Fra Skagen til Ertholmene

Det var det. Foråret 2016. Vi tager på rundtur blandt de store danske lokaliteter. Hvordan klarede de sig?

Vi starter i Skagen, som havde et godt forår. Forårets første SU-fugl(e) var to topskarver 15/3. Det blev til i alt ca. 32 topskarver i løbet af foråret 2016 inkl. hele 22 trk. 19/3, hvilket er dagsrekord i DK. Der er dog stadig et stykke til sæsonrekorden på ca. 56(!) i 2009. En citronvipstjert 2/5 er eneste obs i foråret, hvilket er under middel sammenlignet med de seneste år. Der var ellers en del østenvind i løbet af maj, men det fine vejr har nok fået dem til trække igennem over yderste klitrække (Jyllands Ende), som blot var sporadisk dækket i foråret. Der ville blive set mere i Skagen, hvis der var fast bemanding her – i stedet for at kødranden af birdere på Verdens Ende. Både topskarv og citron er så godt som årlige i Skagen, så vi skulle frem til 7/5, før den første overraskelse dukkede op; om morgenen blev en alpejernspurv fundet ved Buttervej. Hermed Skagens 3. fund af alpejern efter fund i 1985 og 2008. Fuglen sås frem til ca. kl. 18.30, da den lettede og fløj øst.

ajern1

Alpejernspurv, Buttervej, Skagen, 7/5 2016

Herefter fulgte flere uger uden SU-fugle i Skagen, og foråret 2016 så længe ud til at blive et tyndt et af slagsen for hits. Men – som så ofte før – vendte det i det sene forår. Skagens første ørkenpræstekrave – en han – rastede ca. et kvarter først på eftermiddagen 26/5 i den nye sø på Grenen. Søen har i foråret haft besøg af hele fire præstekravearter. Fuglen lettede og trak SV ud over Kattegat. Et temmelig uventet fund, men Skagen må efterhånden være en af de lokaliteter med den længste vadefugleliste. Så vidt jeg kan tælle mig frem til, er listen oppe på 44 arter, og der mangler stadig damklire, terekklire og begge tundrahjejler.

Sjældne rovfugle hører til et godt forår for hits i Skagen, og de observatører, der holdt ud til juni, blev belønnet med en ørnevåge 2K 6/6. Fuglen overnattede i reservatet og trak ud kurs Sverige næste morgen ca. kl. 8.10. Hermed Skagens femte fund af ørnevåge efter obs i 1991, 1997 og 2008 (2 fund). Det skulle dog blive endnu bedre, da en blå glente blev opdaget på heden langs Fyrvej ved 8-tiden om morgenen 10/6. Fuglen rastede til ca. kl. 10, før den trak SV. Det drejer sig om Skagens 5. fund af blå glente. Dagen efter, 11/6, var der igen hit, da en gråsejler var ude at vende ved Verdens Ende ca. 9.40 i fem minutter, før den fløj retur mod SV. Hermed et yderst sjældent forårsfund af arten i DK. Der er ingen godkendte fund af arten om foråret i DK, men et fotodokumenteret fund ved Hornbæk Enge, Randers, 23/5 2015, er under behandling.

Foruden SU-fuglene skal også nævnes det rekordstore antal steppehøge; totalen havnede på 88, hvilket er ny sæsonrekord. Desuden sås to små skrigeørne på datoerne 9/5 og 2/6. Af andre gode fund kan nævnes markpiber 2 (4/5 og 8/5), hele 5 rødryggede svaler; 3 8/5 (dagsrekord i DK) og 2 11/5, tre hortulaner (1 8/5 og 2 11/5), tre silkehejrer (2 6/5 – Skagens første multifund – og 1 12/5), hvidvinget måge (3K 11/5), rødstrubet piber 4 (1 11/5, 2 12/5 og 1 17/5), sort stork 3 (1 5/6 og 2 13/6), savisanger 7/6, biæder ca. 5 (under normalen) 12/5-12/6, hvidnæbbet lom ca. 8 (normalt år) 24/4-14/5 og lundsanger 3 (1 Ellekrattet og senere Grenen 27/5, 1 ringm. ved Skagen Fyr 31/5 og 1 syng. Grenen 1/6), hvilket er et godt år for arten.

Vejlerne havde et forår under normalen. Ingen SU-arter sås på lokaliteten. Bedste obs var amerikansk krikand 1-2 12/3-9/4, silkehejre 22-28/5 og en biæder trk. Ø ved Østerild Fjord 14/6. På Agger Tange sås en jagtfalk 14-15/3, silkehejre 2 4/5 og 2 12/5 samt sort stork 2 12/6. Thy må kunne gøre det bedre!

Vi fortsætter til Tipperne/Værnengene, hvor jagtfalken, som ankom i efteråret 2015, sås frem til 24/4. Mest usædvanlige obs på lokaliteten i foråret var en hærfugl 22/4. Desuden kan nævnes rødhalset gås op til 2 12/4-12/5, steppehøg 2K 3/5, silkehejre 2-3 1/5-11/5. Ingen hits skyldes formentlig manglende bemanding på fuglestationen ift. 80’erne og 90’erne.

Så er vi nået til Blåvand. En fluesnapper, der måske er en tajga, blev ringmærket 22/5. En fjer fra fuglen skal analyseres. Viser det sig at være en tajga, vil det være ny art for DK, og foråret 2016 vil være klart godkendt for lokaliteten. Foruden denne fugl var højdepunktet en syngende buskrørsanger i mosen 25/5. Altså 1-2 SU-arter i foråret i Blåvand. Blandt de øvrige højdepunkter var en rødrygget svale 27/5 samt to ringmærkede sydlige nattergale (1 30/5 og 1 31/5). Desuden kan nævnes sibirisk gransanger 2 (1 ringm. 5/5 og 1 feltobset 6/5), steppehøg 2K 30/5, lille fluesnapper ad. han ringm. 29/5 og 1 syng. 30/5 (samme fugl?) og biæder 28/5. En sortbuget knortegås rastede på nærliggende Nyeng 28/3.

På Mandø sås to SU-arter i løbet af foråret. Bedste fugl var en sibirisk hjejle 15-19/5 og desuden rapporteret 22/5. Hermed andet fund af arten på Mandø efter første fund i oktober 2006. Jagtfalk sås på øen 9/3 og 28/5 – formentlig en fugl, som ankom i efteråret 2015. Af andre bemærkelsesværdige obs kan nævnes sydlig nattergal syng. 21-28/5 og drosselrørsanger syng. 22/5. Vi forventer mere af Mandø.

Rømø havde et ok forår med ét SU-fund: iberisk gransanger syng. og kald. ved Landsende 1/6. Desuden sås en stylteløber på Stormengene ved Havneby 3/5. Arten udgik af SU-listen per 1/1 2016.

På Langeland sås nul SU-arter i foråret 2016. Hvilket er under vanlig standard. Bedste fugle blev en meget tidlig lundsanger i Gulstav Østerskov 13/5, sort stork i Ålemosen nær Humble 21-26/6, silkehejre – også i Ålemosen – 21-22/6, lille fluesnapper syng. ved Keldsnor 22/5, steppehøg ad. han trk. NØ ved Hou 14/4. Desuden er der rapporteret en syng. sydlig nattergal i Gulstav Østerskov 22/4.

Vi fortsætter til Sydfalster, som kom i hus med en enkelt SU-fugl samt flere subhits. Bedste fugl var DK’s 6. fund af gåsegrib (2K), som rastede i Bøtø Nor 21-22/6, før den trak nord. Af andre gode arter kan fra Gedser nævnes fuglekongesanger ringm. 6/5 (ca. 6. forårsfund i DK), markpiber 21-22/5 (skal arten igen på SU-listen?), rødrygget svale 5/6, hvidnæbbet lom ad. trk. NØ 22/5, biæder 5 22/5, hvidvinget terne ad. trk. NØ 27/5, lille fluesnapper 3 (1 ringm. 9/5, 1 ringm. 6/6 og 1 syng. Kroghage 11/6), steppehøg 2K trk. Birkemose 14/5. Desuden sås en skestork trk. over Gedser Odde 14/5, hvilket var ny art for lokaliteten. En silkehejre rastede i Bøtø Nor 26/6.

På Møn sås to SU-arter i løbet af foråret samt en del gode subhits, hvilket er et fint forår for lokaliteten. Den første var en alpesejler, som rastede ved Møns Klint 17-23/4. Den anden var af en noget anden kaliber; en lammegrib imm. blev fotograferet ved Røddinge Sø 23/5. Nok sandsynligt, at sidstnævnte stammer fra bestanden i Alperne. Er denne “selvsupplerende” nu, så fundet kan godkendes i kategori C? Desuden sås lille skrigeørn på Østmøn 14-17/5, rødrygget svale 1-2 Møns Klint 17+18/4, sort stork Møns Klint 16/4, to syngende sydlige nattergale (Bødkermosen 22/4 og Råbylille Strand 9/5), tredækker Nyord 28/5, steppehøg 2K Mandemarke Bakker 22/4,  biæder 3 (1 Råbylille Strand 6/5 og 2 Ulvshale 28/5), drosselrørsanger Ulvshale 29/5, lille fluesnapper Møns Klint 3/6 samt op til 3 lundsangere langs klinten primo juni.

Stevns, som havde et rigtig godt år i 2015, kunne ikke levere en SU-art i foråret 2016. Bedste arter blev sort stork trk. SV 18/6, silkehejre Tryggevælde Ådal 27/4, lundsanger 2 (1 2/6 Fællesskov og 1 3/6 Højerup) og lille fluesnapper 2 (1 Lille Heddinge 8/5 og 1 Fællesskov 3/6).

Vestamager havde et godkendt forår med en SU-fugl; amerikansk hjejle 5-17/5. Af subhits kan nævnes en kongeederfugl 3K+ han trk. NV set og fotograferet fra dæmningen ved Klydesøen 27/3, tredækker 2 spill. 5-7/5, steppehøg 2K trk. 14/5 og (den sædvanlige?) rødhovedet and han 17/4-26/6.

Det blev til nul SU-fugle i Gilleleje i foråret, hvilket er normalt. Men et par gode subhits skal nævnes. Største overraskelse var en toplærke, som rastede i havnen 2-4/4, en hvidvinget måge 2K i havnen, som blev opdaget i januar, sås sidste gang 22/4. Desuden rødrygget svale trk. Ø 3/5, hortulan trk. Ø 11/5, islom 1 odr. trk. Ø 2/5 og steppehøg 2 (ad. hun trk. NØ 15/4 og 1 hunfarvet trk. Ø 2/5).

top1_gille

Toplærke, Gilleleje Havn, 3/4 2016

Heller ikke Rørvig-området havde fund af SU-fugle i foråret 2016. Bedste obs blev stylteløber 2 Hovvig 8/5, markpiber trk. S 7/5, hortulan 3 (1 10/5 og 2 22/5), hvidnæbbet lom 2K rst. 2/5, biæder 2 8/5, sibirisk gransanger syng. 2+6/5, lille fluesnapper syng. 22/5, rødstrubet piber 2 (1 30/4 og 1 13/5), steppehøg 4 (ad. han 16/4, ad. hun 29/4, 2K 30/4 og hunfarvet 8/5), islom ad. trk. N 9/5. En savisanger sang i Hovvig 8/5 og to silkehejrer – også i Hovvig – 21/5-28/6

Vi slutter af på Ertholmene, som havde et super forår. Tre SU-arter er over normalen, og den ene – stensanger – er tilmed ny art for Vestpalæarktis. Stensanger er den eneste art på den danske liste, som ikke er set i andre lande i Vestpalæarktis. De tre SU-arter (stensanger, hætteværling, buskrørsanger – alle hanner) blev fundet 30/5. Stensangeren sås frem til 3/6, hætteværlingen sås igen 1/6 og buskrørsen hørtes frem til 2/6. Af subhits fra øerne kan nævnes høgesanger 31/5, steppehøg 2 (2K 8/5 og 2K 13/5) og ca. 7 lundsangere ultimo maj/primo juni.

stens1

Stensanger, Christiansø, 31/5 2016

sek1

En stolt SEK efter sit monster-fund på Christiansø. Ud over stensangeren lavede han også hætteværling og buskrørs samme dag (30/5). Nok første gang, en person finder tre SU-arter samme dag i DK!!!

Observationerne er hentet i DOFbasen. Skulle du falde over fejl eller mangler i opsummeringen, så skriv en kommentar.

2 Responses to “Fra Skagen til Ertholmene”


 1. 1 feltud 3. juni 2017 kl. 10:47

  Hej,

  De to sydlige nattergale ved Blåvand bør rettes til 30/5 og 31/5, i stedet for 31/5 og 1/6.

  Mvh
  Mathias B. Bjerregård

 2. 2 ABK 3. juni 2017 kl. 21:07

  Tak for info. Er rettet nu.


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s
*

*


%d bloggers like this: