Når virkeligheden overgår fantasien

Vinter er blevet til forår, og det er tid til en lille opdatering. Det blev til en havobs ved Gilleleje, morgenobs på Kronborg og et par smutture til udkantsdanmark.

kaspisk_gilleleje_1

Kaspisk måge 2K, Gilleleje, 18/2 2023. Ingen stormfugle sås; bedste fugl var en trækkende 2K dværgmåge, og 18 tejster i løbet af dagen var mange for lokaliteten.

rynkevang1

Byrådet i Kalundborg har døbt en ny bydel “Rynkevang” i et forsøg på at tiltrække børnefamilier.

Kronborg blev besøgt om morgenen, 18/3, hvor det absolutte højdepunkt var to trækkende sølvhejrer kl. 6.54. En søgning på DOFbasen viser – meget overraskende – at det er første indtastning af arten fra lokaliteten. Det må efterhånden være få lokaliteter i DK, hvor sølvhejrer aldrig er registreret. Ellers kunne hele 27 SØ-trk. suler, en flok på 40 misteldrosler og seks hedelærker noteres.

Sølvhejrer, Kronborg, 18/3 2023

Jeg måtte lige kigge en ekstra gang på mobilskærmen tirsdag den 21/3 om eftermiddagen, da jeg så et opslag med fotos af en sortstrubet jernspurv fra Odense!!! Det var helt vildt – kombinationen af marts og Fyn plejer ikke at rime på hits, men virkeligheden overgik fantasien denne dag. Jeg skulle alligevel til Odense om onsdagen – til BigBang Konference – men i stedet for at køre med kolleger, var der afgang med IBJ og MKP onsdag morgen kl. 4.15.

Armeret med stiger ankom vi til lokaliteten ca. 5.45. Oversigtforholdene ved haven var ikke særlig gode, men fra toppen af stigen var der ret godt udsyn til foderbrættet, som fuglen havde besøgt om tirsdagen. Jorden under foderbrættet kunne ikke ses p.g.a. et plankeværk. I den første halve time skete der intet på foderbrættet, men derefter begyndte et par musvitter, op til fire dompapper samt jernspurv, blåmejse og kvækerfinke at husere ved brættet. Ved 7-tiden blev der råbt fra nordsiden af haven. Jeg skyndte mig ned fra stigen, og sammen med mange andre løb jeg til gerningsstedet, hvor HBJ, SKI + 1 havde set den sortstrubede jernspurv! Jeg stod her og ventede på, at fuglen skulle komme frem igen. Det var en dum beslutning, for mens jeg kiggede ind i hækken, blev fuglen set på foderbrættet, og da jeg var tilbage på stigen, var den væk. Lidt i otte sad der pludselig en jernspurve-agtig ting på en af de midterste planker på plankeværket. Jeg kunne kun se ryggen og halen, men efter få sekunder satte den sig på toppen af plankeværket i profil. SORTSTRUBET JERNSPURV!!! Fuglen sås meget fint i ca. ti sekunder, før den fløj, og IBJ nåede at få et par fotos af dyret. Der var god stemning, og kombinationen af en cosmic mindfucker og Fyn var svær at fatte.

Sortstrubet-jernspurv-Vollsmose-22-03-2023-IMG_4891-2

Sortstrubet jernspurv, Odense, 22/3 2023. Foto: IBJ

orkerduhellerikkefyn

Fyn kan byde på lidt af hvert…

fyn2

Fra en moderne version af Den Grimme Ælling.

Sortstrubet jernspurv var en ventet ny art for Danmark. I Sverige er arten truffet otte gange, hvoraf fem af fundene er fra 10/10 til 12/11. Dertil kommer et fund på Stora Fjäderägg 14-15/6 1988 samt Uppland 21-23/3 2014 og Halland 15-18/4 2015. I Norge er arten truffet en enkelt gang, 28/11 2013. Finland har 15 fund, hvoraf 13 af fundene er fra perioden 15/9-10/12, desuden to forårsfund fra hhv. 12/4 og 15/5. I Tykland er arten truffet tre gange; Schleswig Holstein 13-16/2 1994, Baden Württemberg 17-21/1 2012 og Baden Württemberg 24/4 2014. Fra Polen er der et enkelt fund fra 25/3 2021.

Set i lyset af de to forårsfund i Sverige, de tre fund i Tyskland i perioden januar til april og Polens marts-fund var et tidligt forårsfund i DK ikke helt uventet, selvom et sent efterårsfund måske havde været mere sandsynligt. Men at det skulle ske på motorvejspontonen var uden for nummer. Sidste gang, jeg fik ny DK-art i marts, var amerikansk sortand i Blåvand i 2003, og den sidste nye DK’er, jeg havde fået på Fyn, var ørkenstenpikkeren ved Nordenhuse i 1997.

Hybrid og VVS på Vestsjælland

Lørdag 4. marts var IBJ og undertegnede på tur i Vestsjælland, hvor der blev lavet stort i Alleshave Bugt. En sjov and stod på en lille sten og sov det meste af tiden. Den lignede mest en pibeand, men noget var galt! Den havde gule ben og en changerende grøn farve i hovedet. Det måtte være en hybrid, men hvilken? Fuglen stod på nogen afstand, men ved hjælp af skop og telefon blev fuglen dokumenteret med video. Vi hældte til en pibeand x gråand, men efter at være kommet hjem og smidt fotos og video på Facebook feltornitologen og fået kommentarer fra KBJ og HBJ, pegede pilen på en pibeand x knarand. Hovedprofilen og gul blis pegede på pibeand. De gule fødder og den store, sorte undergump pegede på knarand. En googlesøgning viste, at pibeand x knarand kan have et grønchangerende hoved.

and_collage_alleshave_3

Pibeand x knarand, Alleshave Bugt, 4/3 2023

I DOFbasen er der  indtastet observationer af tre andre individer af pibeand x knarand:

2020: Klydesøen, 5+20/3

2021: Årslev Engsø, 26/2

2021: Gyldensteen Engsø, 1/5

Det er sjovt, at alle disse fund er siden 2020. Gad vide om der er tidligere obs, som ikke er indtastet?

Kender du til flere fund, så skriv gerne en kommentar.

Ellers var der ikke meget at berette om fra Vestsjælland. Vi ledte efter kongeørnen ved Åmosen øst for Tissø uden held. Det blev til en del røde glenter og et par havørne, men største hit var vestenvinds-Stig på en rasteplads på østsiden af Tissø. Vist første gang, jeg har bogført ham uden for Skagen.

Grønlænder i Nordsjælland

Torsdag 23. februar 2023 lød jungletrommerne, grønlandsk blisgås ved Grønholt nær Hillerød. En hidsig melding, og i løbet af eftermiddagen og aftenen tikkede flere indtastninger ind på DOFbasen og babyalarm om, at dyret havde været på plads frem til om eftermiddagen. Der var dog også debat om, hvorvidt der var en grønlandsk blisgås, da sent tilkomne twitchere var blevet forevist en almindelig blisgås!

Dagen efter, 24. februar, var dyret fortsat på plads, så om eftermiddagen trillede jeg til Grønholt og fik bogført den – set på nogen afstand fra Grønholtvej. Fuglen fouragerede med grågæs, mens et par enkelte almindelige blisgæs opholdt sig i nærheden. Fuglen havde tydelig hvid blis og mørke bugstriber, så den kunne bestemmes til adult. Fuglen var på plads 26. februar, hvor den var rykket til Karlebo, men den er ikke rapporteret den 27.

groenl_blis_loenholt_hilleroed_2402_2023_collage2Grønlandsk blisgås adult med grågæs, Grønholt, Hillerød, 24/2 2023. Bemærk den store størrelse, mørke helhedsindtryk og orange næb (ses bedst på foto på nederste række i midten).

Hermed blot anden gang, jeg ser grønlandsk blisgås i DK. Første gang var tre fugle ved Kammerslusen 26. marts 2012.

Detektivarbejde udført af JLR tyder på, at Grønholt-fuglen er samme individ, som sås ved Örebro i Närke, Sverige – ca. 400 km NØ for Hillerød, 19. marts 2022 pga. udbredelsen af sort på højre flanke, og måske er det også samme individ som sås ganske kortvarigt på Stevns nær Karise 12. februar 2023, hvor den forsvandt, før bestemmelsen kunne bekræftes.

Grønlandsk blisgås er en sjælden, men næsten årlig gæst i DK; racen var på SU-listen til og med 1995. Den er meget sjælden i det østdanske, og årets fugl er blot andet (eller tredje) fund på Sjælland. En fugl rastede i Holmegårds Mose 3. januar til 14. februar 1988, og desuden er en enkelt rapporteret (uden alder) ved Kyndby Vig 30. marts 1997. De fleste fund af grønlandsk blisgås er fra Sydvest-, Vest- og Nordjylland, og et blik i den nye oversigt over Danmarks fugle viser, at de største forekomster er  11 i Vejlerne 7. januar 1972, 11 i Margrethekog 21. april 1995 og 11 ved Thorsminde 28. marts til 1. april 2002. Fund er gjort i perioden 13. september til 13. maj. Dertil kommer to meget afvigende sommerfund fra hhv. Als 6. august 1980 og Ulvshale, Møn, 11. august 1984. Begge disse fund er godkendt af SU, men fundene falder helt uden for forekomstmønstret, og der har ikke været lignende sommerfund de sidste 38 år, så måske er der tale om fejlbestemmelser?

Vinterhalvåret 2022/2023 har været en god periode for grønlandsk blisgås med ca. fire fund ud over fuglen ved Hillerød. En flok på hele otte fugle har overvintret på Fanø, hvor de første gang blev registreret 30. november. Desuden sås en fugl i Vejlerne 27. oktober, en fugl i Margrethekog 18. januar og en flok på fire fugle i Højer Kog 17. februar.

Helsingør – ingen stive svenskere

Et par timer i Helsingør fredag 3/2 om eftermiddagen blev brugt ved Kronborg og Helsingør Lystbådehavn. Højdepunkterne ved Kronborg var husrødstjert, to skærpibere, fire lomvier (2 SØ, 1 NV og 1 rst.) og en alk (NV), mens lystbådehavnen husede både isfugl og bjergpiber. Bjergpibere sås første gang på havnen denne vinter 18/10 2022. Hermed sjette efterår/vinter i træk, at lokaliteten har huset bjergpiber.

husroed_kronborg_0302_2023

Husrødstjert, Kronborg, 3/2 2023

bjergpiber_helsingoer_havn_0302_2023

Bjergpiber, Helsingør Lystbådehavn, 3/2 2023

Søndag 5. februar 2023 var der afgang med IBJ. Første stop var Tempelkrog, hvor planen var at bogføre den overvintrende amrikanske pibeand. Fuglen blev fundet af MWK 30/12 2022, og den er set næsten dagligt i løbet af januar. IBJ opdagede fuglen fra dæmningen (på ca. 1.200 m’s afstand!), da den lå og fouragerede lige syd for bådebroen ved Arnakke. Vi kørte derop, og her kunne fuglen nydes på kort afstand. Med tanke på artens sjældenhed på Sjælland er det ikke utænkeligt, at det er samme fugl, som sås ved Hovvig og Nykøbing Bugt i perioden 26/9-5/12 2022. Ud over disse fund skal vi helt tilbage til 2003 for at finde de seneste sjællandske fund. I 2003 var der hele to obs. af arten; Maderne, Præstø, 13-22/4 2003 og i Sankt Hans Bugten, Roskilde Fjord, 1-24/10 2003. De eneste tidligere godkendte fund fra Sjælland er en hun fra Borreby Mose i april 1999 og en han i eklipsedragt på pølsen 15/8 2000. Fuglen i Roskilde Fjord så jeg 7/10 på hjemturen efter en længere tur fra Chrø til Jedsted Enge efter ørnevåge. Desuden så vi en sibirisk/stejnegers bynkefugl ved Husby Strand på Vestfyn, der nok var en sibirisk, da den var meget lys. Måske den eneste dag, jeg har set SU-fugle på Sjælland, Fyn og i Jylland?

Det blev også til et stop ved Selsø Sø, som var delvis frosset. De fleste dykænder lå i Møllekrog, hvor højdepunktet var en 2K han bjergand x troldand. Hvad der formentlig er samme fugl sås 2/1 i Selsø Sø.

am_pibe_tempelkrog_0502_2023

Amerikansk pibeand han med pibeand og svane, Tempelkrog, 5/2 2023

Bjergand x troldand 2K han med troldænder, Møllekrog ved Selsø Sø, 5/2 2023

Lokalsprøjten

Her følger lidt fotos fra januar, hvor der blev fundet nul nye SU-fugle. Det er også blevet sværere, nu hvor amerikansk sortand og hvidøjet and er pillet af SU-listen. Januar 2023 vil ikke gå over i historien, hvad angår sjældne fugle. Lidt hvidvingede måger blev det dog til – nok pga. meget vestenvind med fund i Skagen, Hirtshals, Hanstholm og Hvide Sande. Dertil kommer fugle i Thorsminde og på Tåsinge(!) 1.-2. februar. Sidstnævnte er vist første fund for øen.

mandarin_oerholm2_2001_2023

Mandarinand hanner, Ørholm, 20/1 2023. En af vinterens helt store crowd-pullere. Hvor de kommer fra, står hen i det uvisse, men flotte – det er de. Fuglene blev fundet på lokaliteten 21. december 2022. Tidligere på vinteren sås en han ved Bagsværd Sø i perioden 10. til 19. december, og samme lokalitet husede ifølge DOFbasen en han i foråret. Så måske er den ene af de to hanner ved Ørholm Bagsværd Sø-fuglen… Mandarinand er placeret i kategori C på den danske liste fra og med 1. januar 1995, og fund af fugle om foråret kan måske dreje sig om fugle fra selvsupplerende bestande i Mellemeuropa eller Storbritannien på forlænget træk, mens vinterfund og langtidsstationære fugle måske snarere kommer fra lokale burfuglehold?

vandstaer_raadvad_2001_2023

Vandstær, Rådvad, 20/1 2023. Første fugl denne sæson sås på lokaliteten 13/11, dagsmax denne vinter er indtil videre blot to fugle. For ti år siden – i vinteren 2012/2013 – er der flere noteringer i DOFbasen af seks fugle og en enkelt indtastning af otte(!) fugle fra 12/3. Skruer vi tiden tilbage til vinteren 2002/2003, er højeste notering syv fugle 6/11 og seks fugle 9/11…

isfugl_mosen_2_2501_2023

Isfugl, Utterslev Mose – vestmosen, 25/1 2023. Et individ er set regelmæssigt i mosen siden oktober – primært i midt- og vestmosen. Der var blot ét fund i mosen i første halvår af 2022 – fra 12/3.

kaspisk_maage_mosen2_2501_2023

Kaspisk måge ad., Utterslev Mose – vestmosen, 25/1 2023. Nok en gammel kending, der har været i mosen siden november.

Hybridbonanza på sydhavsøerne

1. januar 2023 var der afgang med RS til sydhavsøerne. Det blev en dag i hybridernes tegn med ikke færre end fem hybridkombiationer. Første stop var Bøtø Nor, hvor højdepunktet var en blisgås x bramgås. Vist første gang, jeg denne hybrid. Der er muligvis tale om samme individ, som sås og fotograferedes på samme lokalitet i marts 2020. Desuden husede lokaliteten en canada x grågås samt en flok hulduer på engene vest for noret.

bram_blis_boetoe_rs

Bramgås x blisgås, Bøtø Nor, 1/1 2023. Foto: RS

Vi fortsatte til Lolland, hvor der stod en større flok gæs øst for landevejen ca. en km nord for Nysted. Blandt disse stod en formodet bram x ross’s gås. Fuglens vinge lignede en bramgås’, men det hvide hoved med stejl pande og lille næb lugtede af, at den anden forældergås var en ross’s. Den sås ved Vesterhave på Falster 16. oktober 2022, hvor der blev tage gode fotos af dyret – se her. Sandsynligvis samme fugl sås allerede fra Kroghage 12. oktober, hvor den overnattede ved Rødsand. Måske samme fugl sås også sidste vinter på Lolland? Foruden disse obs er bramgås x ross’s gås ifølge DOFbasen blot registreret en gang tidligere i DK (eller er det fordi, denne hybridkombination først for nylig er oprettet i DOFbasen?) – nemlig en fugl ved Ishøj Strand 5.-7. september 2020.

bram_ross_1

Formodet bramgås x ross’s gås, Nysted, 1/1 2023

Herefter fortsatte turen til ændernes højborg – Maribosøerne. En rødhovedet and han lå i Hejrede Sø, men der var ingen spor af en hvidøjet and x taffeland han, der var set på lokaliteten af JAE m.fl. 30/12. Men Maribosøerne skuffede ikke – da RS lavede en troldand x bjergand han, der lå i læ for den kraftige vind øst for naturskolen i Søndersø.

trold_bjerg_foto4

Troldand x bjergand han, Maribo Søndersø, 1/1 2023. Ifølge DOFbasen er det blot tredje fund for Maribosøerne; de to tidligere er fra 2005 og 2014 – begge fra Røgbølle Sø.

trold_x_bjerg_siden_2000

Kort over fund af troldand x bjergand indtastet i DOFbasen i perioden 2000-2023. Sjovt med den høje koncentration i nærheden af København og få fund i Jylland – måske pga. flere overvintrende dykænder i Østdanmark?

hoegeugle_sparresholm_0101_23

Høgeugle, Sparresholm, 1/1 2023. Der blev suttet ugle på hjemvejen, men hvem kan gætte dagens sidste – ikke nævnte – hybrid?

roerdrum_mosen_0701_23_1

Rørdrum, Utterslev Mose – midtmosen, 7/1 2023. Første fund denne vintersæson er fra 5/11 2022; ingen obs i løbet af vinteren af mere end én fugl. Sidste vinter var der en kæmpeobs af syv individer 21/12 2021; nok fugle nordfra, der er tvunget sydpå pga. kulde.

Vin fra øst

2022 er ved at gå på hæld. Et år, der vil huskes for hele fem nye arter for landet – hvidhovedet and, moltonis sanger, wilsons stormsvale, scopolis skråpe og gul sanger – hvilket er bedste år siden seks nye arter i hhv. 1988 (mongolsk præstekrave, bonapartemåge, klippesvale, lille gulbug, brun tornskade og eleonorafalk) og 2005 (gulgrå værling, isabellastenpikker, plettet mudderklire, sardinsk sanger, tyknæbbet dværgryle og præriemåge). Bemærk, at alle nye arter fra 1988 er registreret efterfølgende, hvilket også gør sig gældende for alle arter – bortset fra gulgrå værling – i 2005.

silkehale_husum_1112_2022

Silkehale 1K han, Husum, 11/12 2022. Bemærk gul kant på yderfanen af håndsvingfjer, hvilket passer med 1K (adulte har også lys kant på inderfanen). Lang top og gul farve på yderfanen af håndsvingfjer peger på han. Arten ses regelmæssigt denne vinter i Husum – sidste vinter så jeg ikke en eneste…

kaspisk_mosen_1112_2022

Kaspisk måge 4K+ med hættemåge og grågås, Utterslev Mose, 11/12 2022. Fuglen var stadig på plads 27/12.

sortgraa_stubben_1612_2022

Sortgrå ryle 1K, Stubben, 16/12 2022. Bemærk distinkt afsatte hvide kanter på tertialer og dækfjer i.f.t. en adult. En kuldeperiode i midten af december medførte – efter lokale forhold – mange sortgrå ryler i Københavnsområdet. Største notering var 36 langs diget ved Klydesøen 16/12. På Stubben sås arten i perioden 11-16/12, hvor største tal var 12 11/12. Største obs på lokaliteten er tilbage i 2002, hvor 17 fugle sås 3/1.

pu012

En god, østeuropæisk årgangsvin og lidt til julefrokosten – PU gik ikke tomhændet hjem fra Fuglenes Hus!

Fræk fadøl på jysk

Her følger lidt fotos fra de sidste krampetrækninger af efteråret.

mbh_1

Svært at holde fokus på håndsvingfjersprojektion og tertialtegninger på SU-mødet i Blåvand pga. fræk servitrice.

moseugle_hukket2

Mosehornugle, Blåvands Huk, 20/11 2022. En fin morgenobs, der også bød på brun løvsanger, som jeg desværre hørte meget ringe. Fuglen hørtes bedre af DM og HBÖ. Klik her for en optagelse af fuglen (ca. 1 minut?), før vi hørte fuglen… Desuden  trak fire søkonger og en sølvhejre mod SV.

soelvehjre_2

Sølvhejre, Blåvands Huk, 20/11 2022

Høgeugle, Sparresholm, Sydsjælland, 20/11 2022. Turen hjem fra Blåvand var fint timet, da SHN og jeg kunne svinge forbi Sparresholm og bogføre første høgeugle i DK i år. Et overraskende fund i forhold til få fugle i det sydlige Sverige i november. Klik her for et kort over indtastede obs af høgeugle i Artsportalen i perioden 1. november til 2. december 2022.

humes_ishoej_strand_1

Humes sanger, Ishøj Strand, 27/11 2022. Fuglen var meget stemmeaktiv. Den blev fundet 25/11 af Jonas Tchikai og sås sidste gang 28/11. 2022 har været et rigtig godt humes år med hele ni fund, hvilket kun er overgået af 2003 med ti fund. I 2003 blev fem af fundet gjort på Ertholmene, mens ingen af årets fund er fra øgruppen.

roer_blis_hoene1

Rørhøne x blishøne, Ravelinen, Christianshavn, 27/11 2022. Tilsyneladende første fund af denne hybrid i DK – jeg har i hvert fald ikke hørt om tidligere obs. Klik her for en artikel i Dutch Birding (side 196-203) med foto af flere rørhøne x blishøne hybrider fra samme kuld i Holland i 2000.

Go’ nathejre?

En tur i mosen 6/11 gav en 1K kaspisk måge i vestmosen. Højeste noteringer af arten i mosen i år er fire fugle 5/8 (3 1K og 1 2K) og 7/11 (2 1K, 1 2K og 1 formentlig 3K).

kaspisk_maage_mosen_0611

Kaspisk måge 1K med hættemåger, sølvmåge, gråænder og blishøne, Utterslev Mose, 6/11 2022

Søndag 13/11 tikkede en nathejre ind på babyalarm. Fuglen skulle være set på lokaliteten de sidste ti dage, så ved middagstid var der afgang, og dyret lod sig beskue på kort afstand. Den sad i en fuglerede i en have. Et meget mystisk fund! Der er umiddelbart ikke vand i nærheden, og et kig på fundstatistikken for nathejre viser, at det havde været mere forventeligt med en 1K i det sene efterår. Fra september til januar er der gjort følgende fund:

1923: Fiskebæk, Furesøen, 25/11, 1K hun skudt.

1987: Skallingen, 9-17/11, 1K.

1988: Fannerup Dambrug, Djursland, 13-27/1, 2K.

2004: Lønnerup Fjord, 5/1-8/2, 2K.

2005: 2-24/12, Rudbøl, 2-24/12, adult.

Bemærk, at fire ud af fem fund i perioden drejer sig om ungfugle. Den adulte fugl i Rudbøl manglede en klo på en tå og havde temmelig slidte svingfjer. Med den aktuelle fugl ved Køge bør det nok undersøges, om der er en lokal fuglepark, der mangler en nathejre…

nathejre_ejby_1311_2022

Nathejre adult, Ejby ved Køge, 13/11 2022

90’er træf

Endnu et felttræf er løbet af stablen, og endnu en gang blev det til en uge i Blåvand. Forventningerne var høje, for uge 42 i Blåvand plejer af levere. Men bortset fra et par hele og halve taigapibere og en amerikansk sortand blev det ikke til andre SU-fugle. Der var ellers sjældne fugle på Vestkysten i løbet af perioden, hvor højdepunkterner var en stationær schwarz’ løvs ved Lyngvig samt blåstjert og hele to taigapibere på Mandø. Det blev dog alligevel til et par gode fugle i Blåvand-området. Blandt højdepunkterne var en fuglekongesanger, der rastede i samme løvkrat som et bryn og en fyrremejse ved Vejers 18/10 – fundet af OZG og MMJ. Desuden blev det til bryn både i mosen og i Tipmosen samt en trækkende rødhalset gås på Skallingen 20/10 – fundet på Kallesmærsk af MHP. Blåvand-områdets – efter min mening – bedste fugl blev en 1K plettet rørvagtel – fundet af AES – i en grøft på Skallingen 21/10, hvor fuglen rastede frem til 23/10. Fuglen kunne ses på få meters afstand, mens den fouragerede frit fremme på andemad. Det drejer sig om et af Danmarks seneste fund af arten. I DOFbasen er der blot indtastet tre senere fund; Hejlsminde Nor 28/10 2018, Vork Bakker (ca. 10 km vest for Vejle) 30/10 1991 og en fugl fundet nylig død på Tipperne 15/11 1977.

havoern_sabinebunkeren_1610_b

Havørn, sabinebunkeren, Blåvand, 16/10 2022

sortgraa_stormmaager_sabinebunkeren_1610

Stormmåger og sortgrå ryle, sabinebunkeren, Blåvand, 16/10 2022. Bedste fugl i løbet af formiddagen blev en sydtrækkende adult islom i sommerdragt

Bryn-Mosen-Blåvand-17102022-IMG_1641

Bryn, mosen, Blåvand, 17/10 2022. Fuglen rastede i krattet, hvor moltonien hoppede rundt i maj. Foto: IBJ

fuglekongs_canon_vejers_1810

Fuglekongesanger, Vejers, 18/10 2022. Ca. 8 fuglekongs er registreret i DK i efteråret frem til 22/10; første var på Rømø allerede 30/9. Det gennemsnitlige årlige antal fuglekongs i DK har, ifølge årsrapporten 2020, været i tilbagegang siden 90’erne (gns. 16 fugle per år), 00’erne (gns. 10), 10’erne (gns. 9). Der er langt til årstotalen i invasionsåret 1996, hvor hele 84 fugle blev bogført.

roedhalset_gaas_skallingen_collage

Rødhalset gås, Skallingen, 20/10 2022. Fuglen blev fundet i en flok grågæs (!) over Kallesmærsk af MHP. Gik rundt ved Tipmosen med RS og KHA og havde egentlig opgivet af se den, da vi hørte, at fuglen trak sydøst på Grønningen langs stranden. Vi løb ud til kanten af Tipmosen, hvorfra der er udsyn over Skallingen og snart efter spottede vi gåsen, der kom trækkende alene langs vestsiden af Skallingen. En sjælden art i Blåvand-området. Der er – ifølge DOFbasen – blot gjort tre fund af arten på hukket; trk. 30/3 2006, 5 trk. 2/10 2014 og 3 trk. 6/10 2015, og ingen tidligere fund på Skallingen.

aec_cbn_mosen

Lusk i mosen

plettet_roervagtel_groenningen_2110

Plettet rørvagtel 1K, Grønningen, 21/10 2022


*

*