Archive Page 2

Oktober godis

Her følger nogle fotos fra bl.a. Blåvand i uge 42, som var en godkendt periode for hits. Topluskeren TOE slog – som sædvanlig – til i løbet af ugen med Blåvand-områdets første nonnestenpikker, en hun, som rastede ved den nordlige parkeringsplads på Skallingen 17-19/10. Den skællede ryg og de lange vinger adskilte den fra middelhavsstenpikker. Straffeattesten lyder nu på stribet græs (2008), taigapiber (2014), humes sanger (2017) og nonnepik (2018), og der er måske flere, jeg har glemt…

En anden hidsig obs var, hvad der tilsyneladende er DK’s første efterårsfeltobs af buskrørs, fundet af AEC og CBN, ved Nyeng 15/10. Efterårs-acroer er noget af det sværeste inden for europæiske fugle, men flere acro-kendere mener, at det drejer sig om en buskrørs. I felten virkede fuglen koldt farvet i forhold til en typisk efterårs-rørs. På fotos ses, at vingen mangler kontraster, og fuglen har en ret tydelig øjenbrynsstribe, der også når bag øjet. En hård obs, men dog forventet i betragtning af mange efterårsfund – også uden for net – på de britiske øer.

Andre bemærkelsesværdige fund inkluderede to taigapiber i Blåvand-området i løbet af ugen; den første ved Nyeng 13/10 og den anden ringmærket i fyrhaven 19/10. Sidstnævnte er blot fjerde ringmærkede taigapiber i DK – og første i næsten 28 år(!) – efter to på Christiansø hhv. 7-17/10 1982 og 29/4-1/75 1989 samt Blåvands Huk 29/9-10/10 1990. Desuden sås også taigapiber på Mandø 13-14/10 og Sønderho, Fanø, 14/10.

Efterårsferien bød også på stationær lille gulbug på Mandø 13-15/10, fundet af THH, og første flerdagesfugl i DK siden 1989. En ellekrage ved Sårup i Thy fundet 16/10 – og stadig på plads 27/10 – var også meget populær. Det var den første twitchable fugl i DK siden fuglen ved Gadeby, Bornholm, 18-20/8 2010.

I år er DK dog indtil videre blevet trumfet af Sverige, hvor en rubinnattergal han blev fundet nær Karlstad på nordsiden af Vänern 26/10. Hermed første fund af arten i Sverige. Den kunne ikke genfindes dagen efter.

Bynkefugl, Mosen Blåvand, 14/10 2018

IKEA’s nye bestseller – kombineret stol og køletaske med kopholder

Nonnepik hun, Skallingen 17/10 2018

DOF UNG twitcher nonnepik på Skallingen

Bryn, Blåvands Huk 18/10 2018

Taigapiber, Blåvands Huk 19/10 2018

MPO efter at have connectet med sin første taigapiber i DK

Hærfugl, Melby Overdrev 27/10 2018

Reklamer

Oktoberdrømme

Så nærmer efterårsferien – uge 42 – sig. Ugen, hvor mange drømme, eller arter, man ikke har drømt om, er blevet til virkelighed. Uge 42 – og uge 41 – er formentlig det tidspunkt i andet halvår, hvor flest MEGA-hits er blevet fundet. Hvem husker ikke:

2006:

Stribet sanger Mandø 15-16/10

2007:

Tretået spætte Skagen 2+12-18/10

Langhalet tornskade Skallingen 15-17/10

Tretået spætte Tversted Plantage 18/10

2008:

Stribet græshoppesanger Grønningen, Blåvand 17/10

2009:

Sibirisk fløjlsand Blåvand 12-18/10

2010:

Stendrossel Nordby, Fanø 12/10

2011:

Rødøjet vireo Mandø 19-27/10

2012:

Manchurisk nattergal Christiansø 14-21/10

Olivenskovdrossel Christiansø 21-30/10

Tornhalesejler Juvre, Rømø 21/10

Manchur, Christiansø, 19/10 2012

2014:

Gråstrubet drossel Gedser 18/10

2016:

Sibirisk jernspurv 9 individer (!) 13-23/10

Hvidkindet værling Hønen, Fanø 13-15/10

Isabellastenpikker Gilleleje 18-25/10

2017:

Polarlomvie Grenen, Skagen 22/10

Perioden i 2017 udmærkede sig desuden med mængder af østlige phyller – særligt schwarz med fem fugle imponerede, hvilket er årsrekord.

Som det kan ses, er der en overvægt af fund fra det sydvestlige Jylland. Fire af fundene drejer sig om fugle fundet i net (manchurisk nattergal, olivenskovdrossel, gråstrubet drossel og én sibirisk jernspurv).

Forventningerne er i top, men kan de indfries? Er der gået for meget fotodude i dansk birding? Eller er der stadig kratluskere, der kan lave stort i havtornen?

DMI melder lunt vejr og ikke alt for kraftig vind, så mon ikke vi – ligesom mange af de tidligere år – skal satse på et småfuglehit. Fra nabolandene kan nævnes en grøn sanger fotograferet på Lundy Island, Devon, Storbritannien 7. oktober, ca. 25 taigapibere i Norge i efteråret, hvilket betegnes som et normalt år, desuden en amerikansk svaleklire på øen Værøyna ca. 500 km NV for Hanstholm og lille gulbug på Utsira 8. oktober, nonnestenpikker, sorthovedet sanger og schwarz i Holland i løbet af de sidste par dage, mens Helgoland har haft hvidskægget sanger, mindst to taigapibere, citronvip og dværgværling i perioden 6.-10. oktober.

Sølvhejre i mosen

Tirsdag d. 25. september 2018 fandt TBR den første stationære sølvhejre i nyere tid (nogensinde?) i Københavns Kommune. Fuglen rastede i Utterslev Mose i del 2, hvor den blev fundet ca. kl. 13.30. Fuglen blev bl.a. twitchet af undertegnede og flere af Købehanvns Kommunes toplistere, deriblandt IBJ, som hermed kunne indkassere sin art nummer 244 ifølge Netfugls kommuneliste.

Hermed et længe ventet kommunekryds for mange. I år har der været 4-5 fund af 8-9 individer i mosen, hvilket skal sammenlignes med, at der  – ifølge DOFbasen – blot er et tidligere fund fra lokaliteten; en overflyvende fugl 11. april 2014.

Sølvhejre, Utterslev Mose del 2, 25. september 2018

God stemning på Horsebakken

 

MEGA sibe

Efteråret er i fuld sving, og i weekenden nåede en af de efterhånden mest eftertragtede sibes til Vesteuropa. En gulbrystet værling 1K blev fundet på Whalsay, Shetlandsøerne, 22. september, hvor fuglen også var på plads dagen efter.

Gulbrystet værling er i kraftig tilbagegang; i 2000 var arten af IUCN kategoriseret som “lower risk/least concern”, 2004 “near threatened”, 2008 og 2012 “vulnerable”, 2013 og 2016 “endangered” og 2017 “critically endangered”. Noget af en rutsjetur. I 1980’erne og 1990’erne var arten en sjælden, men dog regelmæssig gæst i Vesteuropa om efteråret, men i takt med artens katastrofale tilbagegang er arten blevet et megahit i Europa. Der foreligger ca. 240 fund i Storbritannien.

Fair Isle, som formentlig er den lokalitet i Nord- og Vesteuropa, som har haft flest fund af arten (bortset fra de tidligere ynglelokaliteter i Finland), havde, ifølge Rare Birds Where and When, i gennemsnit 1 fugl per efterår i 60’erne, 2,7 i 70’erne, 3,8(!) i 80’erne, 2,1 i 90’erne og 0,4 i 00’erne.

Arten er ikke længere årlig i Vesteuropa; de tre seneste fund fra Storbritannien er fra hhv. Farne Islands, Northumberland, 5. september 2013, Shetlandsøerne 20. september 2017 og årets fund. Det seneste fund fra Norge er fra Vestfold, 29. august 2010, og seneste fra Sverige er en 1K ringmærket i Falsterbo 25. august 2012.

I Danmark er der gjort seks fund af arten:

1984: 22/8, Christiansø, 1K

1990: 19/6, Christiansø 2K han ringm.

1991: 31/8, Christiansø, 1K ringm.

1993: 10/6, Grenen, Skagen, han trkf.

1995: 12/6, Nedermose, Skagen, han

1996: 19/8, Christiansø, 1K ringm.

At hele tre ud af seks danske fund er fra det sene forår kan synes noget overraskende i forhold til i Storbritannien, hvor blot 4 ud af 240 fund frem til 2007 var fra foråret. I takt med at arten er uddød i den vestlige del af udbredelsesområdet er chancen for en overshooter om foråret nok meget lille. Så et nyt dansk fund bliver formentlig i efteråret. Som et kuriosum kan nævnes, at ML, aka Goldfinger, har haft tre(!) gulbrystede værlinger i DK – fuglene på Chrø i 1990, 1991 og 1996.

Sommersnacks

Sommeren 2018 har været en absolut godkendt sæson, hvor periodens ubestridte højdepunkt – indtil videre – har været en 2K stillehavslom ved Grenen, Skagen, fundet 13. august og fortsat på plads d. 17. Fuglen blev opdaget af den københavnske hit-magnet TEO, som tidligere i år brillerede med DK’s første lille sejler, der trak forbi ham og ROC på Grenen 17. april. Hermed kunne TEO bogføre sit fjerde (!) fund af en ny art for landet. De tidligere er stor sorthovedet måge, Blåvandshuk, 10. oktober 1993, ringnæbbet måge, Saltvandssøen, 15. maj 1999 og den lille sejler fra foråret. Er der andre, der har fundet fire nye arter for DK, mon? Desuden en ny race i form af amerikansk fløjlsand ssp. deglandi, Blåvandshuk, 23. januar 2013. En imponerende samling!!!

Af andre gode fugle kan nævnes slagfalk ved Ballum, fundet 4. august af ASF, og fortsat på plads 17. august. Da fuglen tilsyneladende ikke viser tegn på fangenskab, er det sandsynligt, at fundet vil blive godkendt som DK’s tredje slagfalk i kategori A efter fund i Skagen i maj 2006 og på Værnengene i august 2017. Arten er i fremgang som gæst i Polen, så det er måske en art, vi kommer til at se mere til i de kommende år?

Den nystartede Fanø Fuglestation er kommet flyvende fra start, hvor bedste fugl er en ringmærket 1K vandsanger ved Sønderho 8. august fanget af MJH. Hermed første fund af arten i DK siden 2009. 2018 har vist sig – efter nutidens standarder – at være et godt år for arten i Skandinavien med to fund i Sydnorge – de første siden 2009 – ringmærket henholdsvis 11. og 14. august samt en adult(!) ringmærket i Falsterbo 16. august – første fund i Sverige siden 2010. En stationær fugl i DK vil blive taget imod med kyshånd.

Det er et stærkt hold, der huserer på Fanø i efteråret, med bl.a. HKN som træktæller på Hønen, så vi får se, om der springer flere bomber i løbet af efteråret.

Skagen skuffede i juni, mens juli var super med blå glente trk. SV over Jennes Sø 16. juli (14. fund i DK) og triel på Grenen 4. juli. I Vestjylland var bedste fugl en bonapartemåge, som rastede ved Torsminde 26. juli til 7. august. Hermed 6. fund i DK; alle er gjort på Vestkysten mellem Blåvand og Skagen.

Stillehavslom 2K med ederfugle, Grenen, 14. august 2018

SJ – efter at have bogført dagens første nye DK’er – stillehavslom på Grenen 14/8. Om eftermiddagen blev slagfalken ved Ballum den anden. Sjældent, at twitchere i +420-klassen bogfører to nye arter samme dag…

Vandstid

Vand giver vands lyder et gammelt ordsprog. Så med den historisk tørre sommer og vejrudsigt ser det ikke for godt ud. Og dog. Ifølge DMI skulle vinden i næste uge dreje ned i SØ, som er den helt rigtige retning for, at en vandsanger kommer ud af kurs på sit træk fra Polen mod SV og havner i DK.

I Holland dukkede de første op i efteråret til sædvanlig tid – 1. august – i alt ca. 6 individer er set i landet 1. og 2. august ifølge waarneming.nl.

Vandsanger er en svær art i Danmark, hvor der blot er ét fund af en fugl, som var stationær i flere dage; en syngende ved Snogebæk, Bornholm, i dagene 3.-7. juli 1990 fundet af Vordingborg-Palle (PRA). Fuglen blev twitchet af flere – bl.a. var det ny DK’er for to af DK’s toplistere, JMP og ROC.

En anden populær fugl blev fundet i felten ved Flyndersø, Rørvig, 3. september 2004. Den sås af mange i løbet af eftermiddagen. Jeg selv kom desværre først af sted på 2.-dagen, hvor fuglen var væk.

Et plaster på såret var fine obs af syngende fugle ved Karsiborska Kepa nær Swinoujście, Polen, i juni 2009. Læs mere her. Arten er vistnok desværre forsvundet fra lokaliteten. Men en 1K vands i DK er fortsat på min – og nok mange andres – ønskeliste.

Så hermed en opfording til at luske dit lokale vådområde efter rørskovens tigerdyr.

Nyt fra andegården

5. maj 2018 blev en hjelmskallesluger han opdaget i Holløse Bredning af Kim Berg – sjovt nok samme dato, som et tilbagevendende individ sås i Lille Vildmose, der tidligere var set i april 2017. Jeg var et smut forbi Holløse lørdag d. 12. maj, hvor fuglen kunne ses fra Bredningvej.

Hjelmskallesluger er i Danmark både godkendt som mulig undsluppet fangenskabsfugl (kat. D) og som sandsynlig/sikker fangenskabsfugl (kat. E). Arten er SU-art i Danmark, og jeg har kigget diverse SU-rapporter igennem for at lave følgende liste over godkendte fund af hjelmskallesluger i Danmark til og med 2017.

 1. 1991: Fåborg, 5. januar, ad. han (med farvering og metalring). Godkendt i kat. E.
 2. 1994: Stauningsø, 8.-16. august, hunfarvet (tam). Godkendt i kat. E.
 3. 1998: Tipperne, 11.-15. september, hunfarvet. Godkendt i kat. D.
 4. 1998: Margrethe Kog, 9. og 16. november, hunfarvet. Godkendt i kat. D (måske samme fugl som på Tipperne, men regnes som ny fugl).
 5. 2001: Saltvandssøen, 27.-28. juni, han i eklipsedragt. Godkendt i kat. D.
 6. 2001: Vejlerne, 10.-14. december, 1K han. Godkendt i kat. D.
 7. 2002: Stubben, “efterår” – ikke indsendt til SU for 2002, oktober-november 2003 og oktober-november 2004, ad. han (med rød plastikring på højre ben). Godkendt i kat. E.
 8. 2007: Gilleleje Havn, 8. juli og juni-oktober 2008, ad. han (burfuglering på højre ben). Godkendt i kat. E.
 9. 2007: Solkær Enge, 7. oktober, august 2008 og maj 2009, ad. han.  Godkendt i kat. D.
 10. 2009: Haderslev, 9. oktober til 8. november, oktober 2010 og maj-juni 2011, ad. han. Godkendt i kat. D.
 11. 2010: Hørup Hav, Als, 3.-5. april, hun. Godkendt i kat. D.
 12. 2012: Uldum Kær, 17. marts-3. juni, januar-maj og september 2013, januar-maj og november-december 2014 og februar-maj 2015, hun (med gulgrøn farvering på højre ben). Godkendt i kat. E.
 13. 2015: Vangså Hede, 8. august til 6. september, 2K+ hun. Godkendt i kat. D.
 14. 2015: Juelstrup Sø, Støvring, 6-7. september, 2K+ han i eklipsedragt. Godkendt i kat. D.
 15. 2015: Tofte Sø, 6. november til 31. december, januar og oktober 2016, april 2017, 2K+ han. Godkendt i kat. D.

Ud af de i alt 15 fund er 5 fund godkendt i kat. E (4 med burfugleringe og 1, som var tam), mens de resterende 10 fund er godkendt i kat. D.

Den store andel af sikre burfugle viser, at et kategori A fund i Danmark formentlig skal være en fugl, som er ringmærket vest for Atlanterhavet. Arten er godkendt i kat. A i UK, Island og Færøerne, mens arten i Nordeuropa og Mellemeuropa figuerer på de respektive landes D og E lister.

Ifølge artiklen om det første britiske fund godkendt i kat. A (Ydre Hebrider, oktober 2000), har der siden 2001 været 4 fund på Azorerne, som regnes som spontane fugle. Men for at sætte tingene i perspektiv nævnes i samme artikel, at der i Holland i vinteren 2008/2009 var 13 fugle – 1 hunfarvet nævnes som mulig spontan, men ikke hvorfor(!) – hvoraf de fleste var ringmærket med burfugleringe, og den efterfølgende sommer ynglede et par og fik fem unger.

Hjelmskallesluger han med grågæs, Holløse Bredning, 12. maj 2018


*

*

Reklamer