Stillingen 2008

* = kommunefund, rød = SU, grøn = SUB

antal fund     point sammenlagt

ABK

Nordisk Lappedykker 1 1

Havørn 1 1

Sortstrubet Bynkefugl 2   14

___________________________________________________

Total 16

___________________________________________________

AWN

Havørn  2  2

Stor Tornskade 2  2

Rødtoppet Fuglekonge 1  3

Mosehornugle 2  2

Alpejernspurv 1   180

Hvidnæbbet Lom 1   15

Rovterne 1   7

____________________________________________________

Total  211

____________________________________________________

HBR

Mosehornugle 2   2

Nordlig Blåhals 1   7

Sort Glente 1   3

_____________________________________________________

Total 12

_____________________________________________________

HEL

Hvidskægget Terne 2   240

Rødtoppet Fuglekonge 1   3

Mosehornugle 2   2

Aftenfalk 1   7

Biæder 1   15

Lundsanger 1   35

Drosselrørsanger   35

_____________________________________________________

Total 337

______________________________________________________

IBJ

Hvid Stork 1   3

______________________________________________________

Total

______________________________________________________

KrHa

Rødhalset Gås 1 50

Nilgås 2 2

Havørn 1  1

Mosehornugle 1 1

Sort Glente  3 (2 en dag)  6

Hvid Stork 1  3

Engsnarre 1   3

Sølvhejre 1   15

____________________________________________________

Total 81

____________________________________________________

MKH

rødtoppet fuglekonge 1   3

Mosehornugle 1   1

Nordisk Lappedykker 2   2

havørn 1   1

stor tornskade 3   3

Vendehals 1   3

Sort Glente 1  3

Skestork 1  3

Biæder 1   15

Aftenfalk 1   7

Silkehejre 1   15

Pirol 1   7

Rovterne 1  7

____________________________________________________

Total 70

____________________________________________________

MKJ

Rødtoppet Fuglekonge 1   3

Sølvhejre 1   15

____________________________________________________

Total 18

____________________________________________________

5 Responses to “Stillingen 2008”


 1. 1 ABK 20. februar 2008 kl. 18:59

  Ja, så er forekomsten af stort set alle arter, der giver point, opdateret tom. 2006. For at give arterne et antal point, der svarer til deres forekomst, mener jeg, vi bør tage gennemsnittet for perioden 2004 til 2006.
  Det vil give et nogenlunde billede af arternes aktuelle forekomst i Danmark.
  Nogle arter, som hvidvinget terne, lille kjove og hvidvinget korsnæb, viser årlige udsving på flere hundrede procent… De arter, bør vi nok justere, hvis der kommer invasion i 2008.
  Nå! Nu skal der bare findes nogle hits

 2. 2 KHa 20. februar 2008 kl. 22:57

  Enig i de genrelle betragninger, men har lige et enkelt spørgsmål. Kører vi efter fund eller antal fugle? SU arter regnes efter antal fund så vidt jeg kan se, men hvad med antallet af fund af de mere almindelige arter? Der har du opgjort antallet af individer i stedet. Det giver en ganske stor forskel i hvordan man tildeler arterne point. Lad mig nævnte to eksempler. Pomeransfugl er en lokalt almindelig fugl på Skjern enge og kigger man kun på antallet af fugle giver denne art kun 1 point, også på Sjælland. Tilsvarende kan man argumentere mht. Bjergpiber, der også kun har store forekomster lokalt og antallet af fund er langt mindre en antallet af fugle. Det er et nærmest uoverskueligt arbejde at kortlægge antallet af fund for disse arter år for år, men man kunne i stedet måske trække de største forekomster fra kendte lokaliteter fra og så giver point efter det resterende antal fugle.
  Arter der både yngler og træffes som trækgæster kan også være problematiske. Her mener jeg at man kunne regne antallet af ynglefund med i det samlede antal fund og i konkrete tilfælde sandsynliggøre at det ikke drejer sig om et tidligere kendt ynglepar.

  Når disse ting er sagt vil jeg alligevel gerne udtrykke min tilfredshed med dette års pointregler, hvor kanel belønnes og for almindelige arter er røget ud af pointkategorierne

  KHa

 3. 3 ABK 20. februar 2008 kl. 23:18

  De tal, der angives i Årsrapporten, er antal fugle. Jeg synes, vi skal holde os til antal fugle.
  Vi kan hurtigt omregne antal fund af SU arter til antal fugle – ved at se på DK-listen på netfugl…
  Ja, nogle arter er sværere at finde i visse regioner end andre. Men jeg tvivler på, at nogen har tid og lyst til at regne regionsfordelingen ud for de ca. 100 arter, det drejer sig om.
  Vi må bare erkende, at det er lettere at finde en hvidvinget måge på Vestkysten og en hvidhalset fluesnapper på Bornholm. At Sjælland så har meget få arter, der hyppigst optræder her ift andre regioner, er ærgeligt. Kuhls skråpe er jo godkendt mange gange på Nordkysten, og her rammer vi ind i et andet problem. Nogle arter som biæder og kongeørn fejlbestemmes heldigvis sjældent. For disse arter svarer antal rapporterede fugle nok meget godt til det antal, der rent faktisk er set. Værre ser det ud for arter som islom, norddykker og hvidsisken, hvor det nok er realistisk at 25-50% drejer sig om fejlobs. Så måske vi ved en senere lejlighed skulle angive fejlobsprocenter for alle arterne for at få en mere retvisende pointgivning?
  For de fleste arter der yngler, er der også angivet antal fugle.

 4. 4 cheferneifelten 13. maj 2008 kl. 19:19

  Jeg har i dag opdateret stillingen for 2008. AWN, der for øvrigt i modsætning til flere andre, arbejder på fuld tid ligger suverænt i front med 211 point. Han priorterede rigtigt, tog fri og til Skagen og lavede hit. Alpejernspurv udløser hele 180 point! På an flot 2. plads ligger HEL, chefen på Stubben, der overraskende lavede DK’s største flok af hvidskæggede terner nogensinde. Et flot og overraskende fund, der udløser 120 point. På en delt 3. plads ligger MKH og KHa med hver 63 point. De øvrige deltagere skal til at komme ud af starthullerne og finde nogen hits! Det bliver spændende at følge med i stillingen den næste tid. I kan altid orientere jer om stillingen under “status” i menuen og finde point for arterne under “Så almindelige er arterne” og derefter klikke på kommentarerne. Således kan man orientere sig om, hvad der kan betale sig at finde og hvad man ikke behøver lede efter.

  Jeg har påtaget mig rollen som ansvarlig for opdatering af point i chefernes pointkonkurrence. Af hensyn til den løbende opdatering af point vil jeg gerne bede deltagerne gøre et af følgende:

  Indtaste jeres obs i Dofbasen, med angivelse af at man er finder i tvivlstilfælde

  Give besked direkte til undertegnede omkring pointfund

  Selv logge ind og tilføje nye point. Denne funktion kræver cheflogin

  KHa

 5. 5 Rygter siger... 13. maj 2008 kl. 20:59

  at det var ROC der fandt den alpejernspurv ikke AN!


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s
*

*


%d bloggers like this: