Vadersæsonen

Sommeren 2017 har indtil videre budt på to SU-vadere i DK; den første var en lille gulben, som rastede i Bøtø Nor 4/7, mens den anden var en langnæbbet sneppeklire rastende i Margrethekog – set fra grænsevejen – 21/7. Ingen damklirer – ikke en gang rapporteret (!) eller sibiriske hjejler, men det kan nås endnu. Højdepunkterne på et par ture til Klydesøen og pølsen har været kærløber 2 i Klydesøen 5/7 og almindelig kjove ad. på pølsen 16/7.

Almindelig kjove ad. med gråkrage på slæb, Ølsemagle Revle, 16/7

På vej til Skagen besøgtes Bygholmengen om formiddagen 21/7, hvor den stribede ryle og en kærløber var på plads. Vandstanden var perfekt til vadere, og i kombination med lummert, tungt vejr var der lagt i ovnen til flere sjældne vadere. De næste par dage kommer der en del nedbør, så mon ikke der bliver fundet nogle vaderhits…

Morgenobsen på Grenen 22/7 var en noget tam affære. Bedste fugle var almindelig kjove, storkjove 4 og en sølvhejre.

Stribet ryle med kærløber, almindelige ryler, krumnæbbede ryler og brushane, Bygholmengen, 21/7

Sølvhejre med fiskehejre, Grenen, 22/7

Ingen great knot

Månedsskiftet juni/juli er et godt tidspunkt for sjældne vadefugle, så HÆG og jeg rykkede til SV-Jylland i dagene 26.-28. juni for at finde great knot, damklire og sibirisk hjejle. På trods af de gode intentioner blev det ikke til sjældne vadere. Bedste obs på turen var to silkehejrer ved Gl. Hviding Engsø og sølvhejre i Margrethekog. Desuden fine obs af 25 sortterner og tre blåhalse i Hasberg Sø samt mosehornugle på Ballum Enge og hedehøg ved Astrup Engsø, Ribe Holme og Margrethekog.

Hedehøg 2K hun, Astrup Engsø, 26/6 2017. Foto: HÆG

Silkehejrer og hættemåge, Gl. Hviding Engsø, 26/6 2017. Foto: HÆG

Vi boede hos JAA i Vester Vedsted, hvor vi – som tak for gæstfriheden – kunne booste matrikellisten med lille gråsisken og lille korsnæb.

Der stod 310 sortklirer i faskinerne ud for Vidåslusen, men adgang til Margrethekog og derved chancerne for at finde gode vadere er ringere, efter asfaltstien, der løber syd langs indersiden af diget fra Vidåslusen, er lukket for offentligheden. Der var meget vand (og få vadere) i Dagligreservoiret, hvor bedste obs var to fiskeørne siddende på græs! Langs grænsevejen var der ikke meget at se i Margrethekog, men 8 2K dværgmåger fouragerede syd for vejen.

Fiskeørne, Margrethekog, 27/6 2017. Foto: HÆG

Hedehøg ad. han, Margrethekog, 27/6 2017. Foto: HÆG

Blåhals, Hasberg Sø (tyske del), 27/6 2017. Foto: HÆG

Der har i løbet af den sidste måned være obs af sibirisk hjejle i Sverige, Norge og Storbritannien, men ellers har det været småt med sjældne vadere i nabolandene bortset fra at nordmændene igen straffede DK; dene gang en gobipræst på Röst i Lofoten, hvilket er andet fund af arten i Europa. Første var i Finland  25. maj 2003.

Måge på Ishøj Strand

Sildemåge 2K, Ishøj Strand, 29/6 2017

Den dyre periode

Skagen i slutningen af maj er godt for hits. Så vanen tro rykkede jeg til Skagen søndag d. 21. maj med ankomst om aftenen. Det blev til 6 morgenobser til og med lørdag 27. maj. Fine fugle hver dag, men ingen SU-arter. Sidstnævnte var skuffende, for forventningerne er altid i top, når det er ultimo maj i Skagen.

Ugens højdepunkt var en ad. lille kjove med intakte halefjer, der trak NV 23. maj kl. 7.45. Blot den tredje adulte lille kjove, jeg ser i DK – efter Ølsemagle Revle 14/8 1993 og Grenen 26/5 2011. Af andre gode fugle kan nævnes en tredækker, der 25. maj ved 11-tiden fløj over Sylviastien! Den landede vest for Sandormsvinget, men nåede desværre at flyve (helt af sig selv!), før eftersøgningsholdet nåede frem. Desude kan nævnes rødstrubet piber 22/5, turteldue 26/5, hvidvinget måge 3-4K 23/5, lille fluesnapper 2 (23+24/5), islom 4 (ad. 22/5, ad. 24/5, 2K 26/5 og 1 27/5) og nattergal 26/5. En lille skrigeørn på trækforsøg 22/5 fik jeg ikke set.

Finnstick – model Magnum – testes på Grenen

De sjældneste fund – indtil videre – i det sene forår var i kronologisk rækkefølge pileværling hun ringm. Christiansø 25/5, triel Kraneled, Møn 25/5, tophejre Søbygård, Ærø 25-26/5, sibirisk bynkefugl Skallingen 26/5,  terekklire Højer Vade 27/5, citronvipstjert Christiansø 30/5, buskrørsanger Christiansø 31/5, prærieløber Jerup Strand 2/6, hætteværling han Vester Vandet 2-5/6, hætteværling han ringm. Grenen 3/6 og samme dag sprang bomben, da en ådselgrib blev opdaget ved Hundested af MT, som senere samme dag sås i Rørvig, ved Stigsnæs 4/6 og endelig på SV-Lolland og senere Langeland 5/6. Desuden nathejre Odder 4-8/6, rosenbrystet tornskade Grenå Havn 5/6, pileværling Blåvands Huk 5/6, sorthovedet gul vipstjert Grenen 7+9/6 og purpurhejre Gulstav Mose 9/6.

Sølvmåge ad. leucistisk, Brunddragene, 5/6 2017

Ådselgrib ad., Brunddragene, 5/6 2017. Efter at have misset arten i Skagen i 1993 var det på tide, arten blev bogført.

Lammegribben på Møn

Lørdag d. 20. maj 2017 trak en ung lammegrib ind ved Hyllekrog kl. 11.05-11.20 set af PB. Fuglen blev genopdaget ved Møns Fyr kl. 13.40 af RS og MJB og sås flere steder på det østlige og centrale Møn – bl.a. fra Aborrebjerget og ved Spejlsby Skov – i løbet af dagen. Jeg var til familiearrangement på Fyn, og planen var at fortsætte til Skagen. Men med en stationær lammegrib måtte planerne ændres. Sent om aftenen kunne jeg se i DOFbasen, at lammegribben var set nær Geocentret tæt på klinten kl. 19.15 og 19.35, så sagen var klar. Gribben skulle eftersøges fra Aborrebjerget.

Jeg var klar på Aborrebjerget søndag d. 21. maj kl. 7.30, hvor også bl.a. HKR, AEC, CBN, THH, MBH og SKI var mødt op. En bil fra Skagen med HHØ, JAE og ROC var kørt kl. 4.20 med forventet ankomst til Aborrebjerget kl. 9. Da der begyndte at komme lidt varme i luften ved 8-tiden, begyndte rovfuglene at røre på sig. To røde glenter, en sort glente og en hvepsevåge sås, og som minutterne gik, steg spændingen. Ville vi se lammekøllen?

Kl. 9 kom der en melding på walkien: lammegrib NØ for Aborrebjerget. JAE, ROC og HHØ havde opdaget fuglen gennem Jydelejet umiddelbart efter, de var steget ud af bilen! Da vi vendte os om, kom gribben cruisende lavt over bøgeskoven. Det var stort og en surrealistisk oplevelse at se en lammegrib med en dansk skov som baggrund. Den drev langsomt mod vest og blev sluppet som en prik kl. 9.45 og sås trk. nord over Feddet kl. 11.35-11.45 af TS.

Lammegrib 2-3K med gråkrage på slæb, Aborrebjerget, Møn, 21/5 2017

Der skopes fra toppen af Aborrebjerget

Vandflaske ramte kokasse på Aborrebjerget

Fra Danmark foreligger der fire tidligere fund:

  1. 1999: imm. Skagen 12.+14.-15. juni med afblegede svingfjer. Godkendt i kat. E.
  2. 2003: 2-3K Vester Thorup Klitlplantage og senere Skagen 26. maj. Fuglen havde ingen blegede fjer. Godkendt i kat. D.
  3. 2003: 2K Bøtø 16.-17. og 22. juni med afblegede fjer i vinger og hale. Godkendt i kat. E.
  4. 2016: imm. Møn 22.-23. maj og Lidsø 28. maj. Under behandling af SU.

Da der ikke findes historiske observationer af lammegrib i Danmark (eller Holland) – og da der siden 1986, hvor reintroduktion af lammegrib startede i Alperne, er gjort ca. 30 fund uden for Alperne i Tyskland og Frankrig samt i Belgien, Holland, Storbritannien, Danmark og Norge ifølge denne artikel på Rare Bird Alert – er det efter min mening rimeligt at antage, at disse fugle stammer fra reintroduktionsprojektet i Alperne, hvor arten uddøde i ca. 1913. Fundene bør derfor godkendes i kat. E. Eller – når/hvis bestanden er selvsupplerende – i kategori C.

Det kan synes mystisk, at der – efter reintroduktionen – har været så mange fund af unge lammegribbe i Nord- og Vesteuropa, men unge lammegribbe kan træffes langt væk fra yngleområderne. I januar/februar 2013 sås en ungfugl i Sydkorea, hvilket var fjerde fund for Korea-halvøen; de tre tidligere fund er fra henholdsvis 1912, 1916 og 1918. Ifølge udbredelseskortet i Handbook of the World er nærmeste ynglepladser i Kina – ca. 2.000 km VNV for Korea-halvøen. Til sammenligning er afstanden fra Alperne til Møn ca. 1.000 km.

Lammegribben, der sås på Lolland og Møn 20.-21. maj 2017, er med største sandsynlighed samme individ, som sås i Holland 13/5 og i Nordtyskland 15/5. Tjek foto af fuglen fra Holland her – og sammenlign med fotos af Møn-fuglen her. Bemærk hakker i venstre vinge i 4. og 5 yderste håndsvingfjer og gennemskinnelig plet (manglende eller ødelagt fjer?) i højre hånd.

4vultures.org kan man se bestandsudviklingen af lammegrib i Alperne fra 1997 til 2016; i 2015 var der ca. 32 par, og ca. 20 unger klækkede, mens der  i 2016 var 43 par, og 25 unger klækkede. Men hvornår er en bestand selvsupplerende?

I maj 2016 sås en 2-3K lammergrib uden afblegede fjer i Wales og Sydengland. Det var første fund af arten i Storbritannien, og på Birdforum har der været en heftig debat om fundet og dets kategorisering.

I debatten om kategorisering af den britiske lammegrib henvises der til den reintroducerede bestand af havørn i Skotland. I BOURC rapporten for 2004 er det nævnt, at de skotske havørne skiftede kategori fra E til C (Bainbridge 2003 i Thompson et al. (eds) Birds of Prey in a Changing Environment. Edinburgh: The Stationery Office), som er en bog, der blev udgivet på baggrund af et symposium om rovfugle afholdt i december 2000.

Et diagram over den reintroducerede skotske havørnebestand fra 1982 til 2004 ses her. I start 00’erne var den skotske havørne bestand på 20-30 par og der blev årligt klækket mellem ca. 10 og 25 unger. Den skotske havørnebestand er siden 2004 blevet suppleret med havørne fra Norge ifølge Scottish Raptor Study Group.

Det engelske fund af lammegrib er stadig under behandling.

Skagen er sagen

Bededagsferien skulle tilbringes i Skagen, så fredag d. 12. maj om morgenen rykkede MHP, MKH og ABK mod vest. Vi samlede JAA op ved Fredericia og ankom til Skagen om eftermiddagen. Vi gik straks i gang med at luske ved Buttervej, hvor højdepunktet var en vendehals mellem Butterstien og TDC-masten. Desuden rastede en mosehornugle og en ringdrossel i området. Vi sluttede dagen af i Højen, hvor højdepunkterne var en grå flue, ride 3 og en vase.

Lørdag d. 13. maj startede vi – naturligvis – på Grenen, hvor vi straks efter ankomst kunne notere den første af dagens to NV-trækkende adulte islommer. Højdepunktet blev en steppehøg 2K, der sås meget fint, og en storkjove trak øst. En hvidskægget sanger blev fundet ved Lyngvig Fyr, så MHP, der manglede arten, og ABK rykkede mod Lyngvig med Jimmy. Vi ankom om eftermiddagen, og efter en halv times tid sås fuglen kortvarigt. Ca. en halv time senere dukkede fuglen op igen, og denne gang poserede den lavt i vegetationen. Fuglens brede hvide skægstribe og murstensfarvede røde strube passer med østlig. En broget flue og en rødstjert rastede desuden ved fyret.

Steppehøg 2K, Grenen, 13/5 2017

Hvidskægget sanger han, Lyngvig Fyr, 13/5 2017. Fotos: MHP

Hvidskægget sanger var ny DK-art for MHP og fejres med lidt hjemmebag ved Lyngvig Fyr

På vejen hjem slog vi et smut forbi okkerbassinerne ved Vest Stadil Fjord. Her rastede pomeransfugl 5 på en bar mark og på de oversvømmede enge sås tinksmed 40 og brushane 30. En giftig lokalitet, der desværre ikke husede stribet ryle eller andet godt.

Tilbage i Skagen ved 19-tiden, men tilberedning af aftensmaden blev afbrudt pga. melding om topskarv på havnen. Vi rykkede med det samme, men det lykkedes ikke at genfinde dyret. En kompensation var en halvsen sortgrå ryle på vestmolen samt stenvender.

Søndag d. 14. maj startede obsen på Grenen, hvor dagen bød på flere gode obs; heriblandt sortterne, gråmåge 2K, græshoppesanger, sølvhejre 2, sort glente 3 i flok, hedehøg ad. hun, steppehøg 2K, hvid stork, en sen hvidvinget måge imm. Dagens ubestridte højdepunkt var dog en citronvipstjert hun, som blev opdaget af ROC i den helt nye strandeng. Fuglen fløj senere til Kattegatkysten, hvor den kunne ses meget fint i skop, mens den fouragerede i vandkanten med hvid vipstjert. En længe ventet ny art for MKH. JAA trillede mod syd med RS, mens MHP, MKH og ABK kunne tage mandagen med.

Gråmåge 2K med sølvmåger, Grenen, 14/5 2017

Steppehøg 2K han, Grenen 14/5 2017. Bemærk lys iris

Sølvhejrer, Grenen, 14/5 2017

Citronvipstjert hun, Grenen, 14/5 2017

MKH på Grenen – lige efter han har bogført citronvip på DK-listen!

RS på Grenen – sjældnere på lokaliteten end citronvip

ROC prøver at montere en lang pind på en trafikkegle på Grenen. Missionen lykkedes ikke…

Sidste dag, mandag d. 15. maj, for denne omgang i Skagen startede på Grenen. Det blev dog til en afstikker til Nordstrandssøen, hvor en drosselrørsanger sad og sang nord for stien. Tilbage på Grenen var der få fugle, men god kvalitet. Bedste obs blev en silkehejre trk. SØ og en blåhals hun, som fouragerede åbent i marehalm på Verdens Ende. Ved middagstid trillede vi tilbage til Kbh.

Silkehejre, Grenen, 15/5 2017

Blåhals hun, Grenen, 15/5 2017

Der var take-away på døren, da MHP hentede sin bil under Bispebuen

Kirkegårdshit

Fredag d. 5. maj 2017 ved 10-tiden lavede TBR stort i kommunen. Fra cyklen opdagede han en hvidhalset fluesnapper 2K han i den sydlige del af Bispebjerg Kirkegård. Fuglen var temmelig mobil, men sås fint i felten. Her kunne det konstateres, at det var en 2K pga. brune svingfjer, relativ lille håndrodsplet, og at det hvide halsbånd var afbrudt af en smal grå stribe i nakken. Foruden den hvidhalsede rastede også fire brogede på kirkegården.

Hvidhalset fluesnapper 2K han, Bispebjerg Kirkegård, 5/5 2017. Foto: TBR

Der har været tre tidligere fund i Københavns Kommune siden 2008:

2008: han, Vesterbro 23/4 2008

2010: 2K han fundet død, Fælledparken 18/5 2010

2013: 3K+ han, Holmens Kirkegård 24/4 2013

Hvidhalset fluesnapper 3K+ han, Holmens Kirkegård, 24/4 2013

Årets fugl er dog ikke første fund for Bispebjerg Kirkegård, da en han rastede samme sted 8. maj 1985.


*

*