De stooore lokaliteter

2015. Hvordan var det så? Følg med rundt i Danmark og læs om vinder- og taberlokaliteterne i løbet af året.

Foråret 2015 var præget af lave temperaturer og vestenvind. Vi starter i Skagen, hvor sæsonen for SU-arternes vedkommende startede i april med tre trækkende topskarver. Maj var typisk hektisk med tre citronvipstjerter samt endnu en topskarv, 18-19/5. På trods af de lave temperaturer nåede både en nathejre (21/5) og en hvidskægget sanger han (26/5) frem til Danmarks nordligste punkt. Forårets ubestridte højdepunkt var en syngende sardinsk sanger på Grenen, 4/6. Blot Skandinaviens andet fund; første fund er ligeledes fra Skagen – 12/6 2005. Så alt i alt et godkendt forår i Skagen, men uden nye arter for lokaliteten.

albistriata_skagen_ultmaj

Hvidskægget sanger han, Grenen, Skagen, 26. maj 2015

Sommeren forløb uden SU-arter, og vi skulle helt frem til 29/8, før efterårets første SU’er kom i bogen; en ventet balearskråpe, der trak NV. Efterårets højdepunkt var en eleonorafalk, der fotograferedes i Nedermose, 15/9. Samme fugl blev tilsyneladende ligeledes fotograferet tidligere på dagen, da den sad på stranden ved Nordstrand. En længe ventet ny art for Skagen, og i tråd med tidligere iagttagelser af arten i DK fra efteråret. 21/9 trækker endnu en balearskråpe forbi Skagen, og 27/9 ses og fotograferes en 1K hætteværling (eller brunhovedet?) på Grenen. Hvilket er et sjældent efterårsfund i DK. 5/10 er der igen balearskråpe på Grenen, og mange observationer af dværgværling på Grenen, 18/10, 19/10, 21/10, 22/10, 27/10, 11/11, 26/11, 27/11 og 30/11, vurderes til at dreje sig om fire forskellige individer. En 1K topskarv ses i havnen 9-15/12 (og er der måske stadigvæk?). Alt i alt et klart godkendt efterår for SU-arter i Skagen.

Vi fortsætter sydvest til Vejlerne, hvor årets første SU-art blev en amerikansk pibeand (han), som rastede på Byghomengen i perioden 24-25/4. Et par hvidøjede ænder ses i Kogleaks 5-6/5. En tidlig 1K jagtfalk opdages på Bygholmengen 9/9 og formentlig samme individ ses flere gange frem til 4/11. I Lønnerup Fjord raster en sort ibis 19-29/9. Alt i alt et ok år for Vejlerne med fire SU-arter, men det må snart (igen) være på tide med en mega i området.

Fra det øvrige Thy var årets højdepunkt den tilbagevendende sortbrynede albatros, som i 2015 endelig blev twitchable, da den overnattede flere gange i lagunen på Agger Tange i perioden 31/7 til 18/8. Derudover er en rødhovedet tornskade fra Febbersted ca. 4 km øst for Hanstholm, 5/6, også værd at nævne. Hanstholm-knuden har potentiale til noget stort, hvilket den høje hitprocent i nettene gennem årene ved Hanstholm Fyr vidner om. Men området er underbirdet.

Vi rykker videre til det vestjyske, hvor Vest Stadil Fjord husede en hvidskægget terne 6/6. Formentlig samme fugl, der sås på Skjern Enge 8-9/6. En sort ibis rastede også ved Vest Stadil 13-18/9, og ved Tim Enge, øst for Vest Stadil, rastede en kohejre 16-21/10. På Tipperne/Værnengene sås nul SU-arter i foråret. Efteråret var også fattigt mht. kvantitet, men kvaliteten blev sikret, da en bartramsklire rastede på Værnengene 8-9/11. Blot DK’s andet fund efter det første i 1920. En 1K jagtfalk huserede desuden i området 19/10-7/12. Måske samme fugl, der sås igennem efteråret på Skjern Enge.

bramg_bartram1

Bramgæs og bartramsklire, Værnengene, 9. november 2015

Blåvand lagde i årets første måneder ud med et par gengangere i form af en amerikansk sortand og brilleand han og hun. 24/4 sås årets første nye SU-fugl, da en triel trak forbi lokaliteten. Hvilket var ny art for hukket. På trods af vestenvindshelvedet var nettene oppe 27/5, hvor en grønlig lunds-type blev ringmærket. Drejer det sig om en nitidus (green warbler), vil det være ny art for landet. Der er – så vidt vides – endnu ikke foretaget DNA analyse af fjer fra fuglen. 28/5 lagde den sortbrynede albatros vejen forbi hukket. En længe ventet ny art for lokaliteten. Fuglen sås igen på lokaliteten (siddende på stranden!) 7/6, hvor den blev fotograferet af en tysk turist.

sanger_blavand2

Lunds / grøns, Blåvands Huk, 27. maj 2015

Blåvand lagde hårdt ud i efteråret med en lille tårnfalk han set kortvarigt 23/8. Derefter skulle vi frem til 29/9, hvor en 1K jagtfalk rastede på Skallingen. Her sås den frem til 10/10. Efteråret 2015 blev endnu en gang en melanittafest, da der sås brilleand (bestemt til 1K og derfor et nyt individ) samt amerikansk sortand og amerikansk fløjlsand (deglandi). En hunfarvet sortstrubet drossel set kortvarigt og fotograferet af to observatører ved Hvidbjerg Strand var ny art for Blåvand. Året blev (formentlig) sluttet af med en sen kuhls (eller scopolis), der trak syd ved hukket 12/11.

Så et udmærket år for hits i Blåvand, selvom flere af fundene pt. er ikke-afsluttede kapitler.

Vi fortsætter sydpå til vadehavsøerne, hvor Fanø i årets første måneder husede en brilleand han; fuglen var fundet i december 2014. Fra efteråret blev der rapporteret en trækkende taigapiber 16/10, og en jagtfalk sås på tre datoer i perioden 2-20/11. Ingen SU-arter blev fundet på Mandø i foråret, men efteråret tog revanche med en rastende dværgværling 26/9, en jagtfalk 27/9 og årets hit på øen – en sorthovedet sanger han – der rastede i buske på forlandet ud for byen 20-23/10. Vi havde forventet mere i løbet af året fra DK’s yank-ø. På Rømø sås nul SU-arter i foråret. I efteråret sås en 1K jagtfalk på øen 12+15/10. Desuden en trækkende dværgværling 14/10. Endnu et halvsløjt år for øen, der gennem tiderne har huset mange hits.

Langeland kunne byde på en stationær citronvipstjert hun i perioden 6/6-10/7 i Keldsnor, hvor den ynglede med en gul vipstjert og producerede en unge, som sidst sås 11/7. Et godt sommerfund var en hvidskægget terne i Tryggelev og Nørreballe Nor 3-6/7. Ingen SU-arter er rapporterede på øen i løbet af efteråret. Men to SU-fugle på et år på Langeland er et godkendt resultat.

Videre til Danmarks sydligste punkt, Gedser, hvor en hvidskægget sanger han ringmærket 8/5 (og genfanget 14/5) var årets første SU-art – og samtidig en længe ventet ny art for lokaliteten. Det blev også forårets eneste SU-fund. Efteråret var hektisk med sjældne rovfugle, hvor hele to ørnevåger blev registreret (5/8 og 9/8) samt ikke mindst to sydtrækkende eleonorafalke (19/9 og 19/10). Desuden sås en sydtrækkende 1K jagtfalk 26/9. Ringmærkningen gav pote 10/10, da en blåstjert blev pillet ud af nettet. En ny art for Gedser Fuglestation (en fugl rastede dog ved nærliggende Kroghage, 9/10 2010). Så – hvis alt godkendes – et super år i Gedser.

Det var rovfuglene, der reddede Møns år, da årets højdepunkt – og ny art for øen – en blå glente trak NV forbi Bødkermosen, 23/4. Desuden er en 2K jagtfalk rapporteret ved Hegnede Bugt, 16/4. Hvor er de sjældne småfugle?

På Vestamager rastede en stylteløber 10-13/6, hvilket var eneste SU-art på lokaliteten i 2015. Men et SU-fund om året er vel gennemsnitligt for lokaliteten.

Gilleleje havde et godkendt år med én SU-art, idet en sort ibis trak vest ved Bøstrup Hage, 24/10. Med største sandsynlighed samme fugl, der havde rastet på Falsterbo-halvøen tidligere på efteråret. Efter obsen ved Børstrup Hage sås samme fugl senere samme dag trække forbi Spodsbjerg.

Vi slutter rundturen af på Ertholmene, som er en lokalitet, der, om nogen, kan sætte svingninger i en twitchers humørbarometer. Med to SU-arter i foråret blev det en godkendt sæson; første var en hvidskægget sanger, 2/5. Dernæst en hunfarvet pileværling, 29/5. Sidstnævnte blev – en smule skuffende – sjældneste fund på øerne i år. I 90’erne sås pileværling i otte ud af ti år, men årets fund var det første på øerne siden 2004! På trods af udmærket chrøvejr med østenvind og dårlig sigt skuffede efterårssæsonen fælt, da ingen SU-arter sås. Måske hitsne gemte sig i de store mængder af fuglekonger?

Skulle du falde over fejl eller mangler, så skriv en kommentar.

Reklamer

6 Responses to “De stooore lokaliteter”


 1. 1 ABK 18. december 2015 kl. 10:24

  Et par tilføjelser:

  Fra Skagen skal også nævnes to dværgværlinger, 29/9. Summen af dværgværling i Skagen i efteråret blev ca. 4.

  Og fra Roshage en kuhls, 1/10.

  En af de bedst producerende lokaliteter i Østdanmark skal også med, idet Stevns havde et super år med fem SU-arter. Første var en overflyvende citrovipstjert han ved Højerup, 30/4. Årets højdepunkt var en sydvesttrækkende blå glente set ved Mandehoved, 9/6. Hermed en ny rovfugleart for lokaliteten. Formentlig samme fugl, der tidligere på foråret sås i Sverige.

  En 1K jagtfalk trak ud fra Falsterbo 3/10 og sås indtrækkende ved Mandehoved. En imponerende double blev en humes og en brun løvsanger fundet ved Stevns Fyr, 23/11. Humsen sås frem til 28/11, mens den brune (ny art for Stevns) holdt ud til 7/12; første gang, arten er registreret i DK i december.

 2. 2 Grenen Fuglestation 25. december 2015 kl. 20:20

  Teksten om Grenen Fuglestations kæmpe år for sjældne fugle er fuld af fejl:

  I foråret sås 5 topskarver fordelt på 4 fund 3/4-21/5 (ikke 4 eks)

  I foråret sås albatros sp. 10/5 (er ikke nævnt)

  I foråret sås 4 citronvipstjerter 6-21/5 (ikke 3 eks.)

  I efteråret sås citronvipstjert 16-17/9 (er ikke nævnt)

  I efteråret sås 4-5 dværgværlinger 15/9-30/11 (2 er ikke nævnt i første omgang)

  – i alt nåede Grenen Fuglestation 246 arter på Grenen uden ringmærkning og en fysisk fuglestation, og der er stadig daglig morgenobs frem til nytår.

 3. 3 ABK 27. december 2015 kl. 18:28

  Super. Vi venter spændt på at se, hvor mange af observationerne der sendes til SU.

  Endnu en tilføjelse:
  Blåvand sluttede(?) året af med manér, da en ørkenpik blev fundet ved Sabinebunkeren, 22/12. Et sjældent vinterfund og første SU-pik i DK i år.

 4. 4 Grenen Fuglestation 2. januar 2016 kl. 03:29

  Jeg kan love, at alt det jeg har fundet aldrig bliver tilsendt SU. Det drejer sig typisk om 10-15 SU-fund per. Således også i 2015.

 5. 5 Per Tejsner 2. januar 2016 kl. 04:17

  Hvor blev Himmalayasanger og brun løvsanger på Stevns lige af?

 6. 6 ABK 2. januar 2016 kl. 08:23

  Hej Per
  Læs kommentar fra 18. december.


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s
*

*

Reklamer

%d bloggers like this: