Archive for the 'Set & sket' Category

Sølvhejre i mosen

Tirsdag d. 25. september 2018 fandt TBR den første stationære sølvhejre i nyere tid (nogensinde?) i Københavns Kommune. Fuglen rastede i Utterslev Mose i del 2, hvor den blev fundet ca. kl. 13.30. Fuglen blev bl.a. twitchet af undertegnede og flere af Købehanvns Kommunes toplistere, deriblandt IBJ, som hermed kunne indkassere sin art nummer 244 ifølge Netfugls kommuneliste.

Hermed et længe ventet kommunekryds for mange. I år har der været 4-5 fund af 8-9 individer i mosen, hvilket skal sammenlignes med, at der  – ifølge DOFbasen – blot er et tidligere fund fra lokaliteten; en overflyvende fugl 11. april 2014.

Sølvhejre, Utterslev Mose del 2, 25. september 2018

God stemning på Horsebakken

 

Reklamer

Sommersnacks

Sommeren 2018 har været en absolut godkendt sæson, hvor periodens ubestridte højdepunkt – indtil videre – har været en 2K stillehavslom ved Grenen, Skagen, fundet 13. august og fortsat på plads d. 17. Fuglen blev opdaget af den københavnske hit-magnet TEO, som tidligere i år brillerede med DK’s første lille sejler, der trak forbi ham og ROC på Grenen 17. april. Hermed kunne TEO bogføre sit fjerde (!) fund af en ny art for landet. De tidligere er stor sorthovedet måge, Blåvandshuk, 10. oktober 1993, ringnæbbet måge, Saltvandssøen, 15. maj 1999 og den lille sejler fra foråret. Er der andre, der har fundet fire nye arter for DK, mon? Desuden en ny race i form af amerikansk fløjlsand ssp. deglandi, Blåvandshuk, 23. januar 2013. En imponerende samling!!!

Af andre gode fugle kan nævnes slagfalk ved Ballum, fundet 4. august af ASF, og fortsat på plads 17. august. Da fuglen tilsyneladende ikke viser tegn på fangenskab, er det sandsynligt, at fundet vil blive godkendt som DK’s tredje slagfalk i kategori A efter fund i Skagen i maj 2006 og på Værnengene i august 2017. Arten er i fremgang som gæst i Polen, så det er måske en art, vi kommer til at se mere til i de kommende år?

Den nystartede Fanø Fuglestation er kommet flyvende fra start, hvor bedste fugl er en ringmærket 1K vandsanger ved Sønderho 8. august fanget af MJH. Hermed første fund af arten i DK siden 2009. 2018 har vist sig – efter nutidens standarder – at være et godt år for arten i Skandinavien med to fund i Sydnorge – de første siden 2009 – ringmærket henholdsvis 11. og 14. august samt en adult(!) ringmærket i Falsterbo 16. august – første fund i Sverige siden 2010. En stationær fugl i DK vil blive taget imod med kyshånd.

Det er et stærkt hold, der huserer på Fanø i efteråret, med bl.a. HKN som træktæller på Hønen, så vi får se, om der springer flere bomber i løbet af efteråret.

Skagen skuffede i juni, mens juli var super med blå glente trk. SV over Jennes Sø 16. juli (14. fund i DK) og triel på Grenen 4. juli. I Vestjylland var bedste fugl en bonapartemåge, som rastede ved Torsminde 26. juli til 7. august. Hermed 6. fund i DK; alle er gjort på Vestkysten mellem Blåvand og Skagen.

Stillehavslom 2K med ederfugle, Grenen, 14. august 2018

SJ – efter at have bogført dagens første nye DK’er – stillehavslom på Grenen 14/8. Om eftermiddagen blev slagfalken ved Ballum den anden. Sjældent, at twitchere i +420-klassen bogfører to nye arter samme dag…

Nyt fra andegården

5. maj 2018 blev en hjelmskallesluger han opdaget i Holløse Bredning af Kim Berg – sjovt nok samme dato, som et tilbagevendende individ sås i Lille Vildmose, der tidligere var set i april 2017. Jeg var et smut forbi Holløse lørdag d. 12. maj, hvor fuglen kunne ses fra Bredningvej.

Hjelmskallesluger er i Danmark både godkendt som mulig undsluppet fangenskabsfugl (kat. D) og som sandsynlig/sikker fangenskabsfugl (kat. E). Arten er SU-art i Danmark, og jeg har kigget diverse SU-rapporter igennem for at lave følgende liste over godkendte fund af hjelmskallesluger i Danmark til og med 2017.

 1. 1991: Fåborg, 5. januar, ad. han (med farvering og metalring). Godkendt i kat. E.
 2. 1994: Stauningsø, 8.-16. august, hunfarvet (tam). Godkendt i kat. E.
 3. 1998: Tipperne, 11.-15. september, hunfarvet. Godkendt i kat. D.
 4. 1998: Margrethe Kog, 9. og 16. november, hunfarvet. Godkendt i kat. D (måske samme fugl som på Tipperne, men regnes som ny fugl).
 5. 2001: Saltvandssøen, 27.-28. juni, han i eklipsedragt. Godkendt i kat. D.
 6. 2001: Vejlerne, 10.-14. december, 1K han. Godkendt i kat. D.
 7. 2002: Stubben, “efterår” – ikke indsendt til SU for 2002, oktober-november 2003 og oktober-november 2004, ad. han (med rød plastikring på højre ben). Godkendt i kat. E.
 8. 2007: Gilleleje Havn, 8. juli og juni-oktober 2008, ad. han (burfuglering på højre ben). Godkendt i kat. E.
 9. 2007: Solkær Enge, 7. oktober, august 2008 og maj 2009, ad. han.  Godkendt i kat. D.
 10. 2009: Haderslev, 9. oktober til 8. november, oktober 2010 og maj-juni 2011, ad. han. Godkendt i kat. D.
 11. 2010: Hørup Hav, Als, 3.-5. april, hun. Godkendt i kat. D.
 12. 2012: Uldum Kær, 17. marts-3. juni, januar-maj og september 2013, januar-maj og november-december 2014 og februar-maj 2015, hun (med gulgrøn farvering på højre ben). Godkendt i kat. E.
 13. 2015: Vangså Hede, 8. august til 6. september, 2K+ hun. Godkendt i kat. D.
 14. 2015: Juelstrup Sø, Støvring, 6-7. september, 2K+ han i eklipsedragt. Godkendt i kat. D.
 15. 2015: Tofte Sø, 6. november til 31. december, januar og oktober 2016, april 2017, 2K+ han. Godkendt i kat. D.

Ud af de i alt 15 fund er 5 fund godkendt i kat. E (4 med burfugleringe og 1, som var tam), mens de resterende 10 fund er godkendt i kat. D.

Den store andel af sikre burfugle viser, at et kategori A fund i Danmark formentlig skal være en fugl, som er ringmærket vest for Atlanterhavet. Arten er godkendt i kat. A i UK, Island og Færøerne, mens arten i Nordeuropa og Mellemeuropa figuerer på de respektive landes D og E lister.

Ifølge artiklen om det første britiske fund godkendt i kat. A (Ydre Hebrider, oktober 2000), har der siden 2001 været 4 fund på Azorerne, som regnes som spontane fugle. Men for at sætte tingene i perspektiv nævnes i samme artikel, at der i Holland i vinteren 2008/2009 var 13 fugle – 1 hunfarvet nævnes som mulig spontan, men ikke hvorfor(!) – hvoraf de fleste var ringmærket med burfugleringe, og den efterfølgende sommer ynglede et par og fik fem unger.

Hjelmskallesluger han med grågæs, Holløse Bredning, 12. maj 2018

Dobbelhals

Månedsskiftet april-maj har været en god periode for subhits på Stubben. Første overraskelse var en sortstrubet bynkefugl han, der rastede mellem sø 1 og sø 2 fundet 29. april af TBR. Fuglen sås sidste gang 2. maj. Ifølge DOFbasen drejer det sig om 5. fund af sortbynk på Stubben. De tidligere fund har været en han 24. april 2004, 11. oktober 2008, 1. april 2009 og en hun 13. marts 2014.

Sortbynk, Stubben, 28. april 2018. Foto: TBR

Onsdag d. 2. maj rastede en vendehals ved sydøsthjørnet af sø 1 fundet af ABK. Arten er knap årlig på Stubben, hvor der i DOFbasen fra og med 2004 er indtastet ca. 20 fund fra årene 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016 og 2017.

Vendehals, Stubben, 2. maj 2018. Et bedre foto af fuglen ses her.

Efter skole smuttede jeg i dag, fredag d. 4. maj, igen til Stubben. Jeg startede syd for søerne, hvor et par løvser og gærdesangere rastede samt en syngende rørsanger. Efter at have rundet sø 2 og tjekket den nye opfyldning gennem hegnet, hvor der rastede en lille præst og en dværgterne, gik jeg langs sø 2. Jeg kunne se LNA nærme sig fra vest og bemærkede også, at han gav tegn, da vi var ca. 100 m fra hinanden. Men jeg blev dog alligevel temmelig overrasket, da han kunne berette, at han lige havde set en blåhals hun! Fuglen havde fourageret på jorden nær den største busk på nordsiden af sø 2 og var siden løbet ind i højt græs. Og det var dét. Fuglen var sunket i jorden. TBR deltog i eftersøgningen, men efter ca. 2 timer cyklede jeg videre og bogførte den nordiske lappedykker i Sortedamssøen.

Vel hjemme fik jeg lidt i 16 en sms fra TBR: blåhalsen var på plads! Så var det igen op på cyklen, og en halv time efter gloede jeg ind i den smalle bræmme rør (eller er det siv?) i NV-hjørnet af sø 2, hvor TBR og BBP havde set fuglen. Men endnu en gang var den forsvundet. Heldigvis kunne den genfindes ca. en halv time senere, da den fløj fra sydsiden af sø 2 over til NV hjørnet, hvor den landede i samme bræmme, som TBR havde genfundet den i. Her sås den kort fouragere ved vandkanten, før den forsvandt ind i rørene. Endnu en gang lavede den et spektakulært forsvindingsnummer og er – så vidt vides – ikke set siden. Hermed 3. fund af blåhals på Stubben efter 14.-15. september 2003 og 1. september 2011.

Blåhals hun, Stubben, 4. maj 2018. De lyse spidser på de store dækfjer tyder på, at det er en 2K. Foto: TBR

Twitchere eftersøger blåhalsen. Foto: TBR

 

April bonanza

Lille sejler, snefinke og gulbrynet værling. Så kort kan det skrives. April 2018 har sprængt rammerne med utrolige tre nye arter for landet. Vi skal tilbage til 2002 for at finde sidste nye art for landet, som blev lavet i april. Dengang var det også en meget tung obs – nemlig ensfarvet stær fundet ved Tane Sø 18. april. Af andre nye arter, der er fundet i april, kan nævnes

1992: amerikansk pibeand, Vejlerne, 3. april

1997: sibirisk allike, Blåvand, 12. april

1998: klireryle, Vejlerne, 23. april

April 2018 vil skrive sig ind i historiebøgerne som den vildeste april måned – nogen sinde – hvad angår MEGA’er.

Den lille sejler, der trak ud fra Grenen 17. april, sås kun af TEO og ROC, og snefinken, der sås og fotograferedes af KKN på Ulvshale 21. april, kunne – mod forventning – ikke genfindes af de ca. 40 twitchere, der gennemsøgte området. En fugl, jeg ellers havde regnet med at se. Men nej, den var sunket i jorden. Måske var den på vej sydpå, efter at være kommet op med det varme vejr i dagene 15.-16. april…

Men tredje gang er lykkens gang. En gulbrynet værling fotograferet af Lene Thomsen i sin indkørsel på adressen Fyrvej 7 i Skagen om morgenen 28. april kunne genfindes ved 11-tiden. De, der ikke allerede var kørt, fik travlt med at sætte kurs mod Skagen. Jeg rykkede med Jimmy, RS og HKR med ankomst i Skagen ca. 16.25 – lige akkurat tidsnok til at se fuglen, der forsvandt ca. et minut efter vores ankomst. Efter at have fejret dyret med en vase gik AEC, DPE, PU, en til(?) og jeg en kort tur ned ad Fyrbrovej, hvor DPE genfandt fuglen siddende i et træ sydøst for Fyrbrovej. Her sad den ganske kort, før den lettede og landede i et træ på den anden side af vejen, før den igen lettede og fløj kurs Batteriskoven.

Gulbrynet værling, Skagen, 28. april 2018

Der tankes op ved Rema 1000 i Skagen, før turen går sydpå. Jimmy og HKR med en passende grimasse efter at have bogført gulbrynet værling, mens RS glemmer at smile. Det blev dog bedre efter et par blå colaer!

**MEGA** lille sejler

Efter snefinke ved Rostock 10. april og middelhavsstenpikker på Texel, Holland, 12. april og frem til 15. april var der lagt i ovnen til, at der også skulle ske noget i DK. Og det gjorde der, da en lille sejler trak forbi TEO og ROC på Grenen, Skagen, om formiddagen tirsdag d. 17. april. En meget hård obs!!!!

Arten var dog ventet i DK efter ca. 24 fund i Storbritannien, 3 fund i Sverige, 2 fund i Tyskland og 2 fund i Holland. Til gengæld er fundet usædvanlig tidligt, da det tidligste fund i Storbritannien er fra 21. april  – en flok på to fugle(!) i Cornwall i 2011. De to tyske fund er fra Brandenburg 9. november 2002 og Helgoland 15. oktober 2013. De to hollandske fund drejer sig om et fra 20. november 2006 og samt 17. maj 2001, mens de svenske fund er fra Skåne 9. juni 1976, Halland 16. august 1985 og Västerbotten 8. oktober 1988. Med den øgede aktivitet i felten og fokus på hits er det overraskende, at seneste svenske fund er for næsten 30 år siden.

I Storbritannien kulminerer arten i maj og juni, men der er også flere sene efterårsfund. Måske, arten en dag hænger ud for Gilbjerg Hoved i primo november i varmt vejr og søndenvind?

Rødtoppet fuglekonge, Gilbjerg Hoved, 14. april 2018. Hele 3-4 fugle sås ved stenen denne dag, hvilket er Gilbjerg-rekord ifølge DOFbasen.

Det bygger op

Så blev det – efter en kold marts – endelig forår. Onsdag d. 4. april gik der hul på bylden i forbindelse med varme fra SV, og trækfuglene væltede ind sydfra. Dagen blev brugt på Hyllekrog med MJB, HBJ og PB, hvor højdepunkterne var 19.130 ederfugle og 1.389 traner talt af PB, fjordterne og havterne, almindelig kjove 7, rødtoppet fuglekonge 3 og sortbynk, men desværre glimrede den lille klovn – aka kongeederfuglen – med sit fravær. Der blev ellers set to trækkende på den skånske sydkyst denne dag… Den lille klovn har ellers haft en flot vinter og forår i DK.  To trækkende – begge adulte hanner – er set ved Hyllekrog henholdsvis 24. og 27. marts og desuden en ad. han rst. ved Kragesand 18. marts samt en ad. han trk. ved Gilbjerg Hoved 2. april. Sjovt, at det er slut med claimede 2K hanner om foråret – chefernes benarbejde for ti år siden har båret frugt.

Rødtoppet fuglekonge, Hyllekrog, 4. april 2018

Sortstrubet bynkefugl han, Hyllekrog, 4. april 2018

Trenden med flere og flere rødtoppede fuglekonger fortsætter, og 9. april kunne Gedser sætte ny dagsrekord i nettene med hele 18 ringmærkede individer!!! Den tidligere rekord var 11 (23. marts 2017 og 4. april 2018). Også steppehøgene er begyndt at røre på sig med to 3K+ hanner i Skagen 8. april samt obs ved både Rørvig og Hellebæk i løbet af de seneste dage. Men hvad med hits’ne?

Intet i DK siden stellersanden, og også Sverige har holdt lav profil i det tidlige forår. En hård obs fra Suffolk, Sydengland, i form af en amerikansk rørdrum er værd at nævne. Fuglen blev opdaget 7. april og var stadig på plads d. 9. Fra Danmark foreligger to fund af arten – en fugl sad fast i isen et sted på Fanø 10. november 1961 og blev fanget af en hund; drummen døde senere. Desuden publikumsmagneten i Vejlerne, som paukede hvert forår på Bygholm Vejle i perioden 2001 til 2004. Den sås 18. maj, hvilket vist var eneste gang, fuglen sås. Senere samme forår begyndte den at pauke, hvor den kunne høres fra Kraptårnet Den hørtes sidste gang 3. juni 2004. Også Sverige har et fund af arten – i Dalarne 24. april 2009 – så et nyt dansk fund er ikke helt utænkeligt.

Helgoland kan – som sædvanlig – også være med i form af en blåstjert 24. marts. Desuden er den sortbrynede albatros returneret til endnu en sæson i Nordsøen, hvor den bl.a. er set på Helgoland 6. april.


*

*

Reklamer