Archive Page 2

Hvor er præriemågen?

Fredag 30/12 2016 sås en præriemåge 1K trk. SV ved Melby Overdrev kl. 13.30-13.35  af Lars Jensen Kruse og Jesper Schade. En hurtig udmelding sikrer, at MT står klar i Kikhavn, og han tager imod den kl. 13.59-14.01, da den fortsætter mod SV i strandkanten. Der sidder folk ved Korshage, Rørvig, men fuglen ses ikke her.

En del birdere eftersøger fuglen 31/12 ved Hundested, Rørvig, Roskilde Fjord og Isefjord, men dags dato er fuglen ikke genfundet. Der burde være en chance for, at fuglen kan genfindes. Måske præriemågen er kommet med samme vejrsystem, som bragte en killdeer til Norge, hvor den sås 24-26/12 og blev fundet død 28/12. Præriemågen kan være blæst ind i Kattegat af den hårde vestenvind; måske holder den til langs Nordkysten og pendler frem og tilbage, eller også står den på en mark med hættemåger og/eller stormmåger et sted på Vestsjælland?

Foruden det danske fund af præriemåge blev arten set som ny art for Rumænien 26/12  2016 (2K+) og en fugl sås i Belgien 27-30/12 2016 (4. fund i Belgien). 3 europæiske fund inden for så kort tid er usædvanligt.

Tidligere foreligger der et enkelt fund af præriemåge i DK. En 1K blev fundet og fotograferet på Kjul Strand øst for Hirtshals om eftermiddagen 27/11 2005 af Lars Raunsgaard. Næste morgen var mange inkl. undertegnede på plads, men fuglen sås aldrig siden.

I Sverige er der gjort 7 fund, men det seneste er tilbage i 1991! Alle svenske fund er gjort i perioden april til august. I Norge er der 10 fund, hvor de seneste fund er fra 2015: 2K i juli/august og 1K i december; 4 af de norske fund er fra november/december. Hollænderne har ca. 10 fund; de seneste er fra maj 2015 og juli 2016. I Tyskland er der gjort ca. 7 fund; det seneste fra september 2016. Se foto af tre af de tyske fugle her.

Nyt fra Stubben

Lørdag d. 17. december 2016 var det tid til at gense Stubben. Besøget kunne ikke overgå ditto 15. oktober, da sib jernet, fundet af MWK, fouragerede ved sø 2, men her i decembermørket leverede lokaliteten alligevel en overraskelse i form af en isfugl, der fløj langs stensætningen på nordsiden af del 1 samt skægmejse 4 ved sø 1.

skaeg1

Skægmejse han, Stubben, 17/12 2016

I 2016 blev der fundet to nye arter for lokaliteten – det føromtalte jern samt tredækker. Her følger nogle af de bedste obs på lokaliteten i 2016.

Nordisk lappedykker: 1 22/1, 1 16+18/2.

Blisgås: 96 trk. SØ 16/10 er ny dagsmax for lokaliteten. Tidligere var 40 trk. 4/4 2009. Desuden 25 trk S 17/10, 18 trk. V 25/10.

Knarand: 1 han 1-8/4. Arten overvintrede tidligere på lokaliteten; fx 7 31/1 2006 og 5 31/12 2007.

Havørn: 1 imm. 14/2, 1 ad. 15/10.

Fiskeørn: 1 trk. 1/4, 1 trk. 4/4, 1 ad. trk. 30/7, 1 trk. S 12/8.

Rød glente: 1 trk. NØ 10/3, 3 trk. 24/3, 1 trk. 28/3, 2 trk. 1/4.

Vandrefalk: 2K+ 1/1, 1 31/1, 1 10/3, 1 2K 16/3, 1 23/4, 1 imm. 23/5.

Trane: 550 trk. 24/3 er årets største obs.

Lille præstekrave: 1 16+17+23/5 og 1 3+5+12/6 (samme fugl?), 1 juv. 30/7 og 2+5/8.

Sortgrå ryle: 13 rst. 19/1. Næststørste obs på lokaliteten kun overgået af 17 3/1 2002.

Enkeltbekkasin: 1 8/11.

Tredækker: 1 rst. ved søerne 24/9. Ny art for lokaliteten.

Skovsneppe: 1 25/3, 1 16/10.

Kaspisk måge: 1 1K 12+14/11, 1 (uden alder!) 23/11.

Mosehornugle: 1 10/3, 1 trk. NV 1/5, 2 23/10.

Isfugl: 1 20+23/10, 1 7/11, 1 17/12.

Hedelærke: 1 trk. 20/3.

Rødstrubet piber: 1 15/5, 2 16/5 (hvoraf den ene formentlig genganger fra 15/5). En meget sjælden multiobs om foråret på Sjælland. 1 trk. SV 25/9

Gul vipstjert: 250 rst. 15/5 er dagsmax. Næststørste obs er 214 trk. 20/8 2003.

Stenpikker: 10 2K+ 12/6 er mange så sent på foråret.

Bynkefugl: 1 22/4.

Gulbug: 1 17/5 og 1 23/5.

Gærdesanger: 11 5/8 er mange for lokaliteten. Dagsmax er 15 15/8 2008.

Rødtoppet fuglekonge: 1 17/10.

Sibirisk jernspurv: 1 15/10. Ny art for lokaliteten og 3. fund i DK.

sibjern1

Sibirisk jernspurv, Stubben, 15/10 2016

Skægmejse: 6 20/10 og formentlig gengangere fra flokken set frem til 17/12. 7. fund på lokaliteten siden 2004.

Rødrygget tornskade: 1 hun 23/5, 1 2/8, 1 1K 5/8, 1 30/8.

Stor tornskade: 1 10/4, 1 13/10, 1 16/10.

Lapværling: 1 rst. derefter trk. 17/1. Et sjældent vinterfund; et tidligere vinterfund 16-30/1 2006.

Invasion fra nord

DK har i efteråret 2016 været været vært for den største invasion af høgeugle siden vinteren 1989/1990.

Ifølge DOFbasen er der i dette efterår registreret ca. 8 høgeugler. Det skal sammenlignes med følgende totaler fra de seneste vintre:

2015/2016: 1

2014/2015: 0

2013/1014: 6

2012/2013: 4

2011/2012: 0

2010/2011: 0

2009/2010: 0

2008/2009: 0

2007/2008: 0

2006/2007: 0

2005/2006: 3

2004/2005: 0

2003/2004: 0

2002/2003: 2

2001/2002: 1

2000/2001: 0

1999/2000: 2

1998/1999: 0

1997/1998: 0

1996/1997: 1

1995/1996: 1

1994/1995: 0

1993/1994: 0

1992/1993: 1

1991/1992: 0

1990/1991: 1

1989/1990: 14

1988/1989: 1

1987/1988: 2

1986/1987: 2

1985/1986: 0

1984/1985: 0

1983/1984: stor invasion; 100-400 individer. Fundene fra denne invasion er ikke forelagt SU.

Som det ses, skal vi tilbage til vinteren 1989/1990 for at finde et større antal høgeugler. Og da vi kun er nået til november, skulle der være gode chancer for, at vinterens total bliver ny rekord siden den historiske invasion i vinteren 1983/1984.

hogeugle1

Høgeugle, Kongelunden, 18/11 2016

ØJ rocks

Det hører til sjældenhederne, at jeg må til østsiden af Jylland for at se en sjælden fugl. Men lørdag d. 5. november skete det. Og så endda to fugle. Fredag 4. november 2016 blev foto af en husrødstjert med rød underside lagt på facebooksiden “feltornitologen” af John Mortensen, som samme dag havde fotograferet fuglen på Bønnerup Havn, Djursland. Det lugtede af østlig husrødstjert (ssp. phoenicuroides), så IBJ, HBJ og undertegnede rykkede om natten på denne potentielle nye race for landet for at være klar ved solopgang.

Det lykkedes relativt hurtigt at lokalisere fuglen på østmolen, hvor den også sås om fredagen. Her sås den i ca. fem minutter, før den forsvandt i en time. Herefter blev den genopdaget på vestmolen, og resten af dagen var der styr på fuglen.

husrod1

Husrødstjert 1K han med karakterer svarende til ssp. phoenicuroides, Bønnerup Havn, 5/11 2016

Der har været tre tidligere fund af mulige/sandsynlige østlige husrødstjerter i DK, men ingen af dem er – indtil videre – godkendt af SU:

Hirtshals Havn, 25/11-1/12 2000. Denne fugl blev dokumenteret med dårlige fotos, men disse findes vist ikke længere på internettet.

Ertholmene, 15/10 2005, set og fotograferet af Jan Speiermann. Klik her for foto.

Anholt, 20/12 2005, set og fotograferet af Frank Svensson. Klik her for foto.

Fra Sverige foreligger der hele 13 godkendte fund til og med 2014 af østlig husrødstjert. På nær en overvintrende fugl fundet i januar er alle fundene gjort i oktober og november. 11 af fuglene er godkendt som hanner, en som hun og en er godkendt uden køn.

Det er slående, at de tre tidligere rapporterede østlige husrødstjerter i DK har været fra det sene efterår og vinter; fænologien passer fint med de svenske fund. Så de tre fugle har formentlig været “the real deal”.

En fin gennemgang af bestemmelsen af Bønnerup Havn-fuglen samt foto, der viser de indbyrdes afstande mellem håndsvingfjerene samt indskæring på p6, kan du se på KO’s blog.

Efter at have nydt stjerten på Bønnerup Havn fortsatte turen sydpå, da HBJ manglede tophejre på listen! I silende regn nåede vi Slivsø, hvor der til at starte med var dårlig stemning. Ingen vidste, hvor hejren var. Men efter ca. et kvarter kunne den genfindes i åen ved parkeringspladsen, hvor den sås fint. Den sås endda fange en fisk.

top1

Tophejre 1K, Slivsø, 5/11 2016

Mange fugle – ingen hits

Der var både fuglekongs og hvidbrynet i garnene på Gedser Fuglestation fredag d. 21. oktober, så det lovede godt for TLP og mig, som satsede på Gedser i weekenden 22.-23. oktober. Vi trillede af sted mod Gedser fredag sent om eftermiddagen og overnattede på stationen. Lørdag morgen stod vi op til regn. Nok til, at nettene ikke kunne åbnes, men ikke nok til, at obsen blev indstillet. Jeg har sjældent – hvis nogensinde – oplevet så mange fugle som denne morgen. Tusindvis af misteldrosler var i luften over odden, og tusindvis af fuglekonger trak gennem krattene. Jeg stillede mig i læ for regnen ved sydstenen; herfra kunne fuglekongerne tjekkes, når de fra de sydligste buske dryssede mod nord igen langs østsiden af odden. Blandt dem en del gransangere og jernspurve. Desuden vandrefalk 1K, fjeldvåge, rød glente 2 og landsvale 8. TLP luskede i området, hvor bedste obs blev en rødtoppet fuglekonge fouragerende på stranden(!) på vestsiden af odden. Vi tjekkede derefter Kroghage og Vesterhave, hvor husrødstjert 5 og bjergirisk 4 var bedste obs. Derefter besøgte vi Birkemose, hvor højdepunkterne var en mosehornugle, sortbynk (nok lokal) og dværgmåge 1K.

Om eftermiddagen, da vi kom tilbage til stationen, var nettene hejst, og en del rødhalse blev mærket. Så efter en øl var det ud igen. En rødtoppet fuglekonge rastede langs sydsiden af stationshaven, og tre mosehornugler fløj op 100 m NØ for sydspidsen. Om aften blev verdenssituationen vendt over lidt vin og øl.

fuglekonge1

Fuglekonge, Gedser Odde, 22/10 2016

mosehorn_gedser

Mosehornugle, Gedser Odde, 22/10 2016

Søndag d. 23. oktober startede jeg på odden, hvor der kom pænt med træk, men væsentlig færre fuglekonger og misteldrosler i forhold til om lørdagen. Højdepunkterne var vandrefalk 2, rødtoppet fuglekonge, trane 85, stor tornskade 2, landsvale 4, hedelærke, husrød 1, halemejse 7 og fjeldvåge 13. En stenpikker sp. trak mod syd kl. 9.45. Det var nok en almindelig, men ærgerligt, at den ikke lige satte sig, så den kunne tjekkes…

Vi tjekkede derefter renseanlægget, hvor en stor tornskade fløj forbi og en grålig grans vimsede rundt. Ved 14.30-tiden kom der melding om en mulig nonnestenpikker ved Bøtø Nor, så vi trillede straks derop. Desværre var stenpikkeren væk, men der var dog kompensation i form af en steppehøg 1K, som rastede sammen med en blå kærhøg. Formentlig samme fugl, som sås ved Gedser Odde 22/10 og ved Birkemose 23/10 om morgenen. Et sent fund.

grans

Gransanger, Gedser Renseanlæg, 23/10 2016. Ret grå i dragten, men lidt grønt ved vingeknoen. Den hørtes desværre ikke…

steppehog_boto1

Steppehøg 1K, Bøtø Nor, 23/10 2016

Ipik i Gilleleje

Om eftermiddagen mandag d. 18. oktober 2016 blev en isabellastenpikker fundet af lokale Tommy Jensen på stranden ca. 100 m vest for Gilleleje Havn. Hermed første fund af arten på Sjælland. Tidligere er der godkendt to fund i DK; Endelave 21/9 1989 og Nyeng ved Ho 13/10 2005. Foto af sidstnævnte ses her.

Til glæde for mange var pikken fortsat på plads tirsdag d. 19. oktober, hvor arten blev unblocket af en ny generation twitchere. Gilleleje og Nakkehoved har gennem årene haft besøg af flere sibes om efteråret/tidlig vinter inkl. ørkenstenpikker 2-3/12 2000 (Gilleleje Havn), sibirisk bynkefugl 15/10 1988 (Gilbjerghoved), brun løvsanger 11-12/10 1991 (Gilbjerghoved) og pileværling 24/9 1996 (Nakkehoved Fyr). Så foruden sejlere om efteråret; Gilleleje har haft alpesejler 26-9-1/10 1999 og gråsejler  23-24/11 2012 og 31/10-4/11 2013 samt en sandsynlig 27/10 2001, kan det klart anbefales at tjekke buske og strand på Sjællands nordkyst. I går, 19/10, blev en isabellatornskade fundet ved Torekov i Skåne ca. 50 km NØ for Gilleleje; fuglen er på plads i dag.

ipik1

ipik2

Isabellastenpikker, Gilleleje, 19/10 2016. Bemærk, at hovedtegningerne er mest markant foran øjet samt lys vinge med afstikkende mørk alula

Sib, sib, sib!

Torsdag d. 13. oktober 2016 om formiddagen ser jeg, at der er et ubesvaret opkald fra SJ på mobilen. SJ er på Christiansø, og i kombination med østenvind denne lune formiddag er det med bange anelser, jeg ringer til SJ. “Sib, sib, sib!” lyder det i telefonen. SIBIRISK JERNSPURV RINGMÆRKET PÅ CHRISTIANSØ!!! SJ kan tage den med ro; han så DK’s første sib jern, der ligeledes blev ringmærket på Christiansø (5/10 1992). 1992-fuglen blev ringmærket af JML; derved kan SJ og JML, som ringmærker på øen, bogføre et meget eksklusivt dobbeltkryds.

Resten af torsdagen og fredag tikker flere meldinger ind om sibirisk jern i Finland, Sverige, Tyskland, Polen, Estland og Litauen. Der er invasion af sibirisk jern. Men kommer der flere danske fund?

Jeg er fredag eftermiddag (14. oktober) kørt mod Blåvand med RS og HKR, men på vejen slår vi et smut forbi Fanø for at lede efter den hvidkindede værling. Efter at have været væk siden morgenen, hvor KIF har set fuglen kortvarigt, møder vi mange slukørede birdere, da vi ankommer ca. 15.45. Efter ca. to timer genfinder HKR fuglen til stor glæde for de mange tilrejsende. Fuglen flushes øst for tidevandsrenden, der adskiller Hønen fra Keldsand, hvorefter den flyver til Hønen og senere igen til Keldsand. Her er der styr på fuglen, og jeg ser fuglen meget fint, da den sidder frit eksponeret på en sandflade. En flot fugl! Fuglen er formentlig en 2K+ han, da en 1K han næppe vil være så flot i oktober?

hvidk_vaerling_tbr

Hvidkindet værling han, Keldsand, Sønderho, 14/10 2016. Foto: TBR

Nå, men snakken går om sibirisk jern, og det vælter ind med meldinger fra nabolandene. Lørdag d. 15. oktober kører SKAT, HLÆ og jeg fra Blåvand mod Fanø for at eftersøge en værling-agtig ting, som HLÆ og jeg så (og hørte kalde “tjep, tjep”) om fredagen. Vi er dog ikke nået ud af Blåvand, før RS ringer om en Locustella, som HBÖ har flushet fra yderste klitrække ud for obsposten på Hukket. Vi returnerer derfor; en stribet græshoppesanger/gærdesmutte jages op, men kan ikke genfindes. Det kan derimod en rødstrubet piber, som raster samme sted. Et sent fund.

rodpiber1

Rødstrubet piber, Hukket, Blåvand, 15/10 2016.

landsvaler1

Landsvaler, Hukket, Blåvand, 15/10 2016. 510 landsvaler blev bogført i Blåvand denne dag; mange så sent!

Vi kører derefter igen mod Esbjerg. Der er kø ved færgen til Fanø, og vi får besked af billetsælgeren, at der er ca. 40 minutters ventetid. Vi køber billet og triller frem til opmarchbåsen, hvor vi holder lige bag BJA og Ole Goldschmidt, som også skal til Fanø for at lede efter værlinger. Ca. kl. 13.50 ringer telefonen. Jeg ser på skærmen, at det er MWK. “Der er sibirisk jernspurv på Stubben” eller noget i den retning, siger MWK i et ganske roligt stemmeleje! Shit. Vi skal tage en hurtig beslutning, og den er let! Vi rykker. Jeg løber ud af bilen og får af en af Fanø-færgens ansatte lov til, at vi kan trille ud fra båsen, over et fortov og videre ud på en vej, så vi kan komme til Stubben. Lavt flyvende over Jylland (vi når dog lige at samle GRØN op på Bjøvlund rasteplads øst for Esbjerg), Fyn og Sjælland når vi Stubben sidst på eftermiddagen, hvor jernet kan nydes på ned til 10 m’s afstand, mens den fouragerer frit fremme. Den hopper rundt på sydsiden af den østligste sø ved den lille lund; af og til på selve søbredden, andre gange på kort græs 10-20 m fra søen. Den er tillidsfuld, og det overrasker mig, at den fouragerer så åbent; mere som en alpejern end en almindelig jernspurv. Hermed absolut hårdeste fund på Stubben og et megasejt fund af MWK!

sibjern3

sibjern4

sibjern5

Sibirisk jern, Stubben, 15/10 2016

mwk1

Den stolte finder, MWK, får sig en velfortjent vase

I omegnen af 60 sibiriske jernspurve er set i Europa dette efterår, hvilket skal sammenlignes med, at der indtil dette efterår havde været ca. 30 fund af arten i Europa. Efteråret 2016 er formentlig det bedste efterår i Nord- og Vesteuropa for sibes nogensinde. Årsagen er sandsynligvis et stabilt højtryk over Rusland og en langvarig østenvindsperiode.


*

*