Ikke godkendt

Slutningen af maj og Skagen forpligter. Men 2019 kunne ikke leve op til forventningerne. Foråret i Skagen 2019 var allerede godkendt med spansk spurv 15. maj ved Butterstien, men seks morgenobser i perioden  27. maj til 1. juni gav alt for lidt.

Efter at have misset Skagen i 2018, bortset fra to twitch, var det dog godt at komme på morgenobs igen, selvom der var få fugle og ingen hits. Bedste fugle i perioden var således islom 2 (27/5 og 1/6), lille flue ringm. 28/5, lysbuget knortegås 31/5 og både bjerglærke og lapværling 1/6. I DOFbasen er der – foruden årets fund – blot indtastet en lapværling fra juni; en han på Tipperne 7. juni 2005.

Islom ad., Grenen, 27/5 2019

Bjerglærke, Grenen, 1/6 2019

Perioden var ikke bare ringe i Skagen, men i hele DK. Fra 27. maj til 1. juni var eneste SU-arter (foruden hjelmskallesluger) i landet en stationær blåvinget and i Roskilde Fjord (fundet 21/5), amerikansk sortand ved Lakolk 30/5 og terekklire ved Vidåslusen 1/6. De to sidstnævnte fugle er sandsynligvis gengangere fra tidligere sæsoner, så i alt nul(!) nye SU-fugle i denne dyre periode er meget usædvanligt. Årsagen er sandsynligvis de lave temperaturer, som satte en stop for ankomster fra syd.

Reklamer

Handjobs i Gedser

Lørdag d. 18. maj 2019 trillede HBJ, CBN og ABK til Gedser i håb om hits. Første stop var kanalerne, hvor højdepunktet var en syngende karmindompap. Desuden broget og grå flue. Snart tikkede en melding ind på telefonen om, at en sydlig nattergal, hørt syngende og ringmærket tidligere på morgenen, var genfanget, så vi satte kursen mod fuglestationen, hvor vi fik forevist dyret. Hermed 3. (!) ringmærkede sydnat i Gedser i år (kun én nattergal fanget tom. 18. maj).

2019 er allerede rekordår for sydnat i DK med hele 17 individer tom. 21. maj. Tidligere var bedste år 2006 med 11 fugle inkl. et ynglefund ved Kær i Sønderjylland. Årets fund er følgende:

 • Yderby Lyng, Odsherred, 21/4, syng.
 • Hou Nordstrand, Langeland, 22+28/4, syng.
 • Hellebæk, 23/4, syng.
 • Gedser Odde, 27-28/4, ringm.
 • Gulstav Mose, 28/4, ringm.
 • Gedser Odde, 28/4, ringm.
 • Kroghage, Gedser, 28/4-6/5, syng.
 • Blåvand, 30/4, syng.
 • Hjerting, 30/4, syng.
 • Store Darum, 30/4, syng.
 • Sønderborg, 6-19/5, syng.
 • Reersø, 11-21/5, syng.
 • Tarm, 13-20/5, syng.
 • Gedser Odde, 18/5, ringm.
 • Sejs, 19/5, syng.
 • Blåvand, 20/5
 • Gulstav, Langeland, 21/5

Derefter fortsatte vi til Birkemose, hvor en haveejer havde rapporteret en hvidhalset fluesnapper han samme morgen til HLI, men fuglen kunne ikke genfindes. Tre brogede fluesnappere og tre syng. rødtoppede fuglekonger var dog en kompensation. Mens vi ledte efter hvidhalset, kom endnu en melding fra stationshaven; 3K+ han lille fluesnapper i garnet. Da jeg blot én gang tidligere har set en udfarvet han lille flue, trillede vi tilbage til Gedser og fik bogført snapperen i hånden.

Dagen sluttede i Bøtø Nor, hvor vi først tjekkede de oversvømmede enge NV for selve noret, hvor to atlingænder, to tinksmede og en hvidklire var eneste nævneværdige obs. Ved sydtårnet mødte vi et par birdere, der havde set markpiberen, som de foregående to dage var set på lokaliteten, ca. en time før vores ankomst, men vi kunne desværre ikke genfinde den…

Selvom det mest blev sutteri, var det dog en fin dag på sydspidsen.

Sydlig nattergal, Gedser, 18/5 2019

Lille flue 3K+ han, Gedser, 18/5 2019

Rødrygget tornskade hun, Gedser, 18/5 2019

Skovsanger, Gedser, 18/5 2019

Hvidhalset fluesnapper – endnu et hit på Stubben

Tirsdag d. 30. april 2019 blev der lavet stort på Stubben. En 3K+ han hvidhalset fluesnapper blev fundet af IBJ i krattet ved den østlige sø. Hermed en ny art for Stubben, som kan føje endnu en eksklusiv småfugl til sin efterhånden lange artsliste.

Ifølge DOFbasen er der registreret 233 arter på Stubben, men det er inklusiv hjelmskallesluger. Til gengæld er der vist set stor stormsvale på lokaliteten, som ikke er indtastet i DOFbasen, så artslisten havner derfor på ca. 233 arter. Ikke mange lokaliteter i Københavns Kommune kan hamle op med det antal. Mon der er set flere i Utterslev Mose?

Hvidhalset fluesnapper 3K+ han, Stubben, 30/4 2019. Bemærk stor hvid håndrodsplet og sorte håndsvingfjer, hvilket peger på en 3K+. En 2K han ville have haft mindre håndrodsplet og brune håndsvingfjer.

Påske i sydhavet

Påskeferien blev tilbragt på Ærø, hvor der var et pænt fald af småfugle på Skjoldnæs 19/4  – inkl. ringdrossel 2, gærdesanger, løvsanger og nordlig gråsisken. Lokaliteten er sparsomt bevokset pga. en golfbane og ret let at luske. Med flere obstimer burde lokaliteten kunne producere et hit.

21/4 var jeg igen på Skjoldnæs, men bortset fra en trækforsøgende huldue og en stenpikker var der ikke meget at skrive hjem om. Højdepunktet denne dag var en syngende sydlig blåhals i vestenden af Vitsø, som også husede sorthalset lappedykker 8, lille præstekrave og tinksmed.

Sydlig blåhals er registreret årligt på lokaliteten siden 2016; i 2018 en syngende han 19/4.

Gærdesanger, Skjoldnæs, 19/4 2019

Sydlig blåhals han, Vitsø, 21/4 2019

Vedbæk Havn producerer

En kort tur lørdag d. 2. marts 2019 med MKH startede med forgæves eftersøgning af sortspætte i Rude Skov, derefter et besøg i Vaserne, hvor vi også – næsten – dyppede lille flag. Heldigvis hørte – og senere så vi – to af slagsen. Højdepunktet blev dog en kaspisk måge 3K, der rastede i Vedbæk Havn. Den var ringmærket, så nu bliver det spændende at høre, hvor den er fra…

Ifølge DOFbasen er det blot 3. fund i Nordsjælland siden primo november 2018; de to andre er en 3K fra Hornbæk Havn 29/1 og en 2K i Gilleleje Havn 17+20/2.

Kaspisk måge 3K, Vedbæk Havn, 2/3 2019

Susan – der er kun én dværgtrappe

…undskyldning fra dansk toplister til daværende kæreste, da dværgtrappen på Reersø kom på tværs af en aftale.

Den danske liste indeholder tre trappearter; stortrappe, østlig kravetrappe og dværgtrappe. Alle tre arter har oplevet store nedgange i bestandene, og antallet af fund af arterne i Nord- og Vesteuropa er mindsket gennem de sidste 50 år.

Mange danske twitchere har sikkert stillet sig selv spørgsmålet. Kommer der flere trapper til DK?

Vi krydser fingre; af de tre arter er dværgtrappe og stortrappe mest sandsynlige, mens et nyt fund af østlig kravetrappe synes usandsynligt.

 

Dværgtrappe

I Danmark foreligger der 21 fund af 22 dværgtrapper til og med 1964. Herefter er der blot gjort to fund.

Fund af dværgtrappe siden 1965 i DK:

1987: ad. hun skudt, Østerlars, Bornholm, 13. december.

1991: 2K han, Reersø, 27. juli til 27. august.

I Sverige har der siden 1990 været hele 8 fund af dværgtrappe; de seneste fund var to fugle i 2015, mens Finland i samme periode havde 15 fund og Norge to fund – i 2014 og 2015. De fleste af fundene af dværgtrappe i Sverige og Finland siden 1990 har været fra foråret – især maj. I Polen har der blot været ét fund siden 1970, i september 2012. I Tyskland har der været 6 fund siden 1977; de to seneste fra september-oktober 2012 og oktober 2014. Holland havde 4 fund 1990-1999, 1 fund 2000-2009, 4 fund i perioden 2010-2016, og denne vinter – 2018-2019 – har der været 2 fund. De fleste af de seneste hollandske fund har været fra vinterperioden. I Storbritannien har der været 217 fund; de tre seneste var alle i 2014, hvilket var de første fund i landet siden 2002. Ifølge BBRC rapporten for 2014 er 80% af alle dværgtrappe-fund i Storbritannien gjort i perioden oktober til januar, hvor december er bedste måned.  Så to forsigtige bud på et nyt dansk dværgtrappe-fund kunne være et sent efterårs- eller vinterfund i SV-Jylland eller en forårsfugl i øst-DK.

 

Stortrappe

Til og med 1964 var der 13 fund af stortrappe i DK inkl. et ynglefund – en hun fanget på rede ved Horsens i 1860. Efter 1964 er der gjort fem fund.

Fund af stortrappe siden 1965 i DK:

1968: trk. Gilbjerghoved, 4. maj.

1970: Febbested, Hanstholm, 1. januar.

1970: Busemarke, Møn, 27. april.

1979: 3K+ hun fundet død, Reersø, 4. marts.

1979: 2K hun/2-3K han, Saltuna, Bornholm, 14. april.

Til forskel fra dværgtrappe har der ikke været fund af stortrappe i landene nord for os siden 1979. De tre seneste fund fra Sverige er fra hhv. 1965 (2 fund) og 1979, de eneste tre fund fra Finland er fra 1808, 1853 og 1942, mens Norge har ét fund af to fugle fra marts/april 1761 (!). I Holland har der været hele 26 fund siden 1986, men de to seneste er fra 1997 og 2010; desuden et fund i 2004 af en tysk projektfugl. Stortrappe ynglede sidste gang i Polen i 1986, og i perioden 1987 til 2017 har der været 11 fund. I Tyskland blev bestanden i 1940 anslået til at være 3.000 fugle, men den var faldet til 57 i 1997. I 2014 var bestanden steget til 165 fugle, hvor fuglene ynglede i tre reservater. Her har det været nødvendigt at hegne områder ind på grund af stort prædationstryk. I reder uden for de indhegnede områder er æg blevet indsamlet og udruget i inkubator. Stortrappe er reintroduceret i England, hvor den sidste ynglefugl blev skudt i 1832. Siden 2004 er der udsat flere hundrede fugle i det sydlige England; i 2016 blev seks reder fundet. De seneste fund af vilde fugle i England var i 1987 (mindst 7 individer).

Mange af de senere fund af stortrappe i Vesteuropa har været fra vinterperioden i forbindelse med koldt vejr længere østpå, som formentlig har presset stortrapperne vestpå, da de ikke har kunnet finde føde på grund af sne. Men i takt med global opvarmning og nedgang i bestandene mod øst skal vi måske hellere sætte vores lid til, at den tyske bestand fortsætter med at vokse, og at en fugl herfra kan nå DK…

 

Østlig kravetrappe

Østlig kravetrappe er fundet én gang i DK:

1892: han skudt, Emmerlev Mark, Sønderjylland, 7. oktober.

Siden 1910 har der blot været følgende europæiske fund:

1916: Schweiz, november.

1931: Ungarn, april.

1933: Sverige, oktober.

1934: “Jugoslavien”.

1962: Suffolk, Storbritannien, 21. november til 29. december. Læs om fundet her.

1970: “Jugoslavien”.

1974: 1K, Ottenby, Öland, Sverige, 18.-26. oktober. Fotos her.

1977: udmattet fugl fanget nær Czestochowa ca. 100 km NV for Krakow, Polen, december.

2003: fugl indfanget, Lombardsijde, Belgien, 19. januar.

Den belgiske fugl blev fundet i dårlig kondition på en mark ved Lombardsijde nær Nordsøkysten. Den blev indfanget og kom til hægterne i fangenskab, før den 18. marts blev fløjet til Saudi Arabien, hvor den, nu forsynet med en sender, blev sluppet fri. Senderen blev fundet i september samme år, og det frygtes, at fuglen var blevet skudt.

For østlig kravetrappes vedkommende synes et nyt dansk fund at være usandsynligt. Birdlife regner østlig kravetrappe for globalt truet i kategorien “vulnerable”. Det er især jagt i overvintringsområderne i Mellemøsten og i det sydlige Asien samt forringelse af ynglehabitat som følge af græsning, som har medført stor nedgang i bestanden.

Foto stjålet fra Birding World vol. 16 s. 19 af østlig kravetrappe fra Belgien i 2003; arten er ikke set siden i Europa.

Pikinfo

Vinterens største overraskelse indtil videre har været den vestlige middelhavsstenpikker 1K hun, der blev opdaget ved Virksundbroen, Limfjorden, 26. december 2018. Det drejer sig om første vinterfund af arten i Nord- og Vesteuropa. Mon ikke den er ankommet i oktober eller november?

December har været mild, men Virksund-pikken dør formentligt, hvis der kommer rigtigt vintervejr. En nonnestenpikker overvintrede i Strandby Havn i perioden 28. november 2011 til 2. marts 2012, men overlevede nok kun pga. fodring med melorme på et opsat foderbræt!

En morsom debat for og imod fodring udspandt sig på netfugl:

http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=showpicture&picture_id=46822

Nonnestenpikker 2K han, Strandby Havn, 14/2 2012

I Danmark foreligger der fire tidligere fund af middelhavsstenpikker:

 • 1996: 30/6-18/8, Stevns Kridtbrud, han, østlig – ssp. melanoleuca
 • 2000: 10-21/6, Aflandshage, Amager, 2K han, vestlig – ssp. hispanica
 • 2011: 1-8/11, Thorsminde Havn, 1K han, vestlig – ssp. hispanica
 • 2013: 1-2/6, Christiansø, 3K+ han, østlig – ssp. melanoleuca

Fuglen på Aflandshage, som er militært område, blev hemmeligholdt, og det var kun enkelte lokale birdere, der hørte om fuglen, mens den rastede på lokaliteten, som fik set den. Derfor måtte mange af sted til Thorsminde i 2011 for at få bogført vestlig middelpik.

Vestlig middelhavsstenpikker 1K han, Thorsminde Havn, 6/11 2011

I Sverige er der gjort hele 14 fund af middelhavsstenpikker, hvoraf 3 fugle er godkendt som vestlig, 6 som østlig og 5, som ikke er racebestemt. En større andel af østlig falder fint i tråd med Sveriges mere østlige placering end Danmarks. I Sverige blev der gjort 2 fund i 1980’erne, 4 i 90’erne, 7 i 00’erne og 1 i perioden 2010-2018 (2015), så arten er måske i tilbagegang som sjælden gæst i Nordeuropa?

I Storbritannien var der 55 fund af middelhavsstenpikker frem til 2007, hvor blot 9 fugle er blevet racebestemt;  6 vestlige og 3 østlige.

Forskere har for nylig fundet ud af, at østlig middelhavsstenpikker er nærmere genetisk beslægtet med nonnestenpikker end med vestlig middelhavs, så – som med så mange andre racer i disse år – slipper middelpikkene nok heller ikke for at blive splittet. Derfor må danske twitchere se at komme ud af kapellet, når den næste østlige middelpik dukker op. Der var vist ingen, der forsøgte at twitche fuglen på Christiansø i juni 2013, men mon ikke flere vil gøre forsøget, når den næste dukker op – også selvom det er på Christiansø…

Jeg selv connectede med racen i 1996. Et langt twitch, der startede i Kraptårnet i Vejlerne 1. juli, hvor jeg 26. juni havde bogført min første amerikanske skarveand, da – nu afdøde – DN’s mobil ringede: middelhavsstenpikker på Stevns!!! Fuglen blev fundet 30. juni, men først offentliggjort dagen efter. Så var det af sted med bus til Ålborg om aftenen 1. juli, overnatning i DN’s lejlighed og morgentog 2. juli til en midtsjællandsk staion (var det Sorø?), hvor vi lånte DN’s forældres bil og samme dag kunne vi bogføre pikken fra kanten af kridbruddet.

Et foto af Stevns-pikken kan ses på netfugl her. Bemærk, at ryggen er meget lys i forhold til vestlig middelhavs, som har en mere brun ryg.


*

*

Reklamer