Ipik i Gilleleje

Om eftermiddagen mandag d. 18. oktober 2016 blev en isabellastenpikker fundet af lokale Tommy Jensen på stranden ca. 100 m vest for Gilleleje Havn. Hermed første fund af arten på Sjælland. Tidligere er der godkendt to fund i DK; Endelave 21/9 1989 og Nyeng ved Ho 13/10 2005. Foto af sidstnævnte ses her.

Til glæde for mange var pikken fortsat på plads tirsdag d. 19. oktober, hvor arten blev unblocket af en ny generation twitchere. Gilleleje og Nakkehoved har gennem årene haft besøg af flere sibes om efteråret/tidlig vinter inkl. ørkenstenpikker 2-3/12 2000 (Gilleleje Havn), sibirisk bynkefugl 15/10 1988 (Gilbjerghoved), brun løvsanger 11-12/10 1991 (Gilbjerghoved) og pileværling 24/9 1996 (Nakkehoved Fyr). Så foruden sejlere om efteråret; Gilleleje har haft alpesejler 26-9-1/10 1999 og gråsejler  23-24/11 2012 og 31/10-4/11 2013 samt en sandsynlig 27/10 2001, kan det klart anbefales at tjekke buske og strand på Sjællands nordkyst. I går, 19/10, blev en isabellatornskade fundet ved Torekov i Skåne ca. 50 km NØ for Gilleleje; fuglen er på plads i dag.

ipik1

ipik2

Isabellastenpikker, Gilleleje, 19/10 2016. Bemærk, at hovedtegningerne er mest markant foran øjet samt lys vinge med afstikkende mørk alula

Sib, sib, sib!

Torsdag d. 13. oktober 2016 om formiddagen ser jeg, at der er et ubesvaret opkald fra SJ på mobilen. SJ er på Christiansø, og i kombination med østenvind denne lune formiddag er det med bange anelser, jeg ringer til SJ. “Sib, sib, sib!” lyder det i telefonen. SIBIRISK JERNSPURV RINGMÆRKET PÅ CHRISTIANSØ!!! SJ kan tage den med ro; han så DK’s første sib jern, der ligeledes blev ringmærket på Christiansø (5/10 1992). 1992-fuglen blev ringmærket af JML; derved kan SJ og JML, som ringmærker på øen, bogføre et meget eksklusivt dobbeltkryds.

Resten af torsdagen og fredag tikker flere meldinger ind om sibirisk jern i Finland, Sverige, Tyskland, Polen, Estland og Litauen. Der er invasion af sibirisk jern. Men kommer der flere danske fund?

Jeg er fredag eftermiddag (14. oktober) kørt mod Blåvand med RS og HKR, men på vejen slår vi et smut forbi Fanø for at lede efter den hvidkindede værling. Efter at have været væk siden morgenen, hvor KIF har set fuglen kortvarigt, møder vi mange slukørede birdere, da vi ankommer ca. 15.45. Efter ca. to timer genfinder HKR fuglen til stor glæde for de mange tilrejsende. Fuglen flushes øst for tidevandsrenden, der adskiller Hønen fra Keldsand, hvorefter den flyver til Hønen og senere igen til Keldsand. Her er der styr på fuglen, og jeg ser fuglen meget fint, da den sidder frit eksponeret på en sandflade. En flot fugl! Fuglen er formentlig en 2K+ han, da en 1K han næppe vil være så flot i oktober?

Nå, men snakken går om sibirisk jern, og det vælter ind med meldinger fra nabolandene. Lørdag d. 15. oktober kører SKAT, HLÆ og jeg fra Blåvand mod Fanø for at eftersøge en værling-agtig ting, som HLÆ og jeg så (og hørte kalde “tjep, tjep”) om fredagen. Vi er dog ikke nået ud af Blåvand, før RS ringer om en Locustella, som HBÖ har flushet fra yderste klitrække ud for obsposten på Hukket. Vi returnerer derfor; en stribet græshoppesanger/gærdesmutte jages op, men kan ikke genfindes. Det kan derimod en rødstrubet piber, som raster samme sted. Et sent fund.

rodpiber1

Rødstrubet piber, Hukket, Blåvand, 15/10 2016.

landsvaler1

Landsvaler, Hukket, Blåvand, 15/10 2016. 510 landsvaler blev bogført i Blåvand denne dag; mange så sent!

Vi kører derefter igen mod Esbjerg. Der er kø ved færgen til Fanø, og vi får besked af billetsælgeren, at der er ca. 40 minutters ventetid. Vi køber billet og triller frem til opmarchbåsen, hvor vi holder lige bag BJA og Ole Goldschmidt, som også skal til Fanø for at lede efter værlinger. Ca. kl. 13.50 ringer telefonen. Jeg ser på skærmen, at det er MWK. “Der er sibirisk jernspurv på Stubben” eller noget i den retning, siger MWK i et ganske roligt stemmeleje! Shit. Vi skal tage en hurtig beslutning, og den er let! Vi rykker. Jeg løber ud af bilen og får af en af Fanø-færgens ansatte lov til, at vi kan trille ud fra båsen, over et fortov og videre ud på en vej, så vi kan komme til Stubben. Lavt flyvende over Jylland (vi når dog lige at samle GRØN op på Bjøvlund rasteplads øst for Esbjerg), Fyn og Sjælland når vi Stubben sidst på eftermiddagen, hvor jernet kan nydes på ned til 10 m’s afstand, mens den fouragerer frit fremme. Den hopper rundt på sydsiden af den østligste sø ved den lille lund; af og til på selve søbredden, andre gange på kort græs 10-20 m fra søen. Den er tillidsfuld, og det overrasker mig, at den fouragerer så åbent; mere som en alpejern end en almindelig jernspurv. Hermed absolut hårdeste fund på Stubben og et megasejt fund af MWK!

sibjern3

sibjern4

sibjern5

Sibirisk jern, Stubben, 15/10 2016

mwk1

Den stolte finder, MWK, får sig en velfortjent vase

I omegnen af 60 sibiriske jernspurve er set i Europa dette efterår, hvilket skal sammenlignes med, at der indtil dette efterår havde været ca. 30 fund af arten i Europa. Efteråret 2016 er formentlig det bedste efterår i Nord- og Vesteuropa for sibes nogensinde. Årsagen er sandsynligvis et stabilt højtryk over Rusland og en langvarig østenvindsperiode.

Lusk og måger

NØ-vind og oktober lugter af Stevns (og Chrø), så lørdag 8/10 ved 8-tiden trillede AEC og jeg sydpå. Vinden var temmelig kraftig (ca. 8 m/sek), men der skulle luskes – den sibiriske jernspurv finder ikke sig selv. Vi startede ved Stevns Fyr. I lækrogene rastede lidt småfugle; højdepunkterne var en rødtoppet fuglekonge langs et af de sydlige læhegn, en halvsen gærdesanger ved fyret samt en stor tornskade. Desuden sås to træløbere og ca. 10 gransangere. Efter tre timers lusk ved fyret fortsatte vi til Højerup, men lokaliteten gav kun et par granser. Ca. 400 intrækkende musvåger taltes af Connie m.fl., men den store skrigeørn, der var set ved Trelleborg tidligere på dagen, sås der ikke noget til… Mon den stadig er i Skåne?

En runde ved Stevnsfortet gav intet, så vi fortsatte til Rødvig Havn, hvor den lokale middelhavssølvmåge 1K sås meget fint – både stående og flyvende. Desuden rastede tre kaspiske måger (2 1K og 1 3K). Middelhavsmågen sås første gang på havnen 31/8. Arten fejlobses ofte i DK – så se at komme af sted for at få erfaring med denne svært bestemmelige art.

vf1

Vandrefalk ad., Stevns Fyr, 8/10 2016

tralober1

Træløber, Stevns Fyr, 8/10 2016

rodtop1

Rødtoppet fuglekonge, Stevns Fyr, 8/10 2016

stor_torn

Stor torn, Stevns Fyr, 8/10 2016

micha1

micha2

micha3

Middelhavssølvmåge 1K med sølvmåger og svartbag, Rødvig Havn, 8/10 2016. Bemærk mørke tertialer og store dækfjer med kun en smule hvidt på spidserne, “sæbeøje”, velafsat sort halebånd og kun få sort nistre på resten af halen. I flugten ses, at de inderste håndsvingfjer kun er en smule lysere end de yderste; hos sølvmåge er de inderste håndsvingfjer lysere.

kasp2stk

Kaspisk måge 2 1K med to sølvmåger (de to stående måger til venstre), Rødvig Havn, 8/10 2016

Havørn på vaden?

Efter at have skulket fra c300’s PGW på Mandø i 2014 og 15 var det igen tid til at prøve lykken på en af DK’s bedste hitøer. Så fredag d. 23. september 2016 kl. 14 trillede AEC og jeg vestpå fra København. Turen gik fint indtil ca. Fredericia, da vi havnede i en længere kø på motorvejen, men heldigvis kunne vi køre over Låningsvejen ca. 17.45, så vi kunne nå gullaschgryden på Mandø-centret sammen med de andre håbefulde PGW deltagere kl. 19. To andre bilfulde birdere fra Sjælland var knap så heldige, da de først kunne køre til øen, da vandet faldt ved 22.30-tiden. Vi boede hos den nordjyske mafia bestående af ANB, GRØN, MCH, LYT (fra Sjælland), HHB, MON og ROC på Æ Towt.

Om lørdagen luskede vi fra solopgang til ved 18-tiden – kun afbrudt af morgenbuffet sponseret af club300 ved Mandø-centret. Bedste fugle blev to hvidbrynede (en ved syddiget og en i krydset Annelbankevej x Klitvej – måske bedre kendt som trekanten). Begge fugle var fundet i forvejen. Desuden så vi en isfugl ved syddiget samt en almindelig kjove, som trak over vireo-krattet. Vi kunne heller ikke undgå hvide dimser; både en skestork og to sølvhejrer havnede i kikkertfeltet. I alt blev der bogført fem hvidbrynede på øen denne dag samt en storpiber på nordøen og en nattergal syd for byen. Der var temmelig få småfugle i krattene. Vejret var nok for godt – varmt og næsten ingen vind.

bryn1

Bryn, syddiget, Mandø, 24/9 2016

gulvip1

Gul vipstjert 1K, Mandø By, 24/9 2016. Et koldt farvet individ; den kaldte som en almindelig gul vip

skal_man1

Er det en havørn? Vaden ud for Mandø By

munken1

God stemning lørdag aften i byen

Om aftenen var der middag på Mandø-centret og derefter fuglequiz ved RS, som HHN vandt. Jeg kom ind på andenpladsen. Der skal strammes op.

Søndag morgen var vinden frisket op fra SØ, så AEC og jeg startede dagen med at luske forlandet vest for byen. Der trak mange engpibere, og der var flere fugle i krattene end om lørdagen. Måske fordi de kunne sidde i læ her? Bedste på forlandet blev en rødstjert og to stenpikkere samt lidt munke. En tornsanger sås af RS og HKR. Vi krydsede op over diget nord for stribet sanger-krattet og fik en sludder med JAHC, JKI og SNG, som for anden morgen i træk overvågede NV-hjørnet af øen. AEC og jeg fortsatte ad Klitvej ind mod byen, da jeg bemærkede, at folkene på diget stirrede intenst i samme retning! Snart efter lød et velkendt “shrreep!” En storpiber kom trækkende fra NV og forsvandt ind over øen. Vi luskede byen uden at bogføre noget særligt. På walkien kom der en melding om en afvigende stenpikker ved Midtvej; vi tjekkede op på den og så fuglen sammen med to almindelige stenpikkere gående og flyvende. Den var lille i forhold til de andre stenpikkere. Men jeg tror, det var en almindelig stenpikker, da fuglens faver og ensartede lyse undervinge passer med almindelig.

stenpik3

stenpik1

stenpik2

Stenpikker, Midtvej, Mandø, 25/9 2016. Bemærk grålig nakke, tegning på oversiden af halen (uden sort op langs siderne) og ensfarvede lyse undervinger, hvilket passer med almindelig pik

Efter at have tanket op ved det fine morgenbord ved Mandø-centret fortsatte vi til Bydiget, hvor bedste fugle blev en hvidbrynet løvs og en havesanger. Ved 15-tiden trillede vi østpå.

Der var god stemning på træffet, men med så mange birdere (ca. 50) burde der være fundet en SU-fugl. Sidste år producerede Mandø dværgværling og jagtfalk i de dage, PGW afholdtes på øen. Vi må op på hesten igen i 2017.

haves1

Havesanger, Bydiget, Mandø, 25/9 2016

Stevns rykker

Efter en meget varm fredag 26. august 2016 med en del vind, lovede DMI lidt lavere temperaturer og mindre vind lørdag 27/8. Så efter et morgenbesøg på Ishøj Strand, hvor bjergvip, kernebider og stor flagspætte 2 var bedste obs, rykkede JAA, RS og ABK videre til Stevns. Vi var i tvivl, om vi skulle stille os ved Mandehoved eller Højerup, men efter samtale med JAE valgte vi Højerup. Et godt valg, skulle det senere vise sig!

Selvom det ikke blev til lavinetræk af hvepsevåger, blev det en absolut godkendt dag, hvor højdepunkterne var lille skrigeørn og steppehøg 2 1K. Desuden en halvtidlig fjeldvåge og en sort glente 1K. Kvalitet frem for kvantitet. Se TA’s rovfugletotaler fra Stevns denne dag på DOFbasen Den første steppehøg kl. 12.43 – opdaget af RS – trak ind syd om obsposten kl. 12.43, mens den anden – opdaget af JAA – sås meget fint og tæt på, da den passerede nord om os kl. 13.09. Den lille skrigeørn var tæt på at slippe uset forbi, men JAE nåede heldigvis at råbe vagt i gevær, da den var på vej ind i baglandet – nord om obsposten. Den sås fint – men på lang afstand; lyse håndrodspletter, gulbrune dækfjer i kontrast til mørkere svingfjer samt proportioner sås, da den kredsede et par gange, før den fortsatte mod SV. Den lille skrigeørn var tilsyneladende ikke set ved Falsterbo. En sjælden begivenhed på Stevns, at en Aquila ses her, men ikke i Falsterbo.

Et tjek i fundstatistikkerne viser, at dagens lille skrigeørn var 19. efterårsfund på Stevns. De seneste fund er tilbage fra 2012; 12/9, dette år, trak hele tre 2K ind ved lokaliteten! Årets fund er tidligt, idet der blot er to tidligere fund fra august på Stevns; 29/8 1991 (samme dag sås dværgørn og slangeørn) samt 25/8 2003. Med 15 fund er september klart bedste måned på Stevns. Der er et enkelt oktoberfund; 1/10 1988.

fjeld1

fjeld2

Fjeldvåge 2K+, Højerup, Stevns, 27/8 2016. Klik her for at se tidligere august-fund af fjeldvåge på Stevns

steppe_1243_1

Steppehøg 1K, Højerup, Stevns, 27/8 2016. Fuglen trak ind kl. 12.43

steppe_1309_1

steppe_1309_2

Steppehøg 1K, Højerup, Stevns, 27/8 2016. Fuglen trak ind kl. 13.09. Dagens anden steppe

lille_skrig1

Lille skrigeørn 2K+, Højerup, Stevns, 27/8 2016. Fuglen sås 14.20-14.28. Dagens fugl blev selvfølgelig dokumenteret i vanlig CIF-kvalitet

Stribet på Pølsen

Så skete det igen. Stribet ryle ved Pølsen. Pølse-områdets fjerde fund af stribet ryle blev gjort af Eigil Larsen ved lagunen på Køge Nordstrand 14/8 2016. Dagen efter, 15/8, sås fuglen ved sydenden af Ølsemagle Revle; fuglen sås bedst om formiddagen fra revlen lige syd for fårefolden.

Stribet ryle har et usædvanligt forekomstmønster ved Pølsen, idet de tre tidligere fund er hhv. 5/8 1985, 1K 28/9-2/10 1986 og ad. 22/7-2/8 1987 (dog kun godkendt for perioden 22-25/7), men TA så den ifølge DOFbasen 2/8. I betragtning af hvor godt dækket Pølsen har været de sidste mange år, er det sjovt, at det seneste af de tre tidligere fund er gjort for 29 år siden.

Årets fugl er tilsyneladende udelukkende set på lang afstand, så den har været svær at aldersbestemme. Tidspunktet taget i betragtning er det formentlig en adult. Man skal være forsigtig mht. aldersbestemmelse af stribet ryle, da adulte kan ligne 1K-fugle. En adult fugl i Klydesøen i august 2005 var der delte meninger om; fuglen blev af mange aldersbestemt til 1K. Klik her for foto og diskussion. Men andre foto af fuglen viste, at det var en adult.

Med 45 arter vadefugle er Pølsen formentlig den lokalitet i Østdanmark med den længste vadefugleliste. Vestamager har – så vidt jeg har kunnet tælle mig frem til – 44 arter på listen. Wilsons svømmesneppe og hvidrygget ryle er ikke på listen, da de er set på nærliggende Kofoeds Enge og Aflandshage.

De seneste tilføjelser til Pølsens lange vadefugleliste er sortvinget braksvale 28-29/8 2015, sibirisk hjejle 27/7-1/8 2008, hvidrygget ryle 15-18/7 2008 og plettet mudderklire 10/8 2005. Hvad bliver art nummer 46? Mulighederne er mange; stylteløber er den mest almindelige vader, som endnu ikke er set på lokaliteten. Triel mangler også, selvom området nok ikke er optimalt for den art. Ørkenpræstekrave, lille gulbenet klire, bairds ryle og spidshalet ryle er også muligheder.

stribet_polsen_1

Stribet ryle med almindelige ryler, grågæs, gråænder og knopsvane, Pølsen, 15/8 2016

Ingen jomfruer i Horreby

Onsdag d. 27. juli 2016 samler jeg TBR op på Hans Knudsens Plads kl. 6. Planen er klar. Der skal laves stort på pølsen. Vi starter i fugletårnet ved den sydlige lagune, men der er få vadefugle; formentlig pga. høj vandstand. Vi beslutter derfor at køre til dæmningen, og armeret med skop og termokander går vi nordpå langs stranden. Da vi er nået nordspidsen ved 8-tiden og skal til at pakke skoperne ud, bipper telefonen. Jomfrutrane i Bøtø!!! Fundet af KMO og Kim Duus.

Det tager ikke mange sekunder, før vi vender snuden sydpå og løber – næsten – hele vejen til bilen. Så havde vi også fået dagens motion. Godt svedige sætter vi os i bilen. Der er god stemning, for fuglen er på plads. Der går dog ikke mere end ca. ti minutter, før vi får en nedslående melding om, at fuglen er lettet og fløjet lavt NØ. Hvad gør fuglen nu? Er den trukket? Eller er den blot fløjet på et fourageringstogt? Vi beslutter at køre til Vestmøn og stopper lige øst for dæmningen til Bogø i håb om, at vi kan se fuglen krydse Storstrømmen (hedder farvandet det?) på vej fra Falster til Møn. Men nej – ingen trane. Vi fortsætter til Fanefjord, hvor vi tjekker landskabet fra kirken, men heller ingen traner her. Vi diskuterer, om vi skal prøve lykken på Møn. Vi taler med HKR, som tjekker Nyord, og beslutter derfor at fortsætte mod Sydfalster ad småveje langs østkysten. Hits vender altid tilbage til udgangspunktet, lyder det i baghovedet… Vi triller gennem landsbyerne Horbelev, Meelse og Karleby, ser afviser til landsbyen Horreby og tjekker markerne. En sølvfarvet postkasse er det nærmeste, vi kommer en jomfrutrane.

Vi når Bøtø by, hvor vi på en jordmark gør dagens foreløbig bedste obs; småspove 9. I stedet for at køre til Bøtø Nor og stå og tude med de andre dippere, beslutter vi at stoppe på Godthåbs Allé ca. 2 km nord for noret. Flere kendte ansigter dukker op: HHØ, SBP, FSH, IBJ m.fl.

Ved 12.30-tiden ringer telefonen. Det er FSH, som er i røret. Han beretter om to sydflyvende traner nord for os, og den ene virker mindre end den anden! Jeg ringer til HHØ, da han og SBP netop er kørt videre. Kort efter spotter TBR to traner komme imod os fra nord kurs syd. Jeg får dem i tuben og kan desværre konstatere, at det er to almindelige… I mellemtiden er HHØ og SBP ankommet, og vi sludrer om løst og fast, indtil TBR endnu en gang melder trane. Kl. er 12.50. En enlig trane kommer fra NV kurs SØ. Jeg er den eneste, der har skopet fremme. Jeg bliver helt stille, da jeg får den i skopet. Da den er ret ud for os kurs nord, kan jeg se, den har en hvid tegning bag øjet, og at den har sort på halsen ned til bugen. Det er sgu den. Jomfrutranen! Fuglen flyver nord om os, krydser Godthåbs Allé og taber højde i retning af Bøtø Nor.

jf2

jf1

Jomfrutrane 2K+, Marielyst, 27/7 2016. Bemærk lille hak i yderste armsvingfjer på både højre og venstre vinge. Håndsvingfjerene er intakte – til forskel fra fuglen set i England i foråret

tbr1

God stemning på Godthåbs Allé i Marielyst. Jomfruen er bogført!

Der ringes til JAE, som er ved Bøtø. At dømme efter tonelejet, er der dårlig stemning. De kan ikke genfinde tranen fra tårnet.  Nå – TBR og jeg beslutter, at vi må hjælpe, så vi kører sydpå ad Bøtø Ringvej og prøver et par sideveje mod vest. Ved andet forsøg er der gevinst. Vi stopper for enden af Trolliusvej og endnu en gang genfinder TBR jomfrutranen, som på passende afstand står på en græsmark nær to traner. Det varer ikke mange minutter, før de første biler fyldt med twitchere ankommer.

hkr

HKR med barn twitcher jomfru på Trolliusvej

Der er tidligere godkendt 5 fund i kategori A:

1992: Vejlerne, 3-6/6

1986: Ulvedybet, 10/7

1984: 2 trk. Skagen, 30/5

1952: Jægerspris, 15/4

1901: 2 Husby Sø, 15/5

Dertil kommer et fund af en undsluppet fangenskabsfugl:

2002: Elkenøre, Falster, 1-10/2; fuglen var tam og havde burfuglering om venstre ben

Desuden er der tre fund i DK af formodede undslupne burfugle (disse fund er dog ikke indsendt til SU):

ca. 1974: Rømø, maj

1972: Skagen, 28-30/4

1971: Skagen, 5/5

Fuglen i Bøtø i juli 2016 havde ingen ringe, og vingerne så fine ud. En fugl i Cumbria, England, set i perioden februar til i hvert fald 11. juli 2016 er et andet individ end Bøtø-fuglen. Flugtfoto af den engelske fugl ses her. Bemærk, at den har knækkede håndsvingfjer i begge vinger. Håndsvingfjerene på Bøtøfuglen var intakte.

Det er helt naturligt, at der har været en diskussion vedrørende fuglens oprindelse. Arten har nemlig både optrådt med formodede spontane forekomster samt som undslupne fangenskabsfugle i Skandinavien. I Norge, Sverige, Finland og Danmark er der i alt ca. 32 fund af formodede spontane fugle. Dertil kommer – foruden det danske fund af en burfugl fra 2002 – et fund af en fugl med klippede svingfjer i Nordnorge i juni/juli 1968. Desuden er der fund af formodede undslupne fangenskabsfugle i Norge i juni 1975 og sommeren 1977 samt i Finland i august 1927.

I Sverige er der ca. 13 fund af 15 individer godkendt i kategori A. Klik her for at se de svenske fund. Som det ses, er der en klar overvægt af fund i maj og juni (10 fund). Der er dog også et juli fund (Gotland, 1934) samt et fund 5/8 1976 i Falsterbo. I Finland er der ca. 16 fund godkendt i kategori A (seneste fra 24/5 2016) – også med en klar overvægt af fund i maj og juni. Finlands første fund af arten er dog fra august (31/8 1972). Enkelte af fundene i Fennoskandinavien drejer sig om fugle, som er set i flere lande.

I Fennoskandinavien er tidligste fund af en formodet spontan fugl fra midten af april. Forekomsten topper ultimo maj, og der er enkelte fund i juli og august samt et enkelt fund i midten af oktober i Finland.

Datoen for Bøtøfuglen falder altså uden for kulminationsperioden i Fennoskandinavien. Men der er dog tidligere fund af formodede spontane fugle i juli og august. Hvis Bøtøfuglen ikke bliver i flere måneder, viser sig at være tam eller kan spores tilbage som en undsluppet fangenskabsfugl, er det sandsynligt, at fundet bliver godkendt i kategori A. Det kan være en fugl, som er trukket til Skandinavien i maj/juni, ikke har kunnet finde en mage og derefter er trukket sydpå og havnet på Falster. Ligesom prærietranen i 2013, som sås 7/5 i Finland og 27-28/5 på Møn.

OPDATERING:

Fuglen sås på Lolland/Falster frem til 6/8. Sidst i perioden sås fuglen primært ved Roden Fed, Østlolland. Samme fugl genfandtes i det centrale Polen ved Ruda Milicka 12/8 og sås frem til 15/8. Som det ses på kortet, har fuglen trukket ca. 5oo km mod SØ.

kort2

Jomfrutranens whereabouts


*

*