Gangbro til Karaoi

Efter nogle fine dage i Kogalzhyn Nature Reserve trillede vi 30/6 2010 tilbage mod Astana. På vejen stoppede vi ved et par søer, hvor højdepunktet var en fjordterne med karakterer svarende til ssp. longipennis.

En rapport om hele turen kan findes ved at klikke her.

ep2_fjord1

ep2_fjord2

Fjordterne ad. med karakterer svarende til ssp. longipennis, mellem Korgalzhyn og Astana, 30/6 2010. Bemærk mørk underside i kontrast til hvid kind og mørkt næb. Tjek lignende fugle fotograferet ud for Malaysia her. Ifølge Terns af KMO er Kazakhstan vestgrænsen for longipennis

Fra Astana fløj vi 30/6 til Almaty – den tidligere hovedstad i Kazakhstan – som ligger i den sydlige del af landet nær grænsen til Kirgisistan. Her havde vi en overnatning, før vi 1/7 om morgenen satte kursen mod NV, hvor vi efter et kort stop ved Lake Sorbulak fortsatte til halvørkenen ved Konshengel, hvor vi slog lejr i medbragte telte. Det var meget varmt, og der var ret få fugle. Blandt højdepunkterne kan nævnes slagfalk, brunhovedet værling samt sortbuget sandhøne og steppehøne. Lokaliteten skulle også rumme kravetrappe, men den kunne vi ikke finde…

kaki2010map4

Kort over besøgte lokaliteter i sydlige Kazakhstan og Kirgisistan på turen i juni/juli 2010

ep2_bhvaerling1

ep2_bhvaerling2

Brunhovedet værling han, Kolshengel, 1/7 2010. Fem fugle sås denne dag. Arten var i 70’erne og 80’erne almindelig i bur i Europa, hvilket resulterede i flere fund i Danmark. Seneste fund i Danmark er en han fotograferet på et foderbræt ved Listed, Bornholm, 10. maj 2001. Alle danske fund er godkendt i kategori D/E.

ep2_sortglente1

ep2_sortglente2

Sort glente, Kolshengel, 1/7 2010. Fuglene i Centralasien er tilsyneladende overgangsformer mellem ssp. nigrans og ssp. lineatus…

ep2_steppev1

Steppevåge ad., Kolshengel, 1/7 2010. Bemærk det mørke subterminale bånd på halen, som adskiller “røde former” af steppevåge fra ørnevåge

ep2_steppev2

Steppevåge/ørnevåge 1K, Kolshengel, 1/7 2010. Formentlig en steppe, da hale og vinger virker korte

ep2_konchengel3

Lejren ved Kolshengel, 1/7 2010. Vi kørte i den hvide bus resten af turen

ep2_kochengel1

Siesta, MWA, MJØ og John Frikke i skyggen, Kolshengel, 1/7 2010

D. 2/7 fortsatte vi mod NV, hvor vi besøgte Topar Lakes; her var højdepunktet to dværghejrer. Derefter kørte vi mod øst til “Zhelturenga Forest“, som er en truet biotop. Træerne bliver brugt til brændsel, og nye skud ædes af husdyr. Biotopen indeholder flere dyre arter inkl. yellow-eyed stock dove og turkestan tit. Vi så dem begge (ca. 10 duer og tilsvarende antal mejser). Her er et fint foto af duen taget af Jon Lemberg. Vi slog teltene op i skoven.

ep2_saxausparrow

Saxaul sparrow, Zhelturenga Forest, 3/7 2010

ep2_whitew_woodp1

White-winged woodpecker, Zhelturenga Forest, 3/7 2010. En centralasiatisk version af stor flag

ep2_turengaf1

Ødelagt vej ved Zhelturenga Forest, 3/7 2010

D. 3/7 kørte vi nordpå mod Karaoi, som ligger syd for den store sø, Lake Balkash. Området nord for Karaoi er et af de få (eneste?) steder i Kazakhstan, hvor der er chance for at se pander’s ground jay. Det lykkedes ikke, men opholdet i Karaoi bød på mange oplevelser! Pga. oversvømmelser var det ikke muligt at passere floden, der løber gennem byen, i bil. På sydsiden af floden blev vi stoppet af det lokale politi. Det var et eller andet med vores pas… Han fik et par håndører, og så var det i orden. Korruption og bestikkelse. Som det ses på foto, kom vi – nogenlunde – tørskoede over floden. Bilerne måtte vi efterlade på sydsiden af floden. Venlige lokale indlogerede os i deres hjem på nordsiden af floden, mens vores bagage blev fragtet over floden i en lille jolle.

ep2_karaoi2

Gangbroen over floden gennem Karaoi, 3/7 2010. Fra højre mod venstre: Jon Lehmberg, Thorkild Lund, Susanne Boutrup, Jan K. Sørensen, John Frikke og CAJ

ep2_karaoi1

Bagage fragtes over floden, Karaoi, 3/7 2010

ep2_azur1

Azurmejse 1K, Karaoi, 3/7 2010. Et tidligere godkendt fund fra Klampenborg nord for København, januar 1964, er nu forkastet. I Sverige er der tre godkendte fund; fra 1786(!), 1996 og 2002.

sykes1

sykes2

sykes3

sykes4

sykes5

sykes6

sykes7

Steppegulbug, Karaoi, 3/7 2010. Bemærk langt næb og mindre markant øjenbrynsstribe ift. lille gulbug. Næbbet er desuden langt, hvilket giver den et acro-jizz. Arten er endnu ikke set i Danmark, men mon ikke den dukker op en dag? Der er to fund i Sverige; Gotland 3/9 1995 og Öland 19/8 2002. Begge ringmærket.

D. 4/7 om morgenen luskede vi landsbyen, som indeholdt flere fine arter; deriblandt mange steppegulbuge, azurmejse, nonnepik, saxaul sparrow og grøn biæder. Midt på dagen kørte vi med de lokale i deres russiske firehjulstrækkere ud i det område, som huser pander’s. Men, som sagt, vi fandt den ikke. Heller ikke optimalt at eftersøge den i middagsheden… I ørkenen sås steppehøns, nana og en natravn!

nonnepik1

Nonnestenpikker han af formen ‘vittata’, Karaoi, 4/7 2010. Bemærk hvid strube, hvilket afviger fra de typiske nonnepik med sort strube.

nonnepik2

Nonnestenpikker hun, Karaoi, 4/7 2010

masked_wagtail1

Hvid vipstjert ssp. personata, Karaoi, 4/7 2010. Denne distinkte race af hvid vipstjert er en potentiel gæst i Danmark; fra Norge er der et fund, Lista 21/11 2003 til 10/4 2004. Fra Sverige ligeledes et fund; Öland 29/4 2006

karoi4

Eftersøgning af pander’s ground jay nord for Karaoi, 4/7 2010. Et bumpy ride. En deaktiveret turdeltager ligger i bilen…

nana_karaoi1

Nana, Karaoi, 4/7 2010. Fra DK er der fire fund af denne lille frække Sylvia! Første var på Langli 11-12/11 1989, nr. 2 Stængehus, Nordsjælland, 13/11 1994, nr. 3 Saltholm 10/5 1998 og nr. 4 Grenen, Skagen, 20/5 2012.

natravn2

Natravn han, Karaoi, 4/7 2010

steppehone_karaoi1

Steppehøne, Karaoi, 4/7 2010

nonne3

Nonnestenpikker han, Karaoi, 5/7. En fugl med sort strube – ligesom fuglene i Sydøsteuropa. I Danmark er der godkendt ni fund; heraf tre fra foråret (maj/juni) og seks fra efteråret (oktober/november)

saxaul2

Saxaul sparrow, Karaoi, 5/7 2010

gronbi1

gronbi2

Grøn biæder, Karaoi, 5/7 2010. Skrigefuglenes smaragd! En most-wanted art i DK; de tre danske fund er fra Christiansø 21-22/6 1989, Vesterlund, Nymindegab, 29/6 1993 og Husby Sø og Nørre Sø, nord for Søndervig, 6/7+12/7 1998.

azur3

azur4

Azurmejse, Karaoi, 5/7 2010

D. 5/7 tilbragtes det meste af dagen i bussen. Først sent om eftermiddagen ankom vi til en kæmpe rosenstær-koloni nær Ili River; en køretur på ca. 350 km mod sydøst, men det tog laaang tid.

rosenstare2

Rosenstære, Ili River NV for Kapchagay, 5/7 2010

hb_ppo_jf1

Afterbirding ved HEB, PPO og John Frikke. Der indtages vaser og cigar for at komme til hægterne efter den lange køretur, Ili River NV for Kapchagay, 5/7 2010

lejren2

Overnatning, Ili River NV for Kapchagay, 5/7 2010

oklippspaet1

Østlig klippespætmejse, Ili River NV for Kapchagay, 6/7 2010. To fugle sås på lokaliteten. Eneste sted, vi så arten på turen

Det tidlige forår

En tur i Utterslev Mose tirsdag 15/3 2016 om eftermiddagen producerede – foruden 188 traner – en 2K vandrefalk, som blev mobbet af både gråkrage og stormmåge ved mågeøen i del 2.

vf_mosen

vf_mosen2

Vandrefalk 2K med stormmåge, Utterslev Mose, 15/3 2016

Søndag 3/4 rykkede TBR og jeg til Gilleleje i håb om, at varmen og SØ-vinden ville bringe noget godt med sig. Det blev til en udmærket dag ved stenen med bl.a. ringdrossel 3, mosehorn, stor torn, vandrefalk, havørn 2 og dværgfalk. Gilleleje Havn var vært for en usædvanlig artskombination; hvidvinget måge og toplærke! Sidstnævnte blev fundet af lokale Christian Leth 2/4. Måske første gang, at disse to arter ses på samme lokalitet – samme dag – på Sjælland?

top1_gille

Toplærke, Gilleleje Havn, 3/4 2016. De tre seneste obs fra Nordsjælland er (ifølge DOFbasen) Spodsbjerg 15/4 1993, Hellebæk 20/3 2005 og Hellebæk 13/5 2010. Altså et ægte hit i det nordsjællandske!!! Seneste sjællandske fund er fra Sydvestpynten, Amager, 10/5 2014

hvidv_3

Hvidvinget måge 2K, Gilleleje Havn 3/4 2016. Fuglen har rastet i havnen siden 22/1. Første obs i Nordsjælland siden 25/12 2014, da en 1K sås i Gilleleje Havn.

Det blå lyn

På vej ad den grønne sti på cykel mellem Mimersgade og Tagensvej var der tirsdag d. 29. marts lokal-MEGA! Kl. 06.55 hørte jeg et par kald (skrig), som jeg i første omgang regnede med kom fra en burfugl. Men sekunder senere kom en isfugl drønende over cykelstien i ca. fem meters højde og forsvandt mellem bygninger kurs SØ. En hård Nørrebro-art! En søgning på DOFbasen viser, at det er første indtastning for lokaliteten “Nørrebro, ydre”. Arten er tilsyneladende aldrig tastet ind i DOFbasen fra søerne (Sortedams, Peblinge eller Skt. Jørgens Sø).

Flyveretningen taget i betragtning er det sandsynligt, at dagens fugl kom fra Utterslev Mose…

På steppen i Kazakhstan

I juni/juli 2010 rykkede jeg til Kazakhstan og Kirgisistan på en ca. 3-ugers tur arrangeret af Michael Westerbjerg Andersen. En turrapport skrevet af MWA kan findes her. Vi var 11 deltagere på turen ud over MWA og diverse chauffører og kokke. Vi fløj via Istanbul til Astana, hovedstaden i Kazakhstan, hvor vi ankom 27/6. Første stop på turen var Korgalzhyn Nature Reserve, som ligger ca. 150 km SV for Astana. Reservatet har et areal på ca. 5.400 km2. Du kan læse mere om reservatet her. Vi boede i selve reservatet frem til 30/6. Indkvarteringen var en slags feltstation tæt på en sø, hvor der sås citronvip, lille rørs, tamarisksanger og meget andet godt. Det var et imponerende landskab med endeløse stepper og store søer. Her sås flere af de centralasiatiske targetarter! Blandt de bedste kan nævnes steppehøne, jomfrutrane, kaspisk præstekrave (en flok på 4 fugle), sortlærke (405(!) taltes 29/6 af Jon Lemberg og Morten Jørgensen), hvidvinget lærke (101 taltes 29/6 af Jon Lemberg og Morten Jørgensen). Vi kørte rundt i en ældre bus, som ikke var videre komfortabel. Til gengæld kom den fint rundt på grusvejene på steppen.

KAKI2010_map_2

…langt ude i Centralasien!

astana_koghalzyn

På vej fra Astana til Korgalzhyn, 27/6 2010. Bussen, vi kørte rundt i på steppen

gulvip_1

Gul vipstjert (ssp. beema), Korgalzhyn Nature Reserve, 27/6 2010

Hvidv_laerke_2

Hvidvinget lærke, Korgalzhyn Nature Reserve, 27/6 2010. Ingen fund i DK, men med fund i Norge i juli 2004 og maj 2015, i Sverige juli 2002 og september 2010 og i Finland april 2004 er der en lille chance for, at arten en dag når DK…

sortv_brak_koghalsyn1

Sortvinget braksvale, Korgalzhyn Nature Reserve, 27/6 2010

steppev_pullus

Steppevibe pullus (!), Korgalzhyn Nature Reserve, 27/6 2010

steppevibe_1

Steppevibe ad., Korgalzhyn Nature Reserve, 27/6 2010. 5 adulte sås på lokaliteten

storsorth_mage1

Stor sorthovedet måge ad., Korgalzhyn Nature Reserve, 27/6 2010. To fund i DK af kongen blandt måger! Første, en 1K, rastede et par timer på Blåvands Huk 10/10 1993, mens det andet, også en 1K, ligeledes rastede et par timer ved Køge Sydstrand 2/11 2001. Med fund i Sverige i juli 2008, januar 2013 og maj 2014 samt i Norge august 2014, er der lagt i ovnen til et nyt fund i DK!

biae1

Biæder, Korgalzhyn Nature Reserve, 27/6 2010

itorn_1

itorn_2

Isabellatornskade (ssp. isabellinus) han, Korgalzhyn Nature Reserve, 27/6 2010. Blot ét fund af isabellatorn i Danmark; en hun – bestemt til racen phoenicuroides – på Anholt 9/6 1994. Næste fund må være lige om hjørnet!

landbrug1

Nedlagt landbrug, Korgalzhyn Nature Reserve, 27/6 2010. En koloni rosenstære ynglede i bygningerne

rosenst1

Rosenstær 1K og gråspurv, Korgalzhyn Nature Reserve, 27/6 2010

rosenst2

Rosenstære ad., Korgalzhyn Nature Reserve, 27/6 2010

steppehone1

Steppehøns, Korgalzhyn Nature Reserve, 27/6 2010. En most-wanted art, som vi allerede bogførte på førstedagen (5 stk.). Arten er nomadisk og en meget sjælden gæst i Europa. Seneste europæiske fund er fra Finland, 29/7-2/8 2010. En rapporteret fugl – også fra Finland i 2012 – er tilsyneladende ikke godkendt (endnu). Fra Danmark er de seneste godkendte fund fra 1969 og 1972.

dag_tamarisk_skaegm

Tamarisksanger og skægmejser, Korgalzhyn Nature Reserve, 28/6 2010. Tamarisksanger figurede tidligere på den danske liste med hele to fund; Kongelunden maj 1963 og Hanstholm maj 1967. Men begge fund er siden forkastet. De tidligere godkendte britiske fund er også forkastet. Fund i Luxembourg i maj 2012 og i Tyskland i juli 2012 og i april 2014 viser, at arten måske en dag kan nå DK…

dag2_lille_rors1

dag2_lille_rors2

dag2_lille_rors3

Lille rørsanger, Korgalzhyn Nature Reserve, 28/6 2010. Af de 11 danske fund er 10 gjort i ringmærkningsnet. Blot seneste danske fund (Christiansø 2/6 2013) blev lavet i felten

dag2_roerspurv

Rørspurv, Korgalzhyn Nature Reserve, 28/6 2010. En tyknæbbet sag…

dag2_kgz1

Et af de første stop på andendagen. Fint vejr, og sjov kombination af arter i søerne inkl. krøltoppet pelikan, sortstrubet lom og sangsvane!

terek_1

Terekklire og rødben, Korgalzhyn Nature Reserve, 28/6 2010

dag2_kroltoppet1

Krøltoppet pelikan, Korgalzhyn Nature Reserve, 28/6 2010. Arten fejrer snart 10-års jubilæum i Danmark efter fuglen, der, fra Polen via Tyskland, nåede Kongens Mose 22/7 2006. Derefter sås den i Vejlerne 3/8, Ræhr Grusgrav 4-5/8 og Ørum Sø 5-6/8

dag2_sortv_brak1

dag2_sortv_brak2

dag2_sortv_brak3

Sortvinget braksvale ad., Korgalzhyn Nature Reserve, 28/6 2010. Vi besøgte en koloni med ca. 120 individer

dag2_sortv_brak4

dag2_sortv_brak5

Sortvinget braksvale, Korgalzhyn Nature Reserve, 28/6 2010. Adult i fældning – eller 2K?

caligata_2806

dag2_caligata2

Lille gulbug, Korgalzhyn Nature Reserve, 28/6 2010. Bemærk mørke centre på tertiærer i kontrast til lyse rande samt tydelig øjenbrynsstribe. Der er godkendt 6 fund af arten i Danmark; seneste er fra Christiansø 28/5 2013

dag2_sortlarke1

dag2_sortl3

dag2_sortl5

dag2_sortl6

dag2-sortlarke2

dag2_sortl_4

Sortlærker (juvenil på nederste foto), Korgalzhyn Nature Reserve, 28/6 2010. Karakterfugl på steppen. Ingen fund i DK, og en MEGA i Europa. Ét fund fra Sverige 6-7/5 1993. Næsten samme tidspunkt som DK’s eneste fund af sortstrubet sanger på Møn (7-8/5). En giftig periode!

dfalk_1

Dværgfalk 2K han (to generationer svingfjer), Korgalzhyn Nature Reserve, 28/6 2010. Meget lys ift. dværgfalke, der ses i DK

dag2_murmeldyr1

Murmeldyr, Korgalzhyn Nature Reserve, 28/6 2010

dag2_jomfru1

dag2_jomfru2

Jomfrutraner, Korgalzhyn Nature Reserve, 29/6 2010. Op til 19 sås dagligt på lokaliteten. Sidste godkendte A fund i Danmark var en fugl, som rastede i Vejlerne 3-6/6 1992; et forår med masser af varme og sydøstenvind, som også resulterede i den største danske aftenfalk-forekomst nogensinde. En jomfrutrane med burfuglering sås på Falster i februar 2002

dag2_steppeh1

dag2_steppeh2

Steppehøns, Korgalzhyn Nature Reserve, 29/6 2010. 9 fugle sås på lokaliteten denne dag!

dag3_citvip_juv

Citronvipstjert 1K, Korgalzhyn Nature Reserve, 29/6 2010

dag3_haerfugle

Hærfugle, Korgalzhyn Nature Reserve, 29/6 2010

dag3_steppen2

Flot natur!

dag3_sandt1

Sandterne, Korgalzhyn Nature Reserve, 29/6 2010. Op til 60 fugle sås dagligt på lokaliteten

dag3_steppen

Sidste eftermiddag på steppen!

NV-droslen

Vinterens trækplaster i København har indtil videre været den sortstrubede drossel han, som blev fundet af John Damgaard i København NV 20/1 2016. Jeg så fuglen (i lånt kikkert) på førstedagen, men søndag 6/3 var det tid til et gensyn. Ved ankomst ca. kl. 15 var lågen til gården aflåst, så jeg startede med at glo ind på fuglens favorit-træ gennem gitterporten ved Tingskrivervej 2. Fuglen var ikke til at se, så jeg tænkte, det var bedst at komme ind i gården. På hjørnet mellem Tingskrivervej og Hovmestervej er der en port ind til gården. Gennem porten fik jeg fat på en gruppe civile, der gik rundt i gården; de fik låst mig ind. Ved første tjek var bærtræet, der ses gennem gitterlågen ved Tingskrivervej 2, tomt. Jeg gik en tur i den store gård, og da jeg vendte tilbage til bærtræet ca. 20 minutter senere, var dyret på plads.

Det har været diskuteret, hvor gammel fuglen er. Fuglen har ingen fældningsgrænse i dækfjerene, der ellers ville vise, at det var en 2K. Til gengæld er struben endnu ikke udfarvet. Er det en 2K med en færdigfældet vinge? Eller en adult med lyse bræmmer på struben?

Jeg har fundet følgende billeder af sortstrubet drossel han fra vinter/tidlig forår, der alle har en mere ren sort strube end NV-droslen:

28/1 2013 i Norge

27/2 2013 Indien (bemærk, at fuglen er skrevet op som 2K han. Passer det?)

25/3 2011 Indien

29/3 2003 Kirgisien

Alderen på en sortstrubet drossel han i Sverige, der i fjerdragten minder meget om NV-fuglen, blev også heftigt debatteret. Klik her for foto og diskussion. Fuglen blev godkendt som en han sortstrubet drossel (uden alder).

Blandt de sibiriske strejfgæster er der i Europa en stor overvægt af ungfugle i forhold til adulte. Måske disse han sortstrubede drosler med færdigfældet vinge og lyse bræmmer på struben trods alt er ungfugle?

ss_d_2

ss_d_3

ss_d_5

Sortstrubet drossel han, Tingskrivervej, København NV, 6/3 2016

ss_hab

Fuglens favorit-træ, der kan ses gennem porten ved Tingskrivervej 2

Sydhavsøen

Endnu en gang gik det sydpå i uge 7. Efter vellykkede ture til Spanien i 2009 og 2010, Israel 2011, Portugal/Spanien 2013, Israel 2014 og Oman i 2015 skulle der satses stort – og utraditionelt – i 2016. Valget faldt på Ærø.

Så undertegnede rykkede af sted med Maria og Emil med ankomst i Marstal søndag d. 14. februar, hvor vi boede hos Marias forældre.

Det blev til et par ture rundt på øen indtil torsdag d. 18., da vi forlod øen. Turens ornitologiske højdepunkt var uden tvivl en flok på seks sortgrå ryler, der rastede 16/2 på en høfde på Halen ved Marstal.

sortgra_flok_a

sortgra_cif

Knopsvane og sortgrå ryler, Halen, Ærø, 16/2 2016

I DOFbasen er der blot to tidligere indtastninger af arten fra Ærø; Næbbet ved Skjoldnæs 8/4 1989 og Urehoved ved Ærøskøbing 7/1 2003. Der er dog obs fra Langholm mellem Ærø og Langeland 21/5 2009, 22/11 2013 (4 fugle) og 24/5 2015, på Nyland vest for Egholm 27/1 2011 og på Birkholm mellem Egholm og Tåsinge 27/1 2011 (2 fugle). Lars Hansen skriver i mail, at han vurderer, at der overvintrer 30 sortgrå i Smålandsfarvandet.

En potentiel giftig lokalitet er markerne ved Ærø Lufthavn (lokaliteten hedder i DOFbasen Gråsten Nor), der ligger ca. 3 km vest for Marstal. Noret blev inddæmmet ved hjælp af et dige langs nordsiden af øen i ca. 1860. Det store flade område med oversvømmede marker husede en del fugle 15/2 inkl. vibe 95, sangsvane 40, blisgås 30 og dobbeltbekkasin.

16/2 var jeg et smut forbi Vitsø Nor, hvor der lå pænt med ænder. Højdepunktet var lille skallesluger 10. Desuden knarand 12, pibeand 50, krikand 120 samt en overflyvende skær/bjerg. I 2014 sås rødhovedet and i august og i 2015 sås silkehejre og biæder i juni på lokaliteten. Jeg nåede også et smut forbi Skjoldnæs Fyr, der – ud over flot udsigt over Østersøen med Als i baggrunden – gav et magert udbytte; bedste obs var skærpiber. De sidste par år er der set både lille flue (12/9 2014) og hvidbrynet løvs (4/10 2015) på lokaliteten. Begge fundet af LTP.

Jeg fik også tjekket lidt havænder – især nær Marstal. Der ligger masser af ederfugle og sortænder rundt om øen krydret med havlitter, bjergand, grålap og toppet lap, men intet opsigtsvækkende kunne opdrives. Men det er ikke utænkeligt, at der kan laves en kongeeder eller måske en stellersand. En stellersand han rastede ved Gråsten Nor 1+10/4 1979, og en hun blev skudt i farvandet mellem Lyø og Als 22/1 1981.

Havnemågerne

Søndag 7. februar rykkede MKH, HBJ og ABK til Nordsjælland. Første stop var Helsingør, hvor vi lagde godt ud med en kaspisk måge 3K i tanghjørnet mellem Kronborg og lystbådehavnen. MHP joinede i lystbådehavnen, og kvartetten fortsatte mod vest langs kysten med en afstikker til Havreholm. Vejret var fint til havænder; vi stoppede i Hornbæk Havn, men desværre så vi ikke flokken af gråsisken, som indeholdt en hvidsisken, der sås senere samme eftermiddag. Fra Hornbæk Havn blev en flok sortænder spottet ud for Dronningmølle; desværre kunne det dog ikke blive til andet end sortænder med enkelte fløjls.

I Gilleleje Havn sås den hvidvingede måge 2K fint, da den rastede ved roklubben – eller er det en kajakklub? Helt som forventet kiggede vi forgæves efter 2k sildemåge, som er rapporteret af flere i Gilleleje Havn gennem vinteren. Hvor mange sildemåger har der været i Gilleleje Havn i januar/februar 2016? Efter min mening viser de tre foto, der er lagt på DOFbasen af “sildemåger” fra Gilleleje Havn, sølvmåger. Ifølge CL, som vi mødte på havnen, er “sildemågen” med ring ringmærket som sølvmåge. På de tre foto ses en mørk ung måge, der på de to foto viser et relativt kraftigt næb og moderat håndsvingfjersprojektion. På en sildemåge ville jeg forvente et slankere næb og længere vinger.

hvidv_mage_gille1

Hvidvinget måge 2K med svartbag og sølvmåger, Gilleleje Havn, 7/2 2016

Derefter gjorde vi et kort stop ved Bækkebro ved nordsiden af Arresø, hvor isfugl bogførtes. Videre til Melby Overdrev, hvor den amerikanske sortand han rastede et stykke fra kysten. Heldigvis var vandet fladt, ellers havde den været svær at lokalisere på den afstand. Gråsisken-flokken, som raster på lokaliteten, var meget mobil, og det lykkedes – heller ikke os – at finde hvidsisken i flokken.

Dagens sidste stop var Sjælsø, hvor højdepunktet blev en adult havørn.


*

*


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.