Archive Page 2

Nyt fra andegården

5. maj 2018 blev en hjelmskallesluger han opdaget i Holløse Bredning af Kim Berg – sjovt nok samme dato, som et tilbagevendende individ sås i Lille Vildmose, der tidligere var set i april 2017. Jeg var et smut forbi Holløse lørdag d. 12. maj, hvor fuglen kunne ses fra Bredningvej.

Hjelmskallesluger er i Danmark både godkendt som mulig undsluppet fangenskabsfugl (kat. D) og som sandsynlig/sikker fangenskabsfugl (kat. E). Arten er SU-art i Danmark, og jeg har kigget diverse SU-rapporter igennem for at lave følgende liste over godkendte fund af hjelmskallesluger i Danmark til og med 2017.

 1. 1991: Fåborg, 5. januar, ad. han (med farvering og metalring). Godkendt i kat. E.
 2. 1994: Stauningsø, 8.-16. august, hunfarvet (tam). Godkendt i kat. E.
 3. 1998: Tipperne, 11.-15. september, hunfarvet. Godkendt i kat. D.
 4. 1998: Margrethe Kog, 9. og 16. november, hunfarvet. Godkendt i kat. D (måske samme fugl som på Tipperne, men regnes som ny fugl).
 5. 2001: Saltvandssøen, 27.-28. juni, han i eklipsedragt. Godkendt i kat. D.
 6. 2001: Vejlerne, 10.-14. december, 1K han. Godkendt i kat. D.
 7. 2002: Stubben, “efterår” – ikke indsendt til SU for 2002, oktober-november 2003 og oktober-november 2004, ad. han (med rød plastikring på højre ben). Godkendt i kat. E.
 8. 2007: Gilleleje Havn, 8. juli og juni-oktober 2008, ad. han (burfuglering på højre ben). Godkendt i kat. E.
 9. 2007: Solkær Enge, 7. oktober, august 2008 og maj 2009, ad. han.  Godkendt i kat. D.
 10. 2009: Haderslev, 9. oktober til 8. november, oktober 2010 og maj-juni 2011, ad. han. Godkendt i kat. D.
 11. 2010: Hørup Hav, Als, 3.-5. april, hun. Godkendt i kat. D.
 12. 2012: Uldum Kær, 17. marts-3. juni, januar-maj og september 2013, januar-maj og november-december 2014 og februar-maj 2015, hun (med gulgrøn farvering på højre ben). Godkendt i kat. E.
 13. 2015: Vangså Hede, 8. august til 6. september, 2K+ hun. Godkendt i kat. D.
 14. 2015: Juelstrup Sø, Støvring, 6-7. september, 2K+ han i eklipsedragt. Godkendt i kat. D.
 15. 2015: Tofte Sø, 6. november til 31. december, januar og oktober 2016, april 2017, 2K+ han. Godkendt i kat. D.

Ud af de i alt 15 fund er 5 fund godkendt i kat. E (4 med burfugleringe og 1, som var tam), mens de resterende 10 fund er godkendt i kat. D.

Den store andel af sikre burfugle viser, at et kategori A fund i Danmark formentlig skal være en fugl, som er ringmærket vest for Atlanterhavet. Arten er godkendt i kat. A i UK, Island og Færøerne, mens arten i Nordeuropa og Mellemeuropa figuerer på de respektive landes D og E lister.

Ifølge artiklen om det første britiske fund godkendt i kat. A (Ydre Hebrider, oktober 2000), har der siden 2001 været 4 fund på Azorerne, som regnes som spontane fugle. Men for at sætte tingene i perspektiv nævnes i samme artikel, at der i Holland i vinteren 2008/2009 var 13 fugle – 1 hunfarvet nævnes som mulig spontan, men ikke hvorfor(!) – hvoraf de fleste var ringmærket med burfugleringe, og den efterfølgende sommer ynglede et par og fik fem unger.

Hjelmskallesluger han med grågæs, Holløse Bredning, 12. maj 2018

Reklamer

Dobbelhals

Månedsskiftet april-maj har været en god periode for subhits på Stubben. Første overraskelse var en sortstrubet bynkefugl han, der rastede mellem sø 1 og sø 2 fundet 29. april af TBR. Fuglen sås sidste gang 2. maj. Ifølge DOFbasen drejer det sig om 5. fund af sortbynk på Stubben. De tidligere fund har været en han 24. april 2004, 11. oktober 2008, 1. april 2009 og en hun 13. marts 2014.

Sortbynk, Stubben, 28. april 2018. Foto: TBR

Onsdag d. 2. maj rastede en vendehals ved sydøsthjørnet af sø 1 fundet af ABK. Arten er knap årlig på Stubben, hvor der i DOFbasen fra og med 2004 er indtastet ca. 20 fund fra årene 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016 og 2017.

Vendehals, Stubben, 2. maj 2018. Et bedre foto af fuglen ses her.

Efter skole smuttede jeg i dag, fredag d. 4. maj, igen til Stubben. Jeg startede syd for søerne, hvor et par løvser og gærdesangere rastede samt en syngende rørsanger. Efter at have rundet sø 2 og tjekket den nye opfyldning gennem hegnet, hvor der rastede en lille præst og en dværgterne, gik jeg langs sø 2. Jeg kunne se LNA nærme sig fra vest og bemærkede også, at han gav tegn, da vi var ca. 100 m fra hinanden. Men jeg blev dog alligevel temmelig overrasket, da han kunne berette, at han lige havde set en blåhals hun! Fuglen havde fourageret på jorden nær den største busk på nordsiden af sø 2 og var siden løbet ind i højt græs. Og det var dét. Fuglen var sunket i jorden. TBR deltog i eftersøgningen, men efter ca. 2 timer cyklede jeg videre og bogførte den nordiske lappedykker i Sortedamssøen.

Vel hjemme fik jeg lidt i 16 en sms fra TBR: blåhalsen var på plads! Så var det igen op på cyklen, og en halv time efter gloede jeg ind i den smalle bræmme rør (eller er det siv?) i NV-hjørnet af sø 2, hvor TBR og BBP havde set fuglen. Men endnu en gang var den forsvundet. Heldigvis kunne den genfindes ca. en halv time senere, da den fløj fra sydsiden af sø 2 over til NV hjørnet, hvor den landede i samme bræmme, som TBR havde genfundet den i. Her sås den kort fouragere ved vandkanten, før den forsvandt ind i rørene. Endnu en gang lavede den et spektakulært forsvindingsnummer og er – så vidt vides – ikke set siden. Hermed 3. fund af blåhals på Stubben efter 14.-15. september 2003 og 1. september 2011.

Blåhals hun, Stubben, 4. maj 2018. De lyse spidser på de store dækfjer tyder på, at det er en 2K. Foto: TBR

Twitchere eftersøger blåhalsen. Foto: TBR

 

April bonanza

Lille sejler, snefinke og gulbrynet værling. Så kort kan det skrives. April 2018 har sprængt rammerne med utrolige tre nye arter for landet. Vi skal tilbage til 2002 for at finde sidste nye art for landet, som blev lavet i april. Dengang var det også en meget tung obs – nemlig ensfarvet stær fundet ved Tane Sø 18. april. Af andre nye arter, der er fundet i april, kan nævnes

1992: amerikansk pibeand, Vejlerne, 3. april

1997: sibirisk allike, Blåvand, 12. april

1998: klireryle, Vejlerne, 23. april

April 2018 vil skrive sig ind i historiebøgerne som den vildeste april måned – nogen sinde – hvad angår MEGA’er.

Den lille sejler, der trak ud fra Grenen 17. april, sås kun af TEO og ROC, og snefinken, der sås og fotograferedes af KKN på Ulvshale 21. april, kunne – mod forventning – ikke genfindes af de ca. 40 twitchere, der gennemsøgte området. En fugl, jeg ellers havde regnet med at se. Men nej, den var sunket i jorden. Måske var den på vej sydpå, efter at være kommet op med det varme vejr i dagene 15.-16. april…

Men tredje gang er lykkens gang. En gulbrynet værling fotograferet af Lene Thomsen i sin indkørsel på adressen Fyrvej 7 i Skagen om morgenen 28. april kunne genfindes ved 11-tiden. De, der ikke allerede var kørt, fik travlt med at sætte kurs mod Skagen. Jeg rykkede med Jimmy, RS og HKR med ankomst i Skagen ca. 16.25 – lige akkurat tidsnok til at se fuglen, der forsvandt ca. et minut efter vores ankomst. Efter at have fejret dyret med en vase gik AEC, DPE, PU, en til(?) og jeg en kort tur ned ad Fyrbrovej, hvor DPE genfandt fuglen siddende i et træ sydøst for Fyrbrovej. Her sad den ganske kort, før den lettede og landede i et træ på den anden side af vejen, før den igen lettede og fløj kurs Batteriskoven.

Gulbrynet værling, Skagen, 28. april 2018

Der tankes op ved Rema 1000 i Skagen, før turen går sydpå. Jimmy og HKR med en passende grimasse efter at have bogført gulbrynet værling, mens RS glemmer at smile. Det blev dog bedre efter et par blå colaer!

**MEGA** lille sejler

Efter snefinke ved Rostock 10. april og middelhavsstenpikker på Texel, Holland, 12. april og frem til 15. april var der lagt i ovnen til, at der også skulle ske noget i DK. Og det gjorde der, da en lille sejler trak forbi TEO og ROC på Grenen, Skagen, om formiddagen tirsdag d. 17. april. En meget hård obs!!!!

Arten var dog ventet i DK efter ca. 24 fund i Storbritannien, 3 fund i Sverige, 2 fund i Tyskland og 2 fund i Holland. Til gengæld er fundet usædvanlig tidligt, da det tidligste fund i Storbritannien er fra 21. april  – en flok på to fugle(!) i Cornwall i 2011. De to tyske fund er fra Brandenburg 9. november 2002 og Helgoland 15. oktober 2013. De to hollandske fund drejer sig om et fra 20. november 2006 og samt 17. maj 2001, mens de svenske fund er fra Skåne 9. juni 1976, Halland 16. august 1985 og Västerbotten 8. oktober 1988. Med den øgede aktivitet i felten og fokus på hits er det overraskende, at seneste svenske fund er for næsten 30 år siden.

I Storbritannien kulminerer arten i maj og juni, men der er også flere sene efterårsfund. Måske, arten en dag hænger ud for Gilbjerg Hoved i primo november i varmt vejr og søndenvind?

Rødtoppet fuglekonge, Gilbjerg Hoved, 14. april 2018. Hele 3-4 fugle sås ved stenen denne dag, hvilket er Gilbjerg-rekord ifølge DOFbasen.

Det bygger op

Så blev det – efter en kold marts – endelig forår. Onsdag d. 4. april gik der hul på bylden i forbindelse med varme fra SV, og trækfuglene væltede ind sydfra. Dagen blev brugt på Hyllekrog med MJB, HBJ og PB, hvor højdepunkterne var 19.130 ederfugle og 1.389 traner talt af PB, fjordterne og havterne, almindelig kjove 7, rødtoppet fuglekonge 3 og sortbynk, men desværre glimrede den lille klovn – aka kongeederfuglen – med sit fravær. Der blev ellers set to trækkende på den skånske sydkyst denne dag… Den lille klovn har ellers haft en flot vinter og forår i DK.  To trækkende – begge adulte hanner – er set ved Hyllekrog henholdsvis 24. og 27. marts og desuden en ad. han rst. ved Kragesand 18. marts samt en ad. han trk. ved Gilbjerg Hoved 2. april. Sjovt, at det er slut med claimede 2K hanner om foråret – chefernes benarbejde for ti år siden har båret frugt.

Rødtoppet fuglekonge, Hyllekrog, 4. april 2018

Sortstrubet bynkefugl han, Hyllekrog, 4. april 2018

Trenden med flere og flere rødtoppede fuglekonger fortsætter, og 9. april kunne Gedser sætte ny dagsrekord i nettene med hele 18 ringmærkede individer!!! Den tidligere rekord var 11 (23. marts 2017 og 4. april 2018). Også steppehøgene er begyndt at røre på sig med to 3K+ hanner i Skagen 8. april samt obs ved både Rørvig og Hellebæk i løbet af de seneste dage. Men hvad med hits’ne?

Intet i DK siden stellersanden, og også Sverige har holdt lav profil i det tidlige forår. En hård obs fra Suffolk, Sydengland, i form af en amerikansk rørdrum er værd at nævne. Fuglen blev opdaget 7. april og var stadig på plads d. 9. Fra Danmark foreligger to fund af arten – en fugl sad fast i isen et sted på Fanø 10. november 1961 og blev fanget af en hund; drummen døde senere. Desuden publikumsmagneten i Vejlerne, som paukede hvert forår på Bygholm Vejle i perioden 2001 til 2004. Den sås 18. maj, hvilket vist var eneste gang, fuglen sås. Senere samme forår begyndte den at pauke, hvor den kunne høres fra Kraptårnet Den hørtes sidste gang 3. juni 2004. Også Sverige har et fund af arten – i Dalarne 24. april 2009 – så et nyt dansk fund er ikke helt utænkeligt.

Helgoland kan – som sædvanlig – også være med i form af en blåstjert 24. marts. Desuden er den sortbrynede albatros returneret til endnu en sæson i Nordsøen, hvor den bl.a. er set på Helgoland 6. april.

Besøg på motorvejspontonen

Påskeferien anno 2018 har været en kold en af slagsen. Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget, og torsdag d. 29. marts, blev en ad. han stellersand fundet på Korshage, Rørvig, af EVR. Hermed et rigtig hårdt fund – det seneste fund i DK er fra 2014, da en ad. han trk. syd ved Kronborg 7. november. Desuden har der været to fund i 2017 (Blåvand og SV-pynten), som endnu ikke er tilsendt SU.

Efter et kort besøg på Ærø, hvor Vitsø blev tjekket 26. marts, hvor fem klyder, to små skalleslugere og en ad. sildemåge på en nærliggende mark var bedste obs, rykkede jeg retur til Fyn d. 27., hvor første stop var Nakkebølle Inddæmning. Lokaliteten har tidligere huset amerikansk pibeand (19/3-12/4 2005), så jeg tænkte, det måtte være en god lokalitet. Det blev dog ikke til yanks, men to nilgæs var da også værd at få med. Arten er indtastet fra lokaliteten i DOFbasen én gang tidligere – fra 15. marts 2009. Desuden bogførtes seks små skalleslugere, overflyvende huldue, havørn og syng. korttået træløber.

Nilgæs, Nakkebølle Inddæmning, 27. marts 2018

Næste stop var Ølundgård, hvor en ad. sorthovedet måge rastede på en af øerne i Mellemstykket. Desuden en 2K vandrefalk med bytte og 18 små skalleslugere ved Firtalsstranden.

Sorthovedet måge ad. med hættemåger, troldand, gråand og grågås, Mellemstykket, Ølundgaard, 27. marts 2018

Dagen efter, onsdag d. 28., kørte jeg til Sydlangeland. Svære betingelser pga. hård østenvind, men en del bramgæs og svømmeænder kunne tjekkes på de sydlangelandske lokaliteter. Mange solsorte rastede ved Gulstav, hvor højdepunktet var fire røde glenter trk. N i flok samt en nord-flyvende ad. hun rørhøg. Tryggelev Nor bød på en sølvhejre, 23 store præstekraver i nordenden 1-2 paunkende rørdrummer, fem klyder og en ad. hun rørhøg.

I nærheden af Hesselbjerg nær Nørreballe Nor sås disse to prægtige indiske gæs. Den ene var ringmærket med en rød ring. Benene på den anden sås ikke. Så måske var det en fugl fra kategori C bestanden i Tyskland? I samme indhegning sås krikand han, spidsand han og to bramgæs (de to sidstnævnte uden ringe). Gad vide, hvor de kommer fra…

Yank på Svendborg Havn

Børnefødselsdage

Vi er nu i gang med den sidste vintermåned, og det er tid til at kigge tilbage på vinteren 2017/2018, som blev en rimelig en af slagsen for sjældne fugle. Ikke nogle GIGA’er, men flere børnefødselsdage rundt om i landet fik mange ud på de danske motorveje.

Vinterens ubestridte højdepunkt – indtil videre – var en ad. han sibirisk fløjlsand, der blev opdaget onsdag d. 7. februar ved Vesterlyng, Vestsjælland, af RS. Fuglen var stadig på plads i dag, 9. februar. Hermed 2. fund i DK af sibirisk fløjls efter fuglen, der sås ved Blåvand første gang 12. oktober 2009 og igen på lokaliteten i marts 2010, februar/marts 2011 og i oktober 2014.

Sibirisk fløjlsand ad. han med fløjlsand og sortand, Vesterlyng, 9. februar 2018

På andenpladsen kommer en ad. lattermåge, som blev fundet ved Roshage, Hanstholm, 29. december 2017 af Dorthe Pors Knudsen og SDY. Fuglen var stationær i Hanstholm frem til 29. januar, hvilket er sidste dag, at mågen er rapporteret fra lokaliteten.

Ifølge britiske Rare Bird Alert er en lattermåge (alder?) rapporteret ved Aberdeen i Skotland 1. februar, hvilket er ca. 650 km VNV for Hanstholm. Kan det være Hanstholm-fuglen, der er fløjet vestpå?

Hermed 8. fund for DK – og den første, der har været stationær i mere end én dag siden fuglen på Rømø i maj 1996, der sås på to datoer; 12. og 16. maj.

Lattermågen kunne kombineres med en meget publikumsvenlig ad. han kongeederfugl, der 28. december blev fundet i Hirtshals. Fuglen er fortsat på plads (9. februar). I starten af opholdet havde fugle en del brune fjer på brystet, som formentlig var rester fra eklipsedragten, mens den nu i februar har fældet stort set alle eklipsefjer. En flot fugl!

Med ca. 13 kongeederfugle var 2017 – efter nutidens standarder – et rigtig godt år for arten, hvor især 4 i foråret ved Hyllekrog imponerer.

To krognæb i Skagen 2/12 lukkede og slukkede efterårets invasion af arten med ca. 9 individer; de første obs af arten i DK siden 2013.

En gammel kending i perioden var halsbåndstroldanden – en ad. han, der har overvintret nord for København siden vinteren 2012/2013. Denne vinter sås den første gang 5/11 i Søndersø, hvor den har huseret det meste af vinteren. Ved Nykøbing Falster Slambassiner sås også en ad. han halsbåndstroldand 18.-20. december, hvilket formentlig også var en genganger, da en ad. han sås på samme lokalitet i vinteren 2016/2017.

De faste havdykænder var også på plads denne vinter inkl. brilleand på Fanø og amerikansk sortand ved Melby Overdrev og Blåvand. En amerikansk sortand 30. november ved Rørvig, selvom ligger uden for perioden, skal dog lige nævnes, da det var ny art for lokaliteten. En amerikansk sortand sås desuden ved Vestlyng 6. og 7. februar, hvilket også var ny art for lokaliteten; den er dog set ved nærliggende Røsnæs i januar 2013.

På rovfuglefronten skal nævnes en overvintrende stor skrigeørn ved Åstrup Skov nær Fakse, hvor den har opholdt sig i perioden 14. januar til i hvert fald 4. februar. Perioden bød desuden på to jagtfalke; en 1K ved Ballum 11.-12. december og en 2K ved Vest Stadil Fjord 6. januar.


*

*

Reklamer