KommuneClash 2010

Pointopdatering.

Brug ikke kommentarfeltet. Indskud: 1 fl. spiritus. NB Gråsisken er een art i kommunedysten. Middelhavsmåge kræver foto. Sjældne ynglefugle og lokale sjældenheder, fundet af andre, giver ikke point, hvis de bliver twitchet. Fast forekommende overvintrende fugle må dog gerne twitches.

HBR (Kalundborg):

1.  ll. lappedykker, 2. fiskehejre, 3. gråand, 4. ederfugl, 5. sortand, 6. knopsvane, 7. troldand, 8. hvinand, 9. ringdue, 10. spurvehøg, 11. skovspurv, 12. sjagger, 13. solsort, 14. vindrossel, 15. gulspurv, 16. kvækerfinke, 18. bogfinke, 19. allike, 20. råge, 21. gråkrage, 22. musvåge, 23. musvit, 24. blå mejse, 25. rødhals, 26. grågås, 27. canada gås, 28. sædgås, 29. husskade, 30. sølvmåge, 31. hættemåge, 32. stormmåge, 33. grønirisk, 34. havlit, 35. skarv, 36. blisgås, 37. gravand, 38. fløjlsand, 39. stor skallesluger, 40. toppet skallesluger, 41. havørn, 42. rød glente, 43. blå kærhøg, 44. tårnfalk, 45. agerhøne, 46. fasan, 47. blishøne, 48. grønbenet rørhøne, 49. alm. ryle, 50. rødben, 51. svartbag, 52. klippedue, 53. tyrkerdue, 54. stor flagspætte, 55. sanglærke, 56. silkehale, 57. jernspurv, 58. misteldrossel, 59. dompap, 60. vandrefalk, 61. tejst, 62. lomvie, 63. bjergand, 64. rødstrubet lom, 65. sangsvane, 66. skærpiber, 67. sangdrossel, 68. taffeland, 69, stær. 70, knortegås, 71, sortgrå ryle

Sortgrå ryle 13-02-2010 Røsnæs havn

72. gråspurv, 73. lille skallesluger, 74. gærdesmutte, 75. sortmejse, 76. skovskade, 77. spætmejse, 78. lille korsnæb, 79. sortkrage, 80. skovhornugle, 81. sumpmejse, 82. halemejse, 83. fuglekonge, 84. gråstrubet lappedykker, 85. vibe, 86. huldue, 87. stillits, 88. pibeand, 89. stor præstekrave, 90. bomlærke, 91. hjejle, 92. stor regnspove, 93. spidsand, 94. ravn, 95 bjergirisk, 96 hvid vipstjert, 97 kortnæbbet gås,  98. krikand,

Kornæbbet gås 17/3-10 Tranemosen, Kalundborg

99. Bramgås, 100. Gransanger, 101. atlingand, 102. Splitterne, 103. Rørspurv, 104. Gråsisken, 105. Grønsisken, 106 havterne, 107 engpiber, 108 trane, 109 rørhøg, 110 skeand, 111 bjergvipstjert, 112 dobbeltbekkasin, 113 tornirisk, 114 munk, 115 fjeldvåge, 116 strandskade, 117 husrødstjert, 118 sildemåge, 119 kærnebidder, 120 dværgterne, 121 fiskeørn, 122 svaleklire, 123 ringdrossel, 124 brushane, 125 knarand, 126 klyde, 127 toppet lappedykker, 128 gul vipstjert, 129 islandsk ryle, 130 løvsanger, 131 vandrikse, 132 stenpikker, 133 fjordterne, 134 landsvale, 135 dværgfalk, 136 sule, 137 skovpiber, 138 bysvale, 139 rødstjert, 140 vendehals, 141 træløber, 142 gærdesanger, 142 bynkefugl, 143 hvidklire, 144 digesvale, 145 nattergal, 146 gøg, 147 broget fluesnapper, 148 tornsanger, 149 småspove, 150 rødrygget tornskade, 151 sivsanger, 152 rørdrum, 153 skægmejse, 154 tinksmed, 155 mudderklire, 156 temmincksryle, 157 dværgmåge, 158 mursejler, 159 grå fluesnapper, 160 havesanger, 161 rørsanger, 162 skovsanger, 163 gulbug, 164 sortstrubet lom, 165 lille præstekrave,  166 græshoppesanger, 167 strandhjejle, 168 lille kobbersneppe, 169 skovsneppe, 170 natugle, 171 sortklire, 172 krumnæbet ryle, 173 dværgryle, 174 stenvender, 175 stor kobbersneppe, 176 sort terne, 177 almindelig kjove, 178 lærkefalk, 179 lille fluesnapper, 180 kærsanger, 181 hvepsevåge, 182 stor tornskade, 183 lapværling, 184 mosehornugle, 185 hedelærke, 186 snespurv, 187 alk, 188 ride, 189 duehøg (På årets sidste dag)

MOKO (Rudersdal; Hørsholm)(*= førstegangsfund for kommunen)

1.stormmåge, 2.hættemåge,3 husskade,4 gråkrage,5 gråspurv,6 ll.lappedykker 16/1,7 toppet lappedykker,8 fiskehejre, 9 knopsvane,10 gråand,11 taffeland,12 troldand,13 hvinand,14 ll. skallesluger,15 spurvehøg,16 duehøg,17 grønbenet ørrhøne,18 blishøne,19 svartbag,20 sølvmåge,21 klippedue,22 ringdue,23 stor flagspætte,24 gærdesmutte,25 rødhals,26 vindrossel,27 sjagger,28 solsort,29 fuglekonge,30 musvit,31 blåmejse,32 sumpmejse,33 spætmejse,34 træløber,35 korttået træløber,36 skovskade,37 allike,38 skovspurv,39 bogfinke,40 kvækerfinke,41 grønirisk,42 grønsisken, 43 råge, 44 ederfugl, 45 musvåge, 46 bjergvipstjert,47 jernspurv, 48 kærnebider, 49 stillits, 50 skovhorn,

bjergvip, maglemosen17/1

51.sortmejse, 52.toppetskallesluger,53.tyrkerdue,54.isfugl,55.tårnfalk,56ravn,57.gulspurv, 58 stor tornskade, 59 misteldrossel, 60.stor skallesluger, 61 canadagås, 62 krikand, 63 halemejse, 64 ll.korsnæb, 65 dompap, 66. pibeand, 67. sangsvane, 68. alm.ryle, 69. grågås, 70. vandrikse, 71 rørspurv, 71.natugle,72.sanglærke,73.sule,74.sortand,75. stær,76.huldue,77.rød glente,78.vibe,79.dobbeltbekkasin, 80.fløjlsand, 81.vandstær, 82.fasan, 83.sædgås, 84.tornirisk,85.havørn,86.hedelærke,87.hvid vipstjert,88.stor korsnæb, 89.bjergand, 90.engpiber, 91.sortkrage, 92.silkehale, 93.skærpiber, 94.sangdrossel, 95. storspove, 96 gransanger,

Havørn ad, Vedbæk 17/3.

97.gråstr.lappedykker, 98. Blisgås, 99. dværgfalk, 100. stor præstekrave, 101. rødben, 102. fjeldvåge, 103. Gravand, 104.svaleklire, 105.Gråsisken, 106.vandrefalk, 107.bjergirisk, 108.lapværling, 109.trane, 110. rødtoppet fuglekonge, 111. rørhøg, 112. fiskeørn, 113. skovsneppe, 114.munk, 115.sildemåge, 116.skovpiber, 117.landsvale, 118.bysvale,119.digesvale,120.mursejler, 121.løvsanger, 122.skovsanger,123.rørsanger,.124.sivsanger,125.gærdesanger,127.tornsanger,128.grå fluesnapper,129.broget fluesnapper, 130.gul vipstjert, 131.blå kærhøg, 132.fjordterne, 133.splitterne, 134.rødstjert, 135.nattergal, 136.bynkefugl, 137.gøg, 138.hortulan,139.kærsanger,140.rødrygget tornskade, 140.havesanger, 141.skovsanger, 142.hvepsevåge, 143. stenpikker, 144.dværgmåge, 145. græshoppesanger, 147.lærkefalk, 148.bramgås, 149. drosselrørsanger (m.lydoptagelse), 150. mudderklire, 151. lille flagspætte (rudeskov8/6), 152.havterne, 153.strandhjejle, 154.hjejle, 155.småspove, 156.tinksmed.157.hvidklire, 158.brushane, 159. strandskade, 160 skeand, 161.*odinshane,  162.*sortklire, 163.lille kobbersneppe, 164.*temmincksryle,

Odinshane 1k med alm.ryle og brushøns.

Sort- og hvidklirer, Storekalv 16/8 – tidligere et utopisk scenarie i Rudersdal. Samtidigt kunne 72 tinksmede tælles.

Dværgmåger, fjordterner og hættemåger.

165.*Kærløber, 166.*krumnæbbet ryle, 167.*rovterne, 168.tejst, 169.spidsand, 170.sortstrubet lom,

3 stk. kærløber, Storekalv 16/8.  En 1k krumnæbbet sluttede sig kortvarigt til flokken -ingen alm.ryler sås!

Rovterne ad, Storekalv 16/8. Denne blev lavet af FN, men moko var tilstede og kan derfor tælle arten med. Endnu en fugl sås d.13, men den dippede jeg. Der har været god dækning siden, så dette regner jeg som en ny fugl.

171. knarand, 172.storkjove, 173. vendehals, 174. Sølvhejre, 175. sortspætte (Vaserne), 176.dværgryle*, 177.almindelig kjove, 178.mallemuk, 179. sortterne, 180.hvidbrynet løvsanger, 181. Kaspisk måge, 182. ride

Sølvhejre, Sjælsø 28/8- En længe ventet ædelart til MKH. Denne fugl blev sammen med en vendehals fundet på en lille aftentur oven på et måltid bestående af hjemme(hånd)fangede krebs, kantareller og rørhatte samlet af IbJ JSH og MKH .  Dagens høst betyder at MKH nu for første gang er foran med een (174-173) , og KHA er totalt spillet ud fordi han flytter hele tiden…men indskuddet i KOMMUNECLASH flytter med!

Dværgryle 1k, Storekalv1/9…den 7. first-for-Rudersdal der har rastet på lokaliteten siden MOKO gav sig til at checke den for 3 uger siden. Det er samtidigt vaderart nr.20 i samme periode.  – det er ca. lige så mange, som der er truffet i Rudersdal i historisk tid. Nu venter moko bare på ll.præstekrave, der nu er det største hul på kommunelisten.

1k kaspisk måge med 1k sildemåge, Vedbæk havn 1/11. 2 gamle kaspiske blev set d.30/10.

Ride 1k Vedbæk 1/11, rastede på vandet og tog en tur over havnen. Rastende fugle er sjældne ved Vedbæk, mens arten kan ses udtrækkende i stort tal  efter nordvestenstorme.

183. alk, 184.mellemkjove, 185.lomvie, 186.enkeltbekkasin, 187.skægmejse, 187.Nordisk lappedykker, 188.rødstrubet lom, 189.skarv, 190.islandsk ryle. (efter noget af et pille-arbejde, fandt jeg disse tre mangler på min liste – så skulle der være orden i regnskabet).

Nordisk lappedykker m toplap og blishøns, Furesø 28-11. Ingen nordiske lappedykkere blev set i vinteren 09/10, så det var et glædeligt gensyn.

Årets 4-5. kaspiske måge i vedbæk havn 4-12. Med blå ring V483, spændende at høre hvor den er mærket.

KrHa (Sønderborg): 1. Rødlom ,2.toplap, 3.ll lap, 4. skarv 5. fiskehejre, 6.knopsvane, 7.sangsvane, 8.sædgås, 9.blisgås, 10.grågås, 11.pibeand, 12.gråand, 13.krikand, 14.taffeland, 15.troldand, 16.bjergand, 17.ederfugl, 18.havlit, 29.sortand, 20.hvinand,21.lille skallesluger, 22.toppet skallesluger, 23.stor skallesluger, 24.blå kærhøg, 25.spurvehøg, 26.musvåge, 27.tårnfalk, 28.fasan, 29.rørhøne, 30.blishøne, 31.skovsneppe, 32.storspove, 33.rødben, 34.hættemåge, 35.dværgmåge, 36. sorthovedet måge


Sorthovedet måge, ad vdr, Sønderborg Lystbådehavn 16/1

37.stormmåge, 38.sølvmåge, 39.svartbag, 40.klippedue, 41. ringdue, 42.tyrkerdue, 43.isfugl, 44.stor flagspætte, 45.gærdesmutte, 46.rødhals, 47.solsort, 48.sjagger, 49.sangdrossel, 50,vindrossel, 51.misteldrossel, 52.fuglekonge, 53.skægmejse, 54.blåmejse, 55.musvit, 56.topmejse, 57.sortmejse, 58.sumpmejse, 59.spætmejse, 60.korttået træløber, 61.skovskade, 62.husskade, 63.allike, 64.råge, 65.gråkrage, 66.sortkrage, 67.ravn, 68.gråspurv, 69, skovspurv, 70.bogfinke, 71.kvækerfinke, 72.grønirisk, 73.stillits, 74.grønsisken, 75.dompap, 76.gulspurv, 77.almindelig ryle, 78. knarand, 79. dobbeltbekkasin, 80. gråsisken

Rødben, Sønderborg Lystbådehavn 31/1

81. halemejse, 82. sanglærke, 83. stær, 84. knortegås, 85. bjergirisk, 86. skærpiber, 87. havørn, 88. vibe, 89. stor præstekrave, 90. gravand, 91.skovhornugle, 92.hvid vipstjert, 93.huldue, 94. jernspurv, 95. tornirisk, 96. rørspurv, 97. fløjlsand, 98. lille korsnæb, 99. hjejle, 100. gransanger, 101. skeand, 102. munk, 103. landsvale, 104. atlingand, 105. splitterne, 106. havterne, 107. stenpikker, 108. skovpiber, 109. gul vipstjert, 110. brushane, 111. svaleklire, 112. spidsand, 113. rørhøg, 114. digesvale, 115. gærdesanger, 116. alk, 117. fiskeørn, 118. bysvale, 119. rød glente, 120. nordisk lappedykker

Nordisk Lappedykker én af to fugle, Sønderstrand, Kegnæs 24/4

121. dværgfalk, 122. trane, 123. løvsanger, 124. sildemåge, 125. tinksmed, 126. hvidklire, 127. lille præstekrave, 128. vendehals, 129. broget fluesnapper, 130. rødstjert, 131. ringdrossel, 132. træløber, 133. BIÆDER, 134. Sort Glente, 135. Mudderklire, 136. Lærkefalk, 137. Skovsanger, 138. Havesanger, 139. Tornsanger, 140. rørsanger, 141. mursejler, 142. grå fluesnapper, 143. gulbug, 144. gøg, 145. bynkefugl, 146. kærsanger, 147. canadagås, 148. hvepsevåge, 149.sivsanger

Odense + Nordfyn (KrHa): 1. lille lappedykker, 2. skarv, 3. fiskehejre, 4. knopsvane, 5. grågås, 6. gravand, 7. gråand, 8. knarand, 9. skeand, 10. krikand, 11. troldand, 12. ederfugl, 13. rørhøg, 14. musvåge, 15. spurvehøg, 16. tårnfalk, 17. fasan, , 18. grønbenet rørhøne, 19. blishøne, 20. strandskade, 21. stor præstekrave, 22. vibe, 23. islandsk ryle, 24. almindelig ryle, 25. krumnæbbet ryle, 26. tinksmed, 27. svaleklire, 28. mudderklire, 29. rødben, 30. sortklire, 31. hvidklire, 32. lille kobbersneppe, 33. stosporve, 34. småspove, 35. dobbeltbekkasin, 36. brushane, 37. hættemåge, 38. stormmåge, 39. sølvmåge, 40. sildemåge, 41. svartbag, 42. klippedue, 43. ringdue, 44. tyrkerdue, 45. mursejler, 46. stor flagspætte, 47. sanglærke, 48. landsvale, 49. bysvale, 50. bysvale, 51. engpiber, 52. hvid vipstjert, 53. gærdesmutte, 54. solsort, 55. tornsanger, 56. rørsanger, 57. gulbug, 58. gransanger, 59. grå fluesnapper, 60. musvit, 61. blåmejse, 62. sumpmejse, 63. spætmejse, 64. korttået træløber, 65. husskade, 66. allike, 67. råge, 68. gråkrage, 69. stær, 70. gråspurv, 71. skovspurv, 72. tornirisk, 73. stillits, 74. grønirisk, 75. rørspurv, 76. gulspurv, 77. halemejse, 78. rødhals, 79. toppet skallesluger, 80. strandhjejle, 81. stenpikker, 82. rødstjert, 83. sangdrossel, 84. munk, 85. dompap, 86. løvsanger, 87. jernspurv, 88. havesanger, 89. gråstrubet lappedykker, 90. pibeand, 91. vandrefalk, 92. hjejle, 93. gul vipstjert, 94. rødstrubet piber, 95. lille kobbersneppe, 96. bynkefugl, 97. skovpiber, 98. kvækerfinke, 99. lapværling, 100. broget fluesnapper, 101. spidsand, 102. sortterne, 103. grønsisken, 104. havørn, 105. agerhøne, 106. knortegås, 107. skærpiber, 108. bramgås, 109. blå kærhøg, 110. bjergirisk, 111. misteldrossel, 112. snespurv, 114. vandrikse, 115. skægmejse, 116. stor tornskade, 117. lille skallesluger, 118. kernebider, 119. ravn, 120. bjergpiber

Reklamer

0 Responses to “KommuneClash 2010”  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s
*

*

Reklamer

%d bloggers like this: