Netsutning og falkebonanza

Selvom august ikke kom op i helt samme gear som juli, var det alligevel en godkendt måned, hvad angår hits. August lagde hårdt ud med en slangeørn d. 1. på Djursland ved Mols Bjerge; fuglen rastede hele måneden og dens lange ophold er kun overgået af fuglen på Møn i 1993, der sås i perioden 15/6-24/7 samt 2/8.

Månedens andre store opdagelser var to 1K sortvingede braksvaler ved Ballum 25-31/8, hvilket er første multifund af arten i DK – og første fund siden 2015, hvor en fugl sås på Ølsemagle Revle 28-29/8. Hele to fund af ellekrage – Grenen 4/8 og Rosenvold 23-24/8 – er også vildt, men artens sjældenhed taget i betragtning er det måske mere sandsynligt, at det drejer sig om samme individ? Nævnes skal også en blå glente ved Tranestederne syd for Skagen 25/8 og to citronvipstjerter trak forbi henholdsvis Lynæs Fort 26/8 og Sønderho 27/8. En enkelt balearskråpe blev det også til; en forbitrækkende ved Lyngvig 11/8. Der var ingen fund af arten i 2018. I perioden 2000-2009 var der 34 fund, mens der i perioden 2010-2018 kun har været 22 fund. Tilfældigheder – eller måske arten er i tilbagegang som sjælden gæst i DK…

Af gamle kendinge kan næves, at gærdeværlingen fortsat holdt stand i Tornby Klitplantage hele måneden. Og flere af juli måneds brilleænder og amerikanske sortænder langs den jyske vestkyst sås også ind i august.

Hvidbrystet præstekrave med hættemåge og almindelig ryle, Sønderho, 8/8 2019

Græshoppesanger, Sønderho, 8/8 2019. En uge i starten af august på Fanø gav en græshoppesanger i nettet, men vands’en forbliver fortsat en drøm…

Indisk gås med grågæs og vibe, Ishøj Strand, 20/8 2019. En kommende kat. C art i DK?

Odinshane 1K og svaleklire, Ishøj Strand, 20/8 2019. Pænt med odins sås i løbet af august – måske pga. en del østenvind i sidste halvdel af måneden

Lille stormsvale, Lista, Norge, 23/8 2019. Det fælles nordiske SU-møde på Lista i Sydnorge kom godt fra start med en ringm. lille storm den første aften. Fuglen blev ringmærket ca. 23.20 og var den eneste fugl i nettet frem til 03.30

Buskrørsanger 1K, Slevdalsvann, Lista, Norge, 24/8 2019. Nordic SU ramte plet på Lista, da der lørdag morgen blev ringmærket 356 fugle ved Slevdalsvann, heriblandt denne buskrørs – en af de bedste mærkedage på lokaliteten i løbet af de sidste 4-5 år. Samme dag ringmærkedes 16 (!!!) græshoppesangere

Høgesanger 1K, Slevdalsvann, Lista, Norge, 24/8 2019. Pænt med høgesangere sås også i DK i disse dage – formentlig pga. østenvinden…

Der er styr på teknikken i ringmærkningsområdet ved Slevdalsvann

En af Norges bedste rarity finders – Tor A. Olsen – viser den camouflagefarvede termotaske, der indeholdt mange liter brun sovs…

Buskrørsanger ad., Slevdalsvann, Lista, Norge, 25/8 2019. 185 fugle blev fanget denne dag ved Slevdalsvann. I 2018 blev der ringm. ca. 15 buskrørs på lokaliteten…

Storkjove, Skagerrak, 25/8 2019. 30 storkjover sås på overfarten mellem Kristiansand og Hirtshals

Gæt, hvem der kommer fra Finland

Selvom håndboldpigerne ikke fik sinkiang på Chrø, kan de godt li’ SEK alligevel!

Aftenfalk 1K, Vestamager, 30/8 2019. Op til fire individer sås på lokaliteten. Måske den bedste august måned for arten i DK siden 1975, da 131 trak forbi Skagen 31/8. I 2019 var største tal 25 ved Dueodde 28/8 

Bramgæs og aftenfalk 1K, Vestamager, 30/8 2019

Reklamer

Hitsommer

Juli 2019 blev en super måned for sjældenheder. Den bedste obs var en tornhalesejler, der trak forbi Munkens Klit syd for Løkken, 28. juli, set af FRO. Fuglen trak nord med mursejlere og på trods af eftersøgning i både Hirtshals og Skagen, blev fuglen ikke genfundet. Arten er truffet én gang tidligere i DK – en fugl, der kortvarigt rastede ved Juvre, Rømø, 21. oktober 2012, set af OZG. Fundet på Rømø blev gjort på en af de bedste dage – nogensinde – for hits i DK, hvor der bl.a. blev ringmærket olivenskovdrossel på Christiansø, ringmærket blåstjert i Hanstholm og en sort ibis trak forbi Gedser!

Tornhalesejler er en **MEGA**, som optræder med års mellemrum i Nord- og Vesteuropa. En liste over fund i Europa – men nogle af fundene er vist ikke godkendt (endnu) – kan ses på tarsiger.com’s hjemmeside her. Årets fund falder lidt uden for artens normale forekomstmønster, da de fleste fund er gjort i maj og juni, men det samme kan siges om det første danske fund – fra oktober.

I næsten samme kaliber – men også kun næsten – var en gærdeværling han i Tornby Klitplantage fundet 11. juli af Torben Bastholm Nørgaard. Det var blot andet fund i DK efter en hun, som blev ringmærket ved Blåvand 10. juni 1995. Fuglen kunne ikke genfindes, efter den blev sluppet på trods af eftersøgning, så meget få (under 10?) nåede at se denne fugl. Årets fugl var stadig på plads 30. juli og blev sommerens mest populære hit. Sjovt nok hørtes en mulig gærdeværling syngende kortvarigt på Grenen om morgenen 30. maj, men fuglen sås desværre aldrig. Hvornår mon Tornby-fuglen ankom?

Juli vil desuden blive husket for et rekordantal brilleænder, hvor der ved Uggerby Strand er rapporteret ca. 4(!) forskellige individer, desuden 2 hanner i Skagen og 3 i Blåvand. Fundene i Nordjylland er de første af arten herfra i juli! Også de to første fund af hvidøjet and i Københavns Kommune er værd at nævne – fundet henholdsvis i Damhussøen 25/7 (han) og i Utterslev Mose 26/7 (hun). Utroligt med to fund på to dage i den – måske – mest gennembirdede kommune.

Blandt vaderne var bedste arter en amerikansk hjejle, der rastede ved nordspidsen af Ølsemagle Revle 7-10/7, og en lille gulben i Nørresø, Tønder, 30-31/7. En terekklire – sandsynligvis en genganger fra tidligere år – sås i Margrethekog 16+21/7.

Af småfugle skal nævnes hele to rødhovedet tornskade; Tornby Klitplantage (samme lysning som gærdeværligen) 14-16/7 og Spidsbjerg Hede, Rømø, 27/7.

Det bliver spændende at se, om august kan komme i nærheden af juli, hvad angår hits.

Silkehejre med grågås, Villahøj Sø, Vestamager, 5/7 2019. Hejren rastede på lokaliteten i perioden 22/6 til 26/7, og måske var det samme individ, der sås ved Klydesøen på flere datoer mellem 19/5 og 16/6.

Gærdeværling han, Tornby Klitplantage, 14/7 2019

Hvidøjet and han, Damhussøen, 25/7 2019. Ny art for Københavns Kommune

Hvidøjet and hun med troldænder og blishøne, Utterslev Mose, 29/7 2019. Bemærk den lille størrelse i forhold til troldænderne

Skægmejse, Køge Nordstrand, 29/7 2019. Formentlig en 1K han pga. gult næb og mørk tøjle

Sorthovedet måge ad. med hættemåger, Ølsemagle Revle nordspidsen, 29/7 2019. En af fuglene fra Holmesø?

Vildt eller plastik?

Forårets højdepunkt var DK’s første spanske spurv, som blev fotograferet ved Nedre Mosevej, Skagen, 15. maj. Det var en længe ventet ny art for landet, idet der er fund fra de fleste af vores nabolande – inkl. Norge 2 fund (Vestfold 13. maj 1988 og Vest-Agder 21. juli 1990), Sverige 2 fund (han Småland 19. maj 2013 og samme fugl ringm. i Falsterbo 27. maj samt hun på Stora Karlsö ved Gotland 27.-30 maj 2013), 1 fund i Finland (1. maj 1996) og 8 fund i Holland, men ingen fund i hverken Polen eller Tyskland.

Sneum var stedet 6. juni, da DK’s tredje præriemåge – en adult fugl – rastede kortvarigt, før den forsvandt. De to tidligere danske fund drejer sig også om fugle, som kun sås ganske kortvarigt; 1K Hirtshals 27. november 2005 og en 1K trk. forbi Melby Overdrev og Kikhavn 30. december 2016. Hvornår kommer der en stationær fugl? Der er 7 fund af arten i Sverige, men det seneste er fra 1991!

Foruden præriemågen rastede der også en sibirisk krikand han ved Sneum samme dag. Arten er på den danske kat. A liste, idet en 1K hun skudt ved Skælskør 24. november 2005 på baggrund af en isotopanalyse vurderedes til at have opholdt sig i det nordlige Asien. Der er desuden 2 fund af arten i DK, som har drejet sig om undslupne fangenskabsfugle; en han med metalring ved Vedsø nær Viborg 14. februar 1994 og en han med farveringe på begge ben, Vejlerne 10.-11. april 1995. Hvilken kategori, Sneum-anden havner i, må tiden vise… Men flot – det var den!

Knopsvane, gravand, hættemåge, fiskehejre og sibirisk krikand han, Sneum Engsø, 6/6 2019

Hættemåger og hvid pelikan 2K, Filsø, 22/6 2019

Jungletrommerne lød igen, da en pelikan fundet i Filsø 22. juni – i første omgang bestemt til en mulig krøltoppet – kunne ombestemmes til en 2K hvid pelikan. Fuglen var set nær Husum i Schleswig Holstein, Nordtyskland, 21. og 22. juni. Efter at have overnattet i Filsø natten mellem 22. og 23. juni fortsatte den til Vejlerne, hvor den overnattede i Arup Vejle natten mellem 23. og 24. juni. Fuglen blev genopdaget i Norge(!), hvor den sås ved Farsund i Sydnorge ca. 150 km NV for Hanstholm 26.-27. juni. Sandsynligheden for, at denne pelikan er spontan, er noget større i forhold til fuglen, som rastede ved Hegnede Bugt, Møn, 18.-19. juli, ved Bøtø, Falster, 19. juli, Kroghage, Gedser, 20. juli og Hyllekrog 1. august 2007, da denne fugl var adult og manglede flere svingfjer i venstre vinge.

Nu er sommeren over os – et godt tidspunkt for MEGA-hits. En hidsig melding fra den engelske nordsøkyst ved Whitburn – ca. over for den dansk-tyske grænse – 2. juli var en nordtrækkende kæmpestormfugl sp.; fuglen blev genfundet ved Howick ca. 55 km længere mod nord.

Ikke godkendt

Slutningen af maj og Skagen forpligter. Men 2019 kunne ikke leve op til forventningerne. Foråret i Skagen 2019 var allerede godkendt med spansk spurv 15. maj ved Butterstien, men seks morgenobser i perioden  27. maj til 1. juni gav alt for lidt.

Efter at have misset Skagen i 2018, bortset fra to twitch, var det dog godt at komme på morgenobs igen, selvom der var få fugle og ingen hits. Bedste fugle i perioden var således islom 2 (27/5 og 1/6), lille flue ringm. 28/5, lysbuget knortegås 31/5 og både bjerglærke og lapværling 1/6. I DOFbasen er der – foruden årets fund – blot indtastet en lapværling fra juni; en han på Tipperne 7. juni 2005.

Islom ad., Grenen, 27/5 2019

Bjerglærke, Grenen, 1/6 2019

Perioden var ikke bare ringe i Skagen, men i hele DK. Fra 27. maj til 1. juni var eneste SU-arter (foruden hjelmskallesluger) i landet en stationær blåvinget and i Roskilde Fjord (fundet 21/5), amerikansk sortand ved Lakolk 30/5 og terekklire ved Vidåslusen 1/6. De to sidstnævnte fugle er sandsynligvis gengangere fra tidligere sæsoner, så i alt nul(!) nye SU-fugle i denne dyre periode er meget usædvanligt. Årsagen er sandsynligvis de lave temperaturer, som satte en stop for ankomster fra syd.

Handjobs i Gedser

Lørdag d. 18. maj 2019 trillede HBJ, CBN og ABK til Gedser i håb om hits. Første stop var kanalerne, hvor højdepunktet var en syngende karmindompap. Desuden broget og grå flue. Snart tikkede en melding ind på telefonen om, at en sydlig nattergal, hørt syngende og ringmærket tidligere på morgenen, var genfanget, så vi satte kursen mod fuglestationen, hvor vi fik forevist dyret. Hermed 3. (!) ringmærkede sydnat i Gedser i år (kun én nattergal fanget tom. 18. maj).

2019 er allerede rekordår for sydnat i DK med hele 17 individer tom. 21. maj. Tidligere var bedste år 2006 med 11 fugle inkl. et ynglefund ved Kær i Sønderjylland. Årets fund er følgende:

 • Yderby Lyng, Odsherred, 21/4, syng.
 • Hou Nordstrand, Langeland, 22+28/4, syng.
 • Hellebæk, 23/4, syng.
 • Gedser Odde, 27-28/4, ringm.
 • Gulstav Mose, 28/4, ringm.
 • Gedser Odde, 28/4, ringm.
 • Kroghage, Gedser, 28/4-6/5, syng.
 • Blåvand, 30/4, syng.
 • Hjerting, 30/4, syng.
 • Store Darum, 30/4, syng.
 • Sønderborg, 6-19/5, syng.
 • Reersø, 11-21/5, syng.
 • Tarm, 13-20/5, syng.
 • Gedser Odde, 18/5, ringm.
 • Sejs, 19/5, syng.
 • Blåvand, 20/5
 • Gulstav, Langeland, 21/5

Derefter fortsatte vi til Birkemose, hvor en haveejer havde rapporteret en hvidhalset fluesnapper han samme morgen til HLI, men fuglen kunne ikke genfindes. Tre brogede fluesnappere og tre syng. rødtoppede fuglekonger var dog en kompensation. Mens vi ledte efter hvidhalset, kom endnu en melding fra stationshaven; 3K+ han lille fluesnapper i garnet. Da jeg blot én gang tidligere har set en udfarvet han lille flue, trillede vi tilbage til Gedser og fik bogført snapperen i hånden.

Dagen sluttede i Bøtø Nor, hvor vi først tjekkede de oversvømmede enge NV for selve noret, hvor to atlingænder, to tinksmede og en hvidklire var eneste nævneværdige obs. Ved sydtårnet mødte vi et par birdere, der havde set markpiberen, som de foregående to dage var set på lokaliteten, ca. en time før vores ankomst, men vi kunne desværre ikke genfinde den…

Selvom det mest blev sutteri, var det dog en fin dag på sydspidsen.

Sydlig nattergal, Gedser, 18/5 2019

Lille flue 3K+ han, Gedser, 18/5 2019

Rødrygget tornskade hun, Gedser, 18/5 2019

Skovsanger, Gedser, 18/5 2019

Hvidhalset fluesnapper – endnu et hit på Stubben

Tirsdag d. 30. april 2019 blev der lavet stort på Stubben. En 3K+ han hvidhalset fluesnapper blev fundet af IBJ i krattet ved den østlige sø. Hermed en ny art for Stubben, som kan føje endnu en eksklusiv småfugl til sin efterhånden lange artsliste.

Ifølge DOFbasen er der registreret 233 arter på Stubben, men det er inklusiv hjelmskallesluger. Til gengæld er der vist set stor stormsvale på lokaliteten, som ikke er indtastet i DOFbasen, så artslisten havner derfor på ca. 233 arter. Ikke mange lokaliteter i Københavns Kommune kan hamle op med det antal. Mon der er set flere i Utterslev Mose?

Hvidhalset fluesnapper 3K+ han, Stubben, 30/4 2019. Bemærk stor hvid håndrodsplet og sorte håndsvingfjer, hvilket peger på en 3K+. En 2K han ville have haft mindre håndrodsplet og brune håndsvingfjer.

Påske i sydhavet

Påskeferien blev tilbragt på Ærø, hvor der var et pænt fald af småfugle på Skjoldnæs 19/4  – inkl. ringdrossel 2, gærdesanger, løvsanger og nordlig gråsisken. Lokaliteten er sparsomt bevokset pga. en golfbane og ret let at luske. Med flere obstimer burde lokaliteten kunne producere et hit.

21/4 var jeg igen på Skjoldnæs, men bortset fra en trækforsøgende huldue og en stenpikker var der ikke meget at skrive hjem om. Højdepunktet denne dag var en syngende sydlig blåhals i vestenden af Vitsø, som også husede sorthalset lappedykker 8, lille præstekrave og tinksmed.

Sydlig blåhals er registreret årligt på lokaliteten siden 2016; i 2018 en syngende han 19/4.

Gærdesanger, Skjoldnæs, 19/4 2019

Sydlig blåhals han, Vitsø, 21/4 2019


*

*

Reklamer