Hærfugl i kommunen

Vi spoler tiden 25 år tilbage. 22. april 1996 er der aftenskole om feltornitologi på Duevej, Frederiksberg, ved KMO. Aftenskolen starter kl. 19.30, men ved ankomst beslutter deltagerne og KMO at droppe skrivebordsornitologien og cykle ud til Vanløse, hvor en hærfugl har rastet siden 21. april. Vi går lidt rundt i området og pludselig ses hærfuglen flyve over en boligkarré af birdere, der går få skridt foran mig. Jeg misser fuglen med 10 sekunder. På det tidspunkt har jeg kun set en hærfugl i DK, så den sved lidt, men heldigvis tænkte jeg ikke på kommunearter den gang!

En søgning på DOFbasen viser, at der siden 1996 og frem til 2020 er indtastet tre yderligere hærfugle fra Københavns Kommune. Det drejer sig om en kortvarigt rastende fugl på Amager Fælled 3. maj 2017, en forbiflyvende set ud af et vindue ved Universitetsparken 30. april 2018 og en fugl i Gyngemosen nær Søborg 20/4 2019. Men der er faktisk set endnu en i kommunen i nævnte periode. En hærfugl rastede i Kystagerparken i Hvidovre Kommune 11.-14. november 2004, men denne fugl sås af JTS over Damhusåen Renseanlæg, som ligger på den anden side af Harrestrup Å – i Københavns Kommune.

haerfugl_kystagerparken_november_2004

Hærfugl, Kystagerparken, Hvidovre, november 2004. En god art i Hvidovre Kommune!

3. maj 2020 ved 15.30-tiden kigger jeg i DOFbasen og ser til min overraskelse, at der er indtastet en hærfugl fra en haveforening ved Christianshavns Voldgrav ved Kløvermarken. Jeg sender en sms til IBJ, der er hurtigt ude af vagten for at eftersøge dyret. IBJ genfinder den kl. 17.01 på en lille legeplads i haveforeningen, hvor den ses i ca. et minut. Sagen er klar. Jeg rykker. Fuglen ses igen ca. 17.22 af bl.a. JSP, men da jeg ankommer ved 17.30-tiden, er sporet koldt. Ca. 30 birdere leder efter fuglen i de små haver, og ca. 18.15 ses fuglen flyve langs kanalen. Jeg løber mod gerningsstedet, og pludselig kommer hærfuglen flyvende. Endelig. Efter at dyppet arten for 25 år siden, kan den endelig bogføres i kommunen. Fuglen ses yderligere et par gange frem til ved 19-tiden.

Småtterier

Et besøg på Stubben søndag 25/4 2021 gav en rastende enkeltbekkasin på den nye opfyldning. Lokaliteten er super giftig, og vi regner med ørkendompap og mindst tre arter stenpikkere i løbet af 2021.

Bekkasinen rastede langs en lille grøft i områdets SV-lige del. Lokaliteten husede også enkeltbekkasin på fire datoer i januar og februar ifølge DOFbasen. Desværre kunne jeg ikke finde den syngende lapværling, som var fundet dagen før og som sås senere samme dag, som jeg besøgte lokaliteten. Syngende lapværling er et hit i DK… Hvornår har der mon sidst været syngende lapværling i DK?

Ellers rastede bl.a. syv løvsangere, tre hvidklirer, to små præstekraver og en svaleklire.

ebek_stubben

Enkeltbekkasin, Stubben, 25/4 2021

Højdepunktet på en tur til Selsø Sø mandag 26/4 var et par sorthovede måger, som rastede i hættemågekolonien på den lille ø ud for Selsø Kirke. Fuglene var oprindelig fundet af SEK 19/4. Fuglene var svære at se. Efter længere tids tjek stod hannen(?) godt skjult i vegetationen. Den lettede, og efter ca. 15 minutter stod den igen det samme sted i kolonien, og nu kunne en anden sorthovedet måge (hunnen?) akkurat skimtes, som lå og trykkede i vegetationen, så det kun var den øverste det af hovedet, som var synligt.

sorth_maage_selsoe_1

Sorthovedet måge (han?) med hættemåger og grågås, Selsø Sø, 26/4 2021

Allllllbert på Nordkysten

Efter der var set sortbrynet albatros off Grenen lørdag d. 17. april 2021 af ASF og ROC og ud for Hönö, Göteborg, onsdag d. 21. april havde optimistiske sjæle spået, at den ville blive set på Sjællands nordkyst i forbindelse med hård NV-vind dagen efter. Det er ikke første – eller sidste – gang, at der er forhåbninger om, at en sjælden havfugl på den svenske vestkyst bliver set i Nordsjælland. Oftest bliver drømmene ikke til virkelighed. Men torsdag 22. april skete det. Kl. 11.15 genfinder Christian Glahder albatrossen ud for Gilleleje kl. 11.04, da den kommer trækkende fra øst mod NV ca. 2  km ud for obsposten ved Børstrup Hage.

Fuglen ses nu frem til 11.18, da den forsvinder mod NV, men genopdages fra obsposten ca. 12.25, og fra 12.45 raster den ud for Gilleleje på en afstand af ca. 5 km. Fuglen flyver rundt med suler, og at dømme efter meldinger på babyalarm var dyret stationær. Kunne den mon twitches?

Efter hjemlige gøremål satte jeg kursen nordpå ved 15.15-tiden. Jeg var noget i tvivl om, hvor jeg skulle køre hen, da fuglen både var rapporteret fra Rågeleje, Tinkerup og Gilleleje. Ved Hillerød fik jeg Mads Herbøl i røret, der så fuglen fra Tinkerup, og da turen herop er lidt kortere end til Gilleleje, samt risikoen for, at fuglen ville trække mod vest, tænkte jeg, at det var den bedste mulighed. Jeg nåede op til græsarealet ved Tinkerup ca. 16.15, og efter et par minutter genfandt MH dyret på ca. 5 km’s afstand. Efter kort tid kom dyret også ind i min tube, og nu kunne den ses på stor afstand (5 km?), men i fint lys, mens den fløj frem og tilbage blandt suler. Den var meget stor, lang- og smalvinget, men bortset fra sort ryg og sorte vingeoversider samt hvidt hoved og overgump mod mørkere halespids kunne ingen dragtkendetegn ses. Men fed – det var den!

Foto af dagens fugl kan ses her, her og her.

CL joinede albatros-obsen, og der var styr på fuglen indtil ca. 16.30, da den havde bevæget sig en smule mod vest. Men derefter kunne vi ikke genfinde den frem til i hvet fald 17.15. Om den havde lagt sig på vandet eller fortsat, står hen i det uvisse.

Selvom dagens fugl sås på stor afstand og under helt andre omstændigheder end fuglen på Grenen 26. maj 2014, var det alligevel stort. Endnu en gang viste det sig, at en havfugl kan twitches på Sjællands nordkyst. Det bliver spændende at se, om fuglen kan genfindes på Djursland, i Skagen eller et tredje sted, lige som det var tilfældet med den subadulte sortbrynede albatros, der gæstede Sjællands nordkyst 5-6/10 2017, og som sås på Djursland senere på dagen, 6/10, og i Skagen 8/10. Om årets fugl, der tilsyneladende ikke er aldersbestemt, er den tilbagevendende fugl, der er set i Nordsøen i perioden 2014-2020, er et godt spørgsmål. I perioden 2014 til 2019 sås den hvert år på Helgoland og/eller Sild, men her sås den ikke sidste år. Til gengæld var en adult fugl inde at sidde i en sulekoloni i Yorkshire på den engelske Nordsø-kyst i juli 2020.

Lange ben i mosen

For en gangs skyld lykkedes det at connecte med en lille flag i Vaserne, da en han fouragerede nær Bistrup-renden ved et besøg 15/4. Videre gik det til Søndersø, hvor halsbåndstroldanden poserede ud for Dalsø Park. Hvad der formentlig er samme fugl, er set hver vinter i søerne nord for København, siden den blev opdaget ved Frederiksdal 30/1 2013. Fuglen var 2K, da den blev opdaget. En google-søgning viser, at den ældste vilde halsbåndstroldand blev 20 år, så der er nok også en chance næste vinter.

lilleflag_vaserne_1504

Lille flagspætte han, Vaserne, 15/4 2021

halsbaand_soendersoe_1504

Halsbåndstroldand ad. han, Søndersø, 15/4 2021

Hellebæk aka Tælleprik viste sig fra sin bedste side 18/4, hvor der sås sort glente, hvid stork og kongeørn – sidstnævnte desværre efter jeg havde forladt obsen. Dertil 6 fiskeørne, 13 fjeldvåger og ca. 20 blå kærhøge. Desuden rastede et atlingand-par i en oversvømmelse på markerne. Op til fire fugle har været på lokaliteten siden 2/4, men det er nok for meget at håbe på, at de vil yngle.

atlinghan_hellebaek_1804

Atlingand han, Hellebæk, 18/4 2021

atlinghun_hellebaek_1804

Atlingand hun, Hellebæk, 18/4 2021

stork_hellebaek_1804

Hvid stork, Hellebæk, 18/4 2021. Endnu et præmieskud

En kort tur i tårnet i vestmosen 19/4 bød på en trækkende hvid stork og en rød glente. Førstnævnte er en længe ventet ny kommuneart. En søgning i DOFbasen viser, at det er tredje fund af hvid stork i mosen i år; de to tidligere er fra 7+10/4. Til gengæld mangler sorthovedet måge stadig på moselisten for 2021, men med hele 8 fugle på Brøndby Strand 18/4, må det snart være tid til et besøg.

hvid_stork_mosen_1904

Hvid stork, Utterslev Mose, vestmosen, 19/4 2021

Det tidlige forår

Her følger lidt fotos fra marts og april, hvor højdepunkterne i DK blev en hvidkindet værling hun i Rødhus, Nordjylland, 14.-24. marts og en blå glente på Tontoft Nakke, Als, 28/3. Tre rekordtidlige småspover ved Karrebæksminde, fundet 9. marts, var helt vildt. Det overgås dog af Polen, der siden 20. marts har haft kalanderlærke, sortstrubet jernspurv, hvidhovedet and, steppevibe, blåstjert og fuglekongesanger. En god start på foråret!

saedgaas_moawn½

Tundra/taigasædgås, Utterslev Mose – vestmosen, 19/3 2021. Formentlig samme fugl, som er set flere gange i mosen siden 4/1. Fuglen er både bestemt til tundra- og taigasædgås. Mit umiddelbare indtryk af fuglen er tundra p.g.a. proportionerne, men den er temmelig stor, og næbbet er måske også relativt smalt (ikke så højt) i.f.t. tundra. Der skulle være indsamlet en pølle fra gåsen m.h.p. DNA-analyse.

mandarin_2903

Mandarinand hanner, Amager Fælled 29/3 2021. Disse to fugle rastede i et mindre vandhul på lokaliteten i perioden 28-30/3. Fuglene var uden ringe og viste ingen synlige tegn på en fortid i fangenskab, men kan det være fugle fra Tivoli? To fugle er indtastet fra Tivoli 1/4 i DOFbasen, men foto af de to fugle viser en han og en hun.

sortbynk_3003

Sortstrubet bynkefugl han, Maglemosen, 30/3 2021. Første fund af denne ventede art i Maglemosen – lavet af MKH!

fiskeoern_3003

Fiskeørn, Maglemosen, 30/3 2021. Dagen bød på fint træk over lokaliteten inkl. 3 fiskeørne, 10 rørhøge, 6 røde glenter, dværgfalk, 46 traner, 5 hedelærker, 3 svaleklirer, lille præstekrave og bjergvipstjert.

maglemosen

MKH tjekker for blå glente og stor skrigeørn

oeresvin_svendborg

Øresvin, Svendborg, 31/3 2021. Dyret bød på fine obs i det stille vejr

roedtop_endehoved_skov_marstal

Rødtoppet fuglekonge, Egehoved Skov, Marstal, 1/4 2021. Arten er ifølge DOFbasen ikke årlig på Ærø, men det skyldes nok manglende dækning.

blaahals_vitsoe

Sydlig blåhals han, Vitsø, 3/4 2021. Fuglen blev opdaget, da den sang fra en hegnstråd, senere fouragerede den på en afgræsset mark. Sydlig blåhals er registreret på lokaliteten hvert år siden 2016, og det er nok ikke utænkeligt, at den yngler… Lokaliteten bød desuden på 2 atlingænder, 60 skeænder, 6 bjergænder, 2 nilgæs, lille præstekrave og 3 stenpikkere.

sildemaage0404

Sildemåge ad. med sølvmåger, Kragnæs, Ærø, 4/4 2021

sortbuget_nevre_strand_040421

Sortbuget knortegås ad. med mørkbugede knortegæs og bramgæs, Nevre Strand, Ærø, 4/4 2021. Tilsyneladende første fund af denne race på øen.

Ravnen rykker

Et besøg i Utterslev Mose del 1 om eftermiddagen søndag d. 7. marts gav en overflyvende ravn – set fra fugletårnet. Fuglen fløj lidt rundt kurs nord i nogle minutter, før den forsvandt i nordlig retning.

Et tjek i DOFbasen viser, at arten er i stor fremgang som gæst i mosen. Første indtastning stammer fra 1995, hvor der sås to NØ-trækkende fugle 16/3. Derefter går der 14(!) år, før arten – ifølge DOFbasen – ses igen på lokaliteten. Denne gang ses og høres en fugl 20+29/9 2009. Næste obs er to overflyvende fugle 28/9 2012. Der er ingen obs indtastet af arten i 2013, men fra 2014 har arten været årlig på lokaliteten med følgende antal obsdage: 2014 (2), 2015 (3), 2016 (2), 2017 (10), 2018 (5), 2019 (3) og 2020 (35). Dagsmax er fire fugle 16/3 2020. I 2020 var der mange obs i april og maj af to fugle. Vel et par i nærheden, der ynglede – eller forsøgte at yngle… I 2021 er arten allerede set på otte datoer, så noget tyder på, det bliver endnu et topår.

Ravn, Utterslev Mose – del 1, 7/3 2021

Hønsefuglebonanza

Månedsskiftet januar februar bød på fine hønsefugle. Med nød og næppe nåede jeg akkurat frem til Sølager, hvor prærietranen, der var fundet tidligere på dagen ved Melby Overdrev, fløj forbi. Fuglen er ikke set siden, men mon ikke den dukker op igen? Fuglen har levet en omflakkende tilværelse, idet – hvad der antages at være samme fugl – først sås i Västerbotten, Nordsverige, i oktober-november 2020 for derefter at blive genfundet på Møn og Sydsjælland i december-januar. Læs mere om fuglen på club300.

Det drejer sig ifølge Tarsiger.com om blot 11. fund i Vestpalæarktis og første siden fuglen, der turnerede i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Spanien i 2013 og 2014. Dette individ kunne kendes på et par hvide fjer i hver vinge. Det er ikke utænkeligt, at fuglen, der sås i 2013 og 2014 enten var fuglen, som første gang blev set i Europa i Skotland 22/9 2011, eller en fugl, der sås i Finland og Estland 5-6/9 2011.

Prærietrane, Sølager, 31/1 2021

Fasan og gråænder, Pølsen, 1/2 2021. Prærietrane den ene dag – og fasan den næste. Hvad mere kan man ønske sig?

Mosen har også budt på et par mindre overraskelser, som det kan ses på nedenstående fotos.

Drama i mosen ved Langholmen. Katten havde fået højdeskræk og ville ikke ned

Træløber, Utterslev Mose – vestmosen, 12/2 2021. Noget mere ualmindelig på lokaliteten end korttået…

En tur op og ned ad Øresundskysten med MKH 14/2 gav meget fine obs af den overvintrende bjergpiber i Helsingør Havn. Den er vist blevet vant til mennesker, da den bl.a. fouragerede på en asfaltmole tæt på fodgængere! En havørn trak ind fra Øresund ved Espergærde, og Langstrup Mose gav en fjeldvåge og en dobbeltbekkasin.

Bjergpiber, Helsingør Havn, 14/2 2021

Loch Ness-uhyret

I de vilde 90’ere og 00’ere var der ingen ende på rapporter om trækkende 2K han kongeederfugle om foråret. Det var kilde til megen snak og skriverier. Passede det? Fandtes der 2K han kongeederfugl? Fuglen, en 2K han fundet af SHN, ud for Hundested 9/1 2021 er faktisk den første indtastede 2K kongeederfugl om foråret i DOFbasen med fotodokumentation. Til sammenligning er der ca. 35 fotodokumenterede adulte og subadulte hanner i DOFbasen fra 2010 og frem. Dertil kommer en fotodokumenteret 1K hun i Skagen i november 2017. Der er jo lidt mystisk, at de adulte – og subadulte – hanner bliver fotograferet, mens de unge hanner undgår fotografernes linser… I 1980’erne blev 2K fuglene også dokumenteret. Jeg husker stadig, da jeg bladrede i SU-rapporterne fra slutningen af 80’erne og kunne læse om fundene på Christiansø. Bl.a. kan det læses i SU-rapporten for 1989, at der det forår sås min. 8(!) kongeederfugle på Christiansø – alle 2K-fugle. Foto af en 2K han fra 25/5 kan ses her. Ifølge DOFbasen er seneste fund af kongeederfugl på Christiansø fra april 2012 – en adult han. Selvom der i 80’erne var feltstation på øen, så der var god dækning – også i april – er der nok ingen tvivl om, at arten  er blevet sjældnere her – og formentlig også i resten af landet.

Kongeederfugl 2K han, Hundested Havn, 16/1 2021

Finderen af dyret, SHN, fotodokumenterer sit dyre fund

Cheferne har tidigere været ude med riven, når der har været rapporteret kongeederfugle på Halsnæs, som det kan læses i dette indlæg – samt utallige andre. Det var derfor stort – med egne øjne – endelig at se en kongeederfugl i kommunen.

Foruden kongeederfuglen i Hundested kan Stængehus og Melby Overdrev for tiden byde på hele to amerikanske sortænder. Amerikansk sortand sås første gang ved Melby Overdrev i december 2008, og arten har været set hver vinter siden da på kyststrækningen mellem Liseleje og Stængehus. 14/2 2020 blev to fugle set ved henholdsvis Liseleje og Melby Overdrev, og to fugle sås igen ud for Stængehus på flere datoer mellem 14/12 2020 og 17/1 2021.

Amerikansk sortand ad. han, Stængehus, 16/1 2021

Mosefund

Efter en historisk november fyldt med hits, var vi i december tilbage ved normale tilstande. Der blev brygget på en piber i Skagen, men det var vist en bjergpiber. Heldigvis kunne det blive til et par ture i mosen, der viste sig fra sin bedste side under to besøg 16+18/12. Herunder følger lidt fotos.

Kaspisk måge 2K, Utterslev Mose del 1, 16/12 2020. Samme fugl blev også fotograferet på lokaliteten 11/12. Hele tre individer (2 2K og 1 4K) er rapporteret 16/12 på DOFbasen…

Rødtoppet fuglekonge, Utterslev Mose del 1, 16/12 2020. Dagens overraskelse, som kaldte langs stien tæt på motorvejen i NØ-hjørnet. To fugle overvintrede på den anden side af motorvejen i vinteren 2018/2019. I DOFbasen er der blot to indtastninger fra mosen frem til 2015 (1971 og 2005), mens arten sås i 2016, 2018 og 2019.

Knopsvane og den sjældne brogede blishøne, Utterslev Mose del 1, 18/12 2020

Blishøns og rørdrum, Utterslev Mose del 2, 18/12 2020. Sol og svag vind var, hvad der skulle til, før drummen kom frem… Op til to fugle skulle være set i del 2 tidligere på vinteren, men obs’en er vist ikke indtastet i DOFbasen endnu. Desuden er der en enkelt obs fra del 1 27/11.

Stubben rykker

En rastende sortstrubet lom 2K+ blev fundet 28/11 2020 på Stubben af DJ, hvilket er 8. fund på lokaliteten ifølge DOFbasen. De tidligere fund er fra 2004 (2), 2010 (1), 2017 (1), 2019 (1) og to tidligere fund i 2020 hhv. 20/9 og 22/11 – begge trækkende fugle. To af fundene er forårsfugle fra april/maj, mens resten af fundene er gjort i perioden august til november. Sortstrubet lom har længe været et af mine største huller på kommunelisten, og da fuglen fortsat var på plads 29/11, rykkede jeg ud om eftermiddagen 30/11, hvor fuglen fouragerede få meter fra molen i hjørnet mellem nordmolen og den nye opfyldning. Den svømmede mod vest langs molen og derefter lidt ud af. Sidst, jeg så den, var den svømmet ca. 400 m ud langs den nye opfyldning ved solnedgang, og den er vist ikke set siden… Den havde ofte åbent næb, og der hang på et tidspunkt vandplanter eller alger på den bagerste del af ryggen. Så måske var den syg?

Arten er en del sjældnere end rødstrubet lom på Stubben; ifølge DOFbasen er der set ca. 44 rødlommer på lokaliteten i perioden 2004 til 2020.

Sortstrubet lom 2K+, Stubben, 30/11 2020


*

*