Vestenvind og DNA-sangeren

Det kolde majvejr kunne ikke forhindre den årlige Skagensatsning ultimo maj, så fredag d. 22. maj kørte HÆG og ABK ud af København med kurs mod Skagen. AEC var med på bagsædet, da han skulle have lukket et vadefuglehul på Fyn; sumpvibe! Nåede ud af København, før den værste myldretidstrafik, og kunne connecte med sumpviben ved Ølundgård sidst på eftermiddagen. Kan det være fuglen, der sås i Polen 8.-11. maj? I hvert fald DK’s 7. fund – og noget uventet i betragtning af lave temperaturer og meget vestenvind!

sump_oelund1

Sumpvibe, Ølundgaard, 22. maj 2015

Foruden sumpen kunne en syngende drosselrørs også bogføres ved Ølundgaard. Derefter fortsatte turen til Odense, hvor AEC, HÆG og jeg fik en burger på en udmærket café anbefalet af HÆG. AEC blev smidt af på Odense Station, mens HÆG og jeg fortsatte til Skagen med ankomst omkring midnat.

23. maj var der morgenobs på Grenen, og resultatet var – vejret taget i betragtning – udmærket. Højdepunkterne var skestork 2, biæder, pirol, mellemkjove 2K, og sortstrubet bynk han. Der har været rekordmange 2K mellemkjover i Skagen dette forår, hvilket formentlig skyldes den store invasion af 1K fugle i efteråret 2014; fuglene dette forår er nok rester fra invasionen.

skestork_grenen1

Skestorke imm. (3K med grøn ring), Grenen, 23. maj 2015

biader_grenen1

Biæder, Grenen, 23. maj 2015

24. maj springer vi hurtigt over; en af de ringeste majdage, jeg har haft i Skagen nogensinde. Blå kærhøg var højdepunktet på morgenobsen.

25. maj trillede HÆG sydpå, mens jeg tog på morgenobs. Der var mere at kigge på end d. 24. (hvilket ikke siger særlig meget!), og bedste fugle blev karmin, pirol, gulirisk og storkjove. I løbet af formiddagen blev der fundet hvidbrystet præst og hele fem kærløbere på Jerup Strand, så HHØ, JAE, MJB og jeg rykkede sydpå. Præsten fandt vi ikke, men de fem kærløbere sås fint – primært sovende på en sandrevle.

rol_grenen1

Piroler, Grenen, 25. maj 2015

gaettebirder1

Gættebirder, Grenen

karlober_jerup

Almindelig ryle, sandløber og kærløber, Jerup Strand, 25. maj 2015

Om aftenen blev der serveret en glimrende gullasch hos HHØ, JAE og MJB, hvor ROC også var inviteret som gæst. MJB rykkede med mig til Gæstgiverstien, og jeg hoppede med på idéen om at stå op allerede 3.30(!) næste morgen for at være tidlig på morgenobs.

26. maj ringede vækkeuret 3.30, og efter en halv times tid var MJB og jeg på cyklerne på vej til Grenen. Den meget tidlige ankomst var godt timet, da der allerede kl. 4.44 trak en islom NV. Hvilket var eneste obs af arten på turen. Lidt kærsangere var ankommet, og der var flere fugle i krattene end de foregående dage. ROC luskede en del på morgenobsen, og på den ca. tredje runde var der gevinst: “hvidskægget sanger!” skrattede walkien! Fuglen fouragerede lavt i buske SV for den gamle strandeng i en gryde – lige inden for klitrækken ved sælbunkeren. Den var skulky, men sås til tider meget fint. Hermed en længe ventet ny art for JAE. Desuden bogførtes biæder, sort glente 2K, karmin 2 og mellemkjove 2K.

albistriata2

Østlig hvidskægget sanger han, Grenen, 26. maj 2015. Bemærk den vinrøde strube og øvre bryst i kontrast til hvid bug. Den vinrøde farve peger på østlig i forhold til moltoni og vestlig.

sort_glente_mjb

Sort glente og MJB, Grenen, 26. maj 2015

Om eftermiddagen trillede vi atter til Jerup Strand for at give den hvidbrystede endnu et forsøg. Og denne gang lykkedes det. Om aftenen blev der tændt op i grillen på Gæstgiverstien, hvor MJB håndterede pølserne til UG, mens jeg trak i forklædet og lavede kartoffelsalat til gæsterne HHØ, JAE og ROC.

hvidbrystet1

Stor præstekrave og hvidbrystet hun, Jerup Strand,  26. maj 2015

27. maj var MJB som sædvanlig oppe kl 3.30, mens mit vækkeur først ringede kl. 5. Det blev til en meeeget stille morgenobs, hvor højdepunkterne var storkjove, sort glente 2K (genganger) og dværgmåge 2K. Ved middagstid cyklede jeg tilbage til Gæstgiverstien, og efter en kort udflugt til Butterstien, hvor ROC hørte en mulig hvidskægget sanger, var jeg parat til en middagslur (havde faktisk allerede lagt mig i sengen), da telefonen ringer ved 14-tiden. SKI fortæller i telefonen, at HKN har garnet en mulig kaukasisk lundsanger i Blåvand! Nu er gode råd dyre, da HHØ og JAE er i Ulvedybet, FSH er i Ålborg, og STESO er i tvivl, om han vil rykke. Heldigvis er munken klar, og sammen med ROC er der afgang fra Skagen ved 14.30-tiden. Vi tager motorvejen, og bortset fra tæt trafik ved Århus går det relativt hurtigt, og ca. 18.25 når vi Blåvand, hvor sangeren ikke er set siden ca. kl. 13.30, hvor fuglen blev sluppet. Blot ca. 10 twitchere prøver at connecte med fuglen, og det ser da også sort ud indtil 18.38, da THH ser en phyl flyve fra Vesterled til buske nær toiletbygningen ved fuglestationen. Jeg får hurtigt fuglen i kikkerten og kan med det samme konstatere, at det er den!!! Det er en flot phyl med gulligt ansigt og øjenbryn og hvid bug i kontrast til den ret grønne ryg. En DNA-analyse af en fjer fra fuglen kan formentlig kaste lys over, hvorvidt det er en kraftig tegnet lunds eller en kaukasisk…

Efter blot en halv time i Blåvand går det nordpå igen med korte stop ved okkerbassinerne ved Vest Stadil og markerne ved Råbjerg Kirke. På sidstnævnte lokalitet høres en natravn; vi ankommer til Skagen ved midnat.

phyl_blavand1

Lunds / kaukasisk lunds, stationshaven, Blåvand, 27. maj 2015

munken1

Agurk nulstilles af munken

roc1

Vase suges af ROC

28. maj er MJB tidligt på den, mens jeg først står op kl. 5 og cykler ud til turens sidste morgenobs – naturligvis på Grenen. Mindst 3 2K mellemkjover raster langs nordkysten, men ellers er morgenobsen en stille én af slagsen. Sangeren i Blåvand eftersøges forgæves af andendagstwitcherene, men de bliver kompenseret med sortbrynet albatros!

Ved 13-tiden sætter MJB og jeg os ind i toget og sætter kursen mod Kbh.

nej_su

Nej til fejlobs af su-arter!

Skagen classic

Torsdag d. 30. april 2015 rykkede CBN, AEC og ABK til Skagen. Lave temperaturer var ikke optimalt, men udsigten til vind fra sydlige retninger fik fantasien til at få frit løb. Det blev dog ikke til den ventede MEGA, men flere gode arter blev bogført på turen inklusiv adamsii og biæder.

1. maj var dagens højdepunkt en flok på 5 hvidnæser, der fouragerede ud for nordkysten af Grenen. Klik her for video. Desuden bogførtes islom 2K/vidr., nilgås og træløber. Vi luskede desuden områderne nær Buttervej, hvor højdepunktet var en hunfarvet sortrygget hvid vip (eller hybrid?), moseugle og vandrefalk.

2. maj tilbragtes på Grenen, hvor vi bl.a. så 2 udtrækkende hvide storke, to sorte glenter og en 2K gråmåge.

Søndag d. 3. maj var turens klart bedste dag, hvor vi fra Grenen bogførte hvidnæbbet lom ad. sodr. trk. Ø, islom ad sdr. trk. NV, biæder, gulirisk og en steppe/hedehøg 2K på trækforsøg. Om søndagen rykkede AEC og CBN tilbage til København, mens ABK blev i Skagen, da der var lejrskole til og med fredag 8. maj. Det blev kun til få timer i felten i denne periode, hvor højdepunkter var en islom på Grenen og en heppehøg 2K (formentlig steppe) på Hulsig Hede.

cbn_aec1

På trods af at ca. 100 NFL’er var i spil og medbragte HIT-kiks fra Frederiksberg, blev det udelukkende til klassiske Skagensarter

islom_0105

Islom 2K/vidr., Grenen, 1. maj. 2015

yarrellii_0105_foto4

yarrellii_0105_foto2

yarrellii_0105_foto1

yarrellii_0105_foto3

Sortrygget hvid vip hunfarvet (eller hybrid), motorcrossbanen ved Højen Fyr, 1. maj 2015. Bemærk mørkere ryg end alba med mørk tegning på skulderen og mørk farve på bagerste del af flanken. Bemærk, hvor svært det er at vurdere rygfarven ved at sammenligne de to øverste foto med nederste!

islom_0305

Islom ad. sodr., Grenen, 3. maj 2015

biader_0305

Biæder, Grenen, 3. maj 2015

gulir_0305

gulir_0305_foto2

Gulirisk 2K han/hun, Grenen, 3. maj 2015

adamsii_0305

Hvidnæbbet lom ad. sodr., Grenen, 3. maj 2015. Bemærk det usynlige næb!

roc_grenen

Nyt møblement på Verdens Ende fremvises af ROC

islom_0505

Islom ad. sodr., Grenen, 5. maj 2015

Vendehalsedag

Lørdag d. 25. april 2015 blev der rapporteret 6 vendehalse i Nordsjælland (DOFbasen), hvilket er første større dag i regionen af denne art i år. IBJ, MKH og ABK startede dagen i Gilleleje, hvor MKH lavede dagens første hals; en af slagsen rastede i SØ-hjørnet af engen syd for Gilbjergstenen. Enkelte nåede at connecte med fuglen, men IBJ og ABK dyppede akkurat. Øv. Ellers pænt med småfugle ved Gilbjerg inklusiv et par skovsangere og brogede fluesnappere.

Næste stop var Holløse Bredning, hvor en sort glente dryssede forbi mod øst kl. 10.30. Fuglen sås fra fire andre obsposter; Melby Overdrev, Gilleleje, Hesbjerg og Rusland.

sortglente_holloese1

Sort glente 3K+, Holløse Bredning, 25. april 2015

På Melby Overdrev kunne hele holdet nyde en publikumsvenlig hals, der fouragerede på insekter på et lille sandet område i lyngen på NV-delen af overdrevet. Den kunne ses i ca. 15 minutter i skop på 20 meters afstand. En super obs.

vhals1

vhals2

Vendehals, Melby Overdrev, 25. april 2015

Dagen sluttede ved Holløse Bredning, da det tunge vejr gav håb om en rastende rødrygget svale, men nej. Fire rastende ringdrosler ved Oldtidsvejen var dog en god kompensation.

Afvigende sølvmåge på Nørrebro

Fredag d. 24. april 2015 ved 7-tiden om morgenen fandt jeg denne afvigende sølvmåge i Mjølnerparken på Nørrebro, København. Venstre vingespids var hvid, mens højre vingespids var normalt tegnet. Fuglen er fotograferet med mobiltelefon.

maage_mjolnerparken2404_collage

Sølvmåge ad., Mjølnerparken, Nørrebro, København, 24. april 2015

Natlyt

Lørdag d. 14. februar kører vi fra Salalah ca. 60 km mod vest til Al Mughsayl, som ligger ved kysten. Lokaliteten består – foruden kyststrækningen – af en khawr og en wadi, der strækker sig mod nord. Vi kører ind i wadien og stopper ved et par små vandhuller. Ved første gennemgang er to citronvipper bedste obs, men ud af øjenkrogen ser jeg en mindre rørvagtel, der piler fra en klump rør til en anden. Alle tilkaldes på walkien, og snart har vi lokaliseret rørvagtlen, der fouragerer i en meget smal rørbræmme. CBN og ABK går langsomt mod rørbræmmen fra hver side, mens HÆG, AES og MKH holder udkig fra den anden side af mudderhullet. Snart ser vi alle rørvagtlen på meget kort afstand, og den kan nu bestemmes til dværgrørvagtel. Det er den almindeligste af de to “små” rørvagtler i området om vinteren. Vi fortsætter længere nordpå i wadien, hvor vi især er på udkig efter arabian partridge, som lokaliteten er kendt for, og som vi endnu ikke har set. Vi starter med en langnæbbet piber; den virker mørkere end den ene fugl, jeg så godt i Israel sidste år. Efter en times tid er der gevinst, da jeg flusher en flok arabian partridges fra en busk! De flyver over på den modsatte side af wadien. Igen er det godt, vi har walkier, da vi har delt os op. Heldigvis er hønsene stationære ved en busk, og alle når at se dem, mens de bl.a. fouragerer med hop(!). Se AES’ video. En mere trælevende fugl end de andre “rødhøns”? Totalerne for Al Mughsayl wadien bliver 14 arabian partridges, 10 ørkenhøns, 15 rørhøns, svaleklire, 2 citronvipper, markpiber, 2 ørkenlærker, 2 nana, blåhals, 10 stribede værlinger og 2 south arabian wheatear.

citronvip_mughsayl1

Citronvip han, Al Mughsayl, 14. februar 2015

dvargror_mughsayl1a

dvargror_mughsayl2

Dværgrørvagtel, Al Mughsayl, 14. februar 2015. Bemærk kort vinge, hvide pletter på skulderfjer, stribet bagflanke og grønt næb, der adskiller arten fra lille rørvagtel. Foto: AES

longbilled_pipit_mughsayl1

Langnæbbet piber, Al Mughsayl, 14. februar 2015. Bemærk at mørke centre på mellemste dækfer (næsten) når fjerspidserne. Hos markpiber når de mørke centre ikke spidsen af fjerene; markpiber viser derfor et mere distinkt hvidt vingebånd på spidserne af mellemste dækfjer

nana_mughsayl1

Nana, Al Mughsayl, 14. februar 2015

arabian_partridge_mughsayl1

Arabian partridge, Al Mughsayl, 14. februar 2015

striated_bunting_mughsayl1

Stribet værling, Al Mughsayl, 14. februar 2015

Vi kører dernæst til de berømte “blowholes”, som dog ikke gør meget væsen af sig i det stille vejr. Vi ser flere arabian partridges, før vi bevæger os op i fugleskjulet på østsiden af Al Mughsayl Khawr. Formiddagsstilheden bliver brudt, da en yellow bittern flusher fra modsatte side. Vi ser den to gange, men desværre er det kun MKH, der ser den godt. Trods ihærdige forsøg lykkedes det os ikke at genfinde kræet. Arten er en regelmæssig sommergæst på Dhofar-kysten, hvor den sandsynligvis yngler, men fåtallig om vinteren. Desuden huser khawren 6 hvidøjede ænder, 4 atling, 2 lille lap, 2 blåhalse, 2 itorn, 8 indian reed warblers, 8 nathejrer, 1 pintail snipe, 3 dobbeltbek, citronvip og isfugl.

blowholes1

Den pæne kyststrækning ved Mughsayl mod vest

Aftenen før ved Jarziz Farm mødte vi (igen) Hanne og Jens Eriksen, og de forklarede os, hvor Raysut Sewage Plant er placeret, som er bedste lokalitet for abdims stork. Så vi prøver for anden dag i træk at finde lokaliteten, og denne gang lykkes det. Lokaliteten ligger lige vest for lossepladsen og nåes ved at køre på vejen nord om lossepladsen. Vi får lov til at gå ind på sewage plant, hvor vi møder to svenske birdere; den ene viser sig at være en af de svenske toplistere, Mikael Nord! Vi lokaliserer snart 11 abdims storke, og efter et stykke tid finder vi sporeviben, der har rastet på lokaliteten siden i hvert fald 5. december 2014 ifølge Oman Birding. Arten betegnes som en “rare passage migrant and winter visitor” i Birdwatching guide to Oman. Fra notesbogen fra Raysut Sewage Plant og losseplads kan desuden nævnes 800(!) steppeørne, 2 kejserørne, 1 dværgørn, 4 damklirer, 5 lille præst, 60 dværgryler, 3 indiske viber, citronvip, markpiber og 5 gule vipstjerter (feldegg) og hvidskægget terne.

abdims_raysut1

Steppeørn og abdims storke, Raysut Sewage Plant, 14. februar 2015

sporevibe_raysut1

Sporevibe, Raysut Sewage Plant, 14. februar 2015

Vi rykker tilbage til Al Nile Hotel og tager en slapper, før vi igen tager til Ayn Hamran for at lede efter ugler og andre natlevende dyr. Før mørket sænker sig finder jeg en turkestantornskade han. Det bliver eneste obs af denne race (art?) på turen. Da mørket sænker sig, begynder mindst 5 arabian scops owls at synge, og det lykkes os at lyse et par af dem op med medbragte lygter. Et par dyr kommer også ind i lyskeglerne – bl.a. en common genet samt en masse fruit bats! Desuden hører vi måske en spotted eagle owl meget svagt kurs NV, men helt sikre bliver vi aldrig.

turkestan_aynhamran1

Turkestantornskade han, Ayn Hamran, 14. februar 2015

arab-scops_owl_aynhamran1

Arabian scops owl, Ayn Hamran, 14. februar 2015

genet_aynhamran1

Common genet, Ayn Hamran, 14. februar 2015

aynhamran_bynight1

Ayn Hamran by night. Foto: HÆG

Søndag d. 15. februar er vores sidste dag i Oman, og vi starter dagen ved East Khawr, som ligger i den østlige udkant af Salalah. En hellig ibis (måske en spontan gæst fra Afrika?) fouragerer blandt hejrene, der også inkluderer en intermediate egret. Der raster mange vadefugle på lokaliteten, men vi finder desværre ingen hits. En langtået ryle eller kaspisk præstekrave havde pyntet (3 af sidstnævnte sås på lokaliteten 25. februar). Til gengæld går CBN en tur ud på stranden, hvor han laver turens første (og eneste) brun sule, der raster på en bøje langt til havs. Fra lokaliteten kan nævnes 17 flamingoer, fiskeørn, 4 atling, sorthalset lap, sort ibis, purpurhejre, 8 tophejrer, 5 stor kobber, 1 lille kobber, 100 dværgryler, 3 temmincksryler, 120 brushøns, 3 dobbeltbek, 2 strandhjejler, hvidskægget terne og 5 citronvipper og sandterne.

hellig_ibis_eastkhawr1

Hellig ibis og stylteløber, East Khawr, 15. februar 2015

intermediate_heron_eastkhawr2

Intermediate egret, East Khawr, 15. februar 2015. Bemærk, at mundvigen blot når øjet. Hos sølvhejre når mundvigen bag øjet

Op ad formiddagen når vi stranden ud for Taqah ca. 20 km øst for Salalah. Vi starter ud for selve byen (øst for Taqah Khawr) og tjekker måge- og terneflokkene på stranden. Efter en kilometers penge er der gevinst, da en melding skratter i walkien: de to afrikanske saksnæb raster på stranden og ses af HÆG, MKH AES. CBN og ABK iler mod øst; mågefuglene flyver op, og der er ikke tjek på saksnæbbene. Heldigvis lander fuglene igen på stranden, og nu kan saksnæbbene nydes af hele holdet på kort afstand. Ud fra fotos af fuglene kan bestemmelsen til afrikansk bekræftes, da halefjerene har mørke inderfaner til forskel fra indisk. Desuden er den hvide halsring relativ smal i forhold til indisk. Fuglene ses ved Taqah frem til i hver fald 21. februar ifølge Oman Birding. Vi spiser morgenmad ved stranden (gæt selv hvad!), før vi beslutter at gøre stop ved bevoksningen (palmer) mellem khawr’en og Taqah. Stedet lugter af tophveps, og der går da også kun få minutter, før en – og senere en mere – kommer flyvende! Vi lusker bevoksningen, hvor højdepunktet er en koel han, som flusher og forsvinder; fuglen ses kun af AES og ABK. desuden bogføres 5 abyssinian white-eye, 50 rüppell’s weaver og 20 gule vipper.

african_skimmer_taqah3

sootygull_afr_skimmer_taqah1

african_skimmer_taqah2

Afrikanske saksnæb med sodfarvede måger, Taqah, 15. februar 2015. Bemærk, at halefjerenes inderfaner er mørke. Hvilket adskiller arten fra indisk sakdsnæb. Den hvide halskrave er desuden smal. På indisk er halskraven bred

terner_taqah1

Havmåge, split-, bengalske- og bergiusterner, Taqah, 15. februar 2015

taqah_morgenmand1

Morgenmad ved Taqah

tophveps_taqah1

Tophveps, Taqah, 15. februar 2015

Næste stop er stranden ud for Taqah Khawr, hvor vi fedter rundt med tre saunder’s terner. Bestemmelse af saunder’s terne i vinterdragt i forhold til dværgterne er svært (umuligt?), da dværgterne i vinterdragt tilsyneladende kan vise mørk overgump og fire mørke håndsvingfjer. Klik her for en diskussion på Birdforum om ternerne. Ternerne bliver bogført som saunder’s, da det ifølge Birdwatching guide to Oman er den eneste af de to arter, der forekommer i Oman om vinteren. Fuglene virkede påfaldende mørke på overgumpen og med “meget” sort i hånden. Det er dog svært at finde fotos af vinterdragts-dværgterner fra Afrika, som vil være et værdifulde til sammenligning. Vi finder desuden Mikael Nord på stranden, som også bliver fotodokumenteret.

tern_collage_taqah1

tern_taqah6

Saunders terne, Taqah, 15. februar 2015

mikael_nord_taqah2

Mikael Nord, CBN og MKH på stranden ved Taqah. Mikael Nord smiler, selvom han endnu ikke har bogført saksnæbbene. Han ser dem senere!

Om eftermiddagen tjekker vi Khawr Rawri, hvor vi bogfører 3 fiskeørne, 6 citronvipper, hvidvinget terne (genganger), sandterne, damklire, 2 mellemhejrer og 2 cotton pygmy goose. Desuden får vi en dukkert i middagsheden.

damklire_khawrrawri1

Damklire, Khawr Rawri, 15. februar 2015

Vi giver spotted eagle owl endnu en chance om aftenen ved Ayn Hamran, men den har vi til gode til næste besøg i landet. Højdepunkterne bliver i stedet 2 arabian partridge, 3 arabian scops owl og et hulepindsvin! Vi returnerer til Salalah, spiser kylling og ris på vores stamsted, sover et par timer, og flyver fra Salalah til Doha, Qatar, tidligt mandag d. 16. februar og ankommer om eftermiddagen til København. Tak til HÆG, CBN, MKH og AES for en super tur!

hulepindsvin_aynhamran1

Hulepindsvin, Ayn Hamran, 15. februar 2015

salalah_restaurant1

AES, CBN, MKH og HÆG på stamrestauranten nær Al Nile Hotel, Salalah

Oase, losseplads og tropik

Fredag d. 13.(!) februar er der tidlig afgang fra Al Nile Hotel, da vi vil luske Mudday Oasen, som ligger 100 km (to timers kørsel) NV for Salalah  ca. 70 km øst for grænsen til Yemen. Tidligere var bevoksningen ved Qatbit, ca. 275 km NØ for Salalah ved hovedvejen, lokaliteten, hvor de fleste så hypocolius i Oman, men denne vinter har Mudday været bedste lokalitet med op til 34 fugle! På vej mod lokaliteten, som nås ved at køre nordpå ad den centrale hovedvej mod Muscat og dreje mod vest ved Thumrait, stopper vi i en lav wadi (på Googlemap hedder den vist nok Wadi Banawt), hvor vi bogfører hærfuglelærke, 2 små ørkenlærker og sortisset lærke.

bartailed_lark_mudday1

Lille ørkenlærke, ca. 10 km øst for Mudday, 13. februar 2015

harfuglelarke_mudday2

Hærfuglelærke, ca. 10 km øst for Mudday, 13. februar 2015

Vi når Mudday om morgenen og beslutter at parkere i den sydlige del af oasen. Allerede inden vi når ud af bilen er den første hypocolius set. Det er svært at tælle hypocoliuserne i oasen, da de er meget mobile; vores forsigtige tal lander på 15. Vi spiser morgenmad og lusker oasen, som også er kendt for nilsolfugl og arabian collared dove. Førstnævnte er almindelig på lokaliteten, og vi talte 20 fugle. Sidstnævnte, som er svær at bestemme fra tyrkerdue, hører vi måske lige ved ankomst. Og en fugl, MKH fotograferer, medfører også diskussion. Men helt sikre bliver vi aldrig. To andre nye turarter bliver også bogført i oasen – nemlig 15 palæstinasolfugle og 3 overflyvende plettede sandhøns. Desuden kan oasen byde på ad. kejserørn, 6 brunbugede sandhøns, 3 gærdes, 2 blåhalse, 2 nana, 3 grans, indian reed warbler, itorn og 2 sortstjerter.

morgenmad_mudday1

Morgenmad i Mudday. Gæt selv menuen!

nana_mudday1

Nana, Mudday, 13. februar 2015

nile_valleysunb_mudday2

Nana og nilsolfugl, Mudday, 13. februar 2015

nile_valleysunb_mudday1

Nilsolfugl og palæstinasolfugl, Mudday, 13. februar 2015

nile_valleysunb_mudday3

Nilsolfugl han, Mudday, 13. februar 2015

palestinesunb_mudday1

Palæstinasolfugl han, Mudday, 13. februar 2015

palestinesunb_mudday2

Palæstinasolfugl hun, Mudday, 13. februar 2015

hypo_mudday2

Hypocolius hun, Mudday, 13. februar 2015

hypo_mudday3

hypo_mudday1

Hypocolius han, Mudday, 13. februar 2015

doves_mudday2

Tyrkerdue (til højre) og tyrkerdue/african collared dove, Mudday, 13. februar 2015. Underhaledækfjerene virker hvide, og fuglen synes lysere. Men måske spiller lyset ind?

indian_reed_mudday1

indian_reed_mudday2

Indian reed warbler, Mudday, 13. februar 2015. Bemærk langt næb, lang hale og korte vinger. En basrarørsanger, der i øvrigt ikke burde trække så tidligt, ville vise en kortere hale

Op ad formiddagen returnerer vi mod Salalah og gør et stop ved en circular field øst for hovedvejen ca. 3 km syd for afkørslen til Mudday nær Thumrait. I middagsheden er aktiviteten lav, men det lykkes dog at skrabe to nye arter til turlisten; 6 korttåede lærker, 2 stenpikkere. Desuden ad. kejserørn og 3 sydlige store torn.

stenpik_thumrait1

Stenpikker, Thumrait, 15. februar 2015. To fugle sås på lokaliteten; eneste obs af arten på turen

Første stop, da vi er tilbage i Salalah, er lossepladsen vest for byen ved Raysut. Her bliver vi mødt af et imponerende antal ørne!!! Mindst 350 steppeørne og 5 kejserøne flyver og sidder ved lossepladsen, hvor der desuden raster 50 hvide storke. Ørnene ses fint fra vejen, som løber langs nordsiden af lossepladsen.

orne_salalahdump4

Steppeørn imm., Raysut losseplads, 13. februar 2015. Bemærk, at mundvigen på denne fugl blot når til ca. midt på iris (og ikke bagerste del af iris)

orne_salalahdump5

Steppeørn subad./ad., Raysut losseplads, 13. februar 2015

orne_salalahdump2

Steppeørn ca. 3K, Raysut losseplads, 13. februar 2015

orne_salalahdump3

Steppeørne, Raysut losseplads, 13. februar 2015. Bemærk båndede svingfjer

orne_salalahdump1

Kejserørn 2K (i midten) med steppeørne, Raysut losseplads, 13. februar 2015

Herefter beslutter vi at besøge Raysut Sewage Plant, som er en god lokalitet for bl.a. abdims stork. Men her fucker navigatøren (ABK) op! I en svensk turrapport er der GPS-koordinater til en sewage plant nær havnen i Raysut, som det efter lang tid lykkes at lokalisere og finde et sted, hvor vi kan overskue lokaliteten fra. Men der er ingen abdims storke, og højdepunkterne bliver dværgørn, 2 store skrigeørne og citronvip. Vi er tæt på kysten, så vi beslutter at køre ud til vandet for at give eventuelle havfugle en chance. Det er en glimrende idé, da MKH straks efter ankomst opdager en rødnæbbet tropikfugl, der flyver frem og tilbage et stykke fra kysten. En noget uventet obs, da fuglene normalt ankommer til kysten (ynglepladserne) i slutningen af marts ifølge Birdwatching guide to Oman, men denne fugl havde heldigvis set forkert i kalenderen. En mega fed art.

rod_tropik_raysut2

Rødnæbbet tropikfugl, Raysut, 13. februar 2015. Hele 23 (!) taltes på lokaliteten 11. marts

Vi finder en lille restaurant  Salalah, hvor frokosten bliver indtaget, før vi tjekker West Khawr. Lokaliteten byder på turens første digesvale; desuden ses 6 tophejrer, kohejre, pupurhejre, 6 skestorke, sort ibis, rørhøg og 12 lille lap.

itorn_salalah1

Itorn, Salalah vest for West Khawr, 13. februar 2015

Om eftermiddagen besøger vi – ligesom d. 12. – Jarziz Farm, som denne gang byder på bl.a.  kaspisk bynk 1 han, 20 hedehøge, 3 steppehøge, 100 brunbugede sandhøns, 6 steppeviber, namaquadue (eneste obs vi havde ved Salalah), 20 rosenstære og 1 storpiber.

chestnut_sandg_jarziz2

Brunbugede sandhøns, Jarziz Farm, 13. februar 2015

ruppellsweaver_jarziz1

Rüppell’s weaver og african silverbills, Jarziz Farm, 13. februar 2015

kaspiskbynk_jarziz1

Kaspisk bynk han og african silverbills. Bemærk sort overgump på silverbills; indian har hvid ditto, Jarziz Farm, 13. februar 2015

kaspiskbynk_jarziz5

kaspiskbynk_jarziz4

kaspiskbynk_jarziz3

kaspiskbynk_jarziz2

Kaspisk bynk han, Jarziz Farm, 13. februar 2015. Bemærk, at den hvide tegning i halen ikke altid er synlig. Tegningen er ofte skjult på siddende fugle

Dagen er dog ikke slut endnu, da vi kører til Crowne Plaza Beach Resort i Salalah for at gense spotted thick-knee; vi finder to fugle, og AES får en fin video af dyrene!!! Desuden ædler AES en spotted thick-knee i en rundkørsel i den østlige del af Salalah på vej hjem til hotellet. Endnu en lang dag slutter med rom og cola (eller var det sprite og gin?) på Al Nile.

spotted_thickknee_salalah1

Spotted thick-knee, Crowne Plaza Resort, Salalah, 13. februar 2015

Endemstøvsugning

Torsdag d. 12. februar var vores første hele dag i Salalah-området, og den skulle brugestil at rydde op i Dhofar specialiteterne. En del afrikanske arter når deres nordgrænse i det sydligste Arabien, og deusden huser det sydlige Arabien (Saudi Arabien, Yemen og Oman) en del endemer, hvor golden-winged grosbeak og yemen serin stod på vores ønskeliste; af specialiteterne er kernebideren nok den sværeste. I vinteren 2014/15 lod det til, at Ayn Hamran var det bedste sted at eftersøge den, hvilket Hanne og Jens Eriksen også fortalte, da vi mødte dem ved Taqah.

Vi besluttede derfor at starte dagen ved Ayn Hamran, som ligger ca. 20 km NØ for Salalah. Vi ankommer ved solopgang, og der er pæn aktivitet blandt småfuglene. HÆG, CBN, AES og ABK koncentrerer sig om det lavereliggende område ved den lille dam, mens MKH forsøger sig længere oppe i terrænet. Der går ikke lang tid, før arabian warbler, black-crowned tchagra, abyssinian white-eye og african paradise flycatcher er bogført. En udmærket start, der bliver endnu bedre (for MKH), da han spotter en kernebider i flugten på vej mod dammen, hvor vi andre er placeret. Minutterne går, og der er intet tegn på kernebider ved dammen, og stemningen er en smule trykket, indtil CBN opdager to flyvende kernebidere, der sætter sig i et træ. Nu connecter alle med den dyre endem. Fuglene fouragerer ivrigt i træet, og den ene ene af fuglene bliver i samme trægruppe i en halv times tid, hvor den kan nydes på kort afstand.

Vi får vores sædvanlige ration tunsandwiches ved dammen; af obs fra Ayn Hamran kan nævnes 5 arabian warbler, 5 african paradise flycatcher, gærdes, spurvehøg, 15 abyssinian white-eye, 5(!) golden-winged grosbeak, 2 black-crowned tchagra, 5 rüppell’s weaver, 8 sortstjerter, 20 cinnamon-breasted bunting.

abysinnian_whiteeye_aynhamran1

Abyssinian white-eye, Ayn Hamran, 12. februar 2015. Foto: AES

african_paradise_fly_aynhamran1

African paradise flycatcher, Ayn Hamran, 12. februar 2015

arabian_warbler_aynhamran1

Arabian warbler, Ayn Hamran, 12. februar 2015

black_cr_tchagra_aynhamran1

Black-crowned tchagra, Ayn Hamran, 12. februar 2015

goldenw-grosbeak_aynhamran2

goldenw-grosbeak_aynhamran3

goldenw-grosbeak1

Arabian golden-winged grosbeak, Ayn Hamran, 12. februar 2015

Vi kører videre mod øst og efter ca. 20 km ankommer vi til Wadi Darbat, som er en frodig wadi (selv uden for monsunperioden) og vist også et yndet udflugtsmål for almindelige turister og lokale. Heldigvis er vi de eneste i den øvre del af wadien. Der går ikke mange minutter, før den første bruce’s green pigeon er i bogen, men det er svært at fokusere på de grønne duer, som vi ser 25 af på lokaliteten, da det vrimler med ørne! Blandt de 8 kejserørne, 4 store skrigeørne, 2 steppeørne, slangeørn og 2k høgeørn dukker der pludselig en nu velkendt silhuet op; en verreauxørn!!! Det er en 2k-fugl, som i en halv times tid flyver rundt med de andre ørne; til tider i nærkontakt med en 2k kejser. Blandt dobbeltbekkasierne, der raster i bunden af wadien, ses også turens første pintail snipe, og i buskene er der pænt med småfugle. Totalerne for wadien bliver (ud over ørnene) 20 african paradise flycatchers, 20 abyssinian white-eye, grans, lille flue, 2 blåhalse, skovpiber, 30 cinnamon-breasted bunting, 2 sortstjerter, 2 korthalet ravn, 10 shining sunbird, arabian wheatear, 4 hvidklirer og lille lap. Et godkendt besøg!

bruce_green_pigeon_wadidarbat1

Bruce’s green pigeon, Wadi Darbat, 12. februar 2015

darbat2

Wadi Darbat – smuk natur! Bemærk, at badning er forbudt, da der ifølge skilte på lokaliteten er risiko for bilharziose

hoge_darbat1

Høgeørn 2K, Wadi Darbat, 12. februar 2015

kejserorn_wadi_darbat1

Kejserørn 2K, Wadi Darbat, 12. februar 2015

kejser_darbat2

Kejserørn 3-4K, Wadi Darbat, 12. februar 2015

storskrige_darbat1

Stor skrigeørn, Wadi Darbat, 12. februar 2015

pintail_2commonsnipes_wadidarbat

Pintail snipe med 2 dobbeltbek (til højre), Wadi Darbat, 12. februar 2015

verreaux_darbat1

verreaux_darbat2

verreaux_darbat3

verreaux_darbat4

Verreauxørn 2K med kejserørn 2K, Wadi Darbat, 12. februar 2015

verreaux_darbat5

Verreauxørn 2K, Wadi Darbat, 12. februar 2015. Den karakteristiske vingeform er ikke altid synlig!

collared_sunbird_darbat1

Shining sunbird, Wadi Darbat, 12. februar 2015

Det er nu blevet midt på dagen, og vi fortsætter ca. 20 km mod øst til det berømte Tawi Atayr “sinkhole”, som i fuglekredse blev kendt i 1997, da der blev opdaget en – tilsyneladende – isoleret bestand af yemen serin. Arten findes ellers udelukkende i Yemen og SV-lige Saudi Arabien med de nærmeste lokaliteter ca. 1.000 km mod vest (arten er dog desuden rapporteret i Oman nær grænsen til Yemen). Men inden vi når så langt, gør vi stop et par steder nær den lille by syd for “sinkhole”, hvor vi bl.a. mødes med råb og vink fra den lokale pigeskole! Der er pænt med rovfugle i luften; vi noterer 2 dværgørne, 2 adulte høgeørne og tre steppeørne. Efter frokost på en mindre burgerbaragtig restauration, når vi det berømte sinkhole. Et stort lokum på den blå himmel viser sig at være en øregrib. Ved sinkhole går der ikke mange minutter, før et par yemen serin flyver forbi, og en af fuglene sætter sig i en busk, hvor vi kan nyde artens fantastiske farver.

oregrib_tayatyr1

Øregrib, Tawi Atayr, 12. februar 2015

dvargorn_tayatyr1

Dværgørn og korthalet ravn, Tawi Atayr, 12. februar 2015

steppeorn_ayrtatyr1

Steppeørn 2K, Tawi Atayr, 12. februar 2015

tayatyr1

Det berømt “sinkhole”. Bedste lokalitet i Oman for yemen serin. Foto: AES

yemen_serin_tawi_atayr

Yemen serin, Tawi Atayr, 12. februar 2015

De to dyre sydarabiske endemer er i bogen – samt de mere almindelige; den eneste, der mangler, er arabian partridge. Om eftermiddagen tjekker vi Khawr Rawri, der myldrer med fugle. Nævnes kan bl.a. langnæbbet sneppeklire (fuglen blev ifølge Oman birding fundet på lokaliteten 19. november 2014). Vi ser den på stor afstand fra østsiden af khawren, da den går på vestsiden og senere fra vestsiden, da den går på østsiden! En sjælden art i Oman – (9 fund frem til 2008). Det vrimler med fugle på lokaliteten, som nok var den mest fuglerige khawr, vi besøgte i Oman. Bl.a. kan nævnes 2k høgeørn, stor skrige, mellemhejre, 4 cotton pygmy goose, 26(!) blisgæs, 15 atlingænder, 6 hvidøjede ænder, 8 pheasant-tailed jacana, damklire, 18 hvidskæggede terne, hvidvinget terne og tre citronvipper. Vi når stranden, og vi kan lige nå en dukkert i det Arabiske Hav, før dagens sidste lokalitet.

cot_pyg_goose_rawri1

Cotton pygmy geese, Khawr Rawri, 12. februar 2015

citvip_rawri1

Citronvip han, Khawr Rawri, 12. februar 2015

khawr_rawri1

En dukkert var der også tid til i det stramme program, stranden ved Khawr Rawri

Sidst på eftermiddagen når vi Jarziz Farm, som ligger lige øst for lufthavnen i Salalah. Vi har svært ved at finde en vej ind til lokaliteten, men efter lidt kørsel i området, finder vi en vej nordfra. Lokaliteten består bl.a. af en circular field, der giver mindelser om Yotvata i sydlige Israel. Vi kører og går rundt på grusvejene i området, før vi ved solnedgang kører ind til en pløjemark nær vandingsmaskinen ved circular field. Der raster mange fugle på lokaliteten, hvor højdepunktet er 8 steppeviber. Vi tæller desuden 18 hedehøge, der flyver ind til overnatning. Af andre obs kan nævnes stor skrige, kejser, 8 brunbugede sandhøns, steppehøg, 50 sibiriske hjejler, 400 rosenstære, 20 syngende singing bushlarks, 5 storpibere, 50 skovpibere, sibirisk bynk 2 hanner. En udmærket afslutning på en produktiv dag!!!

Fra farmen er der blot et kvarters kørsel til Al Nile Hotel. Efter aftensmad og et par rom og cola for at fejre dagens obs, er det tid til at gå i seng.

chestnut_sandg_jarziz1

Brunbuget sandhøne, Jarziz Farm, 12. februar 2015

rosenstar-jarziz1

Rosenstære, Jarziz Farm, 12. februar 2015

storpib_jarziz1

Storpiber, Jarziz Farm, 12. februar 2015

sibbynk_jarziz2

sibbynk_jarziz1

Sibirisk bynk (maurus/stejnegeri), Jarziz Farm, 12. februar 2015

sing_bushlark_jarziz1

Singing bush lark, Jarziz Farm, 12. februar 2015

storskrige_jarziz1

Common mynaer og stor skrige, Jarziz Farm, 12. februar 2015

hedehog_jarziz1

Hedehøg ad. hun, Jarziz Farm, 12. februar 2015

steppehog_jarziz1

Steppehøg 2K, Jarziz Farm, 12. februar 2015

steppevibe_jarzizfarm2

Steppeviber, Jarziz Farm, 12. februar 2015

jarzizfarm1

I dagens sidste lys ved Jarziz Farm


*

*


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.