Dværgcanadagåsen ved Selsø Sø

Her følger lidt fotos af dværgcanadagåsen, der blev fundet ved Selsø Sø onsdag 25. marts 2020 af JAE.

Tjek desuden en video af dyret her – optaget af IBJ.

Dværgcanadagås, Selsø Sø, 25/3 2020. Foto: AH

   

Dværgcanadagås (og grågås), Selsø Sø, 25/3 2020. Fotos: IBJ

Chefen

Så er det forår. Den første kongeederfugl er trukket forbi Hyllekrog (8/3), og inden udgangen af måneden fyldes DOFbasen af hunfarvede rødstjerter, syngende løvsangere og måske en tidlig lærkefalk. Sådan har det været i mange år, og sådan bliver det nok også i 2020. Men hov – stop lige! Det må man altså ikke endnu.

Marts er en sjældenhedsfattig måned, men marts 2020 vil allerede indskrive sig i historiebøgerne med den (måske?) første multiobs af høgeugle. To fugle sammen i en skov på Sjælland, hvoraf den ene tilsyneladende skulle have sunget(!). Det er vist første gang, at der er hørt syngende høgeugle i DK. Syngende spurveugler var der jo en del af efter invasionen i 2011/2012 uden, at der blev konstateret yngel, så mon ikke disse høgeugler også snart finder ud af, at de skal gemme krudtet, til de er trukket mod nord?

Kaster vi et blik på nabolandene, sker der heller ikke det vilde, men en 2K lattermåge og en adult rosenmåge i det sydlige England er værd at nævne. Ifølge tarsiger.com er det den eneste rosenmåge i Europa i vinteren 2019/2020. Arten er tilsyneladende blevet sjældnere i Europa ift. for 20 år siden, og sidste danske fund er tilbage i 2007/2008, hvor en langtidsstationær 1K – senere 2K – gæstede Esbjerg Havn i perioden 27/12-29/6. De danske fund er gjort i følgende år: 1955, 1984, 1988, 1993, 1994 (2), 1995, 2000 (2) og Esbjerg-fuglen.

Sølvhejre, Utterslev Mose, 3/3 2020. Tredje år i træk med fund i mosen.

Jagtfalk 2K, Hansted Reservatet, 7/3 2020. Chefen blandt falkene. Den var fed. Arten har en meget svingende forekomst i DK; 2015 var rekordår med 12(!) fund, 2016 (3), 2017 (1), 2018 (1), 2019 (3) inkl. Hanstholm-fuglen, der blev opdaget ved Hamborg, øst for Hanstholm, 13/10 2019.

Gråmåge 2K med sølvmåger, Hanstholm Havn, 7/3 2020

Rødhovedet and han med taffelænder, Utterslev Mose 10/3 2020. Fuglen er tidligere på året set i Sortedamssøen, Peblingesøen og Gentofte Sø. Dagen efter, fuglen gæstede mosen, lå den i Damhussøen.

Sorthovedet måge med stormmåge, Holmesø, Brøndby Strand, 10/3 2020. “Rødnæb”, der har gæstet lokaliteten siden 2002.

Rap, rap

Februar – våd, varm og med overraskelser på Sjælland. Hele tre sjældne SU-arter fundet inden for en periode på ti dage er absolut godkendt. En hun sortstrubet drossel blev fundet på Køge Sydstrand af Orla Jakobsen 18/2. Det drejer sig om 18. fund af arten i DK og første fund siden 2017, da en hun blev fotograferet i en have i Lystrup mellem Hillerød og Slangerup 25/4. Hermed er de sidste fem sortstrubede drosler i DK fundet på Sjælland. Så nu må det snart være tid til en brundrossel.

Samme dag som droslen blev fundet, lavede JHC en hun halsbåndstroldand i Søholm Engsø på Stevns. Selvom det er en art, de fleste efterhånden regner med at bogføre hvert år pga. returnerende individer, er det stadig et hit. Fundet var det 17. i DK, og det første af en hun siden 2002, hvor HBJ opdagede en på Skjern Enge, der sås 31/3-17/4, og en trak forbi Skagen Nordstrand 3/4 opdaget af ROC.

Halsbåndstroldand hun og troldænder, Søholm Engsø, Stevns, 23/2 2020

Periodens sjældneste fugl var dog en sibirisk fløjlsand han. Det var igen JHC, der lynede – denne gang ved Sandflugtsplantagen, Rørvig, 27/2; fuglen var fortsat på plads 29/2 og udgør 3. fund af arten i DK. Første blev opdaget ved Blåvands Huk 12-18/10 2009 af THH og sås igen i marts 2010, februar-marts 2011 og oktober 2014, mens nr. to blev fundet af RS ved Vesterlyng 7-17/2 2018.

I Norge blev en 2K ismåge set på Röst, Lofoten, 19-21/2, mens Holland havde en kumliens hvidvinget måge 29/2 og et vinterfund af sabinemåge! Man hører næsten hver vinter om sabinemåger i Nord- og Vesteuropa, men mon ikke de fleste er fejlobsede rider? Fotodokumenterede vinter-sabiner i Danmark og vores nabolande hører i hvert fald til sjældenhederne.

Et fynsk hit

De fede og de mindre fede. Sådan er det med mennesker og fugle. I toppen findes tornhalesejler og albatrosser og i bunden tamdue og kohejre. Derfor var det måske ikke så overraskende, at der skulle gå næsten 25 år fra min første kohejre i DK til, at jeg så nummer to.

Den første var på den – for mit vedkommende – legendariske dag, 11. november 1995, hvor jeg bogførte hele tre nye DK-arter. Rykkede med JES (vist nok med den hedengangne Hundested-Grenå færge) om morgenen til Hirtshals, hvor bonapartemågen, der var fundet 7. november (2. fund i DK), var på plads. Derefter blev kursen sat mod Thy, hvor DK’s 8. kohejre gik på en mark nær Madsted ved Ove Sø. Dagen sluttede med en (måske spontan?) dværggås blandt skovsædgæs ved Rosvang.

Tilbage til nutiden, hvor kohejre er ved at være en årlig gæst med fund i 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 og 2019 – heriblandt første multifund – en flok på 4 ved Herning i november/december 2019. Med de stigende temperaturer og kohejrens evne til at kolonisere nye områder er det nok ikke utænkeligt, at det bliver en dansk ynglefugl inden for de næste 30 år? Kohejre blev første gang konstateret ynglende i Storbritannien i 2008. Læs mere om kohejre i UK her.

På vej fra Skagen til Ærø 14. februar svingede jeg forbi Sortemosen nær Svendborg, hvor kohejren, der var fundet 5. februar, poserede sammen med nogle køer. Den var – ærlig talt – ikke det mest ophidsende hit, men i februar skal man ikke være kræsen, og en trompeterende trane på en bakketop skabte god stemning på den hitfattige motorvejsponton kaldet Fyn.

Alliker og kohejre, Sortemosen, Svendborg, 14/2 2020

Trane, Sortemosen, Svendborg, 14/2 2020

På skovtur

Tirsdag 4/2 blev fejret med det fjerde dyp på høgeuglen i Grib Skov, men dog lidt kompensation i form af en fin sortspætte og stor torn. Førstnævnte er en cosmic mindf*cker i Københavns Kommune. I DOFbasen er der blot indtastet to observationer fra kommunen – begge fra 1985; 13/9 og 22/9 overflyvende midtmosen.

Sortspætte, Grib Skov, 4/2 2020

Stor tornskade, Grib Skov, 4/2 2020

Sump i mosen

Hvor det sene efterår var super til sjældne fugle på Sjælland, har vinteren 2019/2020 været mere moderat. Der har dog været flere overvintrende høgeugler, men efter tre forgæves forsøg i Grib Skov skal der ikke skrives mere om den art.

Her følger et par fotos.

Halsbåndstroldand ad. han, Søndersø, 17/12 2019. En gammel kending, der blev opdaget i januar 2013, og som er set hver vinter lige siden. Ifølge BWP er den ældste troldand, bekræftet gennem ringmærkning, 14,5 år, så der er chance for, at københavnske birdere kan sutte den overvintrende yank mange år endnu.

Kaspisk måge 2K med sølvmåger, Gilleleje Havn, 27/12 2019. Ifølge DOFbasen er der blot gjort ét fund af arten i Nordsjælland i 2020 i løbet af januar – en 3K+ i Gilleleje Havn 1/1. Samme fugl?

Sumpmejse, Utterslev Mose del 2, 21/1 2020. Utterslev Mose del 2 og Kagsmosen er hotspots for arten i Københavns Kommune. Ifølge DOFbasen var der i 2019 et enkelt fund i Ryvangens Naturpark, i 2018 var der to fund i Fælledparken, og i 2017 var der obs af arten på Kastellet og i Vigerslevparken.

Høgs i Holbæk

17. november 2019 blev en høgesanger 1K fundet i Kalvemosen i Holbæk af Zander Knokgaard. Et rigtig hårdt fund. I 2019 var der ingen (!) fund af arten i foråret, hvilket måske kun er sket én gang før i nyere tid – i 2015. Efteråret var nogenlunde for arten med 7 fund (alle 1K); Agger Tange 24/8 ringm., Agger Tange 25/8 ringm., Hamborg øst for Hanstholm 26/8, Sønderho 9/9, Mandø 21/9, Grenen 21-29/9 og Viborg 29/10-11/11.

Fuglen i Holbæk har rastet på lokaliteten indtil i hvert fald 13. december, og det er første gang, at arten ses i december i DK. Ved besøg på lokaliteten 10. december så fuglen ud til at være i god kondition, men det er nok tvivlsomt, om den kan overleve en længere kuldeperiode.

Ifølge DOFbasen er det 14. fund af arten i Vestsjælland siden 1990; de seneste er 1K Nakke Hage, Rørvig 25/9 2010, 1K Røsnæs 9-11/10 2011, Egerup Strand 3/9 2014, 1K Røsnæs 14/9 2014 og 1K ringm. Agersø 1+8/10.

Østdanmark har haft et meget fint sent efterår for sjældne småfugle, hvor højdepunkterne har været taigafluesnapper Gentofte Sø 10/11, humes sanger Salthammer, Bornholm 8-10/11 og Vestre Kirkegård, Kbh. 25-29/11, brun løvsanger Skørringe Gods, Falster 30/11 og fuglekongesanger Stevns Fyr 30/11-1/12 og Avnø 1/12.

Høgesanger 1K, Kalvemosen, Holbæk, 10/12 2019


*

*