Archive for the 'Set & sket' Category

**MEGA** lille sejler

Efter snefinke ved Rostock 10. april og middelhavsstenpikker på Texel, Holland, 12. april og frem til 15. april var der lagt i ovnen til, at der også skulle ske noget i DK. Og det gjorde der, da en lille sejler trak forbi TEO og ROC på Grenen, Skagen, om formiddagen tirsdag d. 17. april. En meget hård obs!!!!

Arten var dog ventet i DK efter ca. 24 fund i Storbritannien, 3 fund i Sverige, 2 fund i Tyskland og 2 fund i Holland. Til gengæld er fundet usædvanlig tidligt, da det tidligste fund i Storbritannien er fra 21. april  – en flok på to fugle(!) i Cornwall i 2011. De to tyske fund er fra Brandenburg 9. november 2002 og Helgoland 15. oktober 2013. De to hollandske fund drejer sig om et fra 20. november 2006 og samt 17. maj 2001, mens de svenske fund er fra Skåne 9. juni 1976, Halland 16. august 1985 og Västerbotten 8. oktober 1988. Med den øgede aktivitet i felten og fokus på hits er det overraskende, at seneste svenske fund er for næsten 30 år siden.

I Storbritannien kulminerer arten i maj og juni, men der er også flere sene efterårsfund. Måske, arten en dag hænger ud for Gilbjerg Hoved i primo november i varmt vejr og søndenvind?

Rødtoppet fuglekonge, Gilbjerg Hoved, 14. april 2018. Hele 3-4 fugle sås ved stenen denne dag, hvilket er Gilbjerg-rekord ifølge DOFbasen.

Reklamer

Det bygger op

Så blev det – efter en kold marts – endelig forår. Onsdag d. 4. april gik der hul på bylden i forbindelse med varme fra SV, og trækfuglene væltede ind sydfra. Dagen blev brugt på Hyllekrog med MJB, HBJ og PB, hvor højdepunkterne var 19.130 ederfugle og 1.389 traner talt af PB, fjordterne og havterne, almindelig kjove 7, rødtoppet fuglekonge 3 og sortbynk, men desværre glimrede den lille klovn – aka kongeederfuglen – med sit fravær. Der blev ellers set to trækkende på den skånske sydkyst denne dag… Den lille klovn har ellers haft en flot vinter og forår i DK.  To trækkende – begge adulte hanner – er set ved Hyllekrog henholdsvis 24. og 27. marts og desuden en ad. han rst. ved Kragesand 18. marts samt en ad. han trk. ved Gilbjerg Hoved 2. april. Sjovt, at det er slut med claimede 2K hanner om foråret – chefernes benarbejde for ti år siden har båret frugt.

Rødtoppet fuglekonge, Hyllekrog, 4. april 2018

Sortstrubet bynkefugl han, Hyllekrog, 4. april 2018

Trenden med flere og flere rødtoppede fuglekonger fortsætter, og 9. april kunne Gedser sætte ny dagsrekord i nettene med hele 18 ringmærkede individer!!! Den tidligere rekord var 11 (23. marts 2017 og 4. april 2018). Også steppehøgene er begyndt at røre på sig med to 3K+ hanner i Skagen 8. april samt obs ved både Rørvig og Hellebæk i løbet af de seneste dage. Men hvad med hits’ne?

Intet i DK siden stellersanden, og også Sverige har holdt lav profil i det tidlige forår. En hård obs fra Suffolk, Sydengland, i form af en amerikansk rørdrum er værd at nævne. Fuglen blev opdaget 7. april og var stadig på plads d. 9. Fra Danmark foreligger to fund af arten – en fugl sad fast i isen et sted på Fanø 10. november 1961 og blev fanget af en hund; drummen døde senere. Desuden publikumsmagneten i Vejlerne, som paukede hvert forår på Bygholm Vejle i perioden 2001 til 2004. Den sås 18. maj, hvilket vist var eneste gang, fuglen sås. Senere samme forår begyndte den at pauke, hvor den kunne høres fra Kraptårnet Den hørtes sidste gang 3. juni 2004. Også Sverige har et fund af arten – i Dalarne 24. april 2009 – så et nyt dansk fund er ikke helt utænkeligt.

Helgoland kan – som sædvanlig – også være med i form af en blåstjert 24. marts. Desuden er den sortbrynede albatros returneret til endnu en sæson i Nordsøen, hvor den bl.a. er set på Helgoland 6. april.

Besøg på motorvejspontonen

Påskeferien anno 2018 har været en kold en af slagsen. Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget, og torsdag d. 29. marts, blev en ad. han stellersand fundet på Korshage, Rørvig, af EVR. Hermed et rigtig hårdt fund – det seneste fund i DK er fra 2014, da en ad. han trk. syd ved Kronborg 7. november. Desuden har der været to fund i 2017 (Blåvand og SV-pynten), som endnu ikke er tilsendt SU.

Efter et kort besøg på Ærø, hvor Vitsø blev tjekket 26. marts, hvor fem klyder, to små skalleslugere og en ad. sildemåge på en nærliggende mark var bedste obs, rykkede jeg retur til Fyn d. 27., hvor første stop var Nakkebølle Inddæmning. Lokaliteten har tidligere huset amerikansk pibeand (19/3-12/4 2005), så jeg tænkte, det måtte være en god lokalitet. Det blev dog ikke til yanks, men to nilgæs var da også værd at få med. Arten er indtastet fra lokaliteten i DOFbasen én gang tidligere – fra 15. marts 2009. Desuden bogførtes seks små skalleslugere, overflyvende huldue, havørn og syng. korttået træløber.

Nilgæs, Nakkebølle Inddæmning, 27. marts 2018

Næste stop var Ølundgård, hvor en ad. sorthovedet måge rastede på en af øerne i Mellemstykket. Desuden en 2K vandrefalk med bytte og 18 små skalleslugere ved Firtalsstranden.

Sorthovedet måge ad. med hættemåger, troldand, gråand og grågås, Mellemstykket, Ølundgaard, 27. marts 2018

Dagen efter, onsdag d. 28., kørte jeg til Sydlangeland. Svære betingelser pga. hård østenvind, men en del bramgæs og svømmeænder kunne tjekkes på de sydlangelandske lokaliteter. Mange solsorte rastede ved Gulstav, hvor højdepunktet var fire røde glenter trk. N i flok samt en nord-flyvende ad. hun rørhøg. Tryggelev Nor bød på en sølvhejre, 23 store præstekraver i nordenden 1-2 paunkende rørdrummer, fem klyder og en ad. hun rørhøg.

I nærheden af Hesselbjerg nær Nørreballe Nor sås disse to prægtige indiske gæs. Den ene var ringmærket med en rød ring. Benene på den anden sås ikke. Så måske var det en fugl fra kategori C bestanden i Tyskland? I samme indhegning sås krikand han, spidsand han og to bramgæs (de to sidstnævnte uden ringe). Gad vide, hvor de kommer fra…

Yank på Svendborg Havn

Børnefødselsdage

Vi er nu i gang med den sidste vintermåned, og det er tid til at kigge tilbage på vinteren 2017/2018, som blev en rimelig en af slagsen for sjældne fugle. Ikke nogle GIGA’er, men flere børnefødselsdage rundt om i landet fik mange ud på de danske motorveje.

Vinterens ubestridte højdepunkt – indtil videre – var en ad. han sibirisk fløjlsand, der blev opdaget onsdag d. 7. februar ved Vesterlyng, Vestsjælland, af RS. Fuglen var stadig på plads i dag, 9. februar. Hermed 2. fund i DK af sibirisk fløjls efter fuglen, der sås ved Blåvand første gang 12. oktober 2009 og igen på lokaliteten i marts 2010, februar/marts 2011 og i oktober 2014.

Sibirisk fløjlsand ad. han med fløjlsand og sortand, Vesterlyng, 9. februar 2018

På andenpladsen kommer en ad. lattermåge, som blev fundet ved Roshage, Hanstholm, 29. december 2017 af Dorthe Pors Knudsen og SDY. Fuglen var stationær i Hanstholm frem til 29. januar, hvilket er sidste dag, at mågen er rapporteret fra lokaliteten.

Ifølge britiske Rare Bird Alert er en lattermåge (alder?) rapporteret ved Aberdeen i Skotland 1. februar, hvilket er ca. 650 km VNV for Hanstholm. Kan det være Hanstholm-fuglen, der er fløjet vestpå?

Hermed 8. fund for DK – og den første, der har været stationær i mere end én dag siden fuglen på Rømø i maj 1996, der sås på to datoer; 12. og 16. maj.

Lattermågen kunne kombineres med en meget publikumsvenlig ad. han kongeederfugl, der 28. december blev fundet i Hirtshals. Fuglen er fortsat på plads (9. februar). I starten af opholdet havde fugle en del brune fjer på brystet, som formentlig var rester fra eklipsedragten, mens den nu i februar har fældet stort set alle eklipsefjer. En flot fugl!

Med ca. 13 kongeederfugle var 2017 – efter nutidens standarder – et rigtig godt år for arten, hvor især 4 i foråret ved Hyllekrog imponerer.

To krognæb i Skagen 2/12 lukkede og slukkede efterårets invasion af arten med ca. 9 individer; de første obs af arten i DK siden 2013.

En gammel kending i perioden var halsbåndstroldanden – en ad. han, der har overvintret nord for København siden vinteren 2012/2013. Denne vinter sås den første gang 5/11 i Søndersø, hvor den har huseret det meste af vinteren. Ved Nykøbing Falster Slambassiner sås også en ad. han halsbåndstroldand 18.-20. december, hvilket formentlig også var en genganger, da en ad. han sås på samme lokalitet i vinteren 2016/2017.

De faste havdykænder var også på plads denne vinter inkl. brilleand på Fanø og amerikansk sortand ved Melby Overdrev og Blåvand. En amerikansk sortand 30. november ved Rørvig, selvom ligger uden for perioden, skal dog lige nævnes, da det var ny art for lokaliteten. En amerikansk sortand sås desuden ved Vestlyng 6. og 7. februar, hvilket også var ny art for lokaliteten; den er dog set ved nærliggende Røsnæs i januar 2013.

På rovfuglefronten skal nævnes en overvintrende stor skrigeørn ved Åstrup Skov nær Fakse, hvor den har opholdt sig i perioden 14. januar til i hvert fald 4. februar. Perioden bød desuden på to jagtfalke; en 1K ved Ballum 11.-12. december og en 2K ved Vest Stadil Fjord 6. januar.

Kongen i Nordsjælland

Tirsdag d. 9. januar 2018 blev en 2K kongeørn opdaget ved Sølager nær Hundested. Hermed en sjælden vinterobs af arten i Nordsjælland, men det skulle blive endnu bedre, da fuglen viste sig at være stationær. Fuglen blev genopdaget fredag 12. januar på samme lokalitet, og dagen efter, lørdag d. 13., rykkede MKH og ABK til Sølager efter et kort tjek af Hundested Havn. Vi ankom ca. 9.30 og kl. 9.45 blev fuglen fundet flyvende af HK. Fuglen fløj frem og tilbage over Grønnesse Skov og var også en tur ude over strandengen, hvor den slog efter en hare. Foruden kongeørnen lagde en 2K duehøg også vejen forbi. Kongeørnen sås flere gange i løbet af dagen og var også på plads på lokaliteten om søndagen.

Kongeørn er så godt som årlig i Nordsjælland. Siden 2000 er 2001 det eneste år, hvor arten ikke er set i regionen ifølge DOFbasen. De fleste fugle ses på træk i marts/april og oktober/november. I efteråret 2017 var der en enkelt obs; 1K trk. Hellebæk 10. oktober, mens der samme forår sås to 2K trk. SØ ved Hellebæk 9. marts og dagen efter en 2K trk. N ved Skansebakken, Hillerød. Sidstnævnte måske en genganger fra Hellebæk?

Kongeørnen er også tidligere set ved Grønnesse Skov, hvor en 2K sås 22. januar 2013. Til gengæld skal vi helt tilbage til 2006 for at finde en stationær kongeørn i Nordsjælland. En 2K sås i Langstrup Mose 7. januar samt på mange datoer i perioden 21. januar til 15. februar.

Kongeørn 2K, Sølager, Hundested, 13. januar 2018

Januar-yanks

Forhåbninger om, at den svenske store gulben, der sås ved Göteborg i perioden 19.-26. december 2017, skulle være fløjet til Danmark, blev i dag, lørdag d. 6. januar, gjort til skamme, da fuglen igen er på plads i Sverige. Den er dog rykket ca. 70 km længere mod syd og står nu mellem Varberg og Falkenberg. Men måske de kommende dages frostvejr kan få den endnu længere mod syd? I skrivende stund står den ca. 100 km nord for Gilleleje… Lad os håbe, den følger i fodsporene på steppeviben på Getterön nær Varberg 28. juni 2000, som blev genfundet ved Søborg Sø i Nordsjælland 29. juni.

På Sjælland må vi indtil videre nøjes med halsbåndstroldanden, som har overvintret i Nordsjælland siden vinteren 2012/2013. Jeg besøgte det suttede bolche, der for tiden opholder sig i Søndersø, 4. januar. Fuglen kunne let genfindes langs søens nordbred. Desuden sås en hvidsisken i en flok på ca. 30 nordlige gråsiskener ved stien, der løber langs søens nordbred.

Halsbåndstroldand ad. han med troldand, Søndersø, 4. januar 2018. Bemærk, at den hvide ring ved næbbasis ikke ses på foto. Den kunne dog ses i skop…

Dagen efter – 5 januar – trillede jeg til Melby Overdrev. Brugte et par timer på at lede efter endnu en suttet yank  – den amerikanske sortand, som har overvintret på lokaliteten siden vinteren 2008/2009. Men på trods af et nærmest spejlblankt Kattegat kunne rapanden ikke genfindes. Den sås på lokaliteten 2. januar. Til gengæld var der mere held med småfuglene, da en stor tornskade sås i skovkanten øst for parkeringspladsen. En flok nordlige gråsiskener ca. 500 m vest for p-pladsen indeholdt en hvidsisken og en bjergirisk, og to bjerglærker trak NØ, som senere blev jaget op nærmere parkeringspladsen, hvorefter de fortsatte mod NØ. Ifølge DOFbasen første obs af sidstnævnte art i Nordsjælland siden 7. november 2017, da tre fugle ligeledes sås på Melby Overdrev.

Hvidsisken med nordlige gråsiskener, Melby Overdrev, 5. januar 2018

Det sene efterår

Slutningen af oktober og første halvdel af november er en god tid for hits. Det har det også været i 2017.

Den – potentielt  – sjældneste fugl var en sibirisk bynkefugl med karakterer svarende til ssp. stejnegeri, som blev fundet i fårefolden ved Gedser Fuglestation om eftermiddagen 30/10 af PB. Fuglen var på plads næste morgen, hvor den fløj i et af stationens net, og den sås frem til om formiddagen 2/11. Hvis bestemmelsen kan bekræftes ved hjælp af DNA, vil det være første fund af denne race (eller art?) i DK.

Sibirisk bynkefugl 1K (stejnegeri?), Gedser, 31/10 2017. Foto: Kim Liljehult

Sibirisk bynkefugl 1K (stejnegeri?), Gedser, 31/10 2017. Still fra video: IBJ

Ringmærker i Gedser i efteråret 2017, ANHL, har grund til at være tilfreds, da sæsonen bl.a. har budt på vestlig bjergløvs og sibirisk bynkefugl i garnene.

I hånden kan en del stejnegeri bestemmes på bredden af næbbet ved den proximale ende (nærmest hovedet) af næseboret(!) ifølge Svensson. Svensson angiver, at målet på stejnegeri er 4,7-5,7 mm (n=39) og tilsvarende mål hos maurus er 4,0-4,9 mm (n=44). Desuden viser en del (især hanner) af stejnegeri tydelige mørke tegninger på overhaledækfjerene, hvor maurus (højst?) har smalle striber samme sted.

Gedser-fuglen viste ingen sorte tegninger på overhaledækfjerene. Ifølge denne artikel mangler 40% af stejnegeri mørke tegninger på overhaledækfjerene. Det bliver spændende at se, hvad DNA analysen viser.

Overhaledækfjerene og overgumpen på Gedser-fuglen viste en karakteristisk farvefordeling med rustrøde overhaledækfjer og en lysere stribe længere oppe på gumpen – som en omvendt rødrygget svale. Denne fordeling ses også på den første (og eneste?) stejnegeri fra Finland, som er bekræftet med DNA. Se foto af denne fugl her. Endnu en stejnegeri blev ringmærket i Falsterbo 20/9 2016, som også er bekræftet ved hjælp af DNA. Bemærk, at denne fugl har et lignende mønster på overgumpen. Kan det mon være et kendetegn for stejnegeri i forhold til maurus?

Til sammenligning kan der her ses foto af en maurus (bekræftet ved hjælp af DNA) fra Fair Isle, oktober 2016. Dette individ er ret mørkt og har også en rustfarvet overgump… Den sibirisk bynkefugl, der rastede ved Nyeng i perioden 14-16/10, viste en ret lys overgump, hvilket peger på maurus… Tjek disse fotos. Men hvor lys overgump kan en stejnegeri have?

Sibirisk bynkefugl 1K han (maurus?), Nyeng, 15/10 2017

En sibirisk bynkefugl, der meget vel kan være en stejnegeri, sås i Skagen 15-19/10 2008. Foto af fuglen viser, at den har mørke tegninger i overgumpen, hvilket peger på stejnegeri.

Ingen af de ca. 45 danske fund af sibirisk bynkefugl (bortset fra to fund af kaspisk bynkefugl – hemprichii – fra Skagen 18-19/5 2003 og Svaneke 11/5 2016) er blevet racebestemt.

Et andet af det sene efterårs højdepunkter var Sjællands længe ventede første nonnestenpikker. En hun blev opdaget på Skansehage, Rørvig, af EVR 31/10 og sås frem til 6/11. Hermed DK’s ca. 10. fund af arten; et fund fra Bøtø 23/10 2016 er fortsat under behandling af SU. Rørvig har haft et fint efterår med hele tre SU-småfugle. Foruden pikken rastede en brun løvsanger – også fundet af EVR – ved Dybesø 24-25/10 og en sortstrubet drossel sås kortvarigt ved Korshage 7/11 af JB.

Nonnepik hun, Skansehage, Rørvig, 4/11 2017

Skagen har også produceret flere gode fugle i november. Bedste – i hvert fald set gennem lokale briller – var en hun kongeederfugl på nordsiden af Grenen, der trak SØ efter kortvarigt rst 5/11. Hermed første fund af arten i Skagen siden juli og september 1999. Se EC’s blog for mere info. Desuden blev en amerikansk sortand ad. han fundet 4/11 – også på Grenen – og fuglen var fortsat på plads 7/11. De længe ventede krognæb – efter store flokke i det nordlige Sverige tidligere på efteråret – dukkede også op i Skagen, hvor arten er set på tre datoer – 3+5+6/11 med maks 3 fugle 5/11. Der er ifølge Artsportalen.se tilsyneladende ikke set fugle på den svenske vestkyst. De nærmeste fund er ca. 50 km Ø og NØ for Göteborg, men der har været en del fund i det sydligste Norge ifølge Artsobservasjoner.no, så det er nok sandsynligt, at fuglene i Skagen er kommet til landet via Norge. Hermed de første fund af krognæb i DK siden invasionen i efteråret 2012.

Vinteren står for døren, men der er stadig hits i omløb. En brundrossel sås og fotograferedes på Helgoland 8/11.


*

*

Reklamer