Titanernes Kamp 2011

Røsnæs(RØF) vs. Knudshoved(KNUF) vs. Cape Vedbæk(RUF) vs. Refshaleøen/NVamager(XSTUF)

Reglerne er stort set de samme som sidste år. Gråsisken regnes som een art, Middelhavssølvmåge skal fotodokumenteres. Observatøren skal befinde sig inden for sit område, fuglen må gerne være udenfor. Alle almindelige arter udløser 1 point, SUB-arter (grønne arter på DOFbasen) 2 point, SU arter og racer 3 point. Twitchede arter giver ingen point –  dvs. fugle, man er “kørt på”.  Rykker Krha fra Fyret til nordstrand på en bjerglærke, kan han dog tælle den med, da han var flittig i sit patch da fuglen blev opdaget.  Finder en anden observatør en SUB- eller SU-art til en deltager udløser den dog kun eet point.

Work Thy Patch.

Statusopdatering 5/5. RuF vil her benytte lejligheden (altså den, at vi for nok sidste gang i år ligger #1) til en update. Een dag med vestenvind gav GODE arter, men Cape Vedbæk ser sejren blæse bort med den forpulede, evindelige østenvind, der slår igennem igen. Vi vil også lige minde kombattanterne om, hvor heldige de er, da der blev lavet både sort glente og hedehøg nok under 1 km fra patchen efter afgang – begge fugle havde nok kunne ses fra Maglemosen.

1. Cape Vedbæk(RUF) 136 arter (+2 bonuspoint), Refshaleøen/NVamager(XSTUF) 134 arter, 3.Røsnæs(RøF) 132 arter og som rosinen i pølseenden – Knudshoved (KnuF), der langt om længe har rundet 100 art, og er oppe på hele 104 arter.  Flot-flot.

Tipstjenesten:

Hvem vinder? MKH: KnuF, KrHa: Cape Vedbæk

Hvor mange arter ses af vinderen? MKH: 165, KrHa: 170

Hvor mange SU arter bliver der fundet i konkurrencen? MKH: 2, KrHa: 2

MOKO, Cape Vedbæk

22/1: 1.toplap, 2.skarv, 3.knopsvane, 4.gråand, 5.troldand, 6.ederfugl, 7.toppet skallesluger, 8.musvåge, 9.blishøne, 10.hættemåge, 11.stormmåge, 12. sorthovedet måge, 13.sølvmåge, 14.svartbag, 15.ringdue, 16.bjergvipstjert,

Sorthovedet måge 2k, Vedbæk havn 22/1. Hvid ring JO1. Første for lokaliteten.

17.solsort, 18. musvit, 19.blåmejse, 20.sumpmejse, 21.spætmejse, 22.husskade, 23. allike, 24. gråkrage, 25.gråspurv, 26.bogfinke, 27. gråsisken, 28.grønirisk, 29. grønsisken, 30. dompap, 31.kernebider, 32.gulspurv, 33.hvinand, 23/1 34.stor skallesluger, 35. skovspurv, 36. grågås, 37.gærdesmutte, 38.træløber, 39.fuglekonge, 40. stor flagspætte, 41. ravn, 42.sjagger, 30/1: 43.skovspurv, 44.gærdesmutte, 45.tårnfalk, 46.tyrkerdue, 47.råge, 48.hvinand, 49.sangsvane, 6/2: 50.fløjlsand, 51.sanglærke, 52.silkehale, 53.skovskade, 9/2 54. rødlom, 55.canadagås, 56.sortand, 57.duehøg, 58.ride, 59.kaspisk måge, 60.huldue, 61.hvidsisken, 62.stillits, 63.klippedue, 64.halemejse, 65.dværgmåge, 66.fasan, 67.rødhals, 5/4 68.stær, 69.lille korsnæb,70.sædgås, 71.fiskehejre, 72.havørn, 73.spurvehøg,

Hvidsisken 2k/hun Maglemosen 9/2. Blot anden obs for Cape Vedbæk. To subarter indenfor de første 60 årsarter i Cape Vedbæk – så I røgen?

Dværgmåge 3k+, Rensningsanlægget, Maglemosen ult feb. Usædvanligt fund og godt billede – det er fordi det ikke er mkh, der har taget det. (foto:HeM)

74.Vandrefalk, 6/3 75. Gravand, 76. sortmejse, 77 rød glente,78.vibe, 79. jernspurv, 80.bramgås, 81.rørspurv, 82.vindrossel,11/3 83.isfugl, 84.skovsneppe, 12/3 85. misteldrossel, 86.hedelærke, 87.tornirisk, 88.lille flagspætte, 89.storspove, 90.engpiber, 19/3 91.Stor præstekrave, 92.hjejle, 20/3 93. hvid vipstjert, 94.pibesvane, 95.blisgås, 96.krikand, 97.bjergirisk, 98. kvækerfinke, 99. dværgfalk, 100.gransanger, 22/3 101.skærpiber, 102.sangdrossel, 103.korttået træløber, 104.trane, 105.rørhøg, 1/4 106.sortstr.lom, 107.nordisk lappedykker, 108.gråstrubet lappedykker, 109. dobbeltbekkasin, 110.fiskeørn. 111.sildemåge 2/4 112.rødben, 113.blå kærhøg, 114.splitterne, 4/4 .vandrikse, svaleklire (kompensation for dobbelttællinger), 115.fjeldvåge, 116.mosehornugle, 10/4 117.strandskade, 118.sortspætte, 119.skovpiber,

Hedelærke, Maglemosen 12/3. Omkring 200 er set i Cape Vedbæk i år, hvilket er godt.

Nordisk lappedykker, Nordstranden 1/4. Andet fund for Vedbæk. Lå sammen med 1 gråstr. og 1 toppet.

120.munk, 121.løvsanger, 122.rødstjert, 123.digesvale, 124.landsvale, 27/4 125. bysvale, 126.tornsanger, 127.gærdesanger, 128.husrødstjert, 129.skovsanger, 130.broget fluesnapper, 131.gul vipstjert, (5/5) 132.lærkefalk, 133. Lille præstekrave, 134.ringdrossel, 135.bynkefugl, 136.stenpikker, 137.havesanger. 138.rørsanger, 139.gøg, 140.hvepsevåge, 141.mursejler, 142.alm.kjove, 143.nattergal, 144.fjordterne, 145.kærsanger, 146.gulbug, 147.rødrygget tornskade, 148.hvidklire, 149.grå fluesnapper, 150.havterne, 151. mudderklire, 152.tejst, 153. alk, 

Ringdrossel F, Maglemosen 6/5. Een ud af to hunner – 2 hanner sås dagen før. Herligt efter en nul-bon i 2010.


Alm kjove højt over maglemosen 15/5. Første forårsfund.

154.lomvie  (+2),155. alm.ryle, 156.ll.kobber, 157.skeand, 158.spidsand, 159. Middelhavssølvmåge,(+3)

Middelhavssølvmåge 1k, Vedbæk 11-09.  Andet fund for Vedbæk. Meget mørke dækfjer uden lyse tegninger, mørke tertialer med lyse rander, der ikke nåede dækfjer, min.3 udskiftede rygfjer, kantet, lyst hoved, med mørk maske, lange vinger og størrelse næsetn som svartbag bemærkedes i felten af MKH KHA. Selvom fuglen ikke sås ordentligt i flugt, var vi enige om, at det var nok til at at “hugge til”.

Årets tredje to-points-art i Cape Vedbæk.

160.sortterne, 161.stor tornskade

HBR Røsnæsspidsen

Området vest for den fede sort streg er HBr´s domæne.

1 blishøne, 2 solsort, 3 troldand, 4 ederfugl, 5 sortand, 6 stor skallesluger, 7 sølvmåge, 8 taffeland, 9 musvit, 10 skarv, 11 stillits, 12 canadagås, 13 rødstrubet lom, 14 fløjlsand, 15 lille skallesluger, 16 grønsisken, 17 toppet skallesluger, 18 spurvehøg, 19 hvinand, 20 musvåge, 21 ringdue, 22 knobsvane, 23 svartbag, 24 gråsisken, 25 bjergirisk, 26 stormmåge, 27 gråkrage, 28 allike, 29 huldue, 30 havlit, 31 gærdesmutte, 32 hættemåge, 33 toppet lappedykker, 34 grågås, 35 pibeand, 36 gråand, 37 tejst, 38 sortstrubet lom, 39 stor flagspætte, 40 skovspurv, 41 gravand, 42 ride, 43 lille korsnæb, 44 grønirisk, 45 gulspurv, 46 bogfinke, 47 kvækerfinke, 48 sanglærke, 49 fasan, 50 lomvie, 51 brilleand, 52 alk, 53 bjergand, 54 fiskehejre

Brilleand, Røsnæs 12/2. Første SU’er der nogensinde er fundet i lokaldysten, men ikke den sidste..

55 gråstrubet lappedykker, 56 stær, 57 dværgmåge, 58 sjagger, 59 rørspurv, 60 råge, 61 strandskade, 62 vandrefalk, 63 knortegås, 64 jernspurv, 65 vibe, 66 agerhøne, 67 blåmejse, 68 sangsvane, 69 krikand, 70 pibesvane, 71 hedelærke, 72 dompap, 73 misteldrossel, 74 blisgås, 75 ravn, 76 stor præstekrave, 77 bjerg vipstjert, 78 husskade, 79 rødhals, 80 skærpiber, 81 hvid vipstjert, 82 tårnfalk, 83 skovsneppe, 84 sildemåge, 85 fuglekonge, 86 sangdrossel, 87 engpiber, 88 dobbeltbekkasin, 89 gråspurv, 90 træløber, 91 tyrkerdue, 92 skovskade, 93 rød glente, 94 bramgås, 95 gransanger, 96 vindrossel, 97 rørhøg, 98 kernebider, 99 skeand, 100 splitterne, 101 stor tornskade

Tejst rast 20 meter fra land tæt ved Ræsnæs fyr. Stor torn rast i buskene ved P-pladsen 08-04-2011

102 dværgfalk, 103 tornirisk, 104 landsvale, 105 husrødstjert, 106 rødtoppet fuglekonge, 107 ringdrossel, 108 klippedue,

09-04-2011 Rødtoppet flugtkonge og ad han ringdrossel

109 fjeldvåge, 110 løvsanger, 111 hjejle, 112 munk, 113 lapværling, 114 skovpiber, 115 rødstjert, 116 broget flue (17-04), 117 Digesvale, 118 Bynkefugl, 119 Gulirisk, 120 gul vipstjert, 121 vendehals, 122 gærdesanger, 123 tornsanger

Vendehals

124 bysvale, 125 stenpikker, 126 mosehornugle, 127 småspove, 128 storspove (forglemelse), 129 skovsanger, 130 knarand, 131 mudderklire, 132 havterne, 133 rørsanger, 134 gøg, 135 havesanger, 136 hvepsevåge, 137 bomlærke, 138 fiskeørn, 139 gulbug, 140 grå fluesnapper, 141 mursejler, 142 vagtel, 143 nattergal, 144 karmindompap, 145 rødrygget tornskade, 146 rødben, 147 kærsanger, 148 sule, 149 skovhornugle, 150 fjordterne, 151 alm.ryle, 152 lille kobbersneppe, 153 strandhjejle, 154 brushane, 155 svaleklire, 156 islandsk ryle, 157 spidsand, 158 blå kærhøg, 159 enkeltbekkasin, 160 alm. kjove, 161 storkjove, 162 høgesanger (1), 163 sortmejse, 164 spætmejse, 165 lille lappedykker, 166 silkehale, 167 halemejse, 168 snespurv, 169 kortnæbbet gås, 170 søkonge (+1)

KrHa Knudshoved Odde

Området øst for den sorte linje er KrHa’s domæne

27/1 1. lille lappedykker, 2.toppet lappedykker, 3.skarv, 4.grågås, 5.knortegås (lysbuget), 6.knopsvane, 7.gråand, 8.krikand, 9.taffeland, 10.troldand, 11.bjergand, 12.ederfugl, 13.sortand, 14.hvinand, 15.lille skallesluger, 16.stor skallesluger, 17.toppet skallesluger, 18.musvåge, 19.spurvehøg, 20.tårnfalk, 21.blishøne, 22.strandskade, 23.rødben, 24.hættemåge, 25.stormmåge, 26.sølvmåge, 27.svartbag, 28.ringdue, 29.skærpiber, 30.sjagger, 31.solsort, 32.musvit, 33.blåmejse, 34.sumpmejse, 35.korttået træløber, 36.husskade, 37.skovskade, 38.allike, 39.gråkrage, 40.bogfinke, 41.bjergirisk, 42.grønirisk, 43.grønsisken, 44.dompap, 19/2: 45. fuglekonge, 46. topmejse, 47. spætmejse, 48. stor flagspætte, 49. gravand, 50. storspove, 51. pibeand, 52. gærdesmutte, 53. rødhals, 54. gråsisken, 55.skovspurv, 5/3: 56. sanglærke, 57.fjeldvåge, 58.sangsvane, 59.blisgås, 60. stor præstekrave, 61. fløjlsand, 62.ravn, 63.halemejse, 64.vibe, 65.stær, 12/3 66.huldue, 67.havlit, 68.knarand, 69.jernspurv, 70.hvid vipstjert, 71.misteldrossel, 72.gulspurv, 73.rørspurv, 74.engpiber, 75.spidsand, 76.fiskehejre, 77. klippedue, 78.rød glente, 79.stillits, 80.råge 13/3 81.sortkrage, 82.tornirisk, 83.gråstrubet lappedykker, 84.grønspætte, 2/4 85.fiskeørn, 86.mosehornugle, 87.gransanger, 88.sangdrossel, 89.blå kærhøg, 90.stenpikker, 91.rødstrubet lom, 92.splitterne, 93.vandrefalk, 94.rørhøg, 9/4 95.skeand, 96.klyde, 97.lille kobbersneppe, 98.trane, 99.havørn, 11/4 100.sildemåge, 101.landsvale, 102.rødstjert, 103.gråspurv, 104. dobbeltbekkasin, 9/5 105. sorthovedet måge, 106. bysvale, 107. digesvale, 108. lille præstekrave, 109. tornsanger, 110. gærdesanger, 111. bynkefugl, 112.dværgterne, 113.fjordterne, 114. havterne, 115.husrødstjert, 116.tinksmed, 117.brushane, 118.hvidklire, 119.dværgmåge, 120.løvsanger’

Adult dværgmåge rastede kortvarigt ved Slipshavn Enge den 9/5

15/5 121.Gøg, 122.Gulbug, 123.havesanger, 124.rørsanger, 125.broget fluesnapper, 126.mudderklire, 127.hvepsevåge, 128.stenvender 

Stenvendere, Slipshavn 15/5

22/5 129.bramgås, 130.karmindompap, 131.mursejler, 132.vandrikse (forglemmelse), 133.natugle (+1)

2k han karmindompap syngende ved fyret. Kun 2. obs for lokaliteten. Det første fund er fra 2006

4/9 134. svaleklire, 17/9 135. grå fluesnapper, 2/10 136. isfugl, 137. skægmejse, 30/10 138. silkehale, 139. kvækerfinke


Refshaleøområdet + Nordlige Vestamager
(IBJ)1 Toppet lappedykker, 2 Skarv, 3 Knopsvane, 4 Sangsvane,  5 Grågås, 6 Gråand, 7 Knarand, 8 Pibeand, 9 Taffeland, 10 Bjergand, 11 Troldand, 12  Ederfugl, 13 Hvinand, 14 Lille skallesluger, 15 Stor skallesluger, 16 Toppet skallesluger, 17 Rød glente, 18 Fjeldvåge, 19 Musvåge, 20 Tårnfalk, 21 Blishøne, 22 Hættemåge, 23 Stormmåge, 24 Sølvmåge, 25 Svartbag, 26 Klippedue/Tamdue, 27 Ringdue, 28 Sanglærke, 29 Sjagger, 30 Solsort, 31 Musvit, 32 Blåmejse, 33 Halemejse, 34 Træløber, 35 Husskade, 36 Allike, 37 Gråkrage, 38 Gråspurv, 39 Bjergirisk, 40 Grønirisk, 41 Stor flagspætte, 42 Stillits, 43 Spurvehøg, 44 Dompap, 45 Fasan, 46 Gærdesmutte, 47 Bogfinke, 48 Lille lappedykker, 49 Snespurv, 50 Sortgrå ryle, 51 Vandrefalk, 52 Havørn,


Sortgrå ryle, Prøvestenen 19/2-2011 (klik på fotos for bedre opløsning)

53 Ravn, 54 Råge, 55 Fiskehejre, 56 Grønsisken, 57 Skovspurv, 58 Grønbenet rørhøne, 59 Canadagås, 60 Vibe, 61 Fløjlsand, 62 Sortand, 63 Kaspisk måge,


Fløjlsand & sortand, Refshaleøen 26/2


Kaspisk måge, Amagerforbrænding 26/2

64 Kernebider, 65 Jernspurv, 66 Huldue, 67 Skærpiber, 68 Stor præstekrave, 69 Sædgås, 70 Strandskade, 71, Spidsand, 72 Stær, 73 Blå kærhøg, 74 Rødben, 75 Silkehale, 76 Dobbeltbekkasin, 77 Pibesvane, 78 Misteldrossel, 79 Rørspurv, 80 Hvid vipstjert, 81 Tornirisk, 82 Gråsisken (stor), 83 Engpiber, 84 Trane, 85 Gravand, 86 Rødhals, 87 Tyrkerdue, 88 Sangdrossel, 89 Hjejle, 90 Bramgås, 91 Duehøg, 92 Lille korsnæb, 93 Nordisk lappedykker,


Nordlap, Lynetten 19/3 (to første fotos) og 6/4 (i overgangsdragt)

94 Bjergvipstjert, 95 Hedelærke, 96 Gråstrubet lappedykker, 97 Storspove, 98 Krikand, 99 Skovsneppe, 100 Kvækerfinke, 101 Rørdrum, 102 Skovskade, 103 Rørhøg, 104 Fuglekonge, 105 Gransanger, 106 Svaleklire, 107 Sildemåge, 108 Stenpikker, 109 Stor tornskade, 110 Fiskeørn, 111 Vindrossel, 112 Husrødstjert


Stor tornskade, Nordre Klapper 2/4 & Husrødstjert, Pyrolysegrunden 3/4

113 Almindelig ryle, 114 Rødstrubet lom, 115 Splitterne, 116 Havterne, 117 Mosehornugle, 118 Løvsanger, 119 Munk, 120 Landsvale, 121 Skovpiber, 122 Fjordterne, 123 Digesvale, 124 Gul vipstjert, 125 Mudderklire, 126 Vandrikse, 127 Gærdesanger, 128 Rørsanger, 129 Græshoppesanger, 130 Tinksmed, 131 Tornsanger, 132 Lille Præstekrave, 133 Brushane, 134 Rødstjert


Prøvestenen: Lille Præstekrave  30/4 , Brushøne 1/5, Temmincksryle 6/5

135 Skovsanger, 136 Broget fluesnapper, 137 Bynkefugl, 138 Temmincksryle, 139 Tredækker, 140 Bysvale, 141 Lærkefalk, 142 Dværgterne, 143 Gøg, 144 Dværgryle, 145 Mursejler, 146 Hvepsevåge, 147 Grå fluesnapper


Dværgryle, Prøvestenen 11/5.  Første fund for Refshaleøområdet og første forårsfund i Københavns Kommune

148 Nattergal, 149 Rødrygget tornskade, 150 Kærsanger, 151 Gulbug, 152 Havesanger, 153 Hvidklire, 154 Småspove, 155 Krumnæbbet ryle


Prøvestenen: Krumn. ryle 9/7, Sortklire og tinksmede 31/7

156 Dværgmåge, 157 Rovterne, 158 Strandhjejle, 159 Lille kobbersneppe, 160 Sortterne, 161 Sortklire, 162 Tejst, 163 Islandsk ryle, 164 Vendehals, 165 Rødstrubet piber, 166 Stenvender, 167 Knortegås, 168 Dværgfalk, 169 Blisgås


Blisgæs, Prøvestenen 29/9

170 Almindelig kjove, 171 Sule, 172 Lomvie, 173 Gulspurv, 174 Isfugl


Lomvie, Lynetten Vindmøllepark og Isfugl, Pyrolysegrunden (begge 21/10)

175 Alk, 176 Enkeltbekkasin (+2)

0 Responses to “Titanernes Kamp 2011”  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s
*

*


%d bloggers like this: