En gammel kending

Søndag d. 15. januar 2017 ca. 10.30 blev en halsbåndstroldand ad. han fundet i Furesø ud for Lille Kalv af MKH. Fuglen lå i en flok på ca. 2.000 troldænder og 100 taffelænder. Jeg rykkede om eftermiddagen, hvor jeg mødte TBR, JL, MKP, SAKKE og HEM, der ligeledes forsøgte fuglen. Kl. 13.45 kunne TBR genfinde fuglen i den store flok troldænder, som lå ca. 800 m fra bredden VSV for Lille Kalv. Fuglen var svær at arbejde med pga. afstanden. Men selv på afstand – og selvom fuglen sov – var flanketegningen tydelig med grå flanke i kontrast til lodret hvid stribe fortil samt den karakteristiske hovedprofil med høj, flad nakke. Dyret blev naturligvis fotodokumenteret – i old-school-cif-kvalitet – af TBR.

hb_trold_fureso_1501_2017

Halsbåndstroldand ad. han med troldænder, Furesø, 15/1 2017. Foto: TBR

Fuglen er med største sandsynlighed en gammel kending, som er set nord for København, siden den første gang sås i kanalen ved Frederiksdal, som løber ud i Furesø, 30/1 2013 – da var fuglen 2K. Fuglen blev fundet af Ralph Quinten. Der er snart ikke en sø i NØ-Sjælland, hvor fuglen ikke er set. Hvornår besøger den mon Sjælsø?

n_sjalland3

Kort over søer, hvor hb-trolden er set. 

1) Furesø (inkl. kanalen ved Frederiksdal): 2013, 2016, 2017.

2) Gurre Sø: 2014.

3) Esrum Sø: 2014, 2015, 2016.

4) Præstesø: 2014, 2016.

5) Søndersø: 2014, 2016.

6) Farum Sø: 2015.

_sok0386_3101_2013_sok

Halsbåndstroldand 2K han med troldand, Frederiksdal, 31/1 2013. Foto: SOK

Da fuglen blev fundet i 2013, udgjorde det 13. fund i DK og 5. fund øst for Storebælt. En anden publikumsvenlig halsbåndstroldand – en ad. han – rastede i Guldborgsund ud for Nykøbing Falster Sukkerfabrik 12/2-11/3 2006; fuglen blev oprindelig fundet i sukkerfabrikkens bassiner 29/1, men blev hemmeligholdt, da der dengang ikke var offentlig adgang til lokaliteten.

hbtrold_nykobing_falster_1202_2006

Halsbåndstroldand ad. han med troldænder, Guldborgsund ved Nykøbing Falster, 12/2 2006

Hvor er præriemågen?

Fredag 30/12 2016 sås en præriemåge 1K trk. SV ved Melby Overdrev kl. 13.30-13.35  af Lars Jensen Kruse og Jesper Schade. En hurtig udmelding sikrer, at MT står klar i Kikhavn, og han tager imod den kl. 13.59-14.01, da den fortsætter mod SV i strandkanten. Der sidder folk ved Korshage, Rørvig, men fuglen ses ikke her.

En del birdere eftersøger fuglen 31/12 ved Hundested, Rørvig, Roskilde Fjord og Isefjord, men dags dato er fuglen ikke genfundet. Der burde være en chance for, at fuglen kan genfindes. Måske præriemågen er kommet med samme vejrsystem, som bragte en killdeer til Norge, hvor den sås 24-26/12 og blev fundet død 28/12. Præriemågen kan være blæst ind i Kattegat af den hårde vestenvind; måske holder den til langs Nordkysten og pendler frem og tilbage, eller også står den på en mark med hættemåger og/eller stormmåger et sted på Vestsjælland?

Foruden det danske fund af præriemåge blev arten set som ny art for Rumænien 26/12  2016 (2K+) og en fugl sås i Belgien 27-30/12 2016 (4. fund i Belgien). 3 europæiske fund inden for så kort tid er usædvanligt.

Tidligere foreligger der et enkelt fund af præriemåge i DK. En 1K blev fundet og fotograferet på Kjul Strand øst for Hirtshals om eftermiddagen 27/11 2005 af Lars Raunsgaard. Næste morgen var mange inkl. undertegnede på plads, men fuglen sås aldrig siden.

I Sverige er der gjort 7 fund, men det seneste er tilbage i 1991! Alle svenske fund er gjort i perioden april til august. I Norge er der 10 fund, hvor de seneste fund er fra 2015: 2K i juli/august og 1K i december; 4 af de norske fund er fra november/december. Hollænderne har ca. 10 fund; de seneste er fra maj 2015 og juli 2016. I Tyskland er der gjort ca. 7 fund; det seneste fra september 2016. Se foto af tre af de tyske fugle her.

Nyt fra Stubben

Lørdag d. 17. december 2016 var det tid til at gense Stubben. Besøget kunne ikke overgå ditto 15. oktober, da sib jernet, fundet af MWK, fouragerede ved sø 2, men her i decembermørket leverede lokaliteten alligevel en overraskelse i form af en isfugl, der fløj langs stensætningen på nordsiden af del 1 samt skægmejse 4 ved sø 1.

skaeg1

Skægmejse han, Stubben, 17/12 2016

I 2016 blev der fundet to nye arter for lokaliteten – det føromtalte jern samt tredækker. Her følger nogle af de bedste obs på lokaliteten i 2016.

Nordisk lappedykker: 1 22/1, 1 16+18/2.

Blisgås: 96 trk. SØ 16/10 er ny dagsmax for lokaliteten. Tidligere var 40 trk. 4/4 2009. Desuden 25 trk S 17/10, 18 trk. V 25/10.

Knarand: 1 han 1-8/4. Arten overvintrede tidligere på lokaliteten; fx 7 31/1 2006 og 5 31/12 2007.

Havørn: 1 imm. 14/2, 1 ad. 15/10.

Fiskeørn: 1 trk. 1/4, 1 trk. 4/4, 1 ad. trk. 30/7, 1 trk. S 12/8.

Rød glente: 1 trk. NØ 10/3, 3 trk. 24/3, 1 trk. 28/3, 2 trk. 1/4.

Vandrefalk: 2K+ 1/1, 1 31/1, 1 10/3, 1 2K 16/3, 1 23/4, 1 imm. 23/5.

Trane: 550 trk. 24/3 er årets største obs.

Lille præstekrave: 1 16+17+23/5 og 1 3+5+12/6 (samme fugl?), 1 juv. 30/7 og 2+5/8.

Sortgrå ryle: 13 rst. 19/1. Næststørste obs på lokaliteten kun overgået af 17 3/1 2002.

Enkeltbekkasin: 1 8/11.

Tredækker: 1 rst. ved søerne 24/9. Ny art for lokaliteten.

Skovsneppe: 1 25/3, 1 16/10.

Kaspisk måge: 1 1K 12+14/11, 1 (uden alder!) 23/11.

Mosehornugle: 1 10/3, 1 trk. NV 1/5, 2 23/10.

Isfugl: 1 20+23/10, 1 7/11, 1 17/12.

Hedelærke: 1 trk. 20/3.

Rødstrubet piber: 1 15/5, 2 16/5 (hvoraf den ene formentlig genganger fra 15/5). En meget sjælden multiobs om foråret på Sjælland. 1 trk. SV 25/9

Gul vipstjert: 250 rst. 15/5 er dagsmax. Næststørste obs er 214 trk. 20/8 2003.

Stenpikker: 10 2K+ 12/6 er mange så sent på foråret.

Bynkefugl: 1 22/4.

Gulbug: 1 17/5 og 1 23/5.

Gærdesanger: 11 5/8 er mange for lokaliteten. Dagsmax er 15 15/8 2008.

Rødtoppet fuglekonge: 1 17/10.

Sibirisk jernspurv: 1 15/10. Ny art for lokaliteten og 3. fund i DK.

sibjern1

Sibirisk jernspurv, Stubben, 15/10 2016

Skægmejse: 6 20/10 og formentlig gengangere fra flokken set frem til 17/12. 7. fund på lokaliteten siden 2004.

Rødrygget tornskade: 1 hun 23/5, 1 2/8, 1 1K 5/8, 1 30/8.

Stor tornskade: 1 10/4, 1 13/10, 1 16/10.

Lapværling: 1 rst. derefter trk. 17/1. Et sjældent vinterfund; et tidligere vinterfund 16-30/1 2006.

Invasion fra nord

DK har i efteråret 2016 været været vært for den største invasion af høgeugle siden vinteren 1989/1990.

Ifølge DOFbasen er der i dette efterår registreret ca. 8 høgeugler. Det skal sammenlignes med følgende totaler fra de seneste vintre:

2015/2016: 1

2014/2015: 0

2013/1014: 6

2012/2013: 4

2011/2012: 0

2010/2011: 0

2009/2010: 0

2008/2009: 0

2007/2008: 0

2006/2007: 0

2005/2006: 3

2004/2005: 0

2003/2004: 0

2002/2003: 2

2001/2002: 1

2000/2001: 0

1999/2000: 2

1998/1999: 0

1997/1998: 0

1996/1997: 1

1995/1996: 1

1994/1995: 0

1993/1994: 0

1992/1993: 1

1991/1992: 0

1990/1991: 1

1989/1990: 14

1988/1989: 1

1987/1988: 2

1986/1987: 2

1985/1986: 0

1984/1985: 0

1983/1984: stor invasion; 100-400 individer. Fundene fra denne invasion er ikke forelagt SU.

Som det ses, skal vi tilbage til vinteren 1989/1990 for at finde et større antal høgeugler. Og da vi kun er nået til november, skulle der være gode chancer for, at vinterens total bliver ny rekord siden den historiske invasion i vinteren 1983/1984.

hogeugle1

Høgeugle, Kongelunden, 18/11 2016

ØJ rocks

Det hører til sjældenhederne, at jeg må til østsiden af Jylland for at se en sjælden fugl. Men lørdag d. 5. november skete det. Og så endda to fugle. Fredag 4. november 2016 blev foto af en husrødstjert med rød underside lagt på facebooksiden “feltornitologen” af John Mortensen, som samme dag havde fotograferet fuglen på Bønnerup Havn, Djursland. Det lugtede af østlig husrødstjert (ssp. phoenicuroides), så IBJ, HBJ og undertegnede rykkede om natten på denne potentielle nye race for landet for at være klar ved solopgang.

Det lykkedes relativt hurtigt at lokalisere fuglen på østmolen, hvor den også sås om fredagen. Her sås den i ca. fem minutter, før den forsvandt i en time. Herefter blev den genopdaget på vestmolen, og resten af dagen var der styr på fuglen.

husrod1

Husrødstjert 1K han med karakterer svarende til ssp. phoenicuroides, Bønnerup Havn, 5/11 2016

Der har været tre tidligere fund af mulige/sandsynlige østlige husrødstjerter i DK, men ingen af dem er – indtil videre – godkendt af SU:

Hirtshals Havn, 25/11-1/12 2000. Denne fugl blev dokumenteret med dårlige fotos, men disse findes vist ikke længere på internettet.

Ertholmene, 15/10 2005, set og fotograferet af Jan Speiermann. Klik her for foto.

Anholt, 20/12 2005, set og fotograferet af Frank Svensson. Klik her for foto.

Fra Sverige foreligger der hele 13 godkendte fund til og med 2014 af østlig husrødstjert. På nær en overvintrende fugl fundet i januar er alle fundene gjort i oktober og november. 11 af fuglene er godkendt som hanner, en som hun og en er godkendt uden køn.

Det er slående, at de tre tidligere rapporterede østlige husrødstjerter i DK har været fra det sene efterår og vinter; fænologien passer fint med de svenske fund. Så de tre fugle har formentlig været “the real deal”.

En fin gennemgang af bestemmelsen af Bønnerup Havn-fuglen samt foto, der viser de indbyrdes afstande mellem håndsvingfjerene samt indskæring på p6, kan du se på KO’s blog.

Efter at have nydt stjerten på Bønnerup Havn fortsatte turen sydpå, da HBJ manglede tophejre på listen! I silende regn nåede vi Slivsø, hvor der til at starte med var dårlig stemning. Ingen vidste, hvor hejren var. Men efter ca. et kvarter kunne den genfindes i åen ved parkeringspladsen, hvor den sås fint. Den sås endda fange en fisk.

top1

Tophejre 1K, Slivsø, 5/11 2016

Mange fugle – ingen hits

Der var både fuglekongs og hvidbrynet i garnene på Gedser Fuglestation fredag d. 21. oktober, så det lovede godt for TLP og mig, som satsede på Gedser i weekenden 22.-23. oktober. Vi trillede af sted mod Gedser fredag sent om eftermiddagen og overnattede på stationen. Lørdag morgen stod vi op til regn. Nok til, at nettene ikke kunne åbnes, men ikke nok til, at obsen blev indstillet. Jeg har sjældent – hvis nogensinde – oplevet så mange fugle som denne morgen. Tusindvis af misteldrosler var i luften over odden, og tusindvis af fuglekonger trak gennem krattene. Jeg stillede mig i læ for regnen ved sydstenen; herfra kunne fuglekongerne tjekkes, når de fra de sydligste buske dryssede mod nord igen langs østsiden af odden. Blandt dem en del gransangere og jernspurve. Desuden vandrefalk 1K, fjeldvåge, rød glente 2 og landsvale 8. TLP luskede i området, hvor bedste obs blev en rødtoppet fuglekonge fouragerende på stranden(!) på vestsiden af odden. Vi tjekkede derefter Kroghage og Vesterhave, hvor husrødstjert 5 og bjergirisk 4 var bedste obs. Derefter besøgte vi Birkemose, hvor højdepunkterne var en mosehornugle, sortbynk (nok lokal) og dværgmåge 1K.

Om eftermiddagen, da vi kom tilbage til stationen, var nettene hejst, og en del rødhalse blev mærket. Så efter en øl var det ud igen. En rødtoppet fuglekonge rastede langs sydsiden af stationshaven, og tre mosehornugler fløj op 100 m NØ for sydspidsen. Om aften blev verdenssituationen vendt over lidt vin og øl.

fuglekonge1

Fuglekonge, Gedser Odde, 22/10 2016

mosehorn_gedser

Mosehornugle, Gedser Odde, 22/10 2016

Søndag d. 23. oktober startede jeg på odden, hvor der kom pænt med træk, men væsentlig færre fuglekonger og misteldrosler i forhold til om lørdagen. Højdepunkterne var vandrefalk 2, rødtoppet fuglekonge, trane 85, stor tornskade 2, landsvale 4, hedelærke, husrød 1, halemejse 7 og fjeldvåge 13. En stenpikker sp. trak mod syd kl. 9.45. Det var nok en almindelig, men ærgerligt, at den ikke lige satte sig, så den kunne tjekkes…

Vi tjekkede derefter renseanlægget, hvor en stor tornskade fløj forbi og en grålig grans vimsede rundt. Ved 14.30-tiden kom der melding om en mulig nonnestenpikker ved Bøtø Nor, så vi trillede straks derop. Desværre var stenpikkeren væk, men der var dog kompensation i form af en steppehøg 1K, som rastede sammen med en blå kærhøg. Formentlig samme fugl, som sås ved Gedser Odde 22/10 og ved Birkemose 23/10 om morgenen. Et sent fund.

grans

Gransanger, Gedser Renseanlæg, 23/10 2016. Ret grå i dragten, men lidt grønt ved vingeknoen. Den hørtes desværre ikke…

steppehog_boto1

Steppehøg 1K, Bøtø Nor, 23/10 2016

Ipik i Gilleleje

Om eftermiddagen mandag d. 18. oktober 2016 blev en isabellastenpikker fundet af lokale Tommy Jensen på stranden ca. 100 m vest for Gilleleje Havn. Hermed første fund af arten på Sjælland. Tidligere er der godkendt to fund i DK; Endelave 21/9 1989 og Nyeng ved Ho 13/10 2005. Foto af sidstnævnte ses her.

Til glæde for mange var pikken fortsat på plads tirsdag d. 19. oktober, hvor arten blev unblocket af en ny generation twitchere. Gilleleje og Nakkehoved har gennem årene haft besøg af flere sibes om efteråret/tidlig vinter inkl. ørkenstenpikker 2-3/12 2000 (Gilleleje Havn), sibirisk bynkefugl 15/10 1988 (Gilbjerghoved), brun løvsanger 11-12/10 1991 (Gilbjerghoved) og pileværling 24/9 1996 (Nakkehoved Fyr). Så foruden sejlere om efteråret; Gilleleje har haft alpesejler 26-9-1/10 1999 og gråsejler  23-24/11 2012 og 31/10-4/11 2013 samt en sandsynlig 27/10 2001, kan det klart anbefales at tjekke buske og strand på Sjællands nordkyst. I går, 19/10, blev en isabellatornskade fundet ved Torekov i Skåne ca. 50 km NØ for Gilleleje; fuglen er på plads i dag.

ipik1

ipik2

Isabellastenpikker, Gilleleje, 19/10 2016. Bemærk, at hovedtegningerne er mest markant foran øjet samt lys vinge med afstikkende mørk alula


*

*