Næste nye art for DK

Tyknæbbet lappedykker: set i Polen, Tyskland, Holland og Norge. Men stadig ikke i Sverige. Kan blive i april/maj i Vest- eller Nordjylland

Dværgskarv: et gammelt fund fra Sverige (1913). Desuden en del fund fra Holland de sidste 12 år. Også flere fund i centrale Tyskland. Aldrig set i UK. Er nok ikke glad for at krydse saltvand, så et fund i Syd- eller Vestjylland måske mest sandsynligt.

Sort svane: arten er i kategori C i Belgien, så en fugl med belgisk ring i Danmark vil også komme i kat. C. Husk telelinse, så ringen kan dokumenteres.

Snegås: mange danske fund af snegæs, men de menes at stamme fra endnu ikke selvsupplerende bestande i Europa. Et spontant fund i Danmark kræver nok en fugl med en amerikansk eller canadisk ring om det ene ben. Et super foto, hvor ringen kan aflæses er måske nødvendigt. Så ring til en med en kæmpe telelinse, hvis du ser en snegås med ring om benet.

Sortbrun and: set i Norge, Sverige og Finland. En oplagt ny art for Danmark, der formentligt vil blive fundet i april/maj i et vest- eller nordjysk vådområde.

Mandarinand: den danske “bestand” er ikke selvsupplerende, men en ringmærket fugl fra Tyskland (hvor arten er selvsupplerende) er klart en mulighed. Så husk den store telelinse, hvis du ser en ringm. mandarin.

Hvidhovedet and: set i Polen, Holland og Tyskland (i Tyskland er den på liste B og D). Arten er aldrig set i DK som undsluppet fangenskabsfugl. En fugl i Danmark vil give meget debat. Nok mest sandsynligt med vinterfund efter koldt vejr i Centraleuropa, som tvinger fuglene væk.

Slagfalk: ingen fund fra Sverige, men fund fra Tyskland. Kan blive en fugl med sender, som pludselig bipper et sted i Danmark. Første spanske fund var en ungarsk fugl med sender (der senere fløj til Afrika).

Killdeer: et fund i Holland og et fund i Norge, men ingen fra Sverige og Tyskland. De fleste fund i UK er fra vintermånederne. Et fund i Danmark kan forventes at blive i det tidlige forår (marts/april); en fugl, der har overvintret længere sydpå, som er på vej mod nord.

Alaskaryle: sjælden i Europa, men med fund i både Norge og Sverige bør den en dag dukke op. Ingen fund i Holland eller Tyskland. En adult fugl i juli nok mest sandsynligt.

Langtået ryle: et gammelt fund fra Sverige (1977). Desuden fund fra de sidste 5 år fra hhv. Finland og Holland. En fugl om sommeren  nok mest sandsynligt. Det hollandske fund var dog fra oktober.

Stor gulben: to fund fra Sverige, et fra Norge og to fra Holland. De hollandske fugle har været fra om vinteren. Det danske fund vil nok blive i perioden april til august.

Tyndnæbbet måge: to fund fra Sverige og flere fund fra Holland viser, at arten en dag ses i Danmark. De svenske fund er fra Østersøregionen. Kan blive en aprilfugl i Vestjylland, men Østdanmark er også i spil.

Forsters terne: set i Holland om vinteren. Et dansk fund kunne blive fra november på Vestkysten.

Lapugle: en fugl ved Falsterbo for et par år side viser, at arten kan dukke op i Danmark. Ses også af og til på øer i Botniske Bugt, så arten kan krydse vand. Et fund i vinterhalvåret fra NØ-Sjælland nok mest sandsynligt.

Lille sejler: Tre fund fra Sverige (senest i 1988) viser, at arten bør dukke op i Danmark. Mest sandsynligt vil det nok være med en trækkende fugl i maj, men et sent efterårsfund er nok ikke helt utænkeligt.

Tornhalesejler: en cosmic mindf*cker, der på det seneste er blevet sjælden i Europa. To fund i Sverige (senest i 1998) og desuden ét fund i Holland. Også fund i Finland. Denne supergode flyver skal du især kigger efter fra maj til juli.

Kalanderlærke: med flere fund i Sverige (9!) og Norge er det en oplagt ny art for Danmark. De nordiske fund er spredt. Der er fund fra vinter, forår og sommer, så svært at spå om, hvornår den første danske fugl dukker op.

Dværglærke: tre fund fra Sverige og ét fra Norge. Fra Sverige to forårsfund og ét vinterfund. Et fund fra april/maj er måske mest sandsynligt.

Hedepiber: set flere gange i Sverige og Norge. De fleste fund er fra vintermånederne. Hvilket første danske fund nok også vil blive. Kan dukke op i hele landet. Hold udkig ved kysterne. Både ssp. rubescens og japonicus er mulige. Sørg for gode fotos, da de to racer måske en dag bliver splittet til to arter.

Pechorapiber: et fund i Sverige, men mange i Norge af denne sibiriske gæst. Et fund for nylig på Helgoland, Tyskland. Fundet i Danmark bliver formentligt gjort i ult.sept./primo oktober på strækningen mellem Mandø og Hanstholm.

Hvidhals: syv fund i Sverige og ét fra Norge. Dog ingen skandinaviske fund siden 2000. En drømmeart, der nok vil dukke op i maj. En del fund fra Öland og Gotland. Chr.ø, Bornholm og Gedser nok bedste bud på lokaliteter.

Swainson’s thrush: set i Sverige og Norge. Begge fund er fra om efteråret. Første danske fund vil nok blive på Vestkysten i oktober. Hanstholm og Blåvand er gode bud. En skulker. Kan blive fundet i et net.

Pallas græs: et fund fra Sverige i oktober 2010. Desuden flere fund fra Norge og Holland. Det første danske fund bliver formentligt fra september (evt. starten af okt.) på Vestkysten. Den kan blive fundet i et net.

Provencesanger: set i Sverige, Finland og Holland. Første danske fugl kan blive fra april/maj eller sent efterår i forb. med kulde i Centraleuropa.

Steppegulbug: en “ny” art, som få kendte for 15 år siden. Nu ses den nærmest årligt i Vesteuropa, hvor der sås mange i efteråret 2010, bl.a. i Norge. De fleste vesteuropæiske fund er fra august/september, så det er nok i denne periode, vi skal forvente første danske fund.

Østlig bjergløvs: set i Norge, Sverige og flere fund i UK. Første danske fund kan blive fra maj eller september/okt. En svær art at bestemme, men kald karakteristisk. Kan blive fundet i et net.

Masketorn: set i Norge, Sverige og Finland. Det svenske og finske fund er fra om efteråret, mens det norske er fra om sommeren. De to engelske fund er også fra om efteråret. Et efterårsfund nok mest sandsynligt.

Huskrage: en ship-assisted fugl er en mulighed. Arten har etableret sig i Rotterdam, Holland. En fugl i Irland i 2010 menes at stammer fra Rotterdam. Kig efter arten nær store havne.

Spansk spurv: set i Norge (2 fund), Finland og flere gange i Holland. En dansk fugl vil nok være ship-assisted. Hold øje ved havne.

Bjerghortulan: for 10 år siden var denne art utænkelig, men siden dengang er arten set i både Sverige, Finland og Holland og Helgoland, Tyskland. Tre fund fra oktober og ét sent forårsfund (Sverige).

Rustværling: set i Sverige, Finland, Holland og Tyskland. Første danske fund bliver nok i maj.

Rødøjet vireo: set flere gange i Holland, men endnu ikke i Skandinavien. Arten har en sydlig forekomst i UK, så første danske fund vil nok være fra Blåvand og sydpå. Dukker op i ult. september frem til medio oktober.

Yellow-rumped warbler: set i Norge og Holland. Med fund af stribet sanger i DK, Finland og Norge (2) er det ikke utænkeligt, at denne, den næsthyppigste yank-sanger i UK, en dag vil dukke op i DK. Bliver nok på Vestkysten i oktober.

9 Responses to “Næste nye art for DK”


 1. 1 ABK 14. marts 2011 kl. 16:22

  Der er nu afgivet stemmer fra 79 ip-adresser. Så har du endnu ikke stemt, så se at få det gjort!!!

 2. 2 LP the real, ser mega sur ud 14. marts 2011 kl. 17:26

  Jeg har prøvet at stemme 8 gange fra min pc, hvordan gør man det?

 3. 3 ABK 23. marts 2011 kl. 19:45

  Man kan kun stemme én gang fra en ip-adresse. Der er nu afgivet stemmer fra 90 ip-adresser.

  Vi skal lige op på 100!!!

 4. 4 ABK 6. april 2011 kl. 19:58

  Der blev afgivet stemmer fra i alt 94 ip-adresser.

  Her er arterne listet efter hvor mange stemmer, de fik.

  tyndnæbbet måge 19.15% (18 votes)

  kalanderlærke 18.09% (17 votes)

  hedepiber 10.64% (10 votes)

  tyknæbbet lappedykker 8.51% (8 votes)

  sortbrun and 6.38% (6 votes)

  dværgskarv 3.19% (3 votes)
  hvidhals 3.19% (3 votes)
  mandarinand 3.19% (3 votes)
  rødøjet vireo 3.19% (3 votes)
  stor gulben 3.19% (3 votes)

  bjerghortulan 2.13% (2 votes)
  lapugle 2.13% (2 votes)
  masketorn 2.13% (2 votes)
  pallas græs 2.13% (2 votes)
  rustværling 2.13% (2 votes)
  sort svane 2.13% (2 votes)
  spansk spurv 2.13% (2 votes)

  huskrage 1.06% (1 votes)
  lille sejler 1.06% (1 votes)
  pechorapiber 1.06% (1 votes)
  provencesanger 1.06% (1 votes)
  slagfalk 1.06% (1 votes)
  steppegulbug 1.06% (1 votes)

  alaskaryle 0% (0 votes)
  forsters terne 0% (0 votes)
  hvidhovedet and 0% (0 votes)
  langtået ryle 0% (0 votes)
  killdeer 0% (0 votes)
  snegås 0% (0 votes)
  swainson’s thrush 0% (0 votes)
  tornhalesejler 0% (0 votes)
  yellow-rumped warbler 0% (0 votes)
  østlig bjergløvs 0% (0 votes)

  De fem arter, der fik fleste stemmer (tyndnæbbet måge, kalander, hedepiber, tyknæbbet lap og sortbrun and), fik 63 % af samtlige stemmer. Bortset fra tyknæbbet lap er alle arterne set i Sverige. Og bortset fra tyndnæbbet måge er alle arterne set i Norge. Det er værd at bemærke, at tre af arterne er yanks og de resterende to er fra Sydeuropa. Ingen sibes, her!!!

  Jeg er lidt overrasket over, at dværgskarv blot fik tre stemmer set i lyset af en del fund de seneste ti år i Tyskland. Blot en stemme til steppegulbug er også overraskende, da arten formentligt har været overset i Vesteuropa. For 20 år siden vidste meget få, hvordan arten kunne bestemmes. Nu, efter flere artikler og publicerede fotos, er det en art, alle kratluskere har i baghovedet, når de lusker om efteråret.

 5. 5 Tommy Bondegaard 6. april 2011 kl. 20:50

  du skrev om næste for landet, altså en forårsfugl. Burde være mest sands. nye for landet for hele året, så ville afstemning blive mere interessant

  TBR fra Viborg Amt

 6. 6 C501 6. april 2011 kl. 21:30

  Vi andre er ikke overrasket ABK, Dværgskarv er allerede set 2 gange i DK … Det er kun DOF der ikke ved det.

 7. 7 Tommy Bondegaard 6. april 2011 kl. 21:42

  dværg-ålekragen er set i selsø sø, kongskilde mølledam og af jeff surprice i en mo0se ved veksø. 3 fund, der aldrig blev su’et.

  Den er også skudt ved thisted, den er vist god nok

 8. 9 TMK 8. april 2011 kl. 15:36

  Pelikanen er en langhalset storkefugl… Jo, jo – Det står HER:

  http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/04/08/142250.htm


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s
*

*


%d bloggers like this: