Archive Page 2

Skagen er sagen

Bededagsferien skulle tilbringes i Skagen, så fredag d. 12. maj om morgenen rykkede MHP, MKH og ABK mod vest. Vi samlede JAA op ved Fredericia og ankom til Skagen om eftermiddagen. Vi gik straks i gang med at luske ved Buttervej, hvor højdepunktet var en vendehals mellem Butterstien og TDC-masten. Desuden rastede en mosehornugle og en ringdrossel i området. Vi sluttede dagen af i Højen, hvor højdepunkterne var en grå flue, ride 3 og en vase.

Lørdag d. 13. maj startede vi – naturligvis – på Grenen, hvor vi straks efter ankomst kunne notere den første af dagens to NV-trækkende adulte islommer. Højdepunktet blev en steppehøg 2K, der sås meget fint, og en storkjove trak øst. En hvidskægget sanger blev fundet ved Lyngvig Fyr, så MHP, der manglede arten, og ABK rykkede mod Lyngvig med Jimmy. Vi ankom om eftermiddagen, og efter en halv times tid sås fuglen kortvarigt. Ca. en halv time senere dukkede fuglen op igen, og denne gang poserede den lavt i vegetationen. Fuglens brede hvide skægstribe og murstensfarvede røde strube passer med østlig. En broget flue og en rødstjert rastede desuden ved fyret.

Steppehøg 2K, Grenen, 13/5 2017

Hvidskægget sanger han, Lyngvig Fyr, 13/5 2017. Fotos: MHP

Hvidskægget sanger var ny DK-art for MHP og fejres med lidt hjemmebag ved Lyngvig Fyr

På vejen hjem slog vi et smut forbi okkerbassinerne ved Vest Stadil Fjord. Her rastede pomeransfugl 5 på en bar mark og på de oversvømmede enge sås tinksmed 40 og brushane 30. En giftig lokalitet, der desværre ikke husede stribet ryle eller andet godt.

Tilbage i Skagen ved 19-tiden, men tilberedning af aftensmaden blev afbrudt pga. melding om topskarv på havnen. Vi rykkede med det samme, men det lykkedes ikke at genfinde dyret. En kompensation var en halvsen sortgrå ryle på vestmolen samt stenvender.

Søndag d. 14. maj startede obsen på Grenen, hvor dagen bød på flere gode obs; heriblandt sortterne, gråmåge 2K, græshoppesanger, sølvhejre 2, sort glente 3 i flok, hedehøg ad. hun, steppehøg 2K, hvid stork, en sen hvidvinget måge imm. Dagens ubestridte højdepunkt var dog en citronvipstjert hun, som blev opdaget af ROC i den helt nye strandeng. Fuglen fløj senere til Kattegatkysten, hvor den kunne ses meget fint i skop, mens den fouragerede i vandkanten med hvid vipstjert. En længe ventet ny art for MKH. JAA trillede mod syd med RS, mens MHP, MKH og ABK kunne tage mandagen med.

Gråmåge 2K med sølvmåger, Grenen, 14/5 2017

Steppehøg 2K han, Grenen 14/5 2017. Bemærk lys iris

Sølvhejrer, Grenen, 14/5 2017

Citronvipstjert hun, Grenen, 14/5 2017

MKH på Grenen – lige efter han har bogført citronvip på DK-listen!

RS på Grenen – sjældnere på lokaliteten end citronvip

ROC prøver at montere en lang pind på en trafikkegle på Grenen. Missionen lykkedes ikke…

Sidste dag, mandag d. 15. maj, for denne omgang i Skagen startede på Grenen. Det blev dog til en afstikker til Nordstrandssøen, hvor en drosselrørsanger sad og sang nord for stien. Tilbage på Grenen var der få fugle, men god kvalitet. Bedste obs blev en silkehejre trk. SØ og en blåhals hun, som fouragerede åbent i marehalm på Verdens Ende. Ved middagstid trillede vi tilbage til Kbh.

Silkehejre, Grenen, 15/5 2017

Blåhals hun, Grenen, 15/5 2017

Der var take-away på døren, da MHP hentede sin bil under Bispebuen

Kirkegårdshit

Fredag d. 5. maj 2017 ved 10-tiden lavede TBR stort i kommunen. Fra cyklen opdagede han en hvidhalset fluesnapper 2K han i den sydlige del af Bispebjerg Kirkegård. Fuglen var temmelig mobil, men sås fint i felten. Her kunne det konstateres, at det var en 2K pga. brune svingfjer, relativ lille håndrodsplet, og at det hvide halsbånd var afbrudt af en smal grå stribe i nakken. Foruden den hvidhalsede rastede også fire brogede på kirkegården.

Hvidhalset fluesnapper 2K han, Bispebjerg Kirkegård, 5/5 2017. Foto: TBR

Der har været tre tidligere fund i Københavns Kommune siden 2008:

2008: han, Vesterbro 23/4 2008

2010: 2K han fundet død, Fælledparken 18/5 2010

2013: 3K+ han, Holmens Kirkegård 24/4 2013

Hvidhalset fluesnapper 3K+ han, Holmens Kirkegård, 24/4 2013

Årets fugl er dog ikke første fund for Bispebjerg Kirkegård, da en han rastede samme sted 8. maj 1985.

Gilbjerg rykker

Sydøstenvind og ult. april plejer at være en god cocktail i Gilleleje, så IBJ og jeg rykkede søndag 30. april af sted fra Kbh ved 5-tiden. Lidt betænkelige var vi dog på turen nordpå, da temperaturen uden for bilen var ned til -2 grader. Vi ankom ved 6-tiden – ca. 25 minutter for sent til en gulirisk. Der var ret få fugle i luften, men lidt skovpibere og et par gule vipstjerter lugtede lidt af forår, og en bynkefugl rastede på marken. En broget fluesnapper han rastede ved feriecentret, og yderligere to trak forbi stenen.

Broget fluesnapper, Gilleleje, 30/4 2017

Heldigvis var jeg på plads ved stenen 9.15, da der kom et råb inde fra marken – det lød som om, der blev råbt biæder. Og ganske rigtigt! Kort efter kom en biæder trækkende øst langs Gilbjergstien i lav højde. Det viste sig senere, at fuglen – ikke overraskende – var fundet af PEP. En temmelig uventet obs – og en af de tidligste obs af arten på Sjælland; den tidligste, som er indtastet i DOFbasen, er fra Heatherhil 19/4 2015.

Dagens andet højdepunkt var en publikumsvenlig vendehals, fundet af CL, som fouragerede i en sommerhushave lige syd for pengetanken.

Vendehals, Gilbjerghoved, 30/4 2017

Der lures gennem sprækkerne i raftehegnet

Tre røde glenter og nul(!) dværgfalke fik jeg bogført, og en enkelt fiskeørn trak forbi, da vi forlod obsen ved 14.15-tiden. Rovfuglene imponerede ikke under besøget, men det blev der rådet bod på, efter vi havde forladt obsen. To steppehøge trak forbi (ad. hun 15.56-16.00 og 2K+ han 17.33-36) set af PEP jf. DOFbasen.

Påskefugle

Lørdag d. 8. april rykkede IBJ og jeg til Sydhavsøerne for at finde hits – eller i hvert fald en atlingand. Vi startede ved Bøtø, som kunne byde på en syngende rødtoppet fuglekonge ved Lævej, og noret indeholdt brushane 4, svaleklire 5, klyde og blandede svømmeænder – heriblandt spidsand 47. Ingen atlingænder – hvilket var kendetegnende for alle de lokaliteter, vi besøgte.

Rødtoppet fuglekonge han, Bøtø Nor, 8/4 2017

Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner husede lille præstekrave 4, hunfarvet blå kærhøg, huldue 3 og svaleklire 2.

Derefter fortsatte vi til Lolland, hvor vi startede ved Roden Fed. Efter fejlnavigering fandt vi på DOFbasen Paul Nilssons glimrende vejledning til, hvor dværggæssene var set ca. to uger tidligere. Dværggæssene, der rastede på Vestamager om foråret i 2010 og 2011, sås langt hen i april, så vi tænkte, der stadig var en chance. Og ganske rigtigt! 4 dværggæs fouragerede i vandkanten, hvor de ofte var skjult af en strandvold. Fuglene er projektfugle, og – her i 2017 – er det nok efterhånden svært at se den ægte vare… Minderne vandrer tilbage til den store dag i 1995 – 11/11, da jeg bogførte dværggås ved Rosvang i Thy – samt bonapartemåge i Hirtshals og kohejre ved Ove Sø.

Dværggæs, Roden Fed, 8/4 2017. Øjenringen er svær at se på fotos, men sås fint i felten. Bemærk det lille, korte næb og den store blis og den korte, tykke hals.

Derefter blev Nysted Nor tjekket, hvor højdepunktet var en landsvale. Desuden bjergand 3 blandt de mange troldænder. Ved Lidsø trak en fiskeørn over, og fire brushaner rastede i søen. På vej hjem blev ænderne i Majbølle Nor bladret igennem. En bjergand var højdepunktet blandt de mange troldænder, men både halsbåndstroldand, lille bjergand og hvidøjet and glimrede ved deres fravær.

Vi sluttede dagen af med at dyppe den amerikanske krikand ved Regnemark.

Panodilfuglen

Søndag d. 26/3 var AEC MHP og ABK rykket til Nordkysten i håb om forårstræk. Vi startede ved Kronborg ved solopgang, hvor vi blev slemt skuffede; tyk havgus lå som en dyne over vandet.

Eneste nævneværdige fugl var en mørkrygget hvid vipstjert, der hoppede rundt på de store sten uden for bastionen. Vi bryggede på, det kunne være en hunfarvet yarrellii, som er en panodilfugl i dansk birding. Ligesom graellsii og fuscus sildemåger. For hvad er det for en vipstjert. Er det en afvigende alba? En alba x yarrellii? Eller en yarrellii?

Hvid vipstjert, Kronborg, 26/3 2017. Fotos: MHP

Fuglen har mørk flanke, mørk ryg og en diffus overgang mellem sort hætte og mørk ryg. Overgumpen er svær at blive klog på… Jeg mailede Peter Adriaens, der har skrevet denne artikel om bestemmelse af alba og yarrellii publiceret i Dutch Birding. Han skrev:

I think this bird looks okay for yarrellii.
It is a bit streaked on upper mantle, but not overly so.
The rump looks blackish and the flank pattern is also good for this subspecies, so all in all I think this one can pass.
I am not too sure about the age.
All wagtails have a moult contrast in their greater coverts in spring, even the adults.

And ved Nivå

Fredag 17/2 2017 var TBR og ABK ved Nivå Bugt. Ca. 400 m nord for tangen lå en mystisk and.

and_nivaa_collage1

And sp. (gråand?) med gråænder, Nivå Bugt, 17/2 2017

Den sås første gang fra tangen, hvor jeg synes, den lugtede af pibeand pga. mørkt hoved, men det var svært at se detaljer. Vi kørte nordpå langs kysten og sneg os ind på den. I formen ligner den en gråand, men flere detaljer afviger: vingespejlet er mørkt (ikke blåt som gråands) og bagkanten på vingespejlet er grå (ikke hvid). Yderhalefjerene er brunlige (ikke lyse).

Foto af fuglen er smidt op på facebook-siden “feltornitologen”, hvor de fleste, der har kommenteret på fuglen, mener, det er en afvigende gråand.

Foto af en (formodet) gråand x pibeand hun fra Sortedamssøen i henholdsvis februar og december 2010 kan ses her og her. Bemærk denne fugls hvide bug og grålige ben.

Hvis nogle finder fotos på nettet af en and, der ligner Nivå-anden, så skriv en kommentar.

Den brogede allike

På vej hjem fra skole 3. november 2016 sås denne delvis leucistiske allike ved Rygårds Allé x Bomhusvej på grænsen mellem Københavns- og Gentofte Kommune. Den blev fotograferet med telefon, og den var desværre for tæt på, til at pulsen kom op. Der er stadig et stykke til en daurian jackdaw. Den sås igen et par uger senere på vejen Ryparken ca. 200 m derfra.

allike1

Allike, Rygårds Allé, København, 3/11 2016


*

*