Jesus og pusilla

Fredag 1. oktober om formiddagen lettede HKR, AEC og undertegnede anker fra Sjælland og kørte mod Vester Vedsted. I dagene op til weekenden havde jeg med en vis nervøsitet set på tidevandstabellen for Mandø. Om onsdagen og torsdagen så det ikke ud til, at vandstanden ville komme under +50 cm fredag eftermiddag, men heldigvis fik vi mulighed for at joine en pensionistklub fra Thy, der skulle køre fra Vester Vedsted til Mandø i Mandøbussen kl. 14. Så weekendens første vase kunne nulstilles, før vi nåede øen.

mandoebus

Der er altid plads til tre til…

mandoebus_2

AEC, HKR og en pensionist fra Thy ordner verdenssituationen

laaningsvejen1

Høj søgang på Låningsvejen

Der var ikke tikket mange meldinger ind fra øen i løbet af fredagen – nok pga. meget vind og regn, og det lod til, at en siddende skovhornugle havde været dagens bedste fugl. Der blev tørfikset om yanks og sibes om aftenen på Mandø B&B sammen med de ca. 15 andre birdere, der var ankommet dagen før. MKP havde – som en anden Jesus –  trodset Vadehavet og kørt over Låningsvejen ved 16-tiden.

Lørdag morgen var vinden løjet, der var lidt skyer og ingen nedbør. Det var temmelig lunt og giftigt. AEC og jeg startede på forlandet vest for byen, hvor bedste fugle var en tornsanger og to mosehornugler. Desuden rastede en broget fluesnapper i en have langs Klitvej. Herfra gik det ned til sydøen langs bydiget, hvor højdepunkterne var en flok på 40 islandske store kobbersnepper, der trak syd over øen; flokken var set 1 time og 4 minutter tidligere trække forbi Blåvands Huk, og en hvidbrynet, der kaldte på bydiget ud for Søndervej. Vi bryggede lidt på en skov/taigapiber, der fløj over os ved digegraven i syd på vej tilbage til byen. Halve taigapibere var årets tema med ca. fem fund. Desværre viste spektogrammet, at det var en skovpiber. Efter et par frokostmadder på værelset var det tilbage i felten. Det var begyndt at dryppe lidt, så vi tog bilen og tjekkede markerne langs Annelbankevej. Derefter kørte vi rundt langs norddiget, hvor højdepunkterne var en 1K duehøg og en grans humes-krattet… Vi fortsatte langs østsiden af øen, hvor vi så en flok på fire bynkefugle og ned til bydiget, hvor vi bryggede på en hæs grans.

torns_mandoe1

Tornsanger, Mandø, 2/10 2021

broget_flue_mandoe1

Broget fluesnapper 1K, Mandø, 2/10 2021

islandica_mandoe

Islandske store kobbersnepper, Mandø, 2/10 2021

roedstjert1

Rødstjert, Mandø, 2/10 2021

Sidste skud i bøssen blev byen, hvor vi på Østre Toftevej mødte AES, CBN og JAE. Vi begyndte at forstå, hvorfor der ikke bliver fundet hits, når topbirdere leder efter slørugler i lader, for der findes da ikke sjældne fugle i bygninger. Mens vi vendte dagens bedrifter, kom der først en sanger flyvende og dernæst endnu en mindre fugl. “Værling” sagde AEC, og jeg tænkte, at den virkede temmelig lille. Og ganske rigtigt – foran os sad en fin dværgværling. Fuglen sås af flere tililende birdere. Om aftenen var der tre-retters menu og fuglequiz ved JAHC, som THH vandt, mens jeg kom på en andenplads… Der skal strammes op!

dvaergvaerling1

Dværgværling, Mandø, 2/10 2021

Søndag morgen var vinden taget til, og der var en del regn i luften, så det var op ad bakke… Efter en kort rundtur i byen, hvor en rødstjert var bedste fugl, rykkede vi teltpælene op ved 9-tiden og kørte østpå.

Kuhlszonen

Et besøg i kuhlszonens epicenter – Børstrup Hage – fredag 24/9 blev et absolut godkendt et af slagsen, selvom der ikke sås kuhls – heller ikke mulige og 80%’ere. Allerede kl. 7.08 blev en hvidnæbbet lom set trække forbi, men den var long gone, da jeg ankom ved 7.45-tiden. Det vælter med suler, og kl. 7.50 kommer en sodfarvet trækkende på mellemdistancen. En fed fugl, og den første jeg har set i flere år.

Så var obsen allerede godkendt… Kl. 8.57 kommer en almindelig skråpe pludselig ind i tuben. Den er et pænt stykke ude, men bevæger sig ind mod obsposten og ses super godt, da den passerer mod vest. Endnu en almindelig (eller er det den samme?) ses af andre 9.08.

Fra Gilleleje Havn kommer der ved 10-tiden besked om en trækkende 1K sorthovedet måge, og ca. ti minutter senere trækker den forbi i brændingen. Hermed første obs af arten i Gilleleje i år; en søgning på arten i DOFbasen viser, at den siden 2010 er set i Gilleleje i årene 2010, 2012, 2015, 2016 og 2020.

En halvtidlig snespurv, ca. 3 (u)almindelige kjover og to indtrækkende dværgfalke er også værd at nævne.

Gad vide om de nye super-skoper er medvirkende til en nedgang i meldinger på mulige og umulige kuhls på lokaliteten? Eller er det mon chefernes fortjeneste?

alm_skraape_gilleleje_2409

Almindelig skråpe, Gilleleje, 24/9 2021. Endnu et præmieskud.

sorthovedet_maage_gilleleje_2409

Sorthovedet måge 1K, Gilleleje, 24/9 2021

Nej tak til campering og kuhls. MKH anno 2009.

Vadersæsonen

23. juli 2021 blev en stribet ryle 2K+ fundet i Klydesøen af KBL. D. 27. kunne jeg komme af sted på en lille tur, og valget faldt på Klydesøen. Vel ankommet om morgenen startede jeg ved sydtårnet, hvor den stribede ryle var set d. 26. Der var masser af vadefugle, heriblandt fem(!) kærløbere, men den stribede ryle kunne jeg ikke finde. Der var også mange vadere langs nordenden af Sydmøllevej, og da jeg var på cykel tænkte jeg, at den stribede nok stod et eller andet sted ved Sydmøllevej… Efter en hurtig cykeltur gennem Pinseskoven tog det ikke mange minutter at lokalisere en stribet ryle vest for Sydmøllevej nær skjulet. Fuglen sås fint i teleskop, mens den fouragerede nær ryler og brushøns.

Efter en halv times tid cyklede jeg tilbage mod sydtårnet, hvor jeg mødte en birder, der til min overraskelse fortalte, at han havde set den stribede ryle lige neden for sydtårnet, hvor fuglen havde stået i går. Jeg var en smule skeptisk, men den var god nok. Da jeg smækkede skopet op, gik der stadig en fin stribet ryle ved sydtårnet. Jeg tænkte, at det da var sjovt, at den lige skulle vælge at flyve fra Sydmøllevej til Sydtårnet, mens jeg skiftede lokalitet.

Samme eftermiddag blev det konstateret, at der var to(!) stribede ryler på lokaliteten, da AOWN så en fugl ved Sydmøllevej, mens en fugl kunne ses af SKR ved sydtårnet. Begge fugle sås på lokaliteten frem til 3/8 – for det meste hver for sig – men 2/8 sås de gående sammen. Det er første gang, at to stribede ryler er set sammen på Sjælland, selvom de to fugle nok skal betragtes som to fund, da de d. 27/7, da to fugle blev konstateret, gik hver for sig.

Største flok i DK er en flok på 3 1K-fugle, som rastede i Ulvedybet i perioden 14-20/9 2003. Desuden er der set to fugle sammen på Harboøre Tange 11/6 1992, Sneum 23-26/5 2004, Tipperne 4-6/7 2006 og igen på Tipperne 16/6 2011.

stribet_ryle_sydmoellevej_2

Stribet ryle, Sydmøllevej, Vestamager, 27/7 2021

stribet_ryle_sydtaarnet

Stribet ryle, sydtårnet, Vestamager, 27/7 2021

hvidoejet_and_damhussoeen_1

Hvidøjet and med taffelænder, Damhussøen, 30/7 2021. Tredje sommer, fuglen ses på lokaliteteten. Da fuglen baskede med vingerne kunne det ses, at den var i kraftig svingfjersfældning, og den kunne næppe flyve.

roedhovedet_and_hejrede_soe

Rødhovedet and han med rapænder, Hejrede Sø, 3/8 2021. Tre fugle sås på lokaliteten

Tirsdag d. 9. august blev en 1K damklire fundet ved Nivå Bugt af vistnok(?) Klaus Kesby. Fuglen var meget publikumsvenlig og sås ofte sammen med bl.a. hvidklire og tinksmed. Den sås frem til 12/8 og – temmelig overraskende – igen 15/8. Damklire var SU-art til og med 2006, da der var gjort ca. 80 fund af 90 fugle. På trods af at arten ikke længere er SU-art, der det stadig en sjælden fugl. Og arten giver ofte problemer for de danske birdere, da især hvidklire ofte forveksles med damklire. I 2021 har der, foruden Nivå-fuglen, været tre obs af arten; trk. Rørvig 2/5 (lydoptaget), Ulvedybet 4-5/5 (foto) og Fanø Strand 7/8.

damben_nivaa

Damklire 1K og mudderklire, Nivå, 10/8 2021

Lokalsprøjten

Her følger lidt fotos fra lokalområdet i det sene forår og sommer. Højdepunkterne på Vestamager var et par stylteløbere, der fik tre unger ved Villahøj Sø, samt en syngende buskrørsanger for enden af Frieslandsvej, der blev fundet 23/6 af SKR. Busken var meget samarbejdsvillig ved et besøg 28/6 og sat frit eksponeret på et trådhegn, mens den sang.

Stylteløber har ynglet enkelte gange i landet. I 1994 gjorde et par yngleforsøg på Tipperne i perioden 19/5-3/6, men der kom ikke unger på vingerne. Så var der mere held i sprøjten i 2013, hvor et par i Lille Vildmose fik tre unger, mens et par ved Nygård Sø, Rørvig, fik fire unger. Foruden parret ved Villahøj Sø ynglede et par også ved Fladstrand, Næstved, i år, som fik to til tre unger.

Det nye opfyldningsområde på Stubben er pissegiftigt, men forhåbninger om en korttået lærke eller en kaspisk præstekrave i det sene forår kunne desværre ikke indfries.

stylte_dvaergmaage_villahoej_soe_3105

Hættemåger, dværgmåge 2K, rapand, blishøns og stylteløber, Villahøj Sø, 31/5 2021

dvaergterne_stubben_0106

Dværgterne, Stubben, 1/6 2021. Et par holdt til på lokaliteten i slutningen af maj, men der kom vist ikke unger på vingerne.

lille_praest_stubben_0106

Lille præstekrave, Stubben, 1/6 2021

sildemaage_stubben_0106

Sildemåge ad., Stubben, 1/6 2021

stenpikker_stubben

Stenpikkere 1K, Stubben, 22/6 2021. Bortset fra 2020, hvor der i DOFbasen ikke er registreringer om yngel, har arten ynglet hvert år på lokaliteten siden i hvert fald 2015.

buskroers_frieslandsvej_2806

Buskrørsanger, Frieslandsvej, 28/6 2021

mandarin_klydesoeen_2806

Mandarinand, Klydesøen, 28/6 2021. Fuglen blev oprindelig fundet på Kongelundsengene 16/6. Her sås den frem til 26/6. Dagen efter lå den i Hejresøen, og 28/6 kom den flyvende over Sydmøllevej, da jeg sad og obsede på diget. Fuglen var stadig på plads i Klydesøen 30/6. Ifølge DOFbasen er det første fund af mandarinand i Klydesøen…

krumnaebbet_klydesoeen_0107

Krumnæbbede – og almindelige ryler, Klydesøen, 1/7 2021

soelvhejre_klydesoeen_0107

Sølvhejre med grågæs, Klydesøen, 1/7 2021

Den dyre periode

Slutningen af maj og starten af juni er rød zone. Forårets bedste periode for hits. Inden afgang til Skagen nåede jeg ud på Stubben og se odinshanen i behageligt selskab med en kærløber 20/5. Hermed endnu en ny art for Stubben – eller var det? 31. maj mødte jeg ABÜ ved Klydesøen, og vi talte om vaderne på Stubben. Han fortalte, at han (vistnok samme dag, som der lå odinshane i Sortedamssøen – 19/9 2012) havde haft en trækkende fugl på Stubben, som havde smidt sig i en af søerne! Men selvom årets odins altså ikke var ny art for Stubben, var kærløber og odins næsten Københavns Kommunes svar på Chrø-doublen – ja, også kun næsten.

kaerloeber_odins_stubben_2005

Kærløber og odinshane, Stubben, 20/5 2021

I år lå besøget i Skagen i perioden 22.-27. maj. En kold omgang, hvor højdepunktet blev en flok på ca. syv spækhuggere, der sås fra Grenen (og Nordstrand) ved 5.30-tiden om morgenen 23/5. Tjek JAE’s video af dyrene her. Det var første gang, jeg så spækhugger i DK. I år er der ifølge DOFbasen rapporteret spækhugger i Skagen på hele otte datoer(!), hvilket er rekord. Den bedste fugl under opholdet i Skagen missede jeg desværre, da jeg smurte madpakke ved 5.15-tiden 23/5, da en hætteværling han – fundet af JAE – sås i et par minutter på Sylviastien. Selvom det var koldt, var der alligevel gode fugle at kigge på hver dag, men – som så mange gange før – manglede MEGA-hittet. Blandt højdepunkterne kan bl.a. nævnes rødstrubet piber (klik her for lydoptagelse) og bjerglærke 22/5, toplærke set på flere datoer, drosselrørsanger syng. ved Sandormsporet 24/5, aftenfalk hun på Storsig 25/5, hvidnæbbet lom 3K+ trækkende øst 26/5 og syng. lille flue 27/5.

Morgenobsen foregik enten fra Jyllands- eller Verdens Ende. Folk stod på flere forskellige obsposter på Grenen end tidligere år, hvilket nok giver flere fugle. De fleste eftermiddage luskede jeg ved Højen Fyr, men højdepunkterne var blot den lokale sortbynk og rødrygget tornskade.

bjerglaerke_grenen_2205

Bjerglærke, Grenen, 22/5 2021

havterne_grenen_2305_2021

Havterne ad. med fjordterner og splitterne, Grenen, 23/5 2021. Bemærk de korte ben.

islom_grenen2305

Islom ad., Grenen, 23/5 2021

sangdrossel

Grenen blev endestation for denne sangdrossel…

sortbynk_hoejen_fyr_2305

Sortstrubet bynkefugl han, Højen Fyr, 23/5 2021. Fuglen havde temmelig lidt orange farve på brystet.

pirol_grenen_2505

Pirol hunfarvet, Grenen, 25/5 2021. En Skagen-klassiker

toplaerke_grenen_2605

Toplærke, Grenen, 26/5 2021. Fuglen var oprindelig fundet 13/5. Ifølge DOFbasen er arten siden 2000 registreret i følgende årstal: 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2019 og 2020. Mon ikke det er fugle fra Østeuropa på forlænget træk?

laerkefalk_grenen1_2705

Lærkefalk, Grenen, 27/5 2021. Få fugle sås i perioden, men i forbindelse med østenvind og varme i starten af juni sås hele 38 trk. 3/6 ifølge DOFbasen.

En sejler og manglende tapas

Maj har indtil videre været en kold en af slagsen, men mandag d. 17. maj kom en brandvarm melding fra Vest Stadil Fjord: tornhalesejler kortvartigt rastende og derefter trækkende nord set af SEP og JB. En hård melding – og måske årets fugl i DK. Selvom vinterens prærietrane var landets andet fund, mens sejleren er tredje, er der lidt mere stil over sejleren. De to tidligere fund drejer sig om en – ligeledes kortvarigt rastende fugl – ved Juvre, Rømø, 21. oktober 2012 set af OZG samt en nordtrækkende fugl ved Grønhøj Strand, Nordjylland, 28. juli 2019 set af FRO. Utroligt, at der har været tre fund af arten i DK i løbet af blot ti år. I samme periode har der ifølge Tarsiger.com blot været 2-3 andre fund i Europa(!) – på Ydre Hebrider, Skotland, i juni 2013 og juni 2017 samt et fund i Island i oktober 2016 (er det godkendt?).

Men lidt har også ret. Så her følger lidt fotos fra København og omegn. 10. maj var der pænt med småfugle på Stubben, hvor højdepunktet var en hunfarvet yarrellii på den nye opfyldning. Desuden en skovsanger ved fiskerihavnen og mindst fire temmincksryler. Det er nok ikke muligt helt at udelukke en hybrid mellem alba og yarellii, men Stubben-fuglens mørke ryg, mørke overgump, brede hvide vingebånd samt brede, mørke flanke passer med yarrellii. Jeg skrev med Peter Adriaens, der har skrevet følgende artikel om bestemmelse af alba og yarrellii. Han skrev om Stubben-vipstjerten:

this looks like a good, female yarrellii.

I don’t think it is possible to age it with certainty, but the plumage looks adult-like to me.
Cheers,
Peter

skovs_1005_stubben

Skovsanger, Stubben, 10/5 2021

gulvip_1005_stubben

Gul vipstjert han, Stubben, 10/5 2021

temmincks_1005_stubben

Temmincksryler, Stubben, 10/5 2021

Sortrygget hvid vipstjert 2K han/hun, Stubben, 10/5 2021. Video: IBJ

15. maj var der afgang til Møn med IBJ og AEC. Næsen var sat op efter tapas fra Middelhavet, men de lave temperaturer betød et temmelig magert udbytte. Det blev ved årstidens frugter, hvor højdepunktet var en syngende drosselrørsanger ved Klintholm, som havde været på lokaliteten siden 12. maj. Desuden sås to brogede fluesnappere i Busene Have, sort glente over Høvblege, fiskeørn ved Klintholm og et par trækkende hvepsevåger ved Spejlsby. Der sad også nattergale og gulbuge hist og her samt en enkelt grå fluesnapper ved Klintholm, men ingen rødryggede tornskader kunne støves op.

broget_flue_busenehave_1505

Broget fluesnapper hun, Busene Have, Møn, 15/5 2021

drosselroers_klintholm_1505

Drosselrørsanger, Klintholm, 15/5 2021

sortglente_hoevblege_1505

Sort glente, Høvblege, 15/5 2021

Dagen efter, 16. maj, lød jungletrommerne fra Stubben: to rastende kærløbere på den nye opfyldning. Efter huslige pligter var det af sted med ankomst ved 20.30-tiden, hvor der nu rastede tre kærløbere samt 23 temmincksryler, som kunne nydes på kort afstand. En hård kommuneart. I DOFbasen er de eneste andre fund fra kommunen fem på Amager Fælled 22. juli 1943 samt en ved Sjællandsbroen 17. maj 1961.

kaerloeber_1605_stubben

Kærløbere, Stubben, 16/5 2021

dvaergmaage_ishoej_1705

Dværgmåge 3K, hullet i Ishøj, 17/5 2021. Bemærk den adult-lignende dragt, men med ufuldstændig hætte og enkelte sort markeringer i hånden.

Hærfugl i kommunen

Vi spoler tiden 25 år tilbage. 22. april 1996 er der aftenskole om feltornitologi på Duevej, Frederiksberg, ved KMO. Aftenskolen starter kl. 19.30, men ved ankomst beslutter deltagerne og KMO at droppe skrivebordsornitologien og cykle ud til Vanløse, hvor en hærfugl har rastet siden 21. april. Vi går lidt rundt i området og pludselig ses hærfuglen flyve over en boligkarré af birdere, der går få skridt foran mig. Jeg misser fuglen med 10 sekunder. På det tidspunkt har jeg kun set en hærfugl i DK, så den sved lidt, men heldigvis tænkte jeg ikke på kommunearter den gang!

En søgning på DOFbasen viser, at der siden 1996 og frem til 2020 er indtastet tre yderligere hærfugle fra Københavns Kommune. Det drejer sig om en kortvarigt rastende fugl på Amager Fælled 3. maj 2017, en forbiflyvende set ud af et vindue ved Universitetsparken 30. april 2018 og en fugl i Gyngemosen nær Søborg 20/4 2019. Men der er faktisk set endnu en i kommunen i nævnte periode. En hærfugl rastede i Kystagerparken i Hvidovre Kommune 11.-14. november 2004, men denne fugl sås af JTS over Damhusåen Renseanlæg, som ligger på den anden side af Harrestrup Å – i Københavns Kommune.

haerfugl_kystagerparken_november_2004

Hærfugl, Kystagerparken, Hvidovre, november 2004. En god art i Hvidovre Kommune!

3. maj 2021 ved 15.30-tiden kigger jeg i DOFbasen og ser til min overraskelse, at der er indtastet en hærfugl fra en haveforening ved Christianshavns Voldgrav ved Kløvermarken. Jeg sender en sms til IBJ, der er hurtigt ude af vagten for at eftersøge dyret. IBJ genfinder den kl. 17.01 på en lille legeplads i haveforeningen, hvor den ses i ca. et minut. Sagen er klar. Jeg rykker. Fuglen ses igen ca. 17.22 af bl.a. JSP, men da jeg ankommer ved 17.30-tiden, er sporet koldt. Ca. 30 birdere leder efter fuglen i de små haver, og ca. 18.15 ses fuglen flyve langs kanalen. Jeg løber mod gerningsstedet, og pludselig kommer hærfuglen flyvende. Endelig. Efter at dyppet arten for 25 år siden, kan den endelig bogføres i kommunen. Fuglen ses yderligere et par gange frem til ved 19-tiden.

Småtterier

Et besøg på Stubben søndag 25/4 2021 gav en rastende enkeltbekkasin på den nye opfyldning. Lokaliteten er super giftig, og vi regner med ørkendompap og mindst tre arter stenpikkere i løbet af 2021.

Bekkasinen rastede langs en lille grøft i områdets SV-lige del. Lokaliteten husede også enkeltbekkasin på fire datoer i januar og februar ifølge DOFbasen. Desværre kunne jeg ikke finde den syngende lapværling, som var fundet dagen før og som sås senere samme dag, som jeg besøgte lokaliteten. Syngende lapværling er et hit i DK… Hvornår har der mon sidst været syngende lapværling i DK?

Ellers rastede bl.a. syv løvsangere, tre hvidklirer, to små præstekraver og en svaleklire.

ebek_stubben

Enkeltbekkasin, Stubben, 25/4 2021

Højdepunktet på en tur til Selsø Sø mandag 26/4 var et par sorthovede måger, som rastede i hættemågekolonien på den lille ø ud for Selsø Kirke. Fuglene var oprindelig fundet af SEK 19/4. Fuglene var svære at se. Efter længere tids tjek stod hannen(?) godt skjult i vegetationen. Den lettede, og efter ca. 15 minutter stod den igen det samme sted i kolonien, og nu kunne en anden sorthovedet måge (hunnen?) akkurat skimtes, som lå og trykkede i vegetationen, så det kun var den øverste det af hovedet, som var synligt.

sorth_maage_selsoe_1

Sorthovedet måge (han?) med hættemåger og grågås, Selsø Sø, 26/4 2021

Allllllbert på Nordkysten

Efter der var set sortbrynet albatros off Grenen lørdag d. 17. april 2021 af ASF og ROC og ud for Hönö, Göteborg, onsdag d. 21. april havde optimistiske sjæle spået, at den ville blive set på Sjællands nordkyst i forbindelse med hård NV-vind dagen efter. Det er ikke første – eller sidste – gang, at der er forhåbninger om, at en sjælden havfugl på den svenske vestkyst bliver set i Nordsjælland. Oftest bliver drømmene ikke til virkelighed. Men torsdag 22. april skete det. Kl. 11.15 genfinder Christian Glahder albatrossen ud for Gilleleje kl. 11.04, da den kommer trækkende fra øst mod NV ca. 2  km ud for obsposten ved Børstrup Hage.

Fuglen ses nu frem til 11.18, da den forsvinder mod NV, men genopdages fra obsposten ca. 12.25, og fra 12.45 raster den ud for Gilleleje på en afstand af ca. 5 km. Fuglen flyver rundt med suler, og at dømme efter meldinger på babyalarm var dyret stationær. Kunne den mon twitches?

Efter hjemlige gøremål satte jeg kursen nordpå ved 15.15-tiden. Jeg var noget i tvivl om, hvor jeg skulle køre hen, da fuglen både var rapporteret fra Rågeleje, Tinkerup og Gilleleje. Ved Hillerød fik jeg Mads Herbøl i røret, der så fuglen fra Tinkerup, og da turen herop er lidt kortere end til Gilleleje, samt risikoen for, at fuglen ville trække mod vest, tænkte jeg, at det var den bedste mulighed. Jeg nåede op til græsarealet ved Tinkerup ca. 16.15, og efter et par minutter genfandt MH dyret på ca. 5 km’s afstand. Efter kort tid kom dyret også ind i min tube, og nu kunne den ses på stor afstand (5 km?), men i fint lys, mens den fløj frem og tilbage blandt suler. Den var meget stor, lang- og smalvinget, men bortset fra sort ryg og sorte vingeoversider samt hvidt hoved og overgump mod mørkere halespids kunne ingen dragtkendetegn ses. Men fed – det var den!

Foto af dagens fugl kan ses her, her og her.

CL joinede albatros-obsen, og der var styr på fuglen indtil ca. 16.30, da den havde bevæget sig en smule mod vest. Men derefter kunne vi ikke genfinde den frem til i hvet fald 17.15. Om den havde lagt sig på vandet eller fortsat, står hen i det uvisse.

Selvom dagens fugl sås på stor afstand og under helt andre omstændigheder end fuglen på Grenen 26. maj 2014, var det alligevel stort. Endnu en gang viste det sig, at en havfugl kan twitches på Sjællands nordkyst. Det bliver spændende at se, om fuglen kan genfindes på Djursland, i Skagen eller et tredje sted, lige som det var tilfældet med den subadulte sortbrynede albatros, der gæstede Sjællands nordkyst 5-6/10 2017, og som sås på Djursland senere på dagen, 6/10, og i Skagen 8/10. Om årets fugl, der tilsyneladende ikke er aldersbestemt, er den tilbagevendende fugl, der er set i Nordsøen i perioden 2014-2020, er et godt spørgsmål. I perioden 2014 til 2019 sås den hvert år på Helgoland og/eller Sild, men her sås den ikke sidste år. Til gengæld var en adult fugl inde at sidde i en sulekoloni i Yorkshire på den engelske Nordsø-kyst i juli 2020.

Lange ben i mosen

For en gangs skyld lykkedes det at connecte med en lille flag i Vaserne, da en han fouragerede nær Bistrup-renden ved et besøg 15/4. Videre gik det til Søndersø, hvor halsbåndstroldanden poserede ud for Dalsø Park. Hvad der formentlig er samme fugl, er set hver vinter i søerne nord for København, siden den blev opdaget ved Frederiksdal 30/1 2013. Fuglen var 2K, da den blev opdaget. En google-søgning viser, at den ældste vilde halsbåndstroldand blev 20 år, så der er nok også en chance næste vinter.

lilleflag_vaserne_1504

Lille flagspætte han, Vaserne, 15/4 2021

halsbaand_soendersoe_1504

Halsbåndstroldand ad. han, Søndersø, 15/4 2021

Hellebæk aka Tælleprik viste sig fra sin bedste side 18/4, hvor der sås sort glente, hvid stork og kongeørn – sidstnævnte desværre efter jeg havde forladt obsen. Dertil 6 fiskeørne, 13 fjeldvåger og ca. 20 blå kærhøge. Desuden rastede et atlingand-par i en oversvømmelse på markerne. Op til fire fugle har været på lokaliteten siden 2/4, men det er nok for meget at håbe på, at de vil yngle.

atlinghan_hellebaek_1804

Atlingand han, Hellebæk, 18/4 2021

atlinghun_hellebaek_1804

Atlingand hun, Hellebæk, 18/4 2021

stork_hellebaek_1804

Hvid stork, Hellebæk, 18/4 2021. Endnu et præmieskud

En kort tur i tårnet i vestmosen 19/4 bød på en trækkende hvid stork og en rød glente. Førstnævnte er en længe ventet ny kommuneart. En søgning i DOFbasen viser, at det er tredje fund af hvid stork i mosen i år; de to tidligere er fra 7+10/4. Til gengæld mangler sorthovedet måge stadig på moselisten for 2021, men med hele 8 fugle på Brøndby Strand 18/4, må det snart være tid til et besøg.

hvid_stork_mosen_1904

Hvid stork, Utterslev Mose, vestmosen, 19/4 2021


*

*