Archive for the 'Set & sket' Category

Ikke godkendt

Slutningen af maj og Skagen forpligter. Men 2019 kunne ikke leve op til forventningerne. Foråret i Skagen 2019 var allerede godkendt med spansk spurv 15. maj ved Butterstien, men seks morgenobser i perioden  27. maj til 1. juni gav alt for lidt.

Efter at have misset Skagen i 2018, bortset fra to twitch, var det dog godt at komme på morgenobs igen, selvom der var få fugle og ingen hits. Bedste fugle i perioden var således islom 2 (27/5 og 1/6), lille flue ringm. 28/5, lysbuget knortegås 31/5 og både bjerglærke og lapværling 1/6. I DOFbasen er der – foruden årets fund – blot indtastet en lapværling fra juni; en han på Tipperne 7. juni 2005.

Islom ad., Grenen, 27/5 2019

Bjerglærke, Grenen, 1/6 2019

Perioden var ikke bare ringe i Skagen, men i hele DK. Fra 27. maj til 1. juni var eneste SU-arter (foruden hjelmskallesluger) i landet en stationær blåvinget and i Roskilde Fjord (fundet 21/5), amerikansk sortand ved Lakolk 30/5 og terekklire ved Vidåslusen 1/6. De to sidstnævnte fugle er sandsynligvis gengangere fra tidligere sæsoner, så i alt nul(!) nye SU-fugle i denne dyre periode er meget usædvanligt. Årsagen er sandsynligvis de lave temperaturer, som satte en stop for ankomster fra syd.

Reklamer

Handjobs i Gedser

Lørdag d. 18. maj 2019 trillede HBJ, CBN og ABK til Gedser i håb om hits. Første stop var kanalerne, hvor højdepunktet var en syngende karmindompap. Desuden broget og grå flue. Snart tikkede en melding ind på telefonen om, at en sydlig nattergal, hørt syngende og ringmærket tidligere på morgenen, var genfanget, så vi satte kursen mod fuglestationen, hvor vi fik forevist dyret. Hermed 3. (!) ringmærkede sydnat i Gedser i år (kun én nattergal fanget tom. 18. maj).

2019 er allerede rekordår for sydnat i DK med hele 17 individer tom. 21. maj. Tidligere var bedste år 2006 med 11 fugle inkl. et ynglefund ved Kær i Sønderjylland. Årets fund er følgende:

 • Yderby Lyng, Odsherred, 21/4, syng.
 • Hou Nordstrand, Langeland, 22+28/4, syng.
 • Hellebæk, 23/4, syng.
 • Gedser Odde, 27-28/4, ringm.
 • Gulstav Mose, 28/4, ringm.
 • Gedser Odde, 28/4, ringm.
 • Kroghage, Gedser, 28/4-6/5, syng.
 • Blåvand, 30/4, syng.
 • Hjerting, 30/4, syng.
 • Store Darum, 30/4, syng.
 • Sønderborg, 6-19/5, syng.
 • Reersø, 11-21/5, syng.
 • Tarm, 13-20/5, syng.
 • Gedser Odde, 18/5, ringm.
 • Sejs, 19/5, syng.
 • Blåvand, 20/5
 • Gulstav, Langeland, 21/5

Derefter fortsatte vi til Birkemose, hvor en haveejer havde rapporteret en hvidhalset fluesnapper han samme morgen til HLI, men fuglen kunne ikke genfindes. Tre brogede fluesnappere og tre syng. rødtoppede fuglekonger var dog en kompensation. Mens vi ledte efter hvidhalset, kom endnu en melding fra stationshaven; 3K+ han lille fluesnapper i garnet. Da jeg blot én gang tidligere har set en udfarvet han lille flue, trillede vi tilbage til Gedser og fik bogført snapperen i hånden.

Dagen sluttede i Bøtø Nor, hvor vi først tjekkede de oversvømmede enge NV for selve noret, hvor to atlingænder, to tinksmede og en hvidklire var eneste nævneværdige obs. Ved sydtårnet mødte vi et par birdere, der havde set markpiberen, som de foregående to dage var set på lokaliteten, ca. en time før vores ankomst, men vi kunne desværre ikke genfinde den…

Selvom det mest blev sutteri, var det dog en fin dag på sydspidsen.

Sydlig nattergal, Gedser, 18/5 2019

Lille flue 3K+ han, Gedser, 18/5 2019

Rødrygget tornskade hun, Gedser, 18/5 2019

Skovsanger, Gedser, 18/5 2019

Hvidhalset fluesnapper – endnu et hit på Stubben

Tirsdag d. 30. april 2019 blev der lavet stort på Stubben. En 3K+ han hvidhalset fluesnapper blev fundet af IBJ i krattet ved den østlige sø. Hermed en ny art for Stubben, som kan føje endnu en eksklusiv småfugl til sin efterhånden lange artsliste.

Ifølge DOFbasen er der registreret 233 arter på Stubben, men det er inklusiv hjelmskallesluger. Til gengæld er der vist set stor stormsvale på lokaliteten, som ikke er indtastet i DOFbasen, så artslisten havner derfor på ca. 233 arter. Ikke mange lokaliteter i Københavns Kommune kan hamle op med det antal. Mon der er set flere i Utterslev Mose?

Hvidhalset fluesnapper 3K+ han, Stubben, 30/4 2019. Bemærk stor hvid håndrodsplet og sorte håndsvingfjer, hvilket peger på en 3K+. En 2K han ville have haft mindre håndrodsplet og brune håndsvingfjer.

Påske i sydhavet

Påskeferien blev tilbragt på Ærø, hvor der var et pænt fald af småfugle på Skjoldnæs 19/4  – inkl. ringdrossel 2, gærdesanger, løvsanger og nordlig gråsisken. Lokaliteten er sparsomt bevokset pga. en golfbane og ret let at luske. Med flere obstimer burde lokaliteten kunne producere et hit.

21/4 var jeg igen på Skjoldnæs, men bortset fra en trækforsøgende huldue og en stenpikker var der ikke meget at skrive hjem om. Højdepunktet denne dag var en syngende sydlig blåhals i vestenden af Vitsø, som også husede sorthalset lappedykker 8, lille præstekrave og tinksmed.

Sydlig blåhals er registreret årligt på lokaliteten siden 2016; i 2018 en syngende han 19/4.

Gærdesanger, Skjoldnæs, 19/4 2019

Sydlig blåhals han, Vitsø, 21/4 2019

Vedbæk Havn producerer

En kort tur lørdag d. 2. marts 2019 med MKH startede med forgæves eftersøgning af sortspætte i Rude Skov, derefter et besøg i Vaserne, hvor vi også – næsten – dyppede lille flag. Heldigvis hørte – og senere så vi – to af slagsen. Højdepunktet blev dog en kaspisk måge 3K, der rastede i Vedbæk Havn. Den var ringmærket, så nu bliver det spændende at høre, hvor den er fra…

Ifølge DOFbasen er det blot 3. fund i Nordsjælland siden primo november 2018; de to andre er en 3K fra Hornbæk Havn 29/1 og en 2K i Gilleleje Havn 17+20/2.

Kaspisk måge 3K, Vedbæk Havn, 2/3 2019

Oktober godis

Her følger nogle fotos fra bl.a. Blåvand i uge 42, som var en godkendt periode for hits. Topluskeren TOE slog – som sædvanlig – til i løbet af ugen med Blåvand-områdets første nonnestenpikker, en hun, som rastede ved den nordlige parkeringsplads på Skallingen 17-19/10. Den skællede ryg og de lange vinger adskilte den fra middelhavsstenpikker. Straffeattesten lyder nu på stribet græs (2008), taigapiber (2014), humes sanger (2017) og nonnepik (2018), og der er måske flere, jeg har glemt…

En anden hidsig obs var, hvad der tilsyneladende er DK’s første efterårsfeltobs af buskrørs, fundet af AEC og CBN, ved Nyeng 15/10. Efterårs-acroer er noget af det sværeste inden for europæiske fugle, men flere acro-kendere mener, at det drejer sig om en buskrørs. I felten virkede fuglen koldt farvet i forhold til en typisk efterårs-rørs. På fotos ses, at vingen mangler kontraster, og fuglen har en ret tydelig øjenbrynsstribe, der også når bag øjet. En hård obs, men dog forventet i betragtning af mange efterårsfund – også uden for net – på de britiske øer.

Andre bemærkelsesværdige fund inkluderede to taigapiber i Blåvand-området i løbet af ugen; den første ved Nyeng 13/10 og den anden ringmærket i fyrhaven 19/10. Sidstnævnte er blot fjerde ringmærkede taigapiber i DK – og første i næsten 28 år(!) – efter to på Christiansø hhv. 7-17/10 1982 og 29/4-1/75 1989 samt Blåvands Huk 29/9-10/10 1990. Desuden sås også taigapiber på Mandø 13-14/10 og Sønderho, Fanø, 14/10.

Efterårsferien bød også på stationær lille gulbug på Mandø 13-15/10, fundet af THH, og første flerdagesfugl i DK siden 1989. En ellekrage ved Sårup i Thy fundet 16/10 – og stadig på plads 27/10 – var også meget populær. Det var den første twitchable fugl i DK siden fuglen ved Gadeby, Bornholm, 18-20/8 2010.

I år er DK dog indtil videre blevet trumfet af Sverige, hvor en rubinnattergal han blev fundet nær Karlstad på nordsiden af Vänern 26/10. Hermed første fund af arten i Sverige. Den kunne ikke genfindes dagen efter.

Bynkefugl, Mosen Blåvand, 14/10 2018

IKEA’s nye bestseller – kombineret stol og køletaske med kopholder

Nonnepik hun, Skallingen 17/10 2018

DOF UNG twitcher nonnepik på Skallingen

Bryn, Blåvands Huk 18/10 2018

Taigapiber, Blåvands Huk 19/10 2018

MPO efter at have connectet med sin første taigapiber i DK

Hærfugl, Melby Overdrev 27/10 2018

Sølvhejre i mosen

Tirsdag d. 25. september 2018 fandt TBR den første stationære sølvhejre i nyere tid (nogensinde?) i Københavns Kommune. Fuglen rastede i Utterslev Mose i del 2, hvor den blev fundet ca. kl. 13.30. Fuglen blev bl.a. twitchet af undertegnede og flere af Købehanvns Kommunes toplistere, deriblandt IBJ, som hermed kunne indkassere sin art nummer 244 ifølge Netfugls kommuneliste.

Hermed et længe ventet kommunekryds for mange. I år har der været 4-5 fund af 8-9 individer i mosen, hvilket skal sammenlignes med, at der  – ifølge DOFbasen – blot er et tidligere fund fra lokaliteten; en overflyvende fugl 11. april 2014.

Sølvhejre, Utterslev Mose del 2, 25. september 2018

God stemning på Horsebakken

 


*

*

Reklamer