås igen på lokaliteten (siddende på stranden!) 7/6, hvor den blev fotograferet af en tysk turist.

sanger_blavand2

Lunds / grøns, Blåvands Huk, 27. maj 2015

Blåvand lagde hårdt ud i efteråret med en lille tårnfalk han set kortvarigt 23/8. Derefter skulle vi frem til 29/9, hvor en 1K jagtfalk rastede på Skallingen. Her sås den frem til 10/10. Efteråret 2015 blev endnu en gang en melanittafest, da der sås brilleand (bestemt til 1K og derfor et nyt individ) samt amerikansk sortand og amerikansk fløjlsand (deglandi). En hunfarvet sortstrubet drossel set kortvarigt og fotograferet af to observatører ved Hvidbjerg Strand var ny art for Blåvand. Året blev (formentlig) sluttet af med en sen kuhls (eller scopolis), der trak syd ved hukket 12/11.

Så et udmærket år for hits i Blåvand, selvom flere af fundene pt. er ikke-afsluttede kapitler.

Vi fortsætter sydpå til vadehavsøerne, hvor Fanø i årets første måneder husede en brilleand han; fuglen var fundet i december 2014. Fra efteråret blev der rapporteret en trækkende taigapiber 16/10, og en jagtfalk sås på tre datoer i perioden 2-20/11. Ingen SU-arter blev fundet på Mandø i foråret, men efteråret tog revanche med en rastende dværgværling 26/9, en jagtfalk 27/9 og årets hit på øen – en sorthovedet sanger han – der rastede i buske på forlandet ud for byen 20-23/10. Vi havde forventet mere i løbet af året fra DK’s yank-ø. På Rømø sås nul SU-arter i foråret. I efteråret sås en 1K jagtfalk på øen 12+15/10. Desuden en trækkende dværgværling 14/10. Endnu et halvsløjt år for øen, der gennem tiderne har huset mange hits.

Langeland kunne byde på en stationær citronvipstjert hun i perioden 6/6-10/7 i Keldsnor, hvor den ynglede med en gul vipstjert og producerede en unge, som sidst sås 11/7. Et godt sommerfund var en hvidskægget terne i Tryggelev og Nørreballe Nor 3-6/7. Ingen SU-arter er rapporterede på øen i løbet af efteråret. Men to SU-fugle på et år på Langeland er et godkendt resultat.

Videre til Danmarks sydligste punkt, Gedser, hvor en hvidskægget sanger han ringmærket 8/5 (og genfanget 14/5) var årets første SU-art – og samtidig en længe ventet ny art for lokaliteten. Det blev også forårets eneste SU-fund. Efteråret var hektisk med sjældne rovfugle, hvor hele to ørnevåger blev registreret (5/8 og 9/8) samt ikke mindst to sydtrækkende eleonorafalke (19/9 og 19/10). Desuden sås en sydtrækkende 1K jagtfalk 26/9. Ringmærkningen gav pote 10/10, da en blåstjert blev pillet ud af nettet. En ny art for Gedser Fuglestation (en fugl rastede dog ved nærliggende Kroghage, 9/10 2010). Så – hvis alt godkendes – et super år i Gedser.

Det var rovfuglene, der reddede Møns år, da årets højdepunkt – og ny art for øen – en blå glente trak NV forbi Bødkermosen, 23/4. Desuden er en 1K jagtfalk rapporteret ved Hegnede Bugt, 16/4. Hvor er de sjældne småfugle?

På Vestamager rastede en stylteløber 10-13/6, hvilket var eneste SU-art på lokaliteten i 2015. Men et SU-fund om året er vel gennemsnitligt for lokaliteten.

Gilleleje havde et godkendt år med én SU-art, idet en sort ibis trak vest ved Bøstrup Hage, 24/10. Med største sandsynlighed samme fugl, der havde rastet på Falsterbo-halvøen tidligere på efteråret. Efter obsen ved Børstrup Hage sås samme fugl senere samme dag trække forbi Spodsbjerg.

Vi slutter rundturen af på Ertholmene, som er en lokalitet, der, om nogen, kan sætte svingninger i en twitchers humørbarometer. Med to SU-arter i foråret blev det en godkendt sæson; første var en hvidskægget sanger, 2/5. Dernæst en hunfarvet pileværling, 29/5. Sidstnævnte blev – en smule skuffende – sjældneste fund på øerne i år. I 90’erne sås pileværling i otte ud af ti år, men årets fund var det første på øerne siden 2004! På trods af udmærket chrøvejr med østenvind og dårlig sigt skuffede efterårssæsonen fælt, da ingen SU-arter sås. Måske hitsne gemte sig i de store mængder af fuglekonger?

Skulle du falde over fejl eller mangler, så skriv en kommentar.

Old news

ole_news_3

Bryg i Blåvand

IBJ havde lovet en tur i jacuzzien i det lejede sommerhus, hvis vi så en ny art for VP. Så planen var klar, da AEC, IBJ, JAE og ABK ankom til hukket fredag 16/10 ved 8-tiden. Lidt over 8 opdagede flere af os en svale, der fouragerede i nærheden af fyret. Den var for lille til en landsvale og havde lys strube. Det lugtede af bysvale, men kunne det være noget sjældnere? I håb om champagne og cigar i jacuzzien bryggede vi på asian house martin.

bysv1

bysv2

bysv4

bysv5

bysv6

bysv3

bysv7

bysv8

bysv9

bysv9b

Bysvale 1K, Blåvands Huk, 16/10 2015

I det dårlige lys var det svært at se farver på fuglen. Jeg skyndte mig at tage fotos af fuglen, og på de første fotos (se for oven) så det ud til, at den havde mørke undervingedækfjer i kontrast til lysere svingfjer, hvilket er et kendetegn for asian! Desværre viste det sig – som så ofte før med ringe fotos – at det var en fotoeffekt. Og da lyset blev bedre kunne det konstateres, at den havde ensfarvede lyse undervinger, hvilket passer med bysvale. Den snuskede underside og brystbånd viser, at det er en 1K.

Senere om fredagen blev mosen tjekket, hvor højdepunkterne var bynkefugl, ringdrossel, enkeltbek og stor flag.

bynk1

Bynk, mosen, Blåvand, 16/10 2015

Ved middagstid var vi forbi Stæhrsvej, hvor den amerikanske fløjlsand sås meget fint, og AEC spottede en meget sandsynlig indtrækkende vandrikse, som kom i land nær Ishuset; desværre kunne den ikke genfindes ved et senere trawl af klitrækken…

Om aftenen var der tre retters chefmiddag bestående af culotte med flødekartofler og tomatsalat, rødvin og en heftig desert.

Lørdag væltede det med fugle i Blåvand; især gransanger optrådte i imponerende tal. Tallene fra nettene taler for sig selv; i alt 472 fugle ringmærket, heraf 96 grans.

På trods af lusk hele dagen kunne der ikke sparkes et hit ud af buskene.

August classic

En tur med HÆG til Stauningsø lørdag 15/8 var godkendt med odin 1K, sortterne 2 1K, fiskeørn, rovterne 4 og to trækkende smålommer. Til gengæld gav besøg ved Avnø samt Stevns senere på dagen ingen nævneværdige obs!

odin1

Odins 1K, Stauningsø, 15/8 2015

Lørdag 29/8 besøgte min far og jeg Stevns – nærmere betegnet Mandehoved. Vi ramte rigtigt, da hvepsevåger i store bånd ankom fra Falsterbo. Der taltes 695 trækkende hveps på Stevns Klint denne dag ifølge DOFbasen. Dagens fugl blev en hedehøg ad. hun, men den ankom desværre, efter vi var taget hjem. En lille skrigeørn tog desuden fusen på de fleste, da den trak ind ved Roneklint 12.50. En rørs/kærs rastede i buskene på klinten sammen med en gulbug.

hveps4

hveps3

hveps1

hveps2

Hvepsevåger adulte, Mandehoved, 29/8 2015

acro1

Rørs/kærs, Mandehoved, 29/8 2015

Vadertjek og varme

Søndag d. 2. august rykkede IBJ, JAA, HBJ og ABK ud for at finde vaderhits. Vi besøgte Stauningsø, Borreby, Sevedø, Lejsø, Flasken og Tissø. De skyhøje forventninger kunne desværre ikke indfries, da højdepunktet var fire kærløbere ved Stauningsø, som var fundet dagen i forvejen. De kunne dog nydes på kort afstand. I sydende af Tissø rastede en 1K havterne, som vel er en halvhård art i søen om efteråret…

karlober_polsen

Kærløbere (adulte), Stauningsø, 2. august 2015

havterne1

Havterne 1K (venstre side af foto over vibe) med fjordterner, sydenden af Tissø, 2. august 2015

Imens har varmen indfundet sig, og en sort stork er set på Agger Tange. Vi kan nok forvente flere, hvis vejrudsigten med varme holder. Årets første vandsanger (en adult!) blev fundet i Holland 2. august, og varmen og SØ-vind er måske opskriften på et fund i DK i år.

Hvor er hitvaderne?

Mens albatrossen spøger på den jyske vestkyst, bliver der – for det meste – kigget langt efter sjældne vadere. I løber af sommeren 2015 er der (eksklusiv stylteløberen på Amager, 10-12/6) rapporteret ca. én ny SU-vadefugl: amerikansk småspove trk. N, Blåvand, 9/7.

I Margrethekog er der set en sibirisk hjejle 20/7; men det kunne være en genganger, da samme lokalitet husede to af slagsen sidste sommer. Og en terekklire, der også ses i Margrethekog, er med største sandsynlighed ligeledes en genganger fra tidligere år.

Derudover er de sjældneste “nye” vadere i i sommer to adulte damklirer i Margrethekog. Det er første gang, at der på efterårstrækket er multiobs af adulte damklirer i DK. Der har tidligere været flokke af ungfugle inkl. den hidtil største flok på hele fire fugle, der rastede på Ølsemagle Revle 2-13/8 1994.

Desuden er to stribede ryler set, hvilket er en ok sommerforekomst; 25/6, Keldsnor, Langeland, og 20/7, Fladet, Lolland.

I Tyskland er der set hele to ørkenpræstekraver i løbet af juli, og på en lille ø ud for Kristianssand, Norge, ca. 100 km N for Hanstholm, blev der i går, 26/7, fotograferet en adult tyknæbbet dværgryle.


*

*


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.