Referat af chefmøde 160307

Tilstede på StuF var HAG ABK RS MKH og til dels KHa, der dog virkde lidt slap i koderne pga.bad chinese.

Følgende ting blev vist nok slået fast:

Havørn giver halv point på faste træklokaliteter, Stevns, Hellebæk og Skagen. Dette burde måske også gælde for arter som sort glente og hedehøg, da formålet jo er, at der skal findes nye hits på nye lokaliteter, og vi ikke skal klumpe os sammen på sutte-lokaliteter.

KOrttået træløber kan laves på lokaliteter, hvor den ikke er set i et år.

Kirsten er 41 og giver ikke flere frække fadøl efter kl.0155 

ABKs sortgrå ryle fra Knudshoved er disket pga at den var fundet inden nytår. Der burde være strafpoint for at prøve at presse point ud ad sådan noget. Hagermans 5-flok fra samme lokalitet giver point pga nye fugle. 

Det var vist rundt regnet hvad vi kom frem til. Dog skal det nævnes at gedsersisken blev genbehandlet og godkendt som hvidsisken ud fra foto. Alle tilstede stemte +. HBr forholder sig dog stadig skeptisk, så sagen er stadig varm.

Lad høre, hvis der er noget jeg har glemt eller misforstået, det sker ofte med ad hoc referanter.

mvh MKH

23 Responses to “Referat af chefmøde 160307”


 1. 1 ABK 18. marts 2007 kl. 12:24

  MKH tager fejl.
  De sortgrå ryler, der overvintrer i Danmark, flytter rundt. Der var set en sortgrå på Knudshoved Færgehavn i december, og den dag jeg var der, medio januar, var der 7. Det er sikkert nye fugle, idet lokaliteten i mellemtiden var besøgt, hvor antallet af sortgrå var nul.

  Havørn i Hellebæk giver point. Brun Løvsanger på Christiansø giver point. Pirol og turteldue i Gilleleje giver point. Vi kan ikke have disse underlige småregler, der negligerer gode lokaliteter. Jeg tror, at denne misforståelse bunder i, at nogen har overdrevet fokus på sekundalokaliteter.

  Jeg vil illustrere det med denne situation. MKH og jeg skal til fødselsdag. MKH stopper i indkørslen, hvor han begynder at spise småsten. Jeg fortsætter ind i stuen og spiser lagkagen. Nogen synes det er godt at se to Havørne i Savlemosen. Men jeg vil hellere se ti i Hellebæk

 2. 2 MKH 18. marts 2007 kl. 13:50

  Som en af arkitekterne bag pointkonkurrencen, må jeg tage på mine skuldre, at formålet med konkurrencen øjensynligt ikke er blevet forklaret godt nok. Det er sandt, at det er lettere at se havørn på Tælle-prik end på Stubben, men de 10 havørne på en god dag ved Hellebæk vil blive fundet hvad enten ABK er til stede eller ej. Og heri ligger hele humlen: Det gælder ikke om at se fugle, men om at FINDE fugle. Det er u-chefet at birde hvor man ikke gør en forskel. Den brune løvs på Chrø eller turtelduerne ved Gilbjerg kunne snildt forblive overset i mangel på chefer, hvilket ikke er tilfældet med ørne på Stevns eller hellebæk eller for den sags skyld storlommer ved Skagen. Selvom det er gode ædelarter læner det sig så tæt op ad sut, som det kan….Men hvad så med sølvhejren i klydesø, vil den kvikke birder sige – den vil jo også blive fundet alligevel. Såre sandt, men det er fuldstændigt umuligt at vide hvornår den dukker op ( i modsætning til de ovenfornævnte arter) og derfor er eksempelvis sølvhejre på Amager god pointart.

  Mht sortgrå ryle er det kommet mig for øre (fra pålidelig kilde, der var tilstede i bilen) at turen til Knudshoveds moler netop var retter mod at se sortgrå ryle, der var claimet et par uger inden. Det er muligt, at de tosser rundt, men vi husker, hvordan MKHs store tornskade, der ikke blev set en måneds tid, ikke gav nogen point i Maglemosen, da den blev genfundet. Som fåtallig vintergæst, der har det med at strejfe, mener jeg godt, at de to arter kan sidestilles.

 3. 3 cheferneifelten 18. marts 2007 kl. 17:26

  Point konkurrencen handler om at finde hits. Man kan finde hits på gode lokaliteter og på sekundalokaliteter. Det er altid en overraskelse at se en Havørn, hvis det ikke er på en ynglelokalitet. Overraskelse = ædelart.

  Jeg mener, at de fleste har en forventning om, hvad de finder, når de tager i felten. Jeg forventer Blådrossel, når jeg birder på Bornholm i maj. Og jeg forventer Grøn Biæder på Grenen i juni. Nogen forventer hvid vipstjert og sølvmåge, og det er også fint nok.

  Tak for debatten.

 4. 4 MKH 18. marts 2007 kl. 20:33

  Vel talt, og derfor er kompromiset 1/2 point på nævnte lokaliter vel også den gode løsning fremfor fuld eller 0 point. Det er jo ikke for at tilgodese/forfordele nogen…jeg birder da mindst ligeså meget på “undtagelses-lokaliteter” som Gilbjerg og Stevns som andre deltagere, og skyder således mig selv i foden med som fortaler for undtagelser. DET SKAL BARE KUNNE BETALE SIG AT PRØVE NOGET NYT, fremfor at man bliver sikker vinder, blot man tager samme sted hen som alle andre, fordi der er stor chance for at lave point. Det er der ingen, der siger man ikke skal, men det er ikke det konkurrencen handler om.
  Selv tak for debatten.

 5. 5 IBJ 18. marts 2007 kl. 21:55

  Man kunne også argumentere for, at fx havørn skulle give DOBBELT antal point på Stevns/Skagen/Gilbjerg, idet det høje birder-per-ørn-index disse steder jo faktisk gør det ufatteligt meget sværere at ædle på disse steder i forhold til fx i Maglemosen.
  Sidegevinsten ville så være, at flere chefer forlod håbløse sekunda-lokaliteter og bevægede sig til GODE lokaliteter med muligheder for REELLE hits.

 6. 6 ABK 18. marts 2007 kl. 22:33

  KOFOED HANSEN. Din stædighed kender ingen grænser, men jeg mener, at der er researchet ALT FOR LIDT hvad angår pointgivningen. Du argumenterer, at havørn i Hellebæk skulle give 0,5 point. Fint nok. Men hvorfor i alverden skal storkjove så give 3 point på Nordkysten???
  Storkjove er jo mere almindelig end Havørn på Nordkysten.
  Points’ne trænger til revision. Og det kan kun gøres ved at se på totalerne for de enkelte arter på de forskellige lokaliteter. Når de totaler er gjort op, kan vi finde det korrekte antal point til de forskellige arter, skipper.

 7. 7 MKH 19. marts 2007 kl. 06:53

  Du blir aldrig nogen Reimer Bo….Man kan da ikke bare slutte en debat midt idet hele ved at skrive tak for debatten, uden at alle har haft mulighed for et sidste ord.
  Jeg vil nu opsummere for en sidste gang:
  Havfugle, med invasionsagtige forekomster (a+sodskråpe, st.storm, kjover, sabine etc) kan KUN give point EEN gang pr dag, dvs at du max kan score tre point for storkjove. Problemet er, at du godt kan se 10 havørne på en god dag på de pågældende lokaliteter, og sætter du dig 100 m fra de andre – det ville jeg gøre på Hellebæk – kan du således uden problemer lave 18-20 point på en almindelig art pr.dag (gir den ik 2 point nu?). Det må ikke kunne lade sig gøre, derfor er reglerne som de er. Vi kan også gøre havørn til en singlepointer (som med havfugle), men det synes jeg nu den er for fåtallig til.

  Mens ABK sidder og spiser lagkage (ser 10 havørne og en kongeørn på Hellebæk) finder MKH en plovmand (10 pomeransfugle og en sort stork i Søborg sø) i indkørslen, og går ud spiser trøffelsouffle for pengene.

 8. 8 MKH 19. marts 2007 kl. 07:08

  Hov, glemte lige denne her:

  “Sidegevinsten ville så være, at flere chefer forlod håbløse sekunda-lokaliteter og bevægede sig til GODE lokaliteter med muligheder for REELLE hits.”

  Tak for den IbJ, du har lige præcis formuleret hvordan, der vil blive fundet et minimum af sjældne fugle i DK. Netop hvis vi allesammen kørte til Klydesø, Ølsen, Stevns, Hellebæk eller Gilbjerg hver gang vi rykkede ud,
  ville et da være en falliterklæring.

 9. 9 IBJ 19. marts 2007 kl. 10:00

  MKH: Humor er åbenbart en alvorlig sag – i hvert fald for dem der ikke forstår den. Og den mere seriøse del af mit indlæg – nemlig spørgsmålet om pointgivningsreglerne – forholder du dig så ikke til.
  Jeg kan kun støtte op om ABKs forslag: Lad os få slået fast hvor sjældne de forskellige arter er i forhold til hinanden, så pointsystemet kommer mere i overensstemmelse med virkeligheden.
  Reglen om at en art kun giver point én gang pr. dag på samme lokalitet troede jeg var indført forlængst – ligegyldigt om det så er storkjove, havørn eller amurfalk.

 10. 10 ABK 19. marts 2007 kl. 13:45

  Reglen om at man kun får point for et individ per art per dag per lokalitet er god.

  Fordelen er, at vi så slipper for at tage stilling til hvad der er en invasion og hvad der ikke er. Det var invasion, da der blev set +400 aftenfalke i Skagen i 1992. Men er det invasion hvis der ses 40?

  Jeg mener også, at vi må have tal på bordet for at vi kan afgøre hvor almindelig en art er i forhold til en anden. Jeg vil derfor foreslå, at vi, der er interesserede, undersøger forekomsten af pointgivende forekomster (inkl fænologiske). De arter, man har undersøgt, publicerer man så her på forummet.

  Lad os tage forekomsten af arterne i perioden 2004 til og med 2006. Vi vil gerne kende:

  Antal iagttagelser
  Antal fugledage (2 individer på én dag giver 1 fugledag. 2 individer på to dage giver 2 fugledage)
  Gengangere og oplagte fejlobs sorteres fra

  Eventuelle særregler for hvorfor en art giver flere point i en landsdel (eller lokalitet) end en anden, skal også dokumenteres. Ingen særregler uden dokumentation. Mange af særreglerne mener jeg kan ungås ved at benytte reglen om at man kun kan få point for et individ per art per dag per lokalitet.

 11. 11 HAG 19. marts 2007 kl. 15:55

  ja jeg vidste denne blog ville blive en succes. MKH foreslog at lave en formålserklæring – jeg kan godt skrive de første linjer og så kan I andre bare logge ind og redigere i det?

 12. 12 MKH 19. marts 2007 kl. 16:15

  singlepoint-reglen har været længe undervejs og er god et godt stykke hen ad vejen. Dog ville jeg føle mig snydt hvis jeg sad på Stevns og lavede en kongeørn kl.9 for at blive hængende til langt ud på eftermiddagen og lavede en til kl.16, som jeg ikke fik point for. Singlepoint, mener jeg, skal KUN gælde arter der ofte/årligt kommer med måske 5+ individer pr.dag. Dette drejer sig netop om eks. havfugle, havørn, samt en del pointarters optræden på skagen eks. pirol, karmin, , hortulan, aftenfalk.Ligeledes mener jeg der bør gøres forskel på f.eks steppehøg og hedehøg i Skagen og resten af DK. Men jeg forstår godt, at deltagere, der evt kunne tage en måneds læseferie på Skagen opponerer. Vi kan da godt lave en søgning på forekomster, men det er da et helvedes arbejde. Det nuværende sæt er udarbejdet ud fra 7-8 års følgen-med i de forskellige lokaliteter, men det er så ikke godt nok.
  Og til Ib, unskyld, jeg troede nok du mente det, måske fordi det er det, du har sagt de sidste 3 år:-). Og jeg har da svaret: Vi kan godt give dem dobbeltpoint, men jeg sætter mig da bare på min egen bakke på Hellebæk (det ville jeg nok gøre alligevel for at slippe for dudes med frokostkurve). Reglerne er baseret på at DET IKKE MÅ VÆRE FOR LET AT FÅ MANGE POINT NOGEN STEDER, så er der ikke gjort forskel på folk med og uden bil, med og uden præmielokaliteter i baghaven, med og uden tid ad libitum til at tage til stevns, hellebæk eller Gilbjerg på en god vejrudsigt!
  Jeg har prøvet at få KHa på banen eftersom han vist er den eneste er sidder inde med det helt opdaterede pointsæt, men der er ikke hul igennem.

 13. 13 MKH 19. marts 2007 kl. 16:20

  Nej, erase that – jeg stemmer også for at alle trækfugle (excl.SUarter) kun kan give point en gang pr.døgn. Men rastende fugle bør give point pr.fund – flokke undtaget.

 14. 14 MKH 19. marts 2007 kl. 16:21

  ja, der skulle jo have stået TRÆKKENDE fugle og ikke trækfugle. Ser frem til formålserklæring.

 15. 15 IBJ 19. marts 2007 kl. 18:19

  Til MKH: Ja, det er rigtigt, at jeg ikke mener man skal straffes dobbelt med halve point på gode lokaliteter, hvor antallet af birdere gør sjældne fugle temmelig svære at ædle. Og hvis man har mod til at stille sig mutters alene på Stevns eller i Skagen, skal ædelarter selvfølgelig belønnes på lige fod med alle andre steder. De færreste vil dog nok turde gøre det, når der er meldt ådselsgrib i baglandet i Skåne.
  Og så ved vi jo godt at du ikke tager til Hellebæk lige meget hvor mange point, der er på højkant.

  ABKs research-forslag går jeg stærkt ind for. Jeg bruger gerne lidt tid i dofbasen på at skaffe tal for nogle af de arter jeg mistænker for at have besynderlig pointgivning i øjeblikket. Fx en del fænologiarter.

  Hvis reglen om kun at give point en gang per art per dag per lokalitet indføres, skal man vel overveje om det ikke bør gælde både rastende og trækkende fugle. Ellers kan fx et godt vendehalsefald på Stubben eller andre steder hurtigt give en anseelig mængde point. Og OK – SU-arter kan for min skyld godt give point per individ hvis man laver flere fund af samme art på en dag fx to indtrækkende Små Skrigeørne på Stevns, som vel at mærke ikke er meldt udtrækkende ved Falsterbo.

 16. 16 MKH 19. marts 2007 kl. 20:21

  OK, done deal. Eftersom der er 0 opbakning fra KHA (der også mener at det skal kunne betale sig at prøve noget nyt/at vi skal finde flere hits), smider jeg håndklædet i ringen. Næstsidste gang jeg var på Stevns lavede jeg 2 havørne, sidst jeg var på Hellebæk også 2, det er win-win for mig.Hellebæk er en SUTTElokalitet.
  Enig mht eks. vendehals- eller hortulanfald, men f.eks blåhals, bryn, fuglekongs, ll.flue etc skal give point pr.fund, da de er meget sjældnere. Chrø er lidt af en joker, der bør have særregler (eks. point pr.gang.pr.art pr.dag.pr lokalitet – skal vi for letheds skyld ikke kalde det singlepoint).

  Hvad med steppehøg på Skagen, skal den være lige så meget værd som steppehøg på Amager?

  Skal en islom på Grenen være ligeså meget værd som en i Roskilde fjord?

  Hvis man laver to rødryggede svaler trk. på en dag, skal man kun have point for den ene?

  Ib er appointed forekomstforsker, og vi ser frem til et udspil når han er klar.

  Fænpoint er som udgangspunkt vejledende, og skal egentlig forhandles pr fund. Kun hvid vip, grans og munk har faste point som årlige vintergæster.

 17. 17 ABK 19. marts 2007 kl. 21:07

  Vi kan godt have en undtagelse om, at to trækkende individer af en SU art på samme lokalitet på samme dag giver point for to forekomster.

  Til spørgsmålene mener jeg, at en steppehøg giver lige så mange point i Skagen som på Amager. Og at en islom giver lige mange point i Skagen og i Roskilde Fjord. Og at to rødryggede svaler samme dag giver 1 point.

  Til de rastende fugle, kan vi løbe ind i problemer, eller udfordringer om man vil. Vil det være en ide at arten skal give 8 point eller flere, før man kan få ekstra point for multiple records???

  Christiansø kan også komme til at give hovedpine. Den 18. maj 1990 skulle der have rastet 175 blåhalse på øerne, ifølge Lyngs’ oversigt. Hvad gør vi med points hvis et lignende fald kommer på Stubben om to måneder???

  Der er nu oprettet en ny tråd: “Så almindelige er arterne”, hvor vi kan dokumentere hyppigheden af arterne, så vi er sikre på, at tildelingen af point til de enkelte arter bliver nogenlunde korrekt.

 18. 18 MKH 20. marts 2007 kl. 08:24

  Hvad med at, man max kan få point for 3 fugle af en art pr dag. Således er der taget højde for invasioner, som den deg med to torsdage i en uge, hvor der er mere end een blåhals på Sutten.
  Fuglene er tildelt point efter deres almindelighed – eller rettere sagt, hvor hårdt der skal kæmpes for dem. Nogle arter er langt mere almindelige på Skagen og Chrø end andre, det bør der tages hensyn til. Andre er langt mere talrige i vadehavsregionen, f.eks.bjerglærke og skestork, disse arter er der også gjort undtagelser for.
  Det blev som udgangspunkt gjort med det formål at, hvis enten KHa eller jeg fik en præmieuge på Skagen, og den anden ikke havde tid, var konkurrencen ikke lukket på forhånd. Det er ikke utænkeligt m 3 dage i træk hvor en deltager laver arter som steppehøg, pirol, biæder og laner og så er der altså dømt udbrydergruppe.

  Jeg forstår godt, at ABK, der har læseferie i hele maj, mener at fuglene skal være ligeså meget værd i Skagen som resten af DK…men så kunne vi jo næsten ligeså godt ha RoC med i konkurrencen.

 19. 19 ABK 20. marts 2007 kl. 09:37

  Okay MKH, så kan vi sige, at “reglen om at man kun får point for et individ per art per dag per lokalitet” er udgangspunkt.

  Skagen tæller som en lokalitet.

  Christiansø tæller som en lokalitet.

  På alle lokaliteter, bortset fra Skagen og Chrø, kan man få flere point for flere individer for de arter, der giver 8 eller flere point.

  Desuden kan vi sige, at det giver dobbelt op, hvis man finder noget i sin kommune.

  Husk på, at du på de ca. 5 dage du var i Vadehavet sidste efterår, også gerne skulle have et par point med hjem. Det blev til en steppehøg, et par lapværlinger, enkeltbek og bjerglærke, og det er også fint nok.

  Hvor almindelige arterne er, er jo netop det, vi er i gang med at finde ud af på en anden tråd. Det ville være fint, hvis du kunne supplere med at undersøge forekomsten af de forskellige arter

  Vi skal have så enkle regler som muligt, og vi kan jo heller ikke indføre regler der tilgodeser dig, hvis du skulle sidde og ruske tremmer resten af året, fordi du har været medskyldig i at Accumulator Invest gik fallit.

 20. 20 cheferneifelten 28. marts 2007 kl. 10:48

  Omkring forekomst af individer af en pointart på samme dag vil jeg foreslå en absolut simplificering af reglerne. Jeg foreslår at rastende fugle kan give point per fund, medens trækkende fugle kun giver point én gang per dag. To forskellige trækkende amurfalke i Himmelev grusgrave giver således “kun” 80 point.

  Jeg er enig med MKH i at det gælder om at FINDE fugle og at arterne de bedste lokaliteter der regelmæssigt besøges af rigtig mange mennesker, kun skal give halv point af resten af landet! Det er altså heller ikke så svært at finde fuglene selv på disse lokaliter, hvis man sætter sig lidt for sig selv eller bare er opmærksom! Prøv og tænk på hvor det er fundet hits! Ismågen i Langø Havn og Ringnæbbet måge i Nærum gadekær, Halsbåndstroldand i Guldborgsund. Ja de fugle var aldrig blevet fundet hvis alle birdede som IBJ!

  Som det er nu giver pointarter fundet indenfor kommunen +1/3 point med efterflg afrunding, 2 pointsarter giver dog 3 point. Jeg ville ikke have noget imod at tildele dem dobbelt point, da det motiverer folk mere til ikke at tilbringe tiden på suttelokaliterne!

  Mvh KHa

 21. 21 ABK 1. april 2007 kl. 17:17

  Dit forslag forplumrer konkurrencen, KHa. Og det vil kun føre til lange diskussioner om hvad der er kendte lokaliteter for de forskellige arter. Det er noget sludder, at det er lige så let, at finde et hit, når man er én på lokaliteten, ift. hvis der er ti medobservatører. Jeg tror, at dit postulat bunder i, at du ofte færdes på sekunda lokaliteter med sekunda birdere. Prøv at tjekke toplokaliteter hvor der færdes topbirdere, og du vil få et mere nuanceret billede af virkeligheden

  Arter bør give lige mange point på alle lokaliteter, bortset fra ynglelokaliteter, og individer som er kendt i forvejen.

 22. 22 MKH 2. april 2007 kl. 15:11

  Jeg synes det er fint med ideen om, at Chrø og Skagen kun kan udløse point en gang pr dag pr art, og så pyt med at arterne giver fuld point her. Dog vil jeg ændre holdning og nedlægge veto hvis abk tager hele maj på skagen.
  Følgende undtagelser står ved magt:
  korttået træl giver point på lokaliteter den ikke er set 1 år eller mere. Den giver ingen point i udbredelsesområdet i Jylland.
  Kaspisk måge giver ingen point fra Avedøre og sydpå langs sjælland og øernes kyster, ej heller Bornholm/ertholmene.
  Pomeransfugl giver halv point langs Jyllands vestkyst.
  skestork giver halv point langs jyllands vestkyst.
  fortsættes, nu skal jeg til middag.


 1. 1 Referat af chefmøde 160307 « udstødningsrøret « udstødningsrøret Trackback til 17. marts 2007 kl. 21:14

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s
*

*


%d bloggers like this: